Комерційна діяльність і логістика. КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
Прикладна фізика. КНУ ім. Тараса Шевченка
Інженерія програмного забезпечення. НТУ «ХПІ»
Міжнародні економічні відносини. КНУ ім. Шевченка
Фармацевтичний факультет. Київський медуніверситет
Економіка агробізнесу та агротрейдинг. КНЕУ
Медицина. Київський медичний університет
Матеріалознавство. ХНАДУ
Економіка. НТУ «Харківський політехнічний інститут»
Міжнародна торгівля. КНТЕУ
Екологія. Галузеве машинобудування. НТУ «ХПІ»
PR і журналістика. Київський нацуніверситет культури і мистецтв
Галузеве машинобудування. ХНАДУ
Хімічні технології. Фармація. Харківський політехнічний інститут
Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології. ХНАДУ
Архітектура та містобудування. ХША
Комп'ютерні науки. ХНАДУ
Журналістика і нові медіа. Київський університет ім. Грінченка
Облік та оподаткування. Криворізький нацуніверситет
Правоохоронна діяльність. Львівський університет внутрішніх справ