Про затвердження Загальних характеристик тестів незалежного тестування фахових знань і вмінь учителів української мови та літератури й учителів математики, які виявили бажання взяти участь у сертифікації педагогічних працівників у 2023 році

Наказ УЦОЯО № 32 від 21.03.2023 року

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

НАКАЗ

№ 32 від 21 березня 2023 року

Про затвердження Загальних характеристик
тестів незалежного тестування фахових
знань і вмінь учителів української мови та
літератури й учителів математики, які
виявили бажання взяти участь у сертифікації
педагогічних працівників у 2023 році

Відповідно до підпункту б пункту 28 Положення про сертифікацію педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2018 року № 1190 «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1094), з метою створення передумов для належної організації процесу розроблення та конструювання тестів незалежного тестування фахових знань і вмінь учителів української мови та літератури й учителів математики, які виявили бажання взяти участь у сертифікації педагогічних працівників у 2023 році, своєчасного інформування учасників сертифікації про структуру, час виконання тестів, кількість і форми завдань, уключених до тестів, схеми нарахування балів за їх виконання НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додано:

1) Загальну характеристику тесту незалежного тестування фахових знань і умінь учителів української мови та літератури;

2) Загальну характеристику тесту незалежного тестування фахових знань і умінь учителів математики.

2. Відділу сертифікації педагогічних працівників (Романенко Ю.) під час розроблення та конструювання тестів незалежного тестування фахових знань і вмінь учителів української мови та літератури й учителів математики використовувати Загальні характеристики, затверджені пунктом 1 цього наказу.

3.Відділу інформації та комунікації з громадськістю (Клименко І.) забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти Загальних характеристик, затверджених пунктом 1 цього наказу.

4. Контроль за виконанням пункту 2 цього наказу залишаю за собою.

5. Контроль за виконанням пункту 3 цього наказу покласти на заступника директора Вакуленко Тетяну.

В. о. директора                                   Валерій Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Українського центру
оцінювання якості освіти
21.03.2023 року № 32

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ
ФАХОВИХ ЗНАНЬ І УМІШЬ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Зміст тесту визначено Програмою незалежного тестування фахових знань і вмінь учителів української мови та літератури закладів загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 27 лютого 2023 року № 208.

Загальна Кількість завдань тесту - 90.

На виконання тесту відведено 180 хвилин.

Орієнтовний розподіл завдань відповідно до розділів / підрозділів Програми незалежного тестування наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Розділ / підрозділ програми

Частка від загальної кількості завдань

Управління освітнім процесом

10 %

Партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу

4 %

Організація освітнього середовища

11 %

Навчання учнів предметів (інтегрованих курсів), у т. ч.:

75 %

 • комунікація державною мовою з дотриманням норм української літературної мови

9 %

 • створення й підтримка цифрового середовища для ефективного навчання предметів та інтегрованих курсів мовно-літературної освітньої галузі

6 %

 • методики й технології навчання предметів та інтегрованих курсів мовно-літературної освітньої галузі

16 %

 • система теоретичних знань з предметів та інтегрованих курсів мовно-літературної освітньої галузі, необхідна для реалізації вимог державних стандартів середньої освіти

44 %


Тест незалежного тестування фахових знань і вмінь учителів української мови та літератури містить завдання двох форм:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-82).

 • Завдання має основу та чотири або п'ять варіантів відповідей, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник / учасниця незалежного тестування вибрав / вибрала й позначив / позначила відповідь у бланку відповідей А.

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (83-90).

 • Завдання мас основу та два стовпчики інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами.
 • Завдання вважають виконаним, якщо учасник / учасниця незалежного тестування зробив / зробила позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

Схеми нарахування балів за виконання завдань тесту незалежного тестування фахових знань і вмінь учителів української мови та літератури:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюють у 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюють у 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал - за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів - за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці; 0 балів - за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари») або відповіді на завдання не надано.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту незалежного тестування фахових знань і вмінь учителів української мови та літератури, - 114.

Заступник директора                                   Валерій Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Українського центру
оцінювання якості освіти
21.03.2023 року № 32

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ
ФАХОВИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Зміст тесту визначено Програмою незалежного тестування фахових знань і вмінь учителів математики закладів загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 27 лютого 2023 року № 208.

Загальна кількість завдань тесту - 90.

На виконання тесту відведено 180 хвилин.

Орієнтовний розподіл завдань відповідно до розділів / підрозділів Програми незалежного тестування наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Розділ / підрозділ програми

Частка від загальної кількості завдань

Управління освітнім процесом

10 %

Партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу

4 %

Організація освітнього середовища

11 %

Навчання учнів предметів (інтегрованих курсів), у т. ч.:

75 %

 • комунікація державною мовою з дотриманням норм української літературної мови

9 %

 • створення й підтримка цифрового середовища для ефективного навчання предметів та інтегрованих курсів мовно-літературної освітньої галузі

6 %

 • методики й технології навчання предметів та інтегрованих курсів мовно-літературної освітньої галузі

16 %

 • система теоретичних знань з предметів та інтегрованих курсів мовно-літературної освітньої галузі, необхідна для реалізації вимог державних стандартів середньої освіти

44 %


Тест незалежного тестування фахових знань і вмінь учителів математики містить завдання трьох форм:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-75).

 • Завдання мас основу та чотири або п'ять варіантів відповідей, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник / учасниця незалежного тестування вибрав / вибрала й позначив / позначила відповідь у бланку відповідей А.

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (76-80).

 • Завдання має основу та два стовпчики інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами.
 • Завдання вважають виконаним, якщо учасник / учасниця незалежного тестування зробив / зробила позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 3) колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (81-90):

 • структуроване завдання (81-84) має основу та дві частини й передбачає розв'язування задачі. Завдання вважають виконаним, якщо учасник / учасниця незалежного тестування, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав / записала, дотримуючись вимог і правил, відповіді до кожної з частин завдання в бланку відповідей А;
 • неструктуроване завдання (85-90) має основу та передбачає розв'язування задачі. Завдання вважають виконаним, якщо учасник / учасниця незалежного тестування, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав / записала, дотримуючись вимог і правил, кінцеву відповідь у бланку відповідей А.

Схеми нарахування балів за виконання завдань тесту незалежного тестування фахових знань і вмінь учителів математики:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюють у 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюють у 0, 1, 2 або 3 бали: 1 бал - за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів - за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці; 0 балів - за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари») або відповіді на завдання не надано.

3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю:

 • структуроване завдання оцінюють у 0, 1 або 2 бали: 1 бал - за кожну правильно вказану відповідь; 0 балів, якщо вказано обидві неправильні відповіді або відповіді на завдання не надано;
 • неструктуроване завдання оцінюють у 0 або 2 бали: 2 бали, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту незалежного тестування фахових знань і вмінь учителів математики, - 110.

Заступник директора                        Валерій Бойко

Освіта.ua
21.03.2023

Популярні новини
США допоможуть виплатити зарплати українським освітянам До держбюджету України надійшли грантові кошти від США в розмірі 1,25 млрд доларів
Школи можуть заявити про свою суб’єктність, – голова ДСЯО Школи отримали більше можливостей, щоб у межах автономії заявити про свою суб’єктність
МОН оприлюднило перелік підручників, в яких є потреба До переліку включено понад 100 назв підручників та посібників для учнів різних класів
Школи включать до системи охорони поліції Кабінет Міністрів планує включити школи всіх форм власності до системи охорони поліції
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів