Хто має складати ЗНО (мультитест) у 2022 році

Результати мультитесту необхідні для вступу на бюджет і на висококонʼюнктурні спеціальності

Хто має складати ЗНО (мультитест) у 2022 році

У 2022 році вступ абітурієнтів, які претендують на бюджетну форму навчання або вступають на висококон’юнктурні спеціальності на контракт, буде відбуватися за результатами спрощеного ЗНО – національного мультипредметного тесту (НМТ).

Результати мультипредметного тесту будуть потрібні для вступу на молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти.

Також вони будуть необхідні для вступу на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра.

Для конкурсного відбору на бакалаврат будуть зараховуватися бали національного мультипредметного тесту з української мови (перший предмет), математики (другий предмет) та історії України (третій предмет).

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра будуть зараховуватися бали національного мультипредметного тесту з української мови (перший предмет) та визначеного Правилами прийому іншого предмета (другий предмет).

Важливо: за бажанням вступника замість відповідних предметів національного мультипредметного тесту можуть бути зараховані результати зовнішнього незалежного оцінювання 20192021 року з української мови, математики чи історії України.

Підстави вступу на бюджет і контракт у 2022 році

Найменування галузі знань (напряму) Напрям підготовки (спеціальність) Підстава вступу на контракт Підстава вступу на бюджет
ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА Освітні, педагогічні науки Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Дошкільна освіта Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Початкова освіта Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Середня освіта (Українська мова і література) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови)) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Середня освіта (Історія) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Середня освіта (Математика) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Середня освіта (Хімія) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Середня освіта (Географія) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Середня освіта (Фізика) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Середня освіта (Інформатика) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Середня освіта (Трудове навчання та технології) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Середня освіта (Фізична культура) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Середня освіта (Образотворче мистецтво) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Середня освіта (Музичне мистецтво) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освітии Результати НМТ
Середня освіта (Природничі науки) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Професійна освіта (за спеціалізаціями) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Спеціальна освіта Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Фізична культура і спорт Творчий конкурс Творчий конкурс
КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Творчий конкурс Творчий конкурс
Дизайн (за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн») Творчий конкурс Творчий конкурс
Дизайн (крім спеціалізацій «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн») Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Творчий конкурс Творчий конкурс
Хореографія Творчий конкурс Творчий конкурс
Музичне мистецтво Творчий конкурс Творчий конкурс
Сценічне мистецтво Творчий конкурс Творчий конкурс
Музеєзнавство, пам’яткознавство Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Менеджмент соціокультурної діяльності Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ Релігієзнавство Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Історія та археологія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Філософія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Культурологія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Філологія Результати НМТ (крім української мови і літератури, кримськотатарської мови і літератури, фольклористики) Результати НМТ
БОГОСЛОВ’Я Богослов’я Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ Економіка Результати НМТ Результати НМТ
Політологія Результати НМТ Результати НМТ
Психологія Результати НМТ Результати НМТ
Соціологія Результати НМТ Результати НМТ
ЖУРНАЛІСТИКА Журналістика Результати НМТ Результати НМТ
УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ Облік та оподаткування Результати НМТ Результати НМТ
Фінанси, банківська справа та страхування Результати НМТ Результати НМТ
Менеджмент Результати НМТ Результати НМТ
Маркетинг Результати НМТ Результати НМТ
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Результати НМТ Результати НМТ
ПРАВО Право Результати НМТ Результати НМТ
БІОЛОГІЯ Біологія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Екологія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Хімія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Науки про Землю Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Фізика та астрономія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Прикладна фізика та наноматеріали Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Географія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА Математика Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Статистика Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Прикладна математика Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ Інженерія програмного забезпечення Результати НМТ Результати НМТ
Комп’ютерні науки Результати НМТ Результати НМТ
Комп’ютерна інженерія Результати НМТ Результати НМТ
Системний аналіз Результати НМТ Результати НМТ
Кібербезпека Результати НМТ Результати НМТ
Інформаційні системи та технології Результати НМТ Результати НМТ
МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ Прикладна механіка Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Матеріалознавство Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Галузеве машинобудування Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Авіаційна та ракетно-космічна техніка Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Суднобудування Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Металургія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Енергетичне машинобудування Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Атомна енергетика Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Теплоенергетика Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Гідроенергетика Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДО- БУДУВАННЯ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Мікро- і наносистемна техніка Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ Хімічні технології та інженерія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Біотехнології та біоінженерія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Біомедична інженерія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ Електроніка Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Телекомунікації та радіотехніка Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Авіоніка Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ Харчові технології Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Технології легкої промисловості Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Технології захисту навколишнього середовища Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Гірництво Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Нафтогазова інженерія та технології Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Видавництво та поліграфія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Деревообробні та меблеві технології Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО Архітектура та містобудування Творчий конкурс Творчий конкурс
Будівництво та цивільна інженерія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Геодезія та землеустрій Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВО Агрономія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Захист та карантин рослин Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Садівництво та виноградарство Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Лісове господарство Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Садово-паркове господарство Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Водні біоресурси та аквакультура Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Агроінженерія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Ветеринарна медицина Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я Стоматологія Результати НМТ Результати НМТ
Медицина Результати НМТ Результати НМТ
Медсестринство Результати НМТ Результати НМТ
Технології медичної діагностики та лікування Результати НМТ Результати НМТ
Медична психологія Результати НМТ Результати НМТ
Фармація, промислова фармація Результати НМТ Результати НМТ
Фізична терапія, ерготерапія Результати НМТ Результати НМТ
Педіатрія Результати НМТ Результати НМТ
Громадське здоров’я Результати НМТ Результати НМТ
СОЦІАЛЬНА РОБОТА Соціальна робота Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Соціальне забезпечення Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ Готельно-ресторанна справа Результати НМТ Результати НМТ
Туризм Результати НМТ Результати НМТ
ВОЄННІ НАУКИ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА, БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ Державна безпека Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Безпека державного кордону Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Військове управління (за видами збройних сил) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Забезпечення військ (сил) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Озброєння та військова техніка (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Озброєння та військова техніка (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Національна безпека(за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Національна безпека(за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА Пожежна безпека Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Пожежна безпека (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Правоохоронна діяльність (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Правоохоронна діяльність (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Цивільна безпека Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
ТРАНСПОРТ Річковий та морський транспорт Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Авіаційний транспорт Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Залізничний транспорт Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Автомобільний транспорт Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Транспортні технології (за видами) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ Публічне управління та адміністрування Результати НМТ Результати НМТ
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Результати НМТ Результати НМТ
Міжнародні економічні відносини Результати НМТ Результати НМТ
Міжнародне право Результати НМТ Результати НМТ

 

БІЛЬШЕ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗНО У 2022 РОЦІ

Для отримання оперативної інформації про проведення вступної кампанії приєднуйтесь до каналу Вступ.ОСВІТА.UA в Telegram або сторінок Абітурієнт і Освіта.ua у Facebook.

Освіта.ua
25.05.2022

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Alexsandra
Доброго дня! На спеціальність іноземна філологія , нмт потрібно? Чи можливо тільки мотиваційний лист) На контракт!
Тетяна
Якщо за результатами НМТ набрано менше балів ніж з ЗНО минулого року. То чи можна для вступу брати результати ЗНО минулого року?
Іванна
Доброго дня) якщо я не планую нікуда поступати то мені можна не здавати нмт? .
Єлізавета
Добрий день, чи можу я складати НМТ, якщо я випускниця 9 класу? Зараз знаходжусь за кордоном
Вікторія
Добрий день! Підкажіть будь-ласка, що робити, якщо закинчилися місця для реєстрації на мультітест в Мюнхені?
007
Для Вікторія: повернутись в Україну? Не варіант? не здавати мультитест? теж ні? от горе
008
Тупой ответ!
Коментувати
Ірина
Підкажіть, будь ласка, якщо я закінчила педагогічне училище і хочу отримати вищу освіту за цією ж спеціальністю, мені необхідно складати НМТ?
Тетяна
Підкажіть, будь-ласка, які умови в 2022 році для здобуття 2-ї вищої освіти (1-ша рівень спеціаліст)?
Ольга
Скажуть,будь ласка,якщо я хочу вступати після закінчення медколеджу на спеціальність"стоматологія"на контракт ,мені потрібно знову зареєструватися і складати НМТ?
Іван
Добрий день. Під скажіть будь-ласка чи потрібно здавати НМТ якщо я на 2 курсі в коледжі і не планую поступати дальше ?
Марина Гільова
Для Іван: теж саме питання
Коментувати
Tetiana
Скажіть будь ласка, якщо я хочу вступати у 2022 році на спеціальність «стоматологія» контракт, мені потрібно здавати НМТ
Людмила
Доброго дня. Підскажіть будь ласка в 2009 році я закінчила ЧНУ за спеціальністю менеджмент (спеціаліст), як я цього року можу здобути другу вищу освіту.
007
Для Людмила: Вам саме зараз припекло? Може почекаєте до наступного року
Коментувати
Елена Рыбалко
мені цікаво, як здавати тест моїй дитині? я і чоловік військові..дитина в Ізраілі...везіть дитину... ЯК????ЗОВСІМ ПОДУРІЛИ?!..як везти і куди, якщо ми не поруч. І получається із за того, що дехто сюди кликав русню, а ми відсутні в житті дітей на даний час. Такі діти ,як моя...не можуть навіть на контракт в нормальний вУЗ піти....ПАРАДОКС!!
Галина
Для Елена Рыбалко: вступ на контракт без мультитесту, тому не видумуйте
Коментувати
Анастасія
Добрий день,чи далуть мені атестат про повну середню освіту без ЗНО?мені для вступу не потрібно ЗНО,тільки атестат
Оксана Кондрук
Для Анастасія: а куди ви маєте вступати без ЗНО?
Коментувати
Влад
А якщо я збираюся йти на медика в коледж, то що мені для цього потрібно? Чи потрібно писати лист мотиваційний?
Оксана Кондрук
Для Влад: в коледж за співбесідою
Коментувати
Тетяна
Для вступу на бюджет можна використовувати результати ЗНО минулих років, чи для для бюджету потрібно тільки НМТ? Наприклад, у правилах прийому до КНЛУ на філологію як другий предмет можна подавати ЗНО з англійської мови минулих років (як і було раніше). Як зрозуміти? це буде враховуватись для бюджету чи ні? Дякую за відповідь.
гість
У Харкові буде цей тест? Хто як каже.../
Олег
Скажіть чи будуть оплачувати старшим інструкторам на мультитесті? І яка оплата за день адже ми будем працювати 10 днів у дві зміни
Артём
что делать и как сдавать МПТ если я нахожусь за границей,не в транах ЕС???елементарно я моряк и что делать если нахожусь в средней Азии????
Людмила
Доброго дня, що робити дитині, яка проживає на окупованій території? Виїхати і здати НМТ ми не маємо змоги, бо нас не випускають окупанти. Думали, що на контракт не потрібно буде здавати НМТ за спеціальністю "Інформаційні системи" (раніше цієї спеціальності не було в переліку висококон’юнктурних спеціальностей). Тобто якщо дитина немає змоги виїхати і здати НМТ, то вона не може вступити до українського вишу навіть на контракт? Нічого не залишається крім, як вступати за кордон, де непотрібні ніякі НМТ, щоб дитина не втратила рік свого життя.
Валентина
Для Людмила: за кордон вас окупанти випускають, а в Україну ні?є багато спеціальностей де на контракт можна без нмт. Прикладна математика теж ай тішніків готує. Або математика+компютерні курси
Коментувати
Христина
Доброго дня) я правильно розумію, що якщо я хочу на психологію, то мені не обов’язково писати мотиваційний лист?