Галузеве машинобудування. ХНАДУ
Хімічні технології. Фармація. Харківський політехнічний інститут
Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології. ХНАДУ
Архітектура та містобудування. ХША
Комп'ютерні науки. ХНАДУ
Журналістика і нові медіа. Київський університет ім. Грінченка
Облік та оподаткування. Криворізький нацуніверситет
Правоохоронна діяльність. Львівський університет внутрішніх справ
Соціальна робота. Український католицький університет
Комп’ютерні науки. Львівський державний університет БЖД
Пожежна безпека та цивільний захист. ЛДУ БЖД
Економічний аналіз. Київська школа економіки
Івент-менеджмент. Київський університет культури
Журналістика. Львівський університет Франка
Публічне управління та адміністрування. МАУП
Публічна політика та врядування. Київська школа економіки
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ККІБП
Книжкова графіка. Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
Психологія. Міжрегіональна академія управління персоналом
Філософія. ТНУ імені В. І. Вернадського