Міжнародна практика зовнішнього тестування

Зовнішнє оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів, яке просто називають зовнішнім тестуванням, діє в багатьох країнах світу...

Міжнародна практика зовнішнього тестування

Проаналізувавши досвід освітніх систем більшості розвинених країн, можна стверджувати, що головним інструментом оцінювання в них є зовнішнє тестування, основною перевагою якого є отримання об'єктивних результатів про якість навчальних досягнень учнів. Сьогодні запровадження системи випускних-вступних іспитів є однією з найбільш суттєвих змін в освітній системі й нашої країни.

Зовнішнє оцінювання - це процес визначення рівня навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів установами, що не залежать від загальноосвітніх і вищих навчальних закладів. В Україні такими установами є Український центр оцінювання якості освіти та дев'ять регіональних центрів. Дане оцінювання є зовнішнім, оскільки процедура відбувається на базі спеціально підготовлених пунктів тестування і виключає можливість оцінювання навчальних досягнень учнів у своєму навчальному закладі. Зовнішнє оцінювання поєднує в собі два важливих завдання: оцінити навчальні досягнення випускників шкіл (провести їх сертифікацію) та здійснити відбір кращих учнів для навчання у вищих навчальних закладах (селекцію випускників).

Починаючи з цього року, в Україні зовнішнє тестування стає загальнодержавним, його мають проходити всі випускники шкіл, а не лише ті, які бажають продовжити навчання у вищих навчальних закладах.

Досвід минулих століть

У 1788 році вперше в Європі було застосовано незалежне тестування як шкільний випускний іспит, а в 1884 році у США було видано перший збірник тестових матеріалів, що містив завдання, відповіді та рекомендації з оцінювання математики, історії, граматики, навігації та приклади текстів творів. Між іншим, поняття «тест» (з англ. «test») у значенні «випробовування, дослідження» увійшло в наукову літературу в 1890 році після публікації американського психолога Дж. М. Кеттела.

За даними міжнародного дослідження природничо-математичної освіти TIMSS-R, сьогодні більшість країн проводить державні екзамени шляхом зовнішнього тестування. У 16-ти країнах світу, зокрема в Австралії, Англії, Болгарії, Італії, Словенії, Угорщині, Фінляндії, таке тестування виконує подвійну функцію: випускного та вступного іспиту. До цих країн також можна додати Німеччину та Францію, де результати випускних іспитів є також підставою для зарахування до університету. У деяких країнах зовнішнє тестування має давню традицію. Наприклад, в Америці воно застосовується вже близько ста років, у Великій Британії - понад п'ятдесят, у Польщі - понад 10 років. Систему зовнішнього тестування останніми роками активно запроваджують в Азербайджані, Казахстані, Киргизстані, Литві, Латвії, Польщі, Нідерландах, Росії, Грузії. Система тестування також діє в усіх країнах Болонського процесу.

В європейських країнах є безліч варіантів проведення зовнішніх випускних іспитів: від іспиту з одного предмета, що проводиться у Великій Британії, до 3-х у Німеччині та 12-ти предметів у Данії; від запровадження лише письмової форми зовнішнього іспиту у Фінляндії, Болгарії, Литві та на Кіпрі до складання такого іспиту у двох формах - письмовій та усній, що характерно для переважної більшості європейських країн.

Останніми роками Україна намагається виробити свою власну модель зовнішнього незалежного оцінювання. Узагалі, уперше в Україні тестова методика з метою оцінювання навчальних досягнень учнів була використана наприкінці 20-х - на початку 30-х років XX ст.

У той час тести використовувалися з метою вирішення ряду педагогічних завдань, таких як розробка програми для визначення рівня навчальних досягнень, більш чітке формулювання вимог до учнів у процесі навчання, поліпшення традиційного обліку шкільної успішності. Але через декілька років тестова методика була вилучена з практики школи через допущені помилки в методиці використання тестів, ігнорування досвіду закордонних колег тощо. У 50, 70, 90-х роках тести знову повернулись в українські школи, але довгоочікуваних результатів так і не принесли, оскільки тестова методика була недостатньо розроблена, невирішеним залишалось питання місця тестів у навчальному процесі, та й сама підготовка вчителів залишала бажати кращого. Сьогодні освітяни України, вивчаючи досвід тестування в інших країнах, розробляють свою власну модель проведення оцінювання навчальних досягнень учнів середніх навчальних закладів.

Зовнішнє тестування вже давно стало звичним для...

США

США є однією з небагатьох країн, яка має сторічний досвід проведення тестувань. Розробкою тестів SАТ (тест академічних здібностей) і безпосередньо проведенням самого тестування тут займаються незалежні організації. Однією з найбільших таких організацій є прінстонська Служба освітнього тестування - ETS (Educational Testing Service), створена 1947 року. Тести, які готує ця організація, школярі можуть складати сім разів на рік (по суботах і неділях), і щоразу це новий тест, який містить нові завдання. Кількість запитань з того чи іншого розділу може доходити до 70-ти й більше, і кожний учень одержує свій, не схожий на сусідський, варіант тесту. На думку представників ETS, така схема проходження тестування усуває можливість підказок при складанні тесту. У середньому за складання такого тесту школяру треба заплатити близько 50 доларів. На виконання 124 тестових завдань (у США використовуються завдання з вибором відповіді і складають вони більшу частину екзаменаційної роботи) відводиться 1,5 години. Однією з головних цілей складання тесту є виявлення здібностей, можливостей майбутнього абітурієнта навчатись у вищих навчальних закладах. Крім SАТ існує ще й низка інших тестів, результати яких також ураховуються при вступі до вищих навчальних закладів: GRE, ACT, АР тощо.

Велика Британія

В Англії, так само як і у США, тести проводяться незалежними організаціями. У тестуванні можуть взяти участь усі бажаючи вступити до ВНЗ. На проведення тестів відводиться від 9-ти годин, оскільки англійські іспити охоплюють дуже великий за обсягом матеріал і перевіряють його засвоєння на достатньо високому рівні.

Основною метою проведення зовнішнього оцінювання у Великій Британії є перевірка рівня опанування учнями знань, умінь і навичок, закладених державним освітнім стандартом (National Curriculum). Саме тому дане оцінювання є обов'язковим для всіх учнів. Установлена законом оцінювальна схема визначає вісім рівнів досягнень з основних аспектів кожного предмета. Учні мають проходити кожний рівень через два роки. Так, 7-річні мають досягти другого рівня, 11-річні - четвертого, а 14-річні - п'ятого чи шостого. Отже, Велика Британія є класичним прикладом використання діагностичного стандартизованого оцінювання.

Франція

Відмінністю французької моделі зовнішнього оцінювання є те, що воно відбувається на початку навчального року, проводиться вчителями-предметниками і є обов'язковим для всіх учнів. Усі іспити відбуваються на базі школи, оскільки вони є невід'ємною частиною середньої освіти. У віці 8 та 11 років учні повинні скласти тести з французької мови та математики, а у віці 16 років до цих двох предметів додаються ще географія, історія та іноземна мова. Слід відзначити, що у Франції іспити виконують подвійну роль: вони одночасно використовуються як випускний шкільний іспит і як вступний.

Проводячи зовнішнє оцінювання не наприкінці, а на початку навчального року, французькі педагоги не лише отримують реальну картину рівня розвитку учнів, а й мають достатньо часу для здійснення заходів з покращення учнівських навчальних досягнень. Такий підхід унеможливлює також використання тестування з метою селекції (так, як це відбувається в інших країнах).

Нідерланди

Головною особливістю голландського досвіду зовнішнього оцінювання є його добровільність. Принцип добровільності не дозволяє застосовувати таке оцінювання з метою селекції, а його результати є підставою для отримання картини рівня навчальних досягнень учнів і прогнозу вибору подальшого напряму навчання. Але цікавий факт: незважаючи на всю свою добровільність, тестування проводиться в понад 80 % усіх голландських шкіл.

Для проведення національних іспитів міністерство освіти запрошує Національний інститут педагогічного вимірювання (СІТО) розробити тести. Багато шкіл використовують ці розроблені стандартизовані тести для порівняння результатів згідно з національними нормами. Зовнішнє оцінювання в Нідерландах проводиться по закінченню початкової школи у віці 12 років, а по закінченню другого етапу середньої освіти - у віці 16-18 років проводяться державні іспити на отримання атестата про шкільну освіту.

Польща

Не можна сказати, що для Польщі зовнішнє тестування давно стало звичним явищем, але маючи семирічний досвід його впровадження, уже можна говорити про модель зовнішнього оцінювання, яка стала характерною для цієї країни. У 2002 році в Польщі вперше було запроваджено систему зовнішнього обов'язкового оцінювання навчальних досягнень для учнів 14 та 16-ти років. Завдання для тестування розробляються Центральною екзаменаційною комісією, що є незалежним органом. Вони націлені на вимірювання рівня оволодіння учнями вміннями та навичками, а не предметними знаннями. Усі випускники шкіл складають шкільні випускні іспити, результати яких потім приймаються всіма ВНЗ Польщі як вступні, тому ВНЗ Польщі не проводять власних вступних іспитів.

При дослідженнях міжнародного досвіду щодо системи випускних-вступних іспитів, очевидним стає той факт, що інструментом об'єктивного оцінювання навчальних досягнень є зовнішнє оцінювання, технологія якого подібна в усіх країнах, а найбільша різниця полягає лише в самому змісті тестів. Сьогодні зовнішнє оцінювання стає невід'ємною частиною й важливою умовою здобуття вищої освіти і для випускників шкіл нашої країни.

Автор: А. Ворон

Освіта.ua
06.11.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів