Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань організації та проведення вступних випробувань для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році

Наказ МОН № 270 від 22.03.2018 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 270 від 22 березня 2018 року

Про затвердження деяких нормативно-
правових актів з питань організації та
проведення вступних випробувань для
вступу на другий (магістерський) рівень
вищої освіти в 2018 році

Відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту», підпункту 21 пункту 14 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533), підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 201 8 році (далі - Порядок), що додається;

2) Вимоги до використання приміщень закладів освіти для проведення вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що додаються.

2. Керівникам закладів вищої освіти незалежно від форми власності та сфери управління забезпечити дотримання вимог Порядку.

3. Директорату вищої освіти і освіти дорослих (Шаров O. І.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра Рашкевича Ю. М.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр                   Лілія Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
22 березня 2018 року № 270

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 квітня 2018 року за № 448/31900

ПОРЯДОК
організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням
організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання
для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році (далі – вступні випробування).

Вступними випробуваннями в контексті цього Порядку є:

1) єдине фахове вступне випробування – форма вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступників за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» (далі – єдине фахове вступне випробування);

2) єдиний вступний іспит – форма вступного випробування з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступників за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування» та 29 «Міжнародні відносини» (далі – єдиний вступний іспит).

2. Дія цього Порядку поширюється на:

1) заклади вищої освіти (їхні структурні підрозділи), що здійснюють набір на навчання за ступенем вищої освіти магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування» та 29 «Міжнародні відносини» у 2018 році (далі – заклади вищої освіти);

2) приймальні комісії закладів вищої освіти (далі – приймальні комісії);

3) осіб, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування» та 29 «Міжнародні відносини» у 2018 році (далі – вступники);

4) Український центр оцінювання якості освіти (далі – Український центр);

5) регіональні центри оцінювання якості освіти (далі – регіональні центри);

6) робочу групу з питань організації та проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» в 2018 році (далі – робоча група);

7) фахову(і) комісію(ї) з питань оцінювання виконання завдань з певного(их) блоку(ів) єдиного фахового вступного випробування (далі – фахові комісії);

8) апеляційну комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти (далі – апеляційна комісія);

9) регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти (далі – регламентні комісії);

10) предметні фахові комісії з питань оцінювання виконання завдань єдиних вступних іспитів з іноземних мов при Українському центрі (далі – предметні фахові комісії).

3. Брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 081 «Право», 24 «Сфера обслуговування» та 29 «Міжнародні відносини» у 2018 році у закладах вищої освіти за результатами вступних випробувань у закладі вищої освіти можуть:

1) вступники, які не можуть взяти участь у вступних випробуваннях через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;

2) вступники, які для виконання вступних випробувань потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;

3) вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 31 березня 2018 року.

4. Вступники, які вступають до закладу вищої освіти на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), можуть брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування» та 29 «Міжнародні відносини» у 2018 році за результатами вступних випробувань за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань у закладі вищої освіти.

Додаткові вступні випробування вступники складають у кожному з обраних закладів вищої освіти, в яких виявили бажання брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра.

Заклад вищої освіти самостійно визначає зміст та перелік додаткових вступних випробувань.

5. Єдиний вступний іспит передбачає виконання екзаменаційної роботи (тесту) з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови.

Тестові завдання з іноземних мов укладаються відповідно до Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов (англійська, іспанська, німецька, французька) для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2016 року № 77 (далі – Програма № 77), за винятком завдань частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух».

6. Єдине фахове вступне випробування передбачає виконання екзаменаційної роботи (тесту), що містить два блоки тестових завдань:

 • перший блок – тест загальних навчальних правничих компетентностей, що включає тестування таких компетентностей: аналітичне мислення, критичне мислення, логічне мислення (далі – блок ТЗНПК);
 • другий блок – тест з восьми базових правничих дисциплін, що включає конституційне право України, адміністративне право України, цивільне право України, цивільне процесуальне право України, кримінальне право України, кримінальне процесуальне право України, міжнародне публічне право та міжнародний захист прав людини (далі – блок Право).

7. Тестові завдання блоку ТЗНПК укладаються відповідно до Програми вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 08 квітня 2016 року № 409 (далі – Програма № 409).

Тестові завдання блоку Право укладаються відповідно до Програми другого блоку єдиного фахового вступного випробування, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07 лютого 2018 року № 115 (далі – Програма № 115).

Тестові завдання блоків ТЗНПК та Право укладаються українською мовою.

8. Вступний іспит з іноземної мови та фахові вступні випробування у закладі вищої освіти для вступників, визначених у пункті 3 цього розділу, проводяться закладами вищої освіти 11 та 13 липня 2018 року відповідно (початок процедури о 10:00) за матеріалами (завданнями / зошитами), наданими Українським центром. Український центр надає матеріали для проведення у закладі вищої освіти вступного іспиту з іноземної мови не раніше 10 липня 2018 року, фахових вступних випробувань – не раніше 12 липня 2018 року та не пізніше 09:00 дня проведення.

Результати вступних випробувань у закладах вищої освіти визначаються у вигляді оцінок за шкалою 100-200 балів відповідно до таблиць відповідності тестових балів рейтинговій оцінці та з урахуванням встановленої відповідною фаховою комісією або предметною фаховою комісією мінімальної кількості тестових балів, які за виконання завдань певного блоку може отримати вступник з мінімально допустимим рівнем фахової компетентності (далі – поріг «склав/не склав»).

ІІ. Права та обов’язки вступників

1. Вступник має право на:

1) доступ до інформації про:

 • правила прийому до закладів вищої освіти України в 2018 році;
 • програму єдиного вступного іспиту;
 • програму єдиного фахового вступного випробування;
 • форми завдань єдиного вступного іспиту;
 • форми завдань єдиного фахового вступного випробування;
 • строки та порядок проведення вступних випробувань;
 • час і місце проведення вступних випробувань;
 • використання в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання, в якому проводяться вступні випробування (далі – пункт тестування), технічних пристроїв, необхідних для здійснення контролю за проведенням єдиного фахового вступного випробування;
 • порядок визначення, спосіб і час офіційного оголошення результатів вступних випробувань;

2) виконання вступних випробувань, розроблених згідно з Програмами № 77, № 409 та № 115;

3) ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення вступних випробувань;

4) безпечні умови під час складання вступних випробувань в пункті тестування;

5) оскарження процедури проведення вступних випробувань в пункті тестування та результатів вступних випробувань (апеляцію);

6) отримання зошита(ів) із завданнями вступних випробувань після завершення часу, відведеного на виконання вступних випробувань.

2. Вступник зобов’язаний:

1) ознайомитися з цим Порядком та правилами прийому до обраного(их) закладу(ів) вищої освіти в 2018 році;

2) зареєструватися для складання вступних випробувань та отримати екзаменаційний листок (додаток 1) в приймальній комісії одного із обраних закладів вищої освіти з метою участі у конкурсному відборі для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра;

3) своєчасно прибути до пункту тестування з документом, що посвідчує особу (серія та номер якого зазначені в екзаменаційному листку), та екзаменаційним листком;

4) дотримуватися вимог цього Порядку;

5) ввічливо ставитися до вступників і працівників пункту тестування;

6) виконувати вказівки та вимоги працівників пункту тестування щодо процедури проходження вступних випробувань;

7) після завершення часу, відведеного для виконання тестових завдань єдиного вступного іспиту, кожного блоку єдиного фахового вступного випробування, повернути працівникам пункту тестування матеріали єдиного вступного іспиту, відповідного блоку єдиного фахового вступного випробування;

8) виконувати вступні випробування на робочому місці, визначеному Українським центром;

9) виконувати та оформлювати роботу вступних випробувань згідно із правилами, зазначеними в зошиті із завданнями.

3. Вступнику забороняється:

1) приносити до пункту тестування небезпечні предмети та речовини, що становлять загрозу для життя та здоров’я людини;

2) використовувати в пункті тестування та мати при собі протягом часу, відведеного для виконання вступних випробувань, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та/або відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких вступник повинен повідомити працівникам пункту тестування до початку виконання вступних випробувань);

3) заважати іншим вступникам виконувати вступні випробування;

4) псувати майно закладу, у приміщенні якого розміщується пункт тестування, чи майно осіб, які перебувають у пункті тестування;

5) протягом часу, відведеного для виконання вступних випробувань:

 • спілкуватися з іншими вступниками, передавати їм будь-які предмети та/або матеріали;
 • копіювати завдання, виносити зошит(и) із завданнями (його частину) та/або бланки відповідей із аудиторії, у якій відбувається тестування;

6) персоналізувати бланки відповідей.

4. У разі порушення вимог, передбачених підпунктами 5-9 пункту 2 та пунктом 3 цього розділу, вступник на вимогу осіб, відповідальних за організацію роботи пункту тестування, має повернути матеріали матеріали вступних випробувань та залишити пункт тестування.

III. Суб’єкти проведення вступних випробувань

1. Суб’єктами проведення вступних випробувань є:

1) Міністерство освіти і науки України;

2) приймальні комісії;

3) Український центр;

4) регіональні центри.

2. У процесі проведення вступних випробувань Міністерство освіти і науки України:

1) забезпечує координацію діяльності суб’єктів проведення вступних випробувань на всіх етапах їх підготовки, організації та проведення;

2) затверджує склад робочої групи;

3) затверджує склад фахових комісій, узгоджений робочою групою;

4) організовує діяльність робочої групи та фахових комісій;

5) визначає процедуру укладення тестових завдань єдиного фахового вступного випробування, у тому числі визначає за поданням робочої групи установу(и) (організацію(ї)), яка(і) формує(ють) базу тестових завдань для проведення єдиного фахового вступного випробування та бере участь у підготовці сигнальних примірників зошитів із завданнями єдиного фахового вступного випробування та бланків відповідей;

6) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадськості з питань проведення вступних випробувань, видає відповідні інформаційні матеріали;

7) контролює здійснення закладами вищої освіти повноважень щодо забезпечення підготовки, організації та проведення вступних випробувань;

8) здійснює інші функції, передбачені цим Порядком.

3. У процесі підготовки та проведення вступних випробувань приймальні комісії:

1) проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадськості з питань проведення вступних випробувань;

2) здійснюють за допомогою спеціального сервісу, розробленого Українським центром, реєстрацію вступників для складання вступних випробувань;

3) видають вступникам екзаменаційні листки;

4) оприлюднюють результати вступних випробувань.

4. У процесі підготовки та проведення вступних випробувань Український центр:

1) здійснює їх організаційно-технологічне забезпечення;

2) встановлює умови формування пунктів тестування, регламенти роботи пунктів тестування та пунктів обробки, вимоги до їх облаштування, організовує їх роботу;

3) забезпечує розроблення комплексу програмних засобів, що використовуються в процесі підготовки, проведення, обробки результатів вступних випробувань;

4) укладає тестові завдання єдиного вступного іспиту, формує сигнальні примірники зошитів із завданнями єдиного вступного іспиту та бланки відповідей;

5) розробляє та ухвалює схеми нарахування балів за виконання єдиного вступного іспиту;

6) формує базу даних вступників;

7) тиражує в умовах суворої конфіденційності матеріали, необхідні для проведення вступних випробувань;

8) здійснює розподіл вступників між аудиторіями в пунктах тестування та закріплює їх за робочими місцями;

9) організовує доставку матеріалів вступних випробувань:

 • з Українського центру до пунктів тестування;
 • з пунктів тестування до пунктів обробки;

10) організовує діяльність апеляційної комісії;

11) затверджує склад предметних фахових комісій;

12) визначає результати вступних випробувань, персоніфікує роботи вступників, установлює персональні результати вступних випробувань;

13) анулює за рішенням апеляційної комісії результати вступних випробувань;

14) формує відомості результатів вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році (додаток 2);

15) передає результати вступних випробувань до Єдиної державної електронної бази з питань освіти;

16) здійснює інші функції відповідно до цього Порядку.

5. У процесі підготовки та проведення вступних випробувань регіональні центри:

1) формують разом зі структурними підрозділами з питань освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій (далі – обласні органи управління освітою), закладами освіти мережу пунктів тестування;

2) співпрацюють з обласними органами управління освітою, закладами освіти щодо кадрового забезпечення пунктів тестування;

3) співпрацюють з територіальними органами центральних органів виконавчої влади щодо створення безпечних умов для вступників, у тому числі щодо здійснення профілактичних оглядів пунктів тестування на наявність вибухонебезпечних та отруйних речовин та охорони правопорядку в місцях проведення вступних випробувань;

4) організовують добір, реєстрацію, інструктажі та розподіл працівників, залучених до роботи в пунктах тестування, забезпечення їх інформаційними та методичними матеріалами;

5) здійснюють розподіл вступників за пунктами тестування;

6) організовують охорону контейнерів (пакетів) із матеріалами вступних випробувань;

7) забезпечують обробку матеріалів вступних випробувань;

8) здійснюють інші функції відповідно до цього Порядку.

IV. Колегіальні робочі органи з підготовки, організації та проведення вступних випробувань

1. Для вирішення питань, що потребують залучення фахівців та експертів, створюються такі колегіальні робочі органи:

1) робоча група;

2) регламентні комісії;

3) фахові комісії;

4) апеляційна комісія;

5) предметні фахові комісії.

2. Робоча група діє на підставі цього Порядку та:

1) забезпечує розроблення, рецензування та апробацію (у разі необхідності) тестових завдань з метою формування бази тестових завдань для проведення єдиного фахового вступного випробування;

2) розробляє специфікацію тестів єдиного фахового вступного випробування;

3) надає пропозиції Міністерству освіти і науки України щодо установи (організації), яка формує базу тестових завдань для проведення єдиного фахового вступного випробування та бере участь у підготовці сигнальних примірників зошитів із завданнями єдиного фахового вступного випробування та бланків відповідей;

4) розробляє і ухвалює схеми нарахування балів за виконання єдиного фахового вступного випробування, а також методику встановлення мінімальної кількості тестових балів, які за виконання завдань певного блоку може отримати вступник з мінімально допустимим рівнем фахової компетентності, необхідним для участі в конкурсному відборі під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» у закладах вищої освіти;

5) визначає уповноважених представників (не менше двох осіб), які беруть участь у підготовці сигнальних примірників зошитів із завданнями єдиного фахового вступного випробування та бланків відповідей;

6) забезпечує (за потреби) навчання представників закладів вищої освіти, які беруть участь у розробленні тестових завдань;

7) здійснює інші функції відповідно до цього Порядку.

Рішення робочої групи приймаються більшістю голосів за умови присутності на засіданні не менше двох третин від загальної кількості членів робочої групи. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав голова робочої групи.

3. Регламентні комісії створюються та діють відповідно до Положення про регламентну комісію при регіональному центрі оцінювання якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2014 року № 1526, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 2015 року за № 271/26716, та відповідно до своїх функцій:

1) розглядають апеляційні заяви щодо порушень процедури проведення вступних випробувань в пунктах тестування, що можуть вплинути на об’єктивність результатів вступних випробувань (далі – апеляційні заяви щодо порушень процедури);

2) приймають рішення на основі вивчення фактів, що можуть вплинути на об’єктивність результатів вступних випробувань;

3) приймають рішення щодо реєстрації вступників для участі в другій сесії вступних випробувань;

4) порушують перед Українським центром клопотання щодо:

 • анулювання результатів вступних випробувань;
 • додаткового вивчення фактів, які можуть впливати на об’єктивність визначення результатів вступних випробувань.

4. Фахова комісія з певного(их) блоку(ів) діє на підставі цього Порядку та відповідно до своїх функцій:

1) ухвалює в день проведення єдиного фахового вступного випробування правильні відповіді до завдань єдиного фахового вступного випробування;

2) встановлює поріг «склав/не склав» за виконання завдань відповідного блоку єдиного фахового вступного випробування (блоків ТЗНПК та Право).

Рішення фахової комісії приймаються більшістю голосів за умови присутності на засіданні не менше двох третин від загальної кількості членів фахової комісії. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав голова фахової комісії.

5. Апеляційна комісія створюється та діє відповідно до Положення про апеляційну комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2014 року № 1526, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 2015 року за № 272/26717, та відповідно до своїх функцій здійснює розгляд:

1) апеляційних заяв щодо результатів вступних випробувань;

2) клопотань регламентних комісій щодо:

 • анулювання стосовно окремих осіб результатів їх вступних випробувань;
 • додаткового вивчення фактів, які можуть впливати на об’єктивність визначення результатів вступних випробувань.

6. Предметна фахова комісія з певної іноземної мови створюється та діє відповідно до Положення про предметну фахову комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2015 року № 299, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за № 356/26801, цього Порядку та відповідно до своїх функцій:

1) ухвалює в день проведення іспиту правильні відповіді до завдань єдиного вступного іспиту;

2) встановлює поріг «склав/не склав» за виконання завдань єдиного вступного іспиту (єдине узгоджене значення з усіх іноземних мов) на спільному засіданні предметних фахових комісій з усіх іноземних мов.

V. Реєстрація для складання вступних випробувань

1. Реєстрація вступників, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування» та 29 «Міжнародні відносини» для складання вступних випробувань (далі – реєстрація), здійснюється в строки, встановлені Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265.

2. Реєстрація здійснюється приймальною комісією одного з обраних вступником закладів вищої освіти з метою участі у конкурсному відборі для здобуття ступеня вищої освіти магістра в 2018 році.

У разі якщо вступник бажає взяти участь одночасно у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та/або 293 «Міжнародне право» та за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини», він реєструється приймальною комісією закладу вищої освіти, який здійснює набір у 2018 році на навчання за ступенем вищої освіти магістра за спеціальностями 081 «Право» або 293 «Міжнародне право».

3. Під час реєстрації приймальна комісія здійснює перевірку достовірності інформації, наданої вступником. Вступник вважається зареєстрованим після отримання екзаменаційного листка.

4. Формування екзаменаційного листка за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на веб-сайті Українського центру (далі – Програма), та його оформлення здійснюються приймальною комісією.

У процесі формування екзаменаційного листка до Програми вносяться такі дані:

1) прізвище, ім’я, по батькові вступника;

2) число, місяць і рік народження вступника;

3) тип, серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація вступника;

4) реєстраційний номер облікової картки платника податків вступника (за наявності);

5) номер(и) контактного(их) телефону(ів) вступника;

6) дані документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) або дані довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома в 2018 році, виданої за місцем навчання, – для осіб, які завершують навчання у рік проведення вступних випробувань;

7) іноземна мова, з якої особа бажає складати єдиний вступний іспит (англійська мова, або німецька мова, або французька мова, або іспанська мова);

8) інформація про блоки єдиного фахового вступного випробування, які особа бажає скласти;

9) інформація про необхідність створення особливих умов (код умови) та номер і дата медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, (для осіб з особливими освітніми потребами);

10) інформація про населений пункт, у якому вступник бажає скласти вступні випробування (вступні випробування можуть проводитися в обласних центрах (крім міст Донецьк та Луганськ), місті Київ, містах Слов’янськ, Маріуполь Донецької області, місті Сєверодонецьк Луганської області).

5. Після внесення інформації до Програми генерується реєстраційна картка учасника вступних випробувань (додаток 3), яку представник приймальної комісії має роздрукувати та надати для перевірки особі, яка реєструється. Достовірність внесеної інформації вступник підтверджує шляхом підписання реєстраційної картки (у разі виявлення помилок до Програми вносяться відповідні зміни, після чого генерується нова реєстраційна картка). Підписана реєстраційна картка має зберігатися в особовій справі вступника.

6. Оформлення екзаменаційного листка здійснюється за умови підтвердження вступником внесеної до Програми інформації (підписання реєстраційної картки).

У екзаменаційному листку у спеціально відведених місцях:

 • наклеюється фотокартка для документів (чорно-біла або кольорова) розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
 • проставляється печатка закладу вищої освіти (приймальної комісії);
 • зазначаються прізвище та ініціали, ставиться підпис особи, яка здійснила формування екзаменаційного листка.

7. Інформація про видачу вступнику екзаменаційного листка зазначається у  журналі видачі екзаменаційних листків (додаток 4).

8. Факт видачі екзаменаційного листка є підставою для опрацювання персональних даних у процесі підготовки, організації та проведення вступних випробувань відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

9. Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

10. Приймальна комісія може відмовити вступнику в реєстрації у разі:

1) надання вступником недостовірної інформації;

2) подання документів вступником, який відповідно до вимог законодавства не має права на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра;

3) необхідності створення особі для складання вступних випробувань інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702.

VІ. Проведення вступних випробувань

1. Вступні випробування проводяться в строки, встановлені Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265.

2. Вступникам створюються рівні умови для виконання вступних випробувань шляхом стандартизації процедури їх проведення.

3. Вступники розподіляються між аудиторіями та робочими місцями відповідно до схеми розподілу учасників вступних випробувань між аудиторіями та робочими місцями, що розробляється Українським центром.

Інформація про пункт тестування, в якому вступник проходитиме вступні випробування, зазначається в запрошенні-перепустці, що розміщується на інформаційній сторінці «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ», створеній на веб-сайті Українського центру, не пізніше ніж за три тижні до дня проведення вступних випробувань.

4. Пункти тестування створюються відповідно до Вимог до використання приміщень закладів освіти для проведення вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22 березня 2018 року № 270.

5. У пункті тестування мають право перебувати лише працівники пункту тестування, вступники, особи, уповноважені на здійснення спостереження або контролю за проведенням вступних випробувань, а також особи, які забезпечують охорону тестових матеріалів та охорону громадського порядку.

6. Допуск вступників до пункту тестування розпочинається за 45 хвилин та припиняється за 10 хвилин до початку вступних випробувань.

7. Вступник для допуску до пункту тестування має пред’явити:

1) екзаменаційний листок;

2) документ, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого вказані в екзаменаційному листку);

3) запрошення-перепустку.

У разі відсутності екзаменаційного листка та/або документа, назва, серія та номер якого зазначені в екзаменаційному листку, вступник не допускається до пункту тестування.

Вступники, які запізнилися, до пункту тестування не допускаються.

8. Факт участі вступника у відповідному вступному випробуванні зазначається в екзаменаційному листку в пункті тестування уповноваженою особою Українського центру.

9. Вступні випробування проводяться з дотриманням умов конфіденційності змісту їх завдань до початку їх використання за призначенням.

Завдання вступних випробувань належать до інформації з обмеженим доступом з моменту створення добірок завдань до моменту санкціонованого відкриття пакетів з такими завданнями.

10. Залучення працівників до роботи у пунктах тестування та пунктах обробки здійснюється відповідно до Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 222.

Нарахування та виплата винагороди працівникам, залученим до роботи у пунктах тестування та пунктах обробки, за виконання робіт (надання послуг), передбачених цивільно-правовими договорами, після оформлення в установленому порядку акта приймання-передавання виконаних робіт (наданих послуг) здійснюються відповідно до Схеми оплати праці педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців, що залучені до організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання і не перебувають у штаті Українського центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів оцінювання якості освіти, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 року № 985.

VІІ. Організація та проведення додаткових сесій

1. Для певних категорій вступників організовується додаткова сесія вступних випробувань (далі – друга сесія), що проводиться в строки, встановлені Українським центром:

1) для вступників, які брали участь в основній сесії єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту, але стосовно них допущено порушення процедури проведення вступних випробувань, яке вплинуло на об’єктивність встановлення його результатів, що підтверджено відповідним рішенням регламентної комісії;

2) для вступників, які брали участь в основній сесії єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту, але не змогли завершити виконання завдань вступних випробувань у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням інших обставин у пункті тестування, що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій;

3) вступники, які не змогли взяти участь в основній сесії єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту через причини, що не залежали від їх дій та волі та на які вони не могли вплинути, зокрема:

 • хвороба в день проведення основної сесії єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту;
 • стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, військові дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа, інші форс-мажорні обставини в день або переддень проведення основної сесії єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту;
 • викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту тестування, що трапилося до проведення єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту, але не раніше ніж за п’ять календарних днів;
 • смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту, але не раніше ніж за сім календарних днів.

2. Рішення про допуск вступника для участі в другій сесії приймається регламентною комісією.

3. Подання до регламентної комісії заяв щодо участі в другій сесії здійснюється:

 • особами, зазначеними в підпункті 1 пункту 1 цього розділу, – у день проведення єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту одночасно з поданням апеляційних заяв щодо порушень процедури;
 • особами, зазначеними в підпунктах 2, 3 пункту 1 цього розділу, – протягом трьох календарних днів із дня проведення основної сесії єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту (з урахуванням дня проведення).

4. Особи, зазначені у підпункті 3 пункту 1 цього розділу, разом із заявою мають подати відповідний(і) підтвердний(і) документ(и):

 • один із документів, зазначених в абзацах третьому-шостому, дев’ятому та десятому підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, – для підтвердження факту хвороби у день проведення основної сесії єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту;
 • копію акта чи довідки, виданої підрозділом Державної служби України з надзвичайних ситуацій, або житлово-експлуатаційною організацією, або підприємством, установою, організацією, що здійснює експлуатацію будинку, або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, або Українським гідрометеорологічним центром, – для підтвердження факту стихійного лиха, техногенної катастрофи;
 • документ, виданий Національною поліцією України, який підтверджує звернення особи у зв’язку із викраденням документа, або копію відповідної постанови слідчого, або талон-повідомлення, форма якого встановлена Інструкцією про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 листопада 2015 року № 1377, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 року за № 1498/27943, – для підтвердження факту викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту тестування (рішення про допуск до участі в другій сесії приймається регламентною комісією лише у випадку, якщо підтвердний документ видано не пізніше дати відповідного вступного випробування);
 • копію документа, що засвідчує державну реєстрацію смерті (копію одного з документів, передбачених підпунктами «а», «б», «ґ», «е» пункту 1 глави 5 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5)), та копію документа, що підтверджує родинність по крові або шлюбу з померлим, – для підтвердження факту смерті рідних по крові або по шлюбу;
 • інший документ, що підтверджує форс-мажорні обставини.

5. Особа може оскаржити рішення регламентної комісії щодо відмови в допуску до участі в другій сесії, прийняте щодо неї, шляхом подання заяви до апеляційної комісії не пізніше ніж через три робочі дні з моменту отримання рішення, що оскаржується.

6. Пункти тестування для проведення другої сесії вступних випробувань створюються в місті Києві.

VІІІ. Результати вступних випробувань

1. Результати вступних випробувань використовуються з метою:

1) прийому на навчання для здобуття ступеня магістра у 2018 році;

2) вивчення стану функціонування системи правничої освіти, прогнозування її подальшого розвитку та аналізу мовних компетентностей вступників на магістерські програми.

2. Результатом єдиного фахового вступного випробування є оцінки за шкалою 100–200 балів, визначені окремо за кожним з блоків (Право та ТЗНПК), результатом єдиного вступного іспиту є оцінка за шкалою 100-200 балів, визначена за виконання усього тесту.

Визначення оцінок за шкалою 100-200 балів здійснюється з урахуванням таких вимог:

 • оцінки за шкалою 100-200 балів визначаються відповідно до таблиць відповідності тестових балів рейтинговій оцінці;
 • тестовий бал (арифметична сума балів за відповіді на завдання, що визначається шляхом додавання балів, отриманих у процесі зіставлення відповідей на завдання із ключами відповідей) визначається на основі схем нарахування балів за виконання завдань єдиного вступного іспиту/єдиного фахового вступного випробування (за кожним із блоків), ухвалених робочою групою;
 • таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці розробляються із застосуванням відповідних методик Українського центру;
 • рейтингові оцінки за виконання завдань єдиного вступного іспиту/єдиного фахового вступного випробування (за кожним із блоків) встановлюються лише тим вступникам, які подолали поріг «склав/не склав» (мінімальна рейтингова оцінка «100 балів» має відповідати значенню порогового бала «склав/не склав»).

3. Визначення тестового бала кожного вступника, який взяв участь у вступних випробуваннях, здійснюється після завершення комп’ютерної обробки бланків відповідей, обробки відповідних документів пунктів тестування, розгляду клопотань регламентних комісій.

4. Відповіді до завдань єдиного вступного іспиту/єдиного фахового вступного випробування ухвалюються відповідними предметними фаховими комісіями/фаховими комісіями в день проведення вступного випробування після завершення вступного випробування в пунктах тестування.

5. Ухвалені відповіді до завдань тесту мають бути надані комісіями в день проведення вступних випробувань Українському центру та оприлюднені протягом двох робочих днів після його проведення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України та Українського центру.

6. Підтвердженням результатів єдиного фахового вступного випробування є відомість результатів єдиного фахового вступного випробування, підтвердженням результатів єдиного вступного іспиту є відомість результатів єдиного вступного іспиту (далі – Відомості). Відомості формуються за підсумками єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту як персоніфікований реєстр результатів вступників, складений в алфавітному порядку, в електронному вигляді. Відомості затверджуються директором Українського центру шляхом накладання електронного цифрового підпису Українського центру з дотриманням вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис».

7. Офіційне оголошення результатів вступних випробувань здійснюється шляхом їх розміщення на інформаційних сторінках вступників «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше 14 календарних днів із дня їх проведення. Результати вступних випробувань у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100-200 балів зазначаються в екзаменаційній картці (додаток 5), що є додатком до екзаменаційного листка.

Офіційне оголошення результатів другої сесії єдиного фахового вступного випробування здійснюється шляхом їх розміщення на інформаційних сторінках вступників «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше 10 календарних днів із дня їх проведення.

8. Результати вступних випробувань у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100-200 балів передаються Українським центром до Єдиної державної електронної бази з питань освіти наступного робочого дня після офіційного оголошення результатів.

9. У разі прийняття апеляційною комісією за підсумками розгляду апеляційних заяв рішення про зміну результатів вступних випробувань формується відомість змін результатів за формою, наведеною у додатку 6 до цього Порядку, що затверджується директором Українського центру.

10. Результати вступних випробувань за рішенням апеляційної комісії можуть бути анульовані у разі:

1) виявлення в період часу, відведеного для виконання вступних випробувань, у вступника або на його робочому місці друкованих чи рукописних матеріалів, засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та/або відтворення інформації, а також окремих елементів, які можуть бути складовими відповідних технічних засобів чи пристроїв, інших засобів, предметів, приладів (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких вступник повинен повідомити працівникам пункту тестування до початку роботи над вступними випробуваннями);

2) виконання вступного випробування не на робочому місці, визначеному Українським центром;

3) спілкування в будь-якій формі з іншим(и) вступником(ами) в процесі виконання тесту;

4) списування відповідей на завдання вступного випробування в іншої особи;

5) виконання вступного випробування іншою особою;

6) неповернення бланків відповідей працівникам пункту тестування після завершення часу, відведеного для виконання вступних випробувань;

7) неправильного оформлення роботи, що унеможливило оцінювання наданої відповіді;

8) пошкодження вступником бланків відповідей, що унеможливило їх автоматизовану обробку;

9) персоналізації вступником бланків відповідей або наявності в них додаткових відміток, не передбачених процедурою проведення вступних випробувань;

10) дострокового припинення роботи над тестом внаслідок порушення вступником вимог, передбачених підпунктами 5-9 пункту 2, пунктом 3 розділу ІІ цього Порядку;

11) реєстрації вступника для участі в другій сесії у випадках:

 • задоволення регламентною комісією апеляційної заяви щодо порушення процедури;
 • дострокового припинення вступником вступного випробування за станом здоров’я або у зв’язку з виникненням інших обставин у пункті тестування, що підтверджено рішенням регламентної комісії.

ІХ. Апеляція

1. Предметом апеляції є:

1) порушення процедури проведення вступного випробування, що може вплинути на об’єктивність результатів вступного випробування;

2) результати вступного випробування.

2. Розгляд апеляційних заяв щодо порушень процедури проведення вступного випробування здійснюють регламентні комісії.

3. Розгляд апеляційних заяв щодо результатів вступного випробування здійснює апеляційна комісія.

4. Подати апеляційну заяву щодо порушень процедури проведення вступного випробування можна в день проведення вступного випробування в пункті тестування. Розгляд цих заяв здійснюється протягом 3 робочих днів із дня проведення вступного випробування.

За результатами розгляду заяв щодо порушення процедури проведення вступного випробування регламентна комісія приймає одне з таких рішень:

1) відмовити в задоволенні заяви у зв’язку з непідтвердженням факту порушення процедури проведення вступних випробувань;

2) відмовити в задоволенні заяви у зв’язку з тим, що виявлене порушення процедури проведення вступних випробувань не впливає на об’єктивність результату вступного випробування;

3) вважати виявлене порушення процедури проведення вступних випробувань таким, що впливає на об’єктивність результату вступного випробування. У разі прийняття такого рішення регламентна комісія також приймає рішення:

 • подати клопотання до апеляційної комісії про анулювання результату вступного випробування через допущення стосовно особи порушення процедури проведення вступних випробувань;
 • допустити особу до проходження вступного випробування під час другої сесії за умови задоволення апеляційною комісією клопотання про анулювання результатів вступного випробування.

Рішення про відмову за результатами розгляду заяви щодо порушення процедури вступних випробувань (у вигляді витягу з протоколу засідання регламентної комісії) надсилається заявнику наступного робочого дня після його прийняття.

Клопотання про анулювання результату вступного випробування через допущення стосовно особи порушення процедури проведення вступних випробувань надсилається до апеляційної комісії наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

Регіональний центр інформує учасника про прийняте апеляційною комісією рішення не пізніше наступного робочого дня після його отримання.

5. У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результатів вступного випробування вступник має право протягом 3 календарних днів із дня офіційного оголошення результатів (у тому числі в день оголошення) подати апеляційну заяву щодо результатів вступних випробувань до Українського центру.

У разі подання апеляційної заяви щодо результатів вступних випробувань за допомогою поштового зв’язку дата подання визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. Якщо апеляційну заяву щодо результатів вступних випробувань надіслано у відсканованому вигляді електронною поштою, датою її подання вважається дата відправлення вхідного листа, що зафіксована в електронній скриньці Українського центру.

В апеляційній заяві щодо результатів вступних випробувань мають бути зазначені:

1) прізвище, ім’я, по батькові вступника;

2) номер екзаменаційного листка;

3) назва вступного випробування (єдиний вступний іспит чи єдине фахове вступне випробування), результат якого оскаржується. У разі оскарження результатів єдиного фахового вступного випробування зазначається також назва блоку ТЗНПК чи Право;

4) номер контактного телефону;

5) адреса, за якою може надсилатися офіційна кореспонденція;

6) дата подання апеляційної заяви щодо результатів вступних випробувань.

В апеляційній заяві щодо результатів вступних випробувань має бути зазначено бажання вступника щодо повторного визначення результатів за виконання завдань певного блоку єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту, що засвідчується його підписом.

6. Розгляд апеляційних заяв щодо результатів вступних випробувань здійснюється апеляційною комісією протягом 3 робочих днів із моменту їх отримання.

7. Під час розгляду апеляційної заяви щодо результатів вступних випробувань до уваги не беруться записи, зроблені вступником в зошиті із завданнями.

8. У ході розгляду апеляційних заяв щодо результатів здійснюється технічна перевірка виконання завдань для встановлення правильності визначення результатів вступного випробування під час автоматизованої комп’ютерної обробки бланків відповідей та персоналізації роботи.

9. Інформація про дату, час і місце проведення засідання апеляційної комісії розміщується на веб-сайті Українського центру.

10. Вступники, апеляційні заяви щодо результатів вступних випробувань яких винесені на розгляд, та/або їх представники можуть бути присутні на засіданні апеляційної комісії.

11. Апеляційна комісія за результатами розгляду апеляційних заяв щодо результатів вступних випробувань приймає одне з таких рішень:

1) відмовити в задоволенні апеляційної заяви;

2) задовольнити апеляційну заяву.

12. Причинами відмови в задоволенні апеляційної заяви щодо результатів вступних випробувань є:

1) відсутність помилок під час здійснення автоматизованої комп’ютерної обробки роботи та її персоналізації;

2) підтвердження рішення про анулювання результатів вступного випробування.

13. У разі задоволення апеляційної заяви щодо результатів вступних випробувань приймається одне з таких рішень:

1) про відновлення результату вступного випробування;

2) про збільшення або зменшення кількості балів, отриманих вступником.

14. Якщо під час розгляду заяв щодо результатів вступних випробувань апеляційною комісією встановлено факт неправильної персоналізації роботи внаслідок технологічних помилок, допущених працівниками пункту тестування або пункту обробки, також може бути ухвалено рішення щодо зміни або анулювання результату вступного випробування іншого вступника (зокрема у випадку неподання таким вступником відповідної заяви).

15. Після прийняття апеляційною комісією відповідного рішення не пізніше ніж через 3 робочі дні зазначене рішення у вигляді витягу із протоколу розміщується на інформаційній сторінці «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ».

16. У разі прийняття апеляційною комісією рішень про зміну результатів вступного випробування інформація про результати, встановлені апеляційною комісією, розміщується на інформаційних сторінках вступників не пізніше ніж через 3 робочі дні із дня прийняття рішення.

Х. Громадське спостереження

1. Громадське спостереження за перебігом вступних випробувань забезпечується шляхом відкритості та прозорості, широкого та об’єктивного інформування громадськості про його проведення.

2. Громадські організації, засоби масової інформації, міжнародні організації та учасники проектів міжнародної технічної допомоги можуть брати участь у громадському спостереженні за проведенням вступних випробувань через уповноважених представників.

3. Організаційні та функціональні засади громадського спостереження за проведенням вступних випробувань, права та обов’язки громадських спостерігачів визначаються відповідно до вимог Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 25 листопада 2011 року № 1354, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за № 1481/20219 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2016 року № 20).

XІ. Фінансування єдиного фахового вступного випробування

1. Фінансування заходів, що проводяться Українським та регіональними центрами під час підготовки, проведення та визначення результатів вступних випробувань, здійснюється за рахунок коштів, передбачених для реалізації бюджетної програми 2201470 «Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами».

2. Фінансування заходів, пов’язаних з організацією роботи приймальних комісій, здійснюється за рахунок коштів, передбачених для реалізації бюджетної програми 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики».

3. Фінансування заходів, пов’язаних з розробленням, рецензуванням та апробацією тестових завдань з метою формування бази тестових завдань для проведення вступних випробувань, може здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Генеральний директор директорату
вищої освіти і освіти дорослих                                        О. І. Шаров

Освіта.ua
22.03.2018

Популярні новини
Лісовий і Бабак синхронно визнали себе ненауковцями Міністр освіти і науки та голова освітнього комітету ВР очікувано відмовилися від «наукових ступенів»
В Україні відтепер можна відмовитися від наукового ступеня В Україні створений юридичний механізм відмови від наукового ступеня його власниками
Більшість вишів працює у змішаній та дистанційній формі В Україні спостерігається тенденція відмови від дистанційного навчання на користь очного
Рейтинг університетів за показниками Scopus 2023 року Освіта.ua презентує рейтинг українських вишів за показниками бази даних SciVerse Scopus
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів