ТОП-100 найпопулярніших вишів серед вступників

Лідери серед вишів за кількістю заяв від абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти

ТОП-100 найпопулярніших вишів серед вступників

За даними Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA», що публікує рейтингові списки абітурієнтів, протягом вступної кампанії 2020 року до закладів вищої та фахової передвищої освіти подано більше 1 млн 568 тисяч заяв від вступників.

В тому числі 970 тисяч заяв подано абітурієнтами на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) на навчання для здобуття кваліфікаційних рівнів бакалавра та магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування за всіма формами навчання.

Прийом заяв від абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання завершено.

Як і минулого року, лідерами по кількості заяв від абітурієнтів, що вступають на основі повної загальної середньої освіти, є Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Львівський національний університет імені Івана Франка. Третю сходинку посідає Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.

Четверту та п’яту сходинку посідають Київський національний торговельно-економічний університет та Національний університет «Львівська політехніка».

ТОП-100 навчальних закладів за кількістю заяв від абітурієнтів

Заклад вищої освіти Регіон Кількість заяв
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Київ 43126
2 Львівський національний університет імені Івана Франка Львівська область 38606
3 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Київ 37769
4 Київський національний торговельно-економічний університет Київ 32078
5 Національний університет "Львівська політехніка" Львівська область 31906
6 Національний авіаційний університет Київ 26523
7 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харківська область 23689
8 Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" Київ 22549
9 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Київ 18761
10 Київський університет імені Бориса Грінченка Київ 16577
11 Національний університет біоресурсів і природокористування України Київ 15615
12 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" Харківська область 15007
13 Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" Івано-Франківська область 14651
14 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Дніпропетровська область 13843
15 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Чернівецька область 13319
16 Національний університет "Києво-Могилянська академія" Київ 13290
17 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Харківська область 13124
18 Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" Закарпатська область 10572
19 Запорізький національний університет Запорізька область 10502
20 Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" Дніпропетровська область 9958
21 Харківський національний університет радіоелектроніки Харківська область 9603
22 Університет митної справи та фінансів Дніпропетровська область 9279
23 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Одеська область 9000
24 Київський національний лінгвістичний університет Київ 8740
25 Національний університет харчових технологій Київ 8736
26 Національний транспортний університет Київ 8293
27 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Волинська область 8125
28 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харківська область 7903
29 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова Харківська область 7889
30 Одеський національний політехнічний університет Одеська область 7560
31 Національний університет "Одеська юридична академія" Одеська область 7268
32 Київський національний університет технологій та дизайну Київ 7128
33 Тернопільський національний економічний університет Тернопільська область 6988
34 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Харківська область 6643
35 Київський національний університет будівництва і архітектури Київ 6535
36 Вінницький національний технічний університет Вінницька область 6353
37 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди Харківська область 6329
38 Хмельницький національний університет Хмельницька область 6300
39 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Київ 6272
40 Національний університет "Запорізька політехніка" Запорізька область 6085
41 Київський національний університет культури і мистецтв Київ 5991
42 Державний університет телекомунікацій Київ 5922
43 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Івано-Франківська область 5877
44 Донецький національний університет імені Василя Стуса Вінницька область 5763
45 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Черкаська область 5679
46 Сумський державний університет Сумська область 5650
47 Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" Харківська область 5560
48 Державний університет "Житомирська політехніка" Житомирська область 5462
49 Луцький національний технічний університет Волинська область 5411
50 Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського Київ 5339
51 Чернігівський національний технологічний університет Чернігівська область 5306
52 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Вінницька область 5280
53 Одеський національний морський університет Одеська область 5059
54 Національний університет водного господарства та природокористування Рівненська область 4918
55 Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" Київ 4789
56 Вінницький національний аграрний університет Вінницька область 4730
57 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Тернопільська область 4727
58 Приватний вищий навчальний заклад "Київський університет культури" Київ 4590
59 Рівненський державний гуманітарний університет Рівненська область 4336
60 Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля" Дніпропетровська область 4165
61 Одеський національний економічний університет Одеська область 4110
62 Одеська національна академія харчових технологій Одеська область 3957
63 Житомирський державний університет імені Івана Франка Житомирська область 3926
64 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Львівська область 3926
65 Державний університет інфраструктури та технологій Київ 3906
66 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Тернопільська область 3883
67 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львівська область 3848
68 Херсонський державний університет Херсонська область 3847
69 Львівський торговельно-економічний університет Львівська область 3845
70 Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» Одеська область 3821
71 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова Вінницька область 3712
72 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" Полтавська область 3693
73 Університет державної фіскальної служби України Київська область 3640
74 Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Хмельницька область 3507
75 Чорноморський національний університет імені Петра Могили Миколаївська область 3459
76 Міжнародний гуманітарний університет Одеська область 3423
77 Харківський національний медичний університет Харківська область 3344
78 Львівський державний університет внутрішніх справ Львівська область 3294
79 Вінницький торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету Вінницька область 3253
80 Житомирський національний агроекологічний університет Житомирська область 3203
81 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Полтавська область 3192
82 Дніпровський державний аграрно-економічний університет Дніпропетровська область 3171
83 Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК" Київ 3145
84 Полтавська державна аграрна академія Полтавська область 3105
85 Харківський національний автомобільно-дорожній університет Харківська область 3089
86 Вищий навчальний заклад "Український католицький університет" Львівська область 2993
87 Національний університет фізичного виховання і спорту України Київ 2987
88 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Черкаська область 2960
89 Івано-Франківський національний медичний університет Івано-Франківська область 2954
90 Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України Тернопільська область 2925
91 Львівський національний аграрний університет Львівська область 2826
92 Національний університет "Острозька академія" Рівненська область 2797
93 Запорізький державний медичний університет Запорізька область 2704
94 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Львівська область 2580
95 Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України" Львівська область 2500
96 Криворізький державний педагогічний університет Дніпропетровська область 2496
97 Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет" Чернівецька область 2475
98 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Львівська область 2467
99 Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського Львівська область 2461
100 Сумський національний аграрний університет Сумська область 2448

 

У таблиці враховані всі заяви від вступників на навчання для здобуття кваліфікаційних рівнів бакалавра та магістра на базі повної загальної середньої освіти за всіма формами навчання станом на 26 серпня 2020 року.

Нагадаємо, Інформаційна система Вступ.ОСВІТА.UA публікує поточні рейтинги абітурієнтів у всіх закладах вищої освіти України, що здійснюють прийом абітурієнтів для здобуття ступенів фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра або магістра.

Освіта.ua
26.08.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Економіст
рейтинг дуже суб’єктивний. абсолютна кількість не свідсить про популярність. Просто в тих вишах, які попереду рейтингу знано більше спеціальностей та ліцензований обсяг. Слід вибудувати рейтинг у відносний величині: кількість заяв в розрахунку на 1 місце ліцензованого обсягу. В багатьох провінційних вишах відсутні спеціальності на які вступають у великі виші (наприклад біомедична інжинерія або біотехнології). В католицькому університеті взагалі лише 11 спеціальностей, як їх можна порівнювати з тим же КПІ в якому 22 спеціальності?
Абітурієнт
Доброго вечора . Підкажіть будь ласка . Завтра вже відбудеться конкурс на бюджет , і буде оприлюднено рейтинги. Та якщо я найбільше хочу в університет , де державного немає , тільки контракт.. То чи вартує мені чекати , чи потрібно швидко везти документи на контракт , щоб не було пізно. Адже місць там 40 а я 47 , в приймальній комісії казали що можна везти Але я боюсь що буде пізно , адже ті хто нижче від мене в списку ,можуть швидше відвезти документи , і я не зможу вступити де хочу
Влад
Для Абітурієнт: Ви що, думаєте що всі хто подав заяву привезуть оригінали? Кожен Абітурієнт подає як мінімум 5, а не оригінали в один. Це не значить, що всі хто подав на цю спеціальність заяви, принесе документи. І потім.. Якщо взяли ваші оригінали, це ще не значить що Ви вступили. Якщо місць мало, а подали документів багато, то з низькими балами можуть відсіяти і не важливо коли Ви їх подали
Влад
Для Абітурієнт: якщо Ви так хотіли на контракт, то чому не зробили це раніше? Вже давно приймають документи на контракт
Коментувати
Дмитро
Якщо що, то вже не Тернопільський національний економічний університет, а Західноукраїнський національний університет. ????
Вордулак
А що ж абверівський католицький університет та соросівська могила - академія так просіли в рейтингах. Не дурні украінці бачать, що це надуті авторитети, чистий обман.
777
Для Вордулак: Чим він такий вам поганий?
за державу
Для Вордулак: Тупим пітерським ботам пояснюю, що кількісний показник не є показником чогось крутого. Бо університети бувають різні за розміром та кількістю спеціальностей та навчальних програм. Якщо таких менше, толі відповідно, і заяв буде менше. Головне не кількість, а якість: наскільки заповнився ліцензійних обсяг якісними і розумними вступниками з високими балами. А УКУ більше відношення має до Церкви, а не до твого фcабверу, ДЕциБІЛ
непатриот
Какой адеватный украинский патриот. Аж гордость за таких ...
Коментувати