Міжнародна акредитація FIBAA у ВМУУ
PR

Незалежна акредитація — визнання рівня ВНЗ професійними організаціями та асоціаціями

Міжнародна акредитація FIBAA у ВМУУ

Вибір вищого навчального закладу – один з найбільш важливих виборів у житті кожної людини, оскільки здобуття диплома – це перший крок до майбутньої успішної кар’єри. Як не помилитись і знайти заклад, якості освіти якого справді можна довіряти? У цьому випадку в пригоді стане акредитація (від лат. accredo - «довіряти»).

Як відомо, акредитація вищого навчального закладу — процедура надання ВНЗ права проводити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення. Окрім державної акредитації, існує так звана незалежна акредитація — визнання рівня навчального закладу або його заслуг будь-якими громадськими або професійними організаціями, спілками, асоціаціями. Незалежна акредитація дуже важлива для престижу навчального закладу, а в галузі бізнес-освіти вона виступає своєрідним «знаком якості» навчального закладу.

27 вересня 2012 року програма МВА Українсько-американського гуманітарного інституту «Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні» була акредитована міжнародною організацією FIBAA – Фондом міжнародної акредитації програм у галузі бізнес-адміністрування. Той факт, що ВМУУ отримав акредитацію, підтверджує високу якість програми МВА. Перевагами, які отримують випускники програми МВА, є розширення можливостей під час працевлаштування та продовження освіти в Європі та США.

Програма МBА у ВМУУ є класичною програмою, яка відповідає міжнародним стандартам. Програма призначена для забезпечення бізнес-освіти в мультикультурному середовищі навчання. Вона надає можливість за короткий термін оволодіти загальними управлінськими компетенціями, отримати в рамках однієї програми сконцентровані й систематизовані знання, уміння та навички, які стосуються як аспектів бізнесу, так і універсальних механізмів управління, а також налагодити нові ділові партнерства й дати старт кар’єрному зростанню.

11 липня 2014 року програма ВВА у ВМУУ також була акредитована міжнародною організацією FIBAA.

Велика увага при проведенні незалежної акредитації вищого навчального закладу в цілому, або окремої програми, приділяється тому, наскільки конкурентними на ринку праці є їх випускники. Акредитація FIBAA визнається в Європі як знак високої якості освіти. Так що ж таке FIBAA і чому ВМУУ вирішив отримати саме цю акредитацію?

FIBAA (Фонд міжнародної акредитації програм у галузі бізнес-адміністрування) – провідне європейське акредитаційне агентство, що спеціалізується на експертизі якості вищої, післядипломної, додаткової й корпоративної освіти в галузі економіки, менеджменту, юриспруденції та соціальних наук:

FIBAA — перше в Європі акредитаційне агентство, створене роботодавцями. У 1994 році некомерційний фонд FIBAA був заснований торгово-промисловими палатами й найбільшими об'єднаннями роботодавців Німеччини, Швейцарії та Австрії. FIBAA — одне з найперших агентств Німеччини, акредитованих Вищою німецькою акредитаційною радою Accreditierungsrat. Важливим моментом у роботі FIBAA було те, що були розроблені відповідні стандарти оцінки програм бізнес-навчання. Рада визнала FIBAA незалежною професійною організацією, що займається акредитацією програм бізнес-освіти, і це свідчить про високий статус акредитованих FIBAA програм.

FIBAA засновує свою акредитацію програм і вищих навчальних закладів на Болонській декларації 1999 року, яка є основним документом Болонського процесу, а також на документах Болонського процесу.

Агентство FIBAA широко визнане на європейському рівні. З 2002 року воно є повноправним членом ENQA — головної структури європейських агентств, що діють у сфері акредитації та офіційної організації-радника Конференції міністрів освіти країн-учасниць Болонського процесу.

З моменту заснування агентство FIBAA успішно провело близько 1500 процедур програмної акредитації. До списку акредитованих програм входять освітні програми вищих навчальних закладів країн-учасниць Болонського процесу (Німеччина, Австрія, Швейцарія, Голландія, Іспанія, Казахстан, Ліхтенштейн, Росія, Румунія, Словенія, Україна, Франція, Чехія) та інших країн світу (Індія, Йорданія, Китай, США).

Акредитація агентства FIBAA визнається в Європі і в усьому світі як знак високої якості освіти. Зокрема, FIBAA акредитувало такі відомі європейські та американські університети й програми, як: Франкфуртський університет фінансів і менеджменту, Інститут менеджменту Kellogg у Чикаго, США,  програма MBA в університеті Яноша Каменського (Прага, Чеська Республіка).

FIBAA працює в тісному партнерстві з університетами, урядом і промисловістю. У результаті цієї співпраці FIBAA є постачальником цінної інформації про потреби ділового ринку в сферу освіти, а також допомагає підприємцям, студентам і молодим професіоналам зробити правильний вибір для здобуття якісної освіти. Особливу увагу при оцінці якості освітніх програм і вищих навчальних закладів FIBAA приділяє їх міжнародній орієнтації, рівню підготовки студентів до успішного виходу на ринок праці (employability) і взаємодії освітнього закладу з підприємствами та роботодавцями. FIBAA тісно співпрацює з такими провідними міжнародними компаніями, як BMW AG, Bayer AG, DaimlerChrysler AG, Henkel KgaA, Siemens AG, Lufthansa AG.

Своєю метою FIBAA бачить перетворення освіти на більш прозору для ринку праці, бізнесу, студентів і вищих навчальних закладів.

FIBAA акредитує освітні програми бакалаврського, магістерського та докторського рівнів у державних і визнаних державою ВНЗ.

Як повідомляє офіційний сайт агентства, «у своїх процедурах експертизи якості освітніх програм вищої й додаткової освіти, освітніх установ і внутрішніх систем менеджменту якості FIBAA використовує визнаний в академічному середовищі метод експертної оцінки. Оцінку якості здійснюють компетентні і незалежні міжнародні експерти, відібрані агентством за суворою системою предметних критеріїв». Важливим є те, що «склад експертних груп завжди відповідає предметно-змістовній спрямованості освітньої програми і профілю освітньої установи. У призначені експертні групи входять представники релевантних груп інтересів: вищої школи й наукових співтовариств, роботодавців, професійної практики й студентства. При проведенні міжнародних процедур оцінки якості FIBAA включає до складу експертних груп одного експерта, який володіє глибокими знаннями і досвідом роботи у сфері вищої освіти тієї країни, де проходить акредитація». Для кожного типу процедур оцінки розроблені спеціальні критерії, на підставі яких освітні установи складають свої документи про самообстеження.

«За кожним напрямом експертизи якості (програмна акредитація, інституційний аудит, сертифікація програм додаткової освіти та центрів корпоративної освіти) у FIBAA діє своя комісія, члени якої призначаються Наглядовою радою. Основна функція цих комісій - прийняття на базі Звітів експертних груп, з урахуванням позиції освітнього закладу, що проходить процедуру оцінки якості, рішення про акредитацію, сертифікацію або аудит».

Вищий навчальний заклад, який бажає пройти акредитацію FIBAA, у першу чергу повинен скласти Документ самообстеження (детальний опис його діяльності). Після розгляду цього документа, агентство призначає членів експертної групи, які відвідають ВНЗ з візитом, щоб на місці ознайомитися з закладом, його студентами та викладацьким складом. Після цього візиту експертна група складає звіт і пропозиції для розгляду Вищою наглядовою радою. Для розгляду Документа самообстеження та прийняття остаточного рішення про акредитацію потрібно близько півроку.

Процедура отримання акредитації FIBAA у ВМУУ також відбувалась за встановленим зразком. У рамках візиту експертної команди у ВМУУ проходили цікаві зустрічі між викладачами, студентами, випускниками, роботодавцями, адміністрацією та експертами. Отримана інформація потім звірялася й зіставлялася. Експерти також вивчали таку документацію ВНЗ, як, наприклад, види перевірочних робіт якості знань студентів, каталоги ВНЗ.

ВМУУ з радістю повідомляє, що вищий навчальний заклад успішно пройшов процедуру акредитації. Це - підтвердження високого рівня освіти на програмах MBA та BBA, що надається Українсько-американським гуманітарним інститутом «Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні».

Що можна сказати, порівнюючи процедуру акредитації в Україні та в країнах Європи та США? На перший погляд — за формою і змістом — усе дуже схоже. Але підходи й імплементація (зараз дуже популярний термін) — зовсім різні. Проходить акредитація в дуже дружній атмосфері, позитивне рішення може бути прийняте за наявності певних недоліків, які вказуються в сертифікаті як умови, які треба виконати в зазначені терміни (виконання перевіряється). Ще важлива різниця — це досить висока ціна (у грошовому вимірі), яка забезпечує незалежність діяльності при повній прозорості всіх аспектів і етапів роботи комісій.

Юлія Романовська, віце-ректор, професор ВМУУ

Освіта.ua
16.06.2016