Про затвердження Змін до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності

Наказ МОН № 1127 від 25.10.2021 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1127 від 25 жовтня 2021 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 грудня 2021 р. за № 1570/37192

Про затвердження Змін до Положення
про Всеукраїнські учнівські олімпіади,
турніри, конкурси з навчальних предметів,
конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт,
олімпіади зі спеціальних дисциплін та
конкурси фахової майстерності

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 3, частини першої статті 10 Закону України "Про повну загальну середню освіту", підпункту 5 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою пошуку й підтримки обдарованої учнівської молоді НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, що додаються.

2. Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти (Божинський В.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відмітку у справах архіву.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рогову В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр                               Сергій ШКАРЛЕТ

ПОГОДЖЕНО:
Голова Секретаріату УАРОР                         Юрій Андрійчук

Міністр охорони здоров'я України                    Віктор Ляшко

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини                          Людмила Денісова

Голова Державної архівної служби України                                Анатолій Хромов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
25 жовтня 2021 року № 1127

ЗМІНИ
до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів,
конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади
зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності

1. У розділі I:

1) у пункті 1.2:

 • абзаци третій, тридцять восьмий виключити.
 • У зв'язку з цим абзаци четвертий - тридцять сьомий вважати абзацами третім - тридцять шостим;
 • в абзаці тридцять шостому слова "вищих навчальних закладів будь-якого рівня акредитації" замінити словами "закладів фахової передвищої, вищої освіти";

2) в абзаці третьому пункту 1.3 слова "вищих навчальних закладах" замінити словами "закладах фахової передвищої, вищої освіти";

3) в абзаці першому пункту 1.5 слова "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" замінити словами "Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти";

4) у пункті 1.8:

 • в абзаці першому слова "у складі не більше п'яти осіб" виключити;
 • абзац другий викласти в такій редакції:
 • "На всіх етапах олімпіад, турнірів, конкурсів з навчальних предметів, олімпіад зі спеціальних дисциплін та конкурсів фахової майстерності комплекти завдань готуються окремо для кожного класу (курсу) та кожної професії.";

5) пункт 1.9 після слова "робіт," доповнити словами "розгляд апеляцій,";

6) у пункті 1.11:

 • абзац перший після слова "змагань" доповнити словами ", крім випадків, передбачених абзацом третім цього пункту";
 • після абзацу другого доповнити пункт новими абзацами третім - четвертим такого змісту:
 • "Під час дії надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, карантину, запровадження протиепідемічних заходів та інших обставин, які об'єктивно унеможливлюють їх проведення (далі - надзвичайні обставини), Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів, турніри, олімпіади зі спеціальних дисциплін, Всеукраїнські учнівські конкурси з навчальних дисциплін, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності можуть проводитися у дистанційній або змішаній (очній та дистанційній) формі. Етапи змагань, які можуть проводитися у дистанційній формі, визначаються відповідно до масштабів (державний, регіональний, місцевий) поширення надзвичайних обставин в Україні.
 • Умови проведення I - III етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у дистанційній формі визначаються оргкомітетами відповідних етапів змагань із урахуванням пропозицій предметно-методичних комісій. Умови проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, відбірково-тренувальних зборів у дистанційній формі визначаються МОН.";

7) в абзаці першому пункту 1.12 слова "і російської мов" замінити словами "мов, мов і літератур національних меншин".

2. У розділі II:

1) у пункті 2.1:

абзаци другий - четвертий викласти в такій редакції:

 • "I (перший) етап - на рівні закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, міжшкільних ресурсних центрів;
  II (другий) етап - на рівні територіальних громад, районів Автономної Республіки Крим, районів областей, районів міст Києва та Севастополя;
  III (третій) етап - на рівні Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

 • "I (перший) етап - на рівні закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти у районах, районах у містах Києві та Севастополі;";

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

 • "I (перший) етап - на рівні закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти у районах, районах у містах Києві та Севастополі;";
 • в абзаці шістнадцятому слова "Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України" замінити словом "МОН";

абзаци сімнадцятий - вісімнадцятий викласти в такій редакції:

 • "Органи управління у сфері освіти Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до цього Положення розробляють правила (умови) проведення I, II, III етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, I, II етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, I, II етапів олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності, якими визначається кількісний склад, місце та інші питання проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з фахової майстерності з урахуванням особливостей адміністративно-територіального поділу, місцевих можливостей тощо.

Кожна олімпіада, що проводиться в очній формі, проводиться у межах одного міста (селища міського типу, селища, села), якщо інше не передбачено рішенням оргкомітету відповідного етапу змагань.";

в абзаці другому підпункту 2.1.1 слова "районний (міський)" замінити словами "на рівні територіальних громад";

2) пункт 2.2 викласти в такій редакції:

 • "2.2. I етап - на рівні закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, міжшкільних ресурсних центрів.";
 • в абзаці першому підпункту 2.2.4 пункту 2.2 слова "районних (міських) оргкомітетів" замінити словами та цифрою "оргкомітетів II етапу відповідних змагань";

3) пункт 2.3 викласти в такій редакції:

 • "2.3. II етап - у територіальних громадах, районах, районах у містах Києві та Севастополі;
 • I етап: конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт на рівні територіальних громад.";
 • у підпункті 2.3.2 пункту 2.3 слова "відділу освіти районної (міської) державної адміністрації" замінити словами "органів управління у сфері освіти, що організовують змагання у відповідних територіальних громадах або районах, районах у містах Києві та Севастополі";
 • у підпункті 2.3.3 пункту 2.3 слова та цифру "до 30 січня наступного року" замінити словами "у терміни, визначені відповідними органами управління у сфері освіти";

4) у пункті 2.4:

 • абзац перший викласти в такій редакції:
 • "2.4. III етап - в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;";
 • в абзаці першому підпункту 2.4.5 слово "(рекомендаціями)" замінити словами "або методичними рекомендаціями";
 • в абзаці другому підпункту 2.4.7 слово "визначається" замінити словами "за поданням журі відповідного етапу змагань затверджується";

5) у пункті 2.5:

 • підпункт 2.5.1 після слова "МОН" доповнити словом "щорічно";

у підпункті 2.5.3:

 • в абзаці другому слова "відбіркового конкурсу, на якому" замінити словами "відбіркових конкурсів, на яких";
 • абзац третій виключити.
 • У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім;
 • підпункт 2.5.7 після слова "опитування" доповнити словами "та/або комп'ютерного тестування";

6) в абзаці другому підпункту 2.8.3 пункту 2.8 слова "спільному", "та журі" виключити.

3. У розділі III:

1) в абзаці третьому пункту 3.1 слово "кількісний" замінити словом "персональний";

2) абзац третій підпункту 3.4.1 пункту 3.4 виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - вісімнадцятий вважати абзацами третім - сімнадцятим;

3) у пункті 3.5:

у підпункті 3.5.1:

 • в абзаці першому слова "команди району (міста)" замінити словами "команд, сформованих районами або територіальними громадами, районами у містах Києві та Севастополі";
 • абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - вісімнадцятий вважати абзацами третім - сімнадцятим;

 • у підпункті 3.5.2 слова "команди району (міста)" замінити словами "команд, сформованих районами або територіальними громадами, районами у містах Києві та Севастополі";
 • підпункт 3.5.4 викласти у такій редакції:
 • "3.5.4. Формування команд, визначення кількісного складу учасників, умови проведення II і III етапів олімпіад і конкурсів з кожного предмета або профілю здійснюють відповідно до цього Положення органи управління у сфері освіти, що організовують змагання у відповідних районах або територіальних громадах, районах у містах Києві та Севастополі, областях, містах Києві та Севастополі.";

4) у пункті 3.6:

 • абзац четвертий виключити.
 • У зв'язку з цим абзаци п'ятий - двадцять перший вважати абзацами четвертим - двадцятим;

абзац дев'ятнадцятий викласти у такій редакції:

 • "Персональний склад кожної команди визначається органами управління у сфері освіти Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до кількості членів команди згідно з рейтингом та з урахуванням вимог, визначених розділом IX цього Положення.";

5) пункт 3.7 викласти у такій редакції:

 • "3.7. У III етапі олімпіад зі спеціальних дисциплін і конкурсів фахової майстерності беруть участь переможці II етапу цих олімпіад і конкурсів із числа учнів випускних груп закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які здобувають професійну (професійно-технічну) освіту за програмами первинної професійної підготовки з відповідної професії.";

6) в абзаці першому пункту 3.10 слова та цифри "вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації" замінити словами "закладів фахової передвищої освіти";

7) абзац другий пункту 3.21 викласти в такій редакції:

"На підставі заяви одного з батьків, інших законних представників учня та висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи, що надається інклюзивно-ресурсним центром, оргкомітетом мають бути створені відповідні особливі умови. Заява подається разом із заявкою на участь у відповідному етапі змагань.".

4. У розділі IV:

1) в абзаці першому пункту 4.2 слово "письмову" виключити;

2) після пункту 4.2 доповнити розділ новим пунктом 4.3 такого змісту:

"4.3. Питання про визначення форми та способу розгляду апеляції апеляційною комісією вирішується спільно координатором (представником оргкомітету, який контролює дотримання вимог цього Положення) та експертом-консультантом.".

У зв'язку з цим пункт 4.3 вважати пунктом 4.4;

3) пункт 4.4 викласти у такій редакції:

 • "4.4. Для проведення апеляції оргкомітетом олімпіад, турнірів, конкурсів створюється апеляційна комісія. До складу апеляційної комісії окрім експерта-консультанта можуть входити лише члени журі відповідних змагань. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї комісії та доводиться до відома заявника.".

5. У розділі V:

1) пункт 5.3 викласти в такій редакції:

 • "5.3. Переможці олімпіад, турнірів, конкурсів визначаються оргкомітетами змагань за поданням журі відповідних етапів змагань.";

2) абзац другий пункту 5.4 викласти в такій редакції:

"Решті учасників вручаються дипломи учасника.";

3) у пункті 5.5 слова "Головним управлінням освіти і науки" замінити словами "органом управління у сфері освіти";

4) абзац другий пункту 5.6 викласти в такій редакції:

 • "Решті учасників вручаються дипломи учасника.";

5) в абзаці першому пункту 5.7 слова та цифру ", а нагороджених дипломами II ступеня - однієї третини від" замінити словами та цифрами "всіх переможців, а нагороджених дипломами I та II ступеня - не більше половини від загальної";

6) у пункті 5.8:

 • абзац перший після слів "та журі" доповнити словами "(або їх заступниками)";
 • в абзаці третьому слова "Міністр освіти і науки, молоді та спорту" замінити словами "Міністр освіти і науки".

6. У розділі VI:

1) абзац другий пункту 6.4 викласти в такій редакції:

 • "Головами оргкомітетів призначаються відповідно керівники органів управління у сфері освіти Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.";

2) у пункті 6.5:

 • підпункт 6.5.1 після слова "конкурсів" доповнити словами ", керують перебігом змагань";
 • у підпункті 6.5.9 слова "на спільному із журі засіданні" замінити словами "за поданням журі";

абзац перший підпункту 6.5.10 викласти в такій редакції:

 • "6.5.10. Складають звіти про проведення олімпіад, турнірів, конкурсів. Рішення за підсумками проведення олімпіад, конкурсів, турнірів підписується головою та секретарем оргкомітету олімпіади, конкурсу, турніру і завіряється відповідно до місця проведення змагань печаткою органів управління у сфері освіти Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які забезпечують їх проведення.";

3) підпункт 6.6.2 пункту 6.6 викласти в такій редакції:

 • "6.6.2. Документація і роботи учасників I етапу олімпіад зберігаються у закладах загальної середньої освіти, II етапу - в органах управління у сфері освіти, що організовують змагання у відповідних районах, районах у містах Києві та Севастополі, територіальних громадах, III етапу - в інститутах післядипломної педагогічної освіти, IV етапу - в Інституті упродовж строку зберігання документів, визначеного Переліком типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року N 578/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за N 571/20884.".

7. У розділі VII:

1) пункт 7.1 викласти в такій редакції:

 • "7.1. Журі формується з фахівців відповідного профілю з числа наукових, науково-педагогічних працівників установ, закладів вищої освіти, викладачів, учителів, методистів, аспірантів, студентів тощо. Його очолює голова, який має одного або кількох заступників; решта - члени журі, доручення між якими розподіляє голова, а за його відсутності - заступник.";
 • у підпункті 7.1.3 пункту 7.1 цифру "20" замінити цифрою "25";

2) у пункті 7.2:

підпункт 7.2.1 викласти в такій редакції:

 • "7.2.1. Може пропонувати кандидатури членів журі.";
 • у підпункті 7.2.4 слова "Формує та очолює" замінити словом "Очолює";

після підпункту 7.2.4 доповнити пункт новим підпунктом 7.2.5 такого змісту:

 • "7.2.5. Не може одноосібно змінювати оцінки, виставлені іншими членами журі.";

3) у пункті 7.3:

підпункт 7.3.1 викласти в такій редакції:

 • "7.3.1. Перевіряє та оцінює учнівські роботи. Колегіально приймає рішення про подання оргкомітету пропозицій щодо визначення переможців змагань та нагородження переможців і учасників олімпіад, турнірів, конкурсів.";

підпункти 7.3.5, 7.3.6 викласти в такій редакції:

 • "7.3.5. Колегіально приймає рішення про подання оргкомітету пропозицій щодо визначення кандидатів до складу команд для участі у наступному етапі змагань.
 • 7.3.6. Колегіально приймає рішення про подання оргкомітету пропозицій щодо визначення персонального складу учасників відбірково-тренувальних зборів команд з підготовки команд України до відповідних Міжнародних олімпіад, турнірів, конкурсів.";

4) у пункті 7.4:

 • підпункт 7.4.1 після слів "під час" доповнити словами "підготовки до змагань,";
 • підпункт 7.4.2 викласти в такій редакції:
 • "7.4.2. Керує розглядом апеляцій.".

8. У розділі IX:

1) у пункті 9.3 слова "попереднього року" замінити словами "останнього року, коли така олімпіада проводилася";

2) пункт 9.4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 9.5 - 9.9 вважати пунктами 9.4 - 9.8;

3) пункт 9.4 після слова "років" доповнити словами ", коли відповідна олімпіада проводилася";

4) в абзаці першому пункту 9.6 слова "які фактично брали участь у змаганнях" замінити словами "яка зазначена у відповідному наказі МОН";

5) у пункті 9.8:

 • в абзаці першому підпункту 9.8.1, абзаці першому підпункту 9.8.3, абзаці першому підпункту 9.8.4, абзаці першому підпункту 9.8.5 слова "попереднього року" замінити словами "останнього року, коли відповідна олімпіада проводилася,";
 • абзац перший підпункту 9.8.2 викласти в такій редакції:
 • "9.8.2. З іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська), правознавства, інформатики, економіки беруть участь учні 9 - 11 класів без урахування додаткових членів команди з числа переможців, які останнього року, коли відповідна олімпіада проводилася, одержали дипломи I ступеня, команда, яка розташована на I місці у списку, формує свій склад у кількості не більше 9-ти осіб;";
 • підпункт 9.8.6 викласти в такій редакції:
 • "9.8.6. Якщо певна олімпіада не проводилася протягом останнього або двох останніх років, то кількісний склад команд, що братимуть участь в цьогорічній олімпіаді, визначається відповідно до рейтингу команд протягом двох останніх років, коли відповідна олімпіада проводилася.".

9. У розділі XI:

1) у пункті 11.2:

 • абзац перший викласти в такій редакції:
 • "11.2. Витрати на проведення I - III етапів олімпіад, турнірів і конкурсів, проживання, харчування, проведення культурно-масових заходів, оплату роботи членів журі та оргкомітетів, експертів-консультантів, заохочення учасників несуть відповідні органи управління у сфері освіти, установи і заклади освіти, які їх проводять.";
 • в абзаці другому слова "управління освіти" замінити словами "органи управління у сфері освіти";

2) у пункті 11.4 слова "управління освіти і науки" замінити словами "органи управління у сфері освіти";

3) пункт 11.5 викласти в такій редакції:

 • "11.5. Харчування учасників I - III етапів олімпіад з навчальних предметів, I - II етапів олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт здійснюється згідно з додатками 5, 6 Норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305 (далі - Норми харчування).
 • Харчування учасників IV етапу олімпіад з навчальних дисциплін, III етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності і фінальних етапів турнірів і конкурсів здійснюється згідно з додатками 7, 8 Норм харчування. Розмір порцій та характеристики груп харчових продуктів для таких учасників встановлені відповідно до додатків 5, 6 Норм харчування.
 • Режим (кратність) харчування та інтервал між прийомами їжі на всіх етапах змагань повинні відповідати вимогам Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305.".

10. У тексті Положення слова "загальноосвітні і професійно-технічні навчальні заклади", "трудове навчання", "професійно-технічний навчальний заклад", "міжшкільний навчально-виробничий комбінат", "Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій", "вищий навчальний заклад", "навчально-виховний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітні, професійно-технічні навчальні заклади", "навчальний заклад", у всіх відмінках та формах числа замінити відповідно словами "заклади загальної середньої і професійної (професійно-технічної) освіти", "технології (трудове навчання)", "заклад професійної (професійно-технічної) освіти", "міжшкільний ресурсний центр", "органи управління у сфері освіти Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій", "заклад вищої освіти", "заклад освіти", "заклад загальної середньої освіти", "заклади загальної середньої і професійної (професійно-технічної) освіти", "заклад освіти".

В. о. генерального директора
директорату дошкільної,
шкільної, позашкільної та
інклюзивної освіти                                             Володимир Божинський

Освіта.ua
25.10.2021

Популярні новини
88% українських шкіл готові до опалювального сезону Шість регіонів України мають стовідсоткову готовність шкіл до початку опалювального сезону
Школи переходитимуть на ведення електронної документації У МОН визначили вимоги до ведення шкільної документації в електронній формі
Випускники шкіл пройдуть ДПА у формі ЗНО Державна підсумкова атестація у формі ЗНО буде проведена з 4 навчальних предметів
У Держбюджеті відновлять субвенцію на НУШ До Державного бюджету на 2023 рік буде повернута освітня субвенція на НУШ
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів