Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента

Наказ МОН № 642 від 09.07.09 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
(Зі змінами внесенеми згідно наказів МОН №259 від 29.03.2010, №831 від 25.08.2010)

№ 642 від 09 липня 2009 року

Про організацію вивчення гуманітарних
дисциплін за вільним вибором студента

На виконання пункту 2.6 рішення колегії Міністерства освіти і науки "Мета реформ у вищій школі - якість і доступність освіти" від 2 квітня 2009 р., протокол № 4/1-4, рішення  колегії Міністерства освіти і науки "Про вдосконалення нормативної частини змісту підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) від 25 червня 2009 р., протокол №7/7-4, враховуючи результати широкого громадського обговорення питань гуманітарної підготовки у вищій школі та з метою організації вивчення  дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки за вільним вибором студента ("вільної траєкторії" студента), наказую:

1. Керівникам вищих навчальних закладів, головам робочих груп з розроблення галузевих стандартів вищої освіти, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.), департаменту вищої освіти (Болюбаш Я. Я.) при розробленні освітньо-професійних програм та навчальних планів підготовки бакалаврів (спеціалістів медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), починаючи з прийому 2009 року:

1.1. Встановити перелік нормативних дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки для бакалаврів (спеціалістів медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) усіх напрямів (спеціальностей) та їх обсяги:

 -Українська мова (за професійним спрямуванням)

- 3 кредити ECTS;

- Історія України

- 3 кредити ECTS;

- Історія української культури

- 2 кредити ECTS;

- Іноземна мова

- 5 кредитів ЕСТS;

- Філософія

- 3 кредити ECTS.


При цьому загальний обсяг навчального часу дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки для бакалаврів (спеціалістів медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) для фізико-математичних, природничих та технічних напрямів повинен становити 24 кредити ECTS; для гуманітарних і соціально-економічних напрямів - 36 кредитів ECTS.

Припускається відхилення обсягу відведеного навчального часу на вивчення кожного циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, математичної та природничо-наукової підготовки і професійної та практичної підготовки в межах 2 кредитів ЕСТS.

У разі, якщо дисципліни, що входять до переліку нормативних, є профільними для відповідного напряму підготовки (спеціальності), то вони вилучаються з нього з відповідним збільшенням обсягу часу на професійну та практичну підготовку.

1.2. Проводити підсумковий контроль з нормативних дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки у формі екзамену.
(Пункт 1.2. в редакції наказу МОН №259 від 29.03.2010)

1.3. Встановити перелік вибіркових навчальних дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки для бакалаврів (спеціалістів медичного та ветеринарно-медичного спрямувань):

 • Політологія;
 • Соціологія;
 • Психологія;
 • Логіка;
 • Етика і естетика;
 • Релігієзнавство;
 • Основи конституційного права;
 • Економіка;
 • Історія науки і техніки.

Надати право вищим навчальним закладам вносити зміни до зазначеного переліку з урахуванням особливостей напрямів (спеціальностей), за якими здійснюється підготовка фахівців.

Взяти до відома, що обсяг вибіркової навчальної дисципліни визначається вищим навчальним закладом і повинен становити не менш як 1 кредит ЕСТS. Навчальна дисципліна запроваджується за умови чисельності групи не менш як 25 осіб.
(Пункт 1.3. в редакції наказу МОН №831 від 25.08.2010)

1.4. Організувати навчальні заняття з фізичного виховання в обсязі чотирьох годин на тиждень як позакредитну дисципліну. Для студентів першого-другого курсів фізичне виховання планувати в аудиторне навантаження студентів, яке не може перевищувати 30 годин на тиждень. Для студентів старших курсів фізичне виховання проводити у формі секційних занять.

1.5. Передбачити вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці)" в циклі нормативних дисциплін професійної та практичної підготовки в обсязі 2 кредитів ЕСТS.

1.6. Рекомендувати вивчення іноземних мов понад встановлений нормативний обсяг у формі факультативних занять.

2. Головам робочих груп з розроблення галузевих стандартів вищої освіти привести зміст освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів у відповідність до вимог цього наказу та забезпечити їх затвердження до 1 грудня 2009 року.

3. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я. Я.) спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) впродовж 2009/2010 навчального року провести науково-методичні наради, семінари з питань запровадження нового змісту гуманітарної та соціально-економічної підготовки у вищих навчальних закладах.

4. Керівникам вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку бакалаврів:

4.1. Привести робочі навчальні плани першого курсу на 2009/2010 навчальний рік у відповідність до цього наказу з наступним корегуванням навчальних планів до 1 лютого 2010 року.

4.2. Забезпечити розроблення навчальних, робочих навчальних програм, методичних та організаційних матеріалів для забезпечення вивчення вибіркових дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

4.3. Забезпечити методичну підтримку та організаційний супровід процесу вільного вибору студентами вибіркових гуманітарних та соціально-економічних дисциплін шляхом їх попереднього ознайомлення з програмними матеріалами, проведення оглядових лекцій та консультацій.

4.4. Вжити організаційних заходів для збереження кадрового потенціалу кафедр, які забезпечують викладання гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, зокрема шляхом створення умов для перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів цих кафедр.

4.5. Проводити перезарахування вибіркових дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки за рахунок фактично вивчених дисциплін цього циклу в разі поновлення, переведення студента, допуску до занять після завершення академічної відпустки або зарахування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на базі молодшого спеціаліста за скороченим терміном навчання.

4.6. Дозволити затвердження навчальних планів підготовки бакалаврів без розподілу на нормативну та вибіркову частину змісту освіти в порядку, передбаченому пунктом 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 5 грудня 2008 р. № 1107 у разі відсутності затверджених освітньо-професійних програм.

5. Встановити, що до 1 лютого 2010 року ліцензування та акредитація напрямів (спеціальностей) проводиться за наявності затвердженого керівником вищого навчального закладу робочого навчального плану, розробленого відповідно до вимог цього наказу.

6. Визнати такими, що втратили силу:

 • Перелік навчальних дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки фахівців, визначений додатком 1 до листа Міністерства освіти і науки України від 17 червня 2002 р. № 1/9-304, стосовно бакалаврів;
 • Загальний навчальний час за програмою підготовки бакалавра та розподіл загального навчального часу за циклами підготовки, визначений у таблиці 5.3 Методики розроблення освітньо-професійної програми підготовки фахівця в складі Комплексу нормативних документів для розроблення складових системи галузевих стандартів вищої освіти, надісланого листом Міністерства освіти і науки України від 31 липня 2008 р. № 1/9-484;
 • Межі коливань обсягу навчального часу за циклами підготовки, визначені в додатку до листа департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України від 19 лютого 2009 р. № 4.4-20/545.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Фінікова Т. В.

Міністр       І. О. Вакарчук

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра       Т.В. Фініков

Директор департаменту
вищої освіти       Я.Я. Болюбаш

Директор інституту інноваційних технологій
і змісту освіти       О.А. Удод

Директор адміністративно - господарського
департаменту       В.А. Ханюк

Начальник відділу
апарату Міністра       Я.Я. Ясиневич

Начальник
юридичного відділу       Т.К. Васечко


09.07.2009

Популярні новини
В Україні реорганізують мережу коледжів і підрозділів вишів МОН пропонує припинити діяльність відокремлених структурних підрозділів вишів
МОН підтримує скасування відстрочки для деяких студентів У МОН кажуть, що вступ до вишу не має бути формальністю для отримання дозволів
Бюджетне навчання у майбутньому стане грантовим Гранти на навчання не покриватимуть повну вартість здобуття освіти в університеті
В Україні зменшать навчальне навантаження на викладачів вишів У ВР зареєстрований законопроєкт, який зменшує навчальне навантаження працівників
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів