CFO (англ. - Chief Financial Officer)

Chief Financial Officer - фінансовий директор - один з вищих керівників компанії, відповідальний за управління фінансовими потоками бізнесу, за фінансове планування і звітність

Визначає фінансову політику організації, розробляє і здійснює заходи щодо забезпечення її фінансової стійкості.

Керує роботою з управління фінансами виходячи із стратегічних цілей та перспектив розвитку організації, визначає джерела фінансування з урахуванням ринкової кон'юнктури.

У типовій схемі управління компанією займає пост віце-президента з фінансів і підзвітний президенту компанії або генеральному директору.

Освіта.ua
06.09.2010