Вступ.ОСВІТА.UA: Найбільший бал ЗНО на контракт 2017

Рейтинг закладів вищої освіти за балом сертифікатів ЗНО абітурієнтів, які вступили на контракт у 2017 році

Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складено рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів, яких в 2017 році зараховано до вишів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

Середній бал сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання розрахований серед усіх осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) на перший курс, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.

Під час складання рейтингу використані дані вступної кампанії 2017 року, що отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП "Інфоресурс".

До рейтингу не включені вищі навчальні заклади, до яких у 2017 році зараховано менше 20 осіб на контракт, а також окремі структурні підрозділи вищих навчальних закладів. До рейтингу включено 200 закладів вищої освіти, що мають найбільший показник "Середній бал ЗНО на контракт".

Дані у таблиці ранжовані за середнім балом ЗНО. Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2017 року дивіться за посиланням.

Рейтинг вишів за показником "Середній бал ЗНО на контракт"

Форма власності Назва навчального закладу Середній бал ЗНО на контракт Середній бал атестата Зараховано на контракт
1 Приватна Вищий навчальний заклад "Український католицький університет" 177,65 10,11 326
2 Державна Національний університет "Києво-Могилянська академія" 170,05 9,99 576
3 Державна Київський національний університет імені Тараса Шевченка 165,00 9,76 1758
4 Державна Київський національний лінгвістичний університет 159,81 9,47 903
5 Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Українсько-американський гуманітарний інститут "Вісконсинський Міжнародний Університет (США) в Україні" 159,72 9,61 46
6 Державна Львівський національний університет імені Івана Франка 156,97 9,30 2274
7 Державна Київський національний університет театру. кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 156,52 9,25 150
8 Державна Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 156,18 9,52 863
9 Державна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 155,92 9,29 1269
10 Державна Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 154,77 9,17 1146
11 Державна Національний університет "Острозька академія" 154,55 9,13 391
12 Державна Національний університет "Львівська політехніка" 154,16 9,12 2103
13 Державна Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" 152,88 9,26 1555
14 Державна Львівська національна академія мистецтв 152,77 8,86 79
15 Комунальна Київський університет імені Бориса Грінченка 152,73 9,12 856
16 Державна Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України" 152,64 9,18 166
17 Державна Одеський національний медичний університет 152,59 9,31 323
18 Державна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 152,44 9,08 876
19 Державна Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет" 152,21 9,47 343
20 Державна Державний вищий навчальний заклад "Івано-Франківський національний медичний університет" 151,43 9,49 338
21 Державна Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 150,48 9,28 491
22 Державна Державний вищий навчальний заклад "Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України" 150,36 9,28 385
23 Державна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 150,32 9,24 616
24 Державна Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 150,11 8,79 70
25 Державна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 149,77 9,07 828
26 Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Комп`ютерна Академія "Шаг" 149,56 8,63 37
27 Державна Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія" 149,19 9,20 391
28 Державна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 149,18 9,12 784
29 Державна Харківський національний медичний університет 148,51 8,95 253
30 Державна Київський національний торговельно-економічний університет 148,34 8,91 2127
31 Державна Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 148,29 9,23 590
32 Комунальна Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 147,82 8,75 22
33 Державна Львівський інститут економіки і туризму 147,72 9,14 83
34 Державна Національний фармацевтичний університет 147,40 9,13 322
35 Державна Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи" 147,16 9,29 21
36 Державна Харківська державна академія дизайну і мистецтв 147,14 8,66 147
37 Державна Національний авіаційний університет 146,59 8,91 1423
38 Приватна Товариство з обмеженою відповідальністю "Академія адвокатури України" 146,44 8,90 55
39 Державна Київський національний університет культури і мистецтв 146,42 8,80 301
40 Приватна Приватний вищий навчальний заклад Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 146,35 8,72 68
41 Державна Національний університет "Одеська юридична академія" 146,08 9,16 675
42 Приватна Товариство з обмеженою відповідальністю "Львівський медичний інститут" 145,78 8,95 29
43 Державна Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького 145,51 9,07 62
44 Державна Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 145,19 8,53 63
45 Державна Запорізький державний медичний університет 145,00 8,92 415
46 Приватна Київська православна богословська академія 144,83 8,57 33
47 Державна Київський національний університет будівництва і архітектури 144,82 8,83 440
48 Державна Одеський національний економічний університет 144,78 9,00 402
49 Державна Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 144,67 8,70 736
50 Державна Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 144,56 8,61 81
51 Державна Сумський державний університет 144,43 8,26 648
52 Державна Київський університет права Національної академії наук України 144,42 8,86 32
53 Державна Донецький національний університет імені Василя Стуса 144,32 8,82 648
54 Державна Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 144,09 8,82 28
55 Приватна ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 144,03 8,97 209
56 Державна Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 143,88 9,09 1566
57 Державна Університет митної справи та фінансів 143,79 8,94 469
58 Державна Харківський національний університет радіоелектроніки 143,61 8,71 460
59 Приватна Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля" 143,18 8,59 651
60 Державна Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 142,88 8,33 275
61 Державна Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 142,74 8,75 102
62 Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Український гуманітарний інститут" 142,70 8,74 41
63 Приватна Приватне акціонерне товариство "Приватний вищий навчальний заклад "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій" 142,67 8,33 37
64 Державна Національнa академія Служби безпеки України 142,44 8,86 132
65 Державна Тернопільський національний економічний університет 142,18 8,81 743
66 Державна Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 142,14 8,84 247
67 Державна Запорізький національний університет 142,06 8,43 1266
68 Державна Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 141,91 8,64 400
69 Державна Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 141,75 8,59 32
70 Державна Чорноморський національний університет імені Петра Могили 141,74 8,25 646
71 Державна Українська академія друкарства 141,67 8,46 132
72 Державна Львівський державний університет внутрішніх справ 141,21 8,58 377
73 Державна Національний університет біоресурсів і природокористування України 141,18 8,63 714
74 Державна Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 141,08 8,54 674
75 Державна Національний університет "Одеська морська академія" 140,92 8,81 367
76 Приватна Приватний вищий навчальний заклад Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького 140,74 8,63 139
77 Державна Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" 140,73 8,93 1498
78 Державна Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет" 140,44 8,55 597
79 Державна Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 140,41 8,49 1012
80 Державна Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" 140,30 8,77 1332
81 Державна Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 140,28 8,55 1030
82 Комунальна Хмельницький університет управління та права 139,98 8,99 142
83 Приватна Львівський торговельно-економічний університет 139,91 8,38 401
84 Державна Херсонський національний технічний університет 139,83 8,49 241
85 Державна Одеський національний політехнічний університет 139,78 8,67 688
86 Приватна Вищий навчальний заклад "Приватне акціонерне товариство "Львівський інститут менеджменту" 139,55 8,16 28
87 Державна Київський національний університет технологій та дизайну 139,52 8,65 473
88 Державна Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 139,22 7,86 230
89 Державна Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 139,15 8,43 155
90 Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Київський міжнародний університет" 139,12 8,43 250
91 Державна Черкаський державний технологічний університет 139,08 8,28 249
92 Державна Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 139,08 8,92 52
93 Приватна Міжнародний гуманітарний університет 139,01 8,63 397
94 Державна Національний університет харчових технологій 138,94 8,53 734
95 Державна Національний транспортний університет 138,90 8,55 876
96 Державна Одеський національний морський університет 138,79 8,69 639
97 Державна Житомирський державний технологічний університет 138,75 8,05 363
98 Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Інститут екології економіки і права" 138,74 8,58 30
99 Державна Львівський державний університет фізичної культури 138,68 8,05 263
100 Державна Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 138,66 8,47 479
101 Державна Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" 138,65 8,60 219
102 Державна Донецький національний медичний університет 138,16 8,62 183
103 Державна Державний університет телекомунікацій 138,14 8,47 572
104 Державна Університет державної фіскальної служби України 138,10 8,33 343
105 Приватна Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" 137,96 8,39 409
106 Державна Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 137,68 8,52 229
107 Державна Житомирський державний університет імені Івана Франка 137,54 8,53 510
108 Державна Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 137,50 8,31 349
109 Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Київський університет культури" 137,34 8,24 799
110 Державна ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 137,27 8,42 347
111 Державна Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 137,19 8,53 383
112 Комунальна Комунальний вищий навчальний заклад "Житомирський базовий фармацевтичний коледж" Житомирської обласної ради 137,17 8,70 42
113 Державна Вінницький національний технічний університет 136,99 8,80 261
114 Державна Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 136,91 8,18 51
115 Державна Національна академія внутрішніх справ 136,85 8,38 470
116 Державна Харківська державна академія культури 136,77 8,01 165
117 Державна Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 136,63 8,38 138
118 Державна Чернігівський національний технологічний університет 136,60 7,78 482
119 Державна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 136,56 8,61 539
120 Державна Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 136,43 8,51 241
121 Державна Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 136,38 8,49 193
122 Приватна Вищий навчальний заклад "Східноєвропейський університет економіки і менеджменту" (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) 136,02 8,21 49
123 Державна Рівненський державний гуманітарний університет 135,93 8,34 373
124 Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Університет сучасних знань" 135,91 7,80 29
125 Приватна Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Національна академія управління" 135,79 8,21 22
126 Державна Харківський державний університет харчування та торгівлі 135,72 8,38 152
127 Державна Державний заклад "Луганський державний медичний університет" 135,68 8,55 56
128 Державна Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 135,67 8,10 178
129 Державна Херсонський державний університет 135,58 8,30 634
130 Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій" 135,53 8,36 25
131 Державна Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 135,51 8,26 205
132 Державна Хмельницький національний університет 135,29 8,39 855
133 Державна Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 135,23 8,29 674
134 Державна Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 135,16 8,42 312
135 Державна Одеська національна академія харчових технологій 135,09 8,44 527
136 Державна Національний університет водного господарства та природокористування 135,00 8,01 353
137 Державна Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 134,64 8,67 31
138 Державна Запорізький національний технічний університет 134,60 8,01 947
139 Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі" 134,56 7,83 38
140 Державна Харківський національний університет будівництва та архітектури 134,51 8,14 183
141 Державна Ізмаїльський державний гуманітарний університет 134,51 8,63 109
142 Державна Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України" 134,50 8,41 92
143 Державна Одеська державна академія будівництва та архітектури 134,41 8,36 180
144 Державна Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» 134,20 8,37 466
145 Державна Запорізька державна інженерна академія 134,10 7,76 104
146 Державна Луцький національний технічний університет 134,09 8,16 380
147 Державна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 133,95 8,01 344
148 Державна Закарпатська академія мистецтв 133,92 7,72 24
149 Державна Маріупольський державний університет 133,85 8,36 395
150 Приватна Академія праці. соціальних відносин і туризму 133,84 7,96 149
151 Державна Херсонська державна морська академія 133,81 7,98 243
152 Приватна Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК" 133,79 7,99 306
153 Державна Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка 133,74 7,61 194
154 Державна Дніпровський державний технічний університет 133,66 8,08 86
155 Державна Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 133,54 7,66 186
156 Державна Державний університет інфраструктури та технологій 133,28 8,14 153
157 Державна Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти" 133,26 8,09 87
158 Державна Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 132,75 8,13 601
159 Державна Державний вищий навчальний заклад "Криворізький державний педагогічний університет" 132,71 8,26 329
160 Державна Одеський державний аграрний університет 132,69 8,29 152
161 Державна Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет" 132,51 8,21 286
162 Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" 132,39 8,10 1234
163 Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Буковинський університет" 132,31 8,63 26
164 Державна Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 132,26 8,18 509
165 Державна Вінницький національний аграрний університет 132,26 8,31 589
166 Приватна Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 132,24 9,03 155
167 Державна Український державний університет залізничного транспорту 132,10 8,25 248
168 Державна Полтавська державна аграрна академія 132,03 8,11 407
169 Державна Харківський національний університет внутрішніх справ 131,99 7,97 540
170 Державна Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" 131,92 8,12 194
171 Державна Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет" 131,87 8,10 252
172 Державна Центральноукраїнський національний технічний університет 131,86 8,07 191
173 Державна Харківська державна зооветеринарна академія 131,77 8,00 81
174 Державна Житомирський національний агроекологічний університет 131,71 8,21 516
175 Державна Білоцерківський національний аграрний університет 131,62 7,98 402
176 Приватна Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" 131,50 7,83 407
177 Державна Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 131,03 7,88 258
178 Державна Національна академія статистики. обліку та аудиту 130,96 8,07 38
179 Державна Національна металургійна академія України 130,84 7,91 202
180 Державна Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 130,75 7,47 273
181 Державна Національний університет фізичного виховання і спорту України 130,71 7,71 541
182 Державна Бердянський державний педагогічний університет 130,51 8,12 320
183 Приватна Вищий навчальний приватний заклад "Дніпропетровський гуманітарний університет" 130,44 7,77 212
184 Державна Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 130,43 7,99 661
185 Державна Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" 130,35 7,17 148
186 Приватна Класичний приватний університет 130,11 7,70 155
187 Державна Донецький юридичний інститут МВС України 130,08 8,16 61
188 Приватна Вищий навчальний заклад "Київська Академія перукарського мистецтва" 130,05 8,00 42
189 Державна Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 129,98 7,76 153
190 Державна Луганський національний аграрний університет 129,88 8,40 31
191 Державна Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 129,85 8,02 399
192 Державна Мукачівський державний університет 129,80 8,54 241
193 Державна Уманський національний університет садівництва 129,54 7,83 275
194 Державна Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 129,52 7,97 391
195 Приватна Вищий навчальний заклад "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 129,50 7,86 211
196 Державна Харківська державна академія фізичної культури 129,48 7,71 125
197 Державна Одеський державний університет внутрішніх справ 129,42 7,94 357
198 Державна Одеський державний екологічний університет 129,14 8,11 53
199 Приватна Товариство з обмеженою відповідальністю "Бердянський університет менеджменту і бізнесу" 128,89 7,00 40
200 Державна Таврійський державний агротехнологічний університет 128,80 7,81 214

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2017 року дивіться за посиланням.

Освіта.ua
15.01.2018

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів