Що таке MBA

Хто і чому вибирає освіту в галузі підготовки фахівців вищої ланки

Що таке MBA

Майстер ділового адміністрування або МВА (Master of Business Administration) – найвідоміша й найпопулярніша в наші дні програма у сфері навчання керування бізнесом, у тому числі й міжнародним.

Особливості сучасної освіти МВА

Частина існуючих сьогодні програм MBA побудована на основі стандартизованих положень і вимог до підготовки менеджерів вищої кваліфікації, які приймаються на державному рівні. Разом з тим усебічне державне регулювання й тотальний контроль у сфері MBA освіти поки що не передбачені.

Дане положення призводить до того, що немає і стандартизованого періоду навчання. Він варіюється від одного року до кількох років. Форма навчання може бути як очною, так і заочною. Пропоновані в Україні професійні програми навчання можуть реалізуватися спільно з великими й широко відомими зарубіжними навчальними закладами.

Випускники, які пройшли навчання за програмою «Master of Business Administration», здатні управляти бізнесом у різних бізнес-сферах. Диплом МВА видається після успішного складання відповідних іспитів і присвоєння студенту кваліфікації «Майстер ділового адміністрування» (Master of Business Administration). Наявність такого диплома, що підтверджує статус компетентного бізнес-професіонала, дає фахівцю право посісти керівну посаду менеджера середньої та вищої ланки.

На кого орієнтовані програми МВА

МВА-освіта – це отримання навичок, які потрібні для прийняття оптимальних рішень навіть у найскладнішому бізнес-середовищі. Фахівці, націлені на навчання, повинні вже мати вищу освіту, а також хорошу підготовку й досвід управління, розуміти специфіку діяльності в динамічному й мінливому сучасному діловому середовищі, уміти формувати шляхи для досягнення максимальних результатів.

Програма MBA розроблена для тих, хто:

  • уже досяг практичного рівня, що дозволяє виводити бізнес на більш високий етап розвитку;
  • зацікавлений у грамотній побудові поточних і майбутніх бізнес-процесів;
  • здатний адекватно сприймати інноваційні та ефективні системи управління проектами для оптимізації втрат часу, фінансів і ресурсів;
  • зорієнтований на досягнення високих результатів.

Особливості МВА-освіти

Навчальний план при отриманні освіти MBA розробляється в кожному навчальному закладі з орієнтацією на державні вимоги та з максимальним охопленням основних функціональних галузей менеджменту. Особливість будь-якої програми MBA – забезпечення інтеграції отриманих знань у практичну діяльність. У зв'язку з цим програми «Master of Business Administration» в обов'язковому порядку містять дисципліни інтегративного характеру. Вони зачіпають стратегічні галузі ведення бізнесу. Мається на увазі наявність:

  • практичної роботи над прикладними проектами;
  • аналітичних тренінгів для розуміння ринкових умов і прогнозування можливих ризиків з мінімізацією впливу на бізнес-процеси їх негативних наслідків;
  • участі в ділових іграх, під час яких формуються навички комплексного підходу до пошуку рішень, управління часом, організації командної роботи та її планування на кожному етапі робочого процесу.

Усе це означає, що MBA – це грамотна інтеграція теоретичних і практичних дисциплін.

Чому вибирають МВА


Як правило, отримання МВА-освіти за спеціальною програмою вибирають особи, націлені на кар'єрне зростання й високі доходи. За інших рівних умов дипломовані «Майстри ділового адміністрування» мають набагато більше шансів зайняти високу посаду з максимальною оплатою. Варто розуміти, що кар'єрне зростання та підвищення фінансового добробуту – це наслідок серйозної роботи над підвищенням кваліфікації, розширенням світогляду й навіть зміною світобачення.

Освіта.ua
06.01.2014