Сертифікат IPMA

Система видачі сертифікатів IPMA заснована на практичному виконанні сфери типових обов'язків при управлінні проектом, програмою або портфелем

Рівні сертифікації IPMA визначають механізми планування кар'єри в організаціях та створення програм підвищення кваліфікації для фізичних осіб і організацій. Чотирьохрівнева система сертифікатів IPMA пропонує наступні рівні сертифікації:

  • Рівень D за системою IPMA - Сертифікований помічник менеджера проектів;
  • Рівень C за системою IPMA - Сертифікований менеджер проектів;
  • Рівень B за системою IPMA - Сертифікований старший менеджер проектів;
  • Рівень A за системою IPMA - Сертифікований директор проекту.

Визнання сертифікатів IPMA

Сертифікація, яку здійснює Міжнародною асоціацією управління проектами (IPMA), забезпечує визнання кваліфікації на міжнародному рівні аналогічними організаціями. Вона доповнює і підсилює інші технічні, ділові та еквівалентні види кваліфікації, наприклад, Європейську стандартизовану систему кваліфікації, демонструючи, що особа, яка отримала сертифікат IPMA, також володіє ключовою здатністю управляти проектами.

Завдяки їй, індивідуальні навички, набуті в одній організації або галузі можуть бути визнані в іншій. Сертифікація IPMA також підвищує впевненість осіб, які беруть у ній участь, у своїй здатності керувати проектами і загальної ділової кваліфікації.

Переваги сертифікату IPMA

Система сертифікації IPMA також встановлює стандарти, на які організація орієнтується при наборі, підготовці і підвищенні кваліфікації персоналу у сфері управління проектами; дана система надає організації інструмент маркетингу, демонструючи її прагнення до переваги і кваліфікованість її співробітників у сфері управління проектами.

Освіта та підготовка до отримання сертифікату IPMA

Кандидат може вибирати, де йому зручніше отримувати кваліфікацію. Самооцінка як складова системи сертифікації IPMA допомагає кандидатові оцінити свої сильні сторони і області, які потребують додаткової уваги.

Така оцінка дозволяє кандидатові приймати більш обґрунтоване рішення про вибір відповідного навчального або підготовчого курсу. Система сертифікації IPMA також надає можливості освітнім організаціям більш ефективно працювати зі своїми клієнтами, сприяючи їх кар'єрному зростанню в сфері управління проектами.

Кваліфікаційні стандарти IPMA

Кваліфікаційні стандарти IPMA (ICB) є основою системи сертифікації IPMA і засобом оцінити рівень кваліфікації в сфері управління проектами на практиці. Даний стандарт є основоположним для професіоналів і зацікавлених сторін, оскільки встановлює критерії знань і досвіду, якими повинні володіти менеджери проектів, програм і портфоліо.

Програма сертифікації, застосовувана кожним окремим ОС, заснована на Національних кваліфікаційних стандартах (NCB), які, у свою чергу, базуються на Кваліфікаційних стандартах IPMA (ICB).

Освіта.ua
19.11.2010