Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів

Наказ МОН № 99 від 18.02.08 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
(Втратив чинність на підставі наказу МОН №834 від 27.08.10 р.)

№ 99 від 18 лютого 2008 року

Про Типові навчальні плани
загальноосвітніх навчальних закладів
з поглибленим вивченням окремих предметів

На виконання Закону України « Про загальну середню освіту», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 4 липня 2005 року № 1013/2005, постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання", наказую:

1. Затвердити Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів.

2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

3. Типові навчальні плани опублікувати в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, газетах "Освіта України", "Освіта", розмістити на сайті міністерства.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

Міністр        І.О. Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН України
від 18.02.08 № 99

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів

Пояснювальна записка

Відповідно до статті 36 Закону України «Про освіту» та статті 9 Закону України «Про загальну середню освіту»,  з метою задоволення освітніх потреб учнів, розвитку їх здібностей та обдарувань у системі загальної середньої освіти розвивається мережа гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл, шкіл (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів; у старшій школі впроваджується профільне навчання.

Класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів створюються у загальноосвітніх навчальних закладах за наявності відповідного навчально-методичного забезпечення, з урахуванням нахилів, здібностей і побажань дітей та згоди їх батьків або осіб, що їх замінюють.

Рішення про формування класів з поглибленим вивчення одного чи кількох навчальних предметів приймається педагогічною радою за рекомендацією ради навчального закладу і затверджується наказом керівника закладу.

Класи (групи) формуються, як правило, у складі загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню (8-9 кл.) та ІІІ ступеню (10-12 кл.).

Зарахування (переведення) учнів до класу з поглибленим вивченням предмета здійснюється відповідно до їх здібностей та інтересів, рівня навчальних досягнень з даного предмета, з урахуванням рекомендацій вчителів відповідних предметів та психологів навчального закладу.

Типові навчальні плани для класів з поглибленим вивченням окремих предметів розроблені на основі Типових навчальних планів 12-річної школи (затверджені наказом МОН України від 07.05.2007 № 357). У інваріантній складовій цих планів визначено обсяг часу на вивчення усіх обов'язкових навчальних предметів на рівні Державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна складова передбачає додатковий час на поглиблене вивчення того чи іншого предмета, проведення спеціальних курсів та курсів за вибором, які поглиблюють і доповнюють зміст предметів, що вивчаються за поглибленою навчальною програмою.

Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад кожна школа на основі Типового розробляє власний робочий навчальний план для класів з поглибленим вивченням окремих предметів, вибираючи ті чи інші для їх поглибленого вивчення.

Навчальний час на поглиблене вивчення предмета формується таким чином: до годин інваріантної складової (рівень стандарту), додаються  години варіативної складової (всі або частина). Решта годин варіативної складової навчального плану використовується на вивчення курсів за вибором, факультативів тощо.

Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого са­моврядування класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюдже­тних асигнувань та залучення додаткових коштів.

Гранично допустиме навантаження учнів у класах з поглибленим вивченням окремих предметів встановлено в межах санітарних норм, затверджених Міністерством охорони здоров'я України.

Класи з поглибленим вивченням предметів працюють за відповідними навчальними програмами (поглибленими), затвердженими МОН України. Усі інші предмети в цих класах вивчаються за програмами загальноосвітніх класів (на рівні стандарту).

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН України
від 18.02.08 № 99

Типовий навчальний план класів з поглибленим вивченням окремих предметів з українською мовою навчання

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

8

9

10

11

12

8-12

Українська мова

2

2

1

1

2

8

Українська література

2

2

2

2

2

10

Іноземна мова

2

2

2

2

2

10

Зарубіжна література

2

2

1

1

1

7

Історія України

1,5

1,5

1

1

2

7

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

5

Правознавство

 

1

1

 

 

2

Економіка

 

 

 

1

 

1

Людина і світ

 

 

 

 

1

1

Музичне мистецтво

1

 

 

 

 

1

Художня культура

 

1

1

1

 

3

Математика

4

4

3

3

2

16

Біологія, людина і природа

2

3

1,5

2

1

9,5

Хімія

2

2

1

1

 

6

Географія

1,5

1,5

1,5

 

 

4,5

Фізика

2

2

2

2

 

8

Астрономія

 

 

 

 

1

1

Інформатика

 

1

1

1

1

4

Трудове навчання, технології

2

1

1

1

1

6

Фізична культура

2

2

2

2

2

10

Основи здоров'я

0,5

0,5

-

-

-

1

Захист Вітчизни

 

 

1

1

 

2

Разом

27,5

29,5

24

23

19

123

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, предметів за вибором, факультативів

6,5

4,5

10

11

14

46

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

34

34

34

34

33

169

Всього (без урахування поділу класів на групи)

34

34

34

34

33

169


Примітки.

1. До 15% часу інваріантної складової може перерозподілятися між навчальними предметами.

2. Години фізичної культури не враховуються в гранично допустиме навантаження учнів.

3. Дозволяється за рахунок загального навчального навантаження збільшувати гранично допустиме навантаження учнів до меж, що не перевищують санітарно - гігієнічних норм.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН України
від 18.02.08 № 99

Типовий навчальний план класів з поглибленим вивченням окремих предметів з навчанням мовами національних меншин

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

8

9

10

11

12

8-12

Українська мова

2

2

1

1

1,5

7,5

Українська література

2

2

2

2

2

10

Іноземна мова

2

2

2

2

2

10

Мова навчання

2

2

1

1

1,5

7,5

Зарубіжна література та література національної меншини

2

2

2

2

2

10

Історія України

1,5

1,5

1

1

2

7

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

5

Правознавство

 

1

1

 

 

2

Економіка

 

 

 

1

 

1

Людина і світ

 

 

 

 

1

1

Музичне мистецтво

1

 

 

 

 

1

Художня культура

 

1

1

1

 

3

Математика

4

4

3

3

2

17

Біологія, людина і природа

2

3

1,5

2

1

9,5

Хімія

2

2

1

1

 

6

Географія

1,5

1,5

1,5

 

 

4,5

Фізика

2

2

2

2

 

8

Астрономія

 

 

 

 

1

1

Інформатика

 

1

1

1

1

4

Трудове навчання, технології

2

1

1

1

1

6

Фізична культура

2

2

2

2

2

9

Основи здоров'я

0,5

0,5

-

-

-

1

Захист Вітчизни

 

 

1

1

 

2

Разом

29,5

31,5

26

25

21

133

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, предметів за вибором, факультативів

4,5

2,5

8

9

12

36

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

34

34

34

34

33

169

Всього (без урахування поділу класів на групи)

34

34

34

34

33

169


Примітки.

1. До 15% часу інваріантної складової може перерозподілятися між навчальними предметами.

2. Години фізичної культури не враховуються в гранично допустиме навантаження учнів.

3. Дозволяється за рахунок загального навчального навантаження збільшувати гранично допустиме навантаження учнів до меж, що не перевищують санітарно - гігієнічних норм.


18.02.2008

Популярні новини
Зарплати вчителів у 2022 році зростуть на 8% Україна приділятиме увагу витратам на охорону здоров'я, освіту, оборону та безпеку
У ВООЗ радять школам дотримувати дистанцію між учнями У Всесвітній організації охорони здоров'я радять українським школам обмежувати передачу вірусу
До звичайного формату навчання повернулось 84% шкіл Станом на 22 листопада очне навчання здійснюють понад 11 тисяч шкіл, що складає 84% закладів
МОН анонсує повернення 11 тисяч шкіл до очного навчання 22 листопада учні 11 тисяч українських шкіл мають повернутися за парти
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів