Порядок отримання академічної відпустки в закладах освіти

Академічна відпустка – це форма реалізації права здобувачів фахової передвищої та вищої освіти на перерву у навчанні

Порядок отримання академічної відпустки в закладах освіти

Що таке академічна відпустка? Чим врегульоване право на академічну відпустку? Хто має право на академічну відпустку? У зв’язку з якими причинами надається академічна відпустка? Яка максимальна тривалість академічної відпустки? Скільки разів протягом навчання можна скористатись правом на академічну відпустку? Які документи потрібні для отримання академічної відпустки? Як відбувається повернення з академічної відпустки? Чи може здобувач освіти бути призваний на військову службу чи мобілізований під час академічної відпустки?

Що таке академічна відпустка?

Академічна відпустка – це форма реалізації права здобувачів фахової передвищої та вищої освіти на перерву у навчанні, яка надається у зв’язку з виникненням обставин, які унеможливлюють виконання освітньо-професійної, освітньої чи наукової програми.

Чим врегульоване право на академічну відпустку?

Право на академічну відпустку врегульоване Законом України «Про фахову передвищу освіту» (ст.44) та Законом України «Про вищу освіту» (ст.46). У вказаних законах зазначено, що порядок надання академічної відпустки визначається також положенням, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (МОН).

Сьогодні закладами освіти (ЗО) продовжує застосовуватись Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти затверджене спільним наказом МОН та МОЗ від 06.06.1996 р. № 191/153, яке втратило чинність згідно з спільним наказом МОН і МОЗ від 13.02.2018 № 145/250 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України від 06 червня 1996 року № 191/153. Щоправда, 10.01.2020 р. МОН скерувало на погодження до Державної регуляторної служби (ДРС) проект наказу «Про затвердження Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки», яка однак відмовила в погодженні цього наказу (рішення №70 від 03.02.2020 р.).

Більшість закладів вищої освіти (ЗВО) врегульовують порядок надання академічної відпустки у внутрішніх нормативних документах. Такі документи діють зокрема у КПІ імені Ігоря Сікорського, Київському міжнародному університеті, НУ «Львівська політехніка», ЛНУ імені Івана Франка,  Тернопільському НПУ ім. Гнатюка та ін. Порядок надання академічної відпустки може врегульовуватись також у внутрішніх документах закладів фахової передвищої освіти (ЗФПО).

Оскільки процедура надання академічної відпустки у різних закладах освіти може мати певні відмінності спочатку варто проконсультуватись у деканаті навчального закладу чи приймальній (канцелярії) директора закладу фахової передвищої освіти.

Хто має право на академічну відпустку?

Право на академічну відпустку мають особи, які навчаються на денній та заочній формі навчання:

 • у закладах фахової передвищої освіти та здобувають освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра;
 • у закладах вищої освіти та здобувають ступінь молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктора філософії або доктора наук.

У зв’язку з якими причинами надається академічна відпустка?

Академічна відпустка може бути надана у зв’язку з:

 • станом здоров’я;
 • призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї;
 • сімейними обставинами;
 • з вагітністю та пологами;
 • доглядом за дитиною до досягнення нею віку 3-х років, а у разі, коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду – до досягнення дитиною 6-річного віку;
 • участю у програмах академічної мобільності;
 • іншими обставинами, що мають безпосереднє відношення до студента, належним чином обґрунтовані і мають документальне підтвердження.

Яка максимальна тривалість академічної відпустки?

Максимальна тривалість академічної відпустки встановлюється до одного року. При необхідності тривалість академічної відпустки може бути подовжена ще на один рік.

Окремі види відпусток можуть надаватись на довший строк. Так, академічна відпустка по догляду за дитиною надається до досягнення нею віку 3-х років, а у разі, коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду – до досягнення дитиною 6-річного віку. Тривалість таких відпусток та особливості їх надання врегульовується Кодексом законів про працю України. Вони можуть бути надані як матері, так і батькові.

Скільки разів протягом навчання можна отримати академвідпустку?

Протягом терміну навчання за певним рівнем вищої освіти студент може скористатися правом на отримання академічної відпустки, як правило, один раз. Тобто, студент має право один раз отримати академічну відпустку під час навчання на бакалавраті і один раз – під час навчання в магістратурі.

Окремі заклади освіти дозволяють отримати академічну відпустку повторно, це зумовлено особливістю відпустки чи виключними обставинами та за наявності відповідного документально засвідченого обґрунтування. Наприклад, якщо йдеться про відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, за станом здоров’я тощо.

Які документи потрібні для отримання академічної відпустки?

Перелік документів, які потрібно подати для отримання академічної відпустки може дещо відрізнятися, у залежності від ЗО. Тому, насамперед, потрібно проконсультуватися в деканаті факультету, на якому навчається студент. Деякі ЗО публікують зразки заяв на академічну відпустку та перелік необхідних документів на свої сайтах (так, наприклад, на сайті НУ «Львівська політехніка» можна завантажити зразок відповідної заяви).

Окрім заяви на ім’я ректора (декана/директора) потрібно буде подати також документи, що підтверджують право на таку відпустку. Такими документами можуть бути:

 • довідка лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) студентської поліклініки, а якщо така поліклініка відсутня - довідка головного лікаря установи, що провадить медичне обслуговування студентів (для отримання академічної відпустки за станом здоров’я);
 • довідка з медичної установи, що провадить медичне обслуговування студентки (для отримання академічної відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами);
 • належним чином завірена копія свідоцтва про народження дитини (для отримання академічної відпустки по догляду за дитиною до 3-х років), а у разі необхідності догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку – довідка, яка підтверджує таку необхідність (виписується лікуючим лікарем та завіряється підписами завідуючого відділенням та голови ЛКК відповідного закладу охорони здоров’я - дитячої поліклініки, центру первинної медико-санітарної допомоги, закладу, що надає амбулаторно-поліклінічну допомогу тощо);
 • довідка з військомату (для отримання академічної відпустки у зв’язку призовом на строкову військову службу);
 • запрошення на навчання/стажування від відповідної установи (для отримання академічної відпустки у зв’язку навчання чи стажування в освітніх і наукових установах іноземних держав).

Як відбувається повернення з академічної відпустки?

Здобувач освіти, у якого завершився термін академічної відпустки, повинен не пізніше двох тижнів до початку навчального семестру, подати заяву про повернення на навчання. Якщо академічна відпустка була надана за станом здоров’я, то потрібно буде додати до заяви висновок ЛКК про можливість повернення з академічної відпустки, якщо у зв’язку з навчанням/стажуванням закордоном – довідку про закінчення навчання/стажування. Студентам, які перебували в академічній відпустці у зв’язку з проходженням строкової військової служби, для допуску до навчання потрібен документ про закінчення строкової військової служби.

Якщо студент не приступив до навчання після завершення академічної відпустки – його відраховують.

Чи може здобувач освіти бути призваний на військову службу чи мобілізований під час академічної відпустки?

Відповідно до ст.17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв’язку з отриманням академічної відпустки, реалізують право на академічну мобільність або поновлені у закладі освіти не втрачають право на відстрочку від призову (якщо вони навчаються за денною формою навчання).

Відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», призову на військову службу під час мобілізації не підлягають також здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Така особа може бути призваною або мобілізованою лише за власним бажанням або у випадку відрахування.

Автор: Роман Шандра, доцент ЛНУ ім. Франка.

Освіта.ua
28.02.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Анна
Добрий день. Підкажіть будь ласка чи може студент, який навчається за кошти державного бюджету брати академічну відпустку за сімейними обставинами. Якщо так, то на який документ посилатись?
Галина
Для Анна: звісно академку брати може. але ось вернеться на навчання він швидше за все на контракт, бо його бюджетне місце відразу віддадуть пільговику. документ - положення про академічну відпустку університету
Коментувати
Victoria
Вітання! Якщо я отримаю академічну відпустку за станом здоров’я наприкінці другого семестру 3го курсу, то з якого семестру я можу почати навчання, коли поновлюся? Чи, можливо, я зможу здати академрізницю і відразу вступити на 4 курс? Буду вдячна за відповідь
007
Для Victoria: Якщо збираєтесь на 4 курсі вчитись, то навіщо брати академвідпустку. Згідно довідки з лікарні Вам просто зроблять індивідуальний графік здачі сесії, тай по всьому
Victoria
Дякую за відповідь А якщо брати академку в кінці семестру, то потім доведеться його починати з початку, так?
007
Для Victoria: так
Коментувати
Олег
Вітаю! Дитина навчається в універ. їм Т.Г. Шевченка на 1 курсі, платне навчання, онлайн, зараз знаходиться за кордоном. Яка є підстава для отримання Академ відпустки? Дякую за відповідь!
989
Для Олег: підніміть положення про надання академвідпусток закладу в якому навчаєтесь. Зазвичай студентам 1 курсу академвідпустка не надається. А та, то підстави вище вказані: стан здоров’я, вагітність, мобілізація, сімейні обставини (наприклад хвороба батьків, які потребують догляду).
Коментувати
Аліса
Студентка 2022 року вступу (бюджет) написала заяву на академвідпустку за сімейними обставинами (знаходиться за кордоном). Університет попередив, що бюджетне місце буде втрачено і після повернення вона буде мати можливість на конкурсній основі зайняти бюджетне місце за результатами сесії. Мати студентки затребувала документ, яким це регламентується, адже Постанова 1224 - для осіб, що вступили до 2021 року.
989
Для Аліса: стоп. Яка академвідпустка? На 1 курсі академвідпустка не надається. А знаїодження за кордоном - не сімейні обставини. Для чого вона туди поїхала під час навчання? А якщо вступала вже перебуваючи там, то тим більше це не причина, вона ж збиоалась якось навчатись.
Коментувати
Vitaliy Zabolotnov
студент не з’явився після академу відпустки і немає від нього заяви. Які адміністративні кроки вищого навчального закладу? На рівні кафедри, деканату, навчальної частини, відділу кадрів, ректора?
456
Доброго дня!якщо я планую взяти академвідпустку на 2 семестр, а з вересня повернутися на навчання. То я із своїм курсом продовжу навчання?
Вікторія
Для 456: Ні, звичайно що. Ви продовжите навчання наступного року і знову ж таки будете студентом того ж курсу, на якому навчання було зупинене. + З другого семестру, у вашому випадку.
Коментувати
Тетяна
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, студентка знаходиться в академічниій відпустці по вагітності та пологам. На даний час народила. Як продовжити академ відпустку, після надання відповідних документів (свідоцтва про народження), чи можна вже продовжити?
989
Для Тетяна: вона що під час відпустки народила другу дитину?
Тетяна
Ні. це перша детина.
989
А що це була за академка на час лікарняного. Може вона просто була на лікарняному, а тепер йде у академку?
Коментувати
Галина
Вітаю, підкажіть чи можна продовжити академічну відпустку аспіранту більше ніж на рік?. Академічна відпустка надана була у зв’язку з введенням війського стану
007
Для Галина: а що хіба є така причина для академки? І ще, для майбутнього науковця (або "науківця"): стан у нас "воєнний (від слова "війна"), а не "військовий" (від слова "військо").
Себяка
Голубые всё также сходят с ума в жёлтом доме, а номер приказа наркокомандующего о военном положении или лошкам от слова "сосать"?
Коментувати
Вікторія
Вітаю, підкажить , будь ласка, чи можу я отримати академічну відпустку, я-студентка 2го курсу вищого закладу в Україні. Всупила до вищого закладу в Відні, на перший курс, вчитися паралельно не зможу фізично, тк цей рік буде роком адаптування до навчання німецькою мовою. Хочу через рік вчитись далі в двох ВУЗах, українському та австрійському. Керівництво факультету не бачить моє навчання в Європі приводом для академічної відпустки. Дякую ????????
007
Для Вікторія: Керівництво вашог закладу абсолютно праве. Ви самі вступили до вишу іншої країни, вже будучи студенткою одного вишу. Так може робити лише людина, яка здатна до навчання у двох вишах одночасно. Якщо Ви не можете цього робити, то навіщо вступали? Я Вам більше скажу: навіть якби це був виш не Австрії, а країни, це так само, не є причиною для академки. Вас ніхто в другий виш не тягнув.
Вікторія
Перепрошую , Ваші коментарі схожі на « хотів самореалізуватися, але не зміг вимовити» . Відповідь на своє питання нашла нижче в коментарях.
Коментувати
Юлія
добрий день. Змушений був написати заяву на академ відпустку в звязку з військовим станом. Чи втрачається моє бюджетне місце? Чи зможу я повернутись по закінченню академ відпустки знову на своє бюджетне місце, чи в мене його заберуть? Дякую.
Тетяна Чурюмова
Для Юлія: На теперішній час, здобувачі, які навчалися за кошти державного бюджету і отримали перерву у навчанні (академічну відпустку) з різних причин, вже не повертаються на місця державного замовлення оскільки усі вакантні місця, а такими є - місця державного замовлення, на яких навчалися здобувачі і були або відраховані, або отримали академічну відпустку, використовуються з дозволу МОН для переведення "пільговиків" відповідно до прийнятої Постанові Кабінету Міністрів № 1224 від 28 жовтня 2022 року! Виключенням є випадки, коли здобувач (ка) бере академічну відпустку по догляду за дитиною чи для служби в ЗСУ! Такі здобувачі претендують при поверненні з академічної відпустки на поновлення на місця державного замовлення! Деякі ЗВО можуть надати таку можливість тим, хто отримав "академку" за станом здоров’я (підтвердженому висновком ЛКК). Використання вакантних місць державного замовлення закладами вищої освіти знаходиться під пильним контролем Міністерсва освіти і науки України! Пріоритетними переведеннями вважаються такі, які підпадають під дію Постанови КМУ №1224 від 28 жовтня 2022 року, отже, здобувачів, які належать до пільгової категорії 1-4.
Коментувати
Вячеслав
Доброго дня ,підкажіть будь ласка,я мобілізований мені 23 і чи я маю зараз право на вступ до ВНЗ МВС і на якій підставі
Тетяна Чурюмова
Для Вячеслав:Добрий день, Вячеславе! Влітку 2022 року МОН надіслало всім ЗВО лист:Можливості навчання (включаючи здобуття вищої освіти) військовослужбовців визначаються з урахуванням особливого виду їх службової діяльності, пов’язаною із забезпеченням виконання обов’язків військової служби. У частині першій статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (далі – Закон) наголошується, що військовослужбовці користуються усіма правами і свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і свобод, закріпленими в Конституції України та Законах України (зокрема, правом на освіту), з урахуванням особливостей, встановлених цим та іншими законами. Також пунктом 1 статті 8 Закону визначено, що використання військовослужбовців для виконання завдань, не пов’язаних з військовою службою, забороняється та тягне за собою відповідальність згідно із законом. У пункті п’ятому статті 10 Закону вказано, що заходи, пов’язані із забезпеченням боєг?...
Тетяна Чурюмова
Для Вячеслав:Добрий день, Вячеславе! Влітку 2022 року МОН надіслало всім ЗВО лист:Можливості навчання (включаючи здобуття вищої освіти) військовослужбовців визначаються з урахуванням особливого виду їх службової діяльності, пов’язаною із забезпеченням виконання обов’язків військової служби. У частині першій статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (далі – Закон) наголошується, що військовослужбовці користуються усіма правами і свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і свобод, закріпленими в Конституції України та Законах України (зокрема, правом на освіту), з урахуванням особливостей, встановлених цим та іншими законами. Також пунктом 1 статті 8 Закону визначено, що використання військовослужбовців для виконання завдань, не пов’язаних з військовою службою, забороняється та тягне за собою відповідальність згідно із законом. У пункті п’ятому статті 10 Закону вказано, що заходи, пов’язані із забезпеченням боєг?...
Коментувати
Наталія
Наталія Доброго дня, скажіть будь ласка, я виїхала закордон 08.05. У зв’язку з війною в державі, зараз останній курс магістратури в МАУПі. У нас сесія і я не маю можливості її здати оскільки не стабільний інтернет, живу в палатках, крик, шум, плач. Практику пройшла вона зі мною, кажуть треба прошивати, шукати почту. Мова це бар’єр. Хочу взяти на рік академку. Скажіть будь ласка на, що мені посилатися у заяві краще на яку статтю. І чи потрібно буде знову платити за навчання за пів року, дякую
007
Для Наталія: МАУП? ота платна шарашкіна контора? Платіть, і все буде
Коментувати
Yee Jacque
Чи може вступ до ще одного ВНЗ бути підставою для надання акдем відпустки?
Тетяна Чурюмова
Для Yee Jacque: У випадку вступу в інший ЗВО, який розташований не на теріиторії України, за наявності запрошення на навчання, Ви можете оформити академічну відпустку "для навчання та/або стажування за кордоном". Паралельне навчання в іншому українському ЗВО таке право не обумовлює. Можете оформити академічну відпустку "за сімейними обставинами". Такі зараз надають здобувачам, якщо тільки Ви не студент 1 курсу.
Коментувати