100 українських вишів, найпопулярніших серед абітурієнтів

Лідери серед вишів за кількістю заяв від абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти

100 українських вишів, найпопулярніших серед абітурієнтів

За даними інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA», що публікує рейтингові списки абітурієнтів, до навчальних закладів подано більше 1 млн 700 тисяч заяв від вступників.

У тому числі 1 млн 200 тисяч заяв подано абітурієнтами на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) на навчання для здобуття кваліфікаційних рівнів бакалавра та медичного магістра на базі повної загальної середньої освіти за всіма формами навчання.

Прийом заяв від абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання, завершено.

Як і минулого року, лідерами за кількістю заяв від абітурієнтів, що вступають на основі повної загальної середньої освіти, є Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Львівський національний університет імені Івана Франка. Третю сходинку посідає Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.

Четверту та п’яту сходинку посідають Національний авіаційний університет та Національний університет «Львівська політехніка».

100 найпопулярніших закладів вищої освіти за кількістю заяв від абітурієнтів

Заклад вищої освіти Регіон Кількість заяв
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Київ 54008
2 Львівський національний університет імені Івана Франка Львівська область 47301
3 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Київ 46215
4 Національний авіаційний університет Київ 38975
5 Національний університет "Львівська політехніка" Львівська область 37331
6 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харківська область 32421
7 Київський національний торговельно-економічний університет Київ 29797
8 Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" Київ 26106
9 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Київ 20811
10 Київський університет імені Бориса Грінченка Київ 18361
11 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" Харківська область 18067
12 Національний університет біоресурсів і природокористування України Київ 17658
13 Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" Івано-Франківська область 16654
14 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Дніпропетровська область 15232
15 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Чернівецька область 14905
16 Національний університет "Києво-Могилянська академія" Київ 12869
17 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Харківська область 12432
18 Харківський національний університет радіоелектроніки Харківська область 12378
19 Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" Дніпропетровська область 11600
20 Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" Закарпатська область 11387
21 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Одеська область 11137
22 Київський національний лінгвістичний університет Київ 10560
23 Волинський національний університет імені Лесі Українки Волинська область 10271
24 Запорізький національний університет Запорізька область 10134
25 Національний транспортний університет Київ 9642
26 Національний університет харчових технологій Київ 9009
27 Державний університет "Одеська політехніка" Одеська область 8949
28 Київський національний університет будівництва і архітектури Київ 8479
29 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харківська область 8397
30 Вінницький національний технічний університет Вінницька область 8214
31 Київський національний університет технологій та дизайну Київ 8042
32 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Київ 7803
33 Національний університет "Одеська юридична академія" Одеська область 7776
34 Державний університет телекомунікацій Київ 7711
35 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди Харківська область 7660
36 Київський національний університет культури і мистецтв Київ 7539
37 Житомирський державний університет імені Івана Франка Житомирська область 7515
38 Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" Харківська область 7358
39 Університет митної справи та фінансів Дніпропетровська область 7327
40 Державний університет "Житомирська політехніка" Житомирська область 7258
41 Західноукраїнський національний університет Тернопільська область 7125
42 Хмельницький національний університет Хмельницька область 7117
43 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова Харківська область 7066
44 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Івано-Франківська область 7031
45 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Харківська область 6631
46 Луцький національний технічний університет Волинська область 6378
47 Національний університет "Запорізька політехніка" Запорізька область 6340
48 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Черкаська область 6157
49 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Вінницька область 5877
50 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Тернопільська область 5861
51 Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського Київ 5701
52 Сумський державний університет Сумська область 5700
53 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Тернопільська область 5441
54 Одеський національний морський університет Одеська область 5420
55 Національний університет "Чернігівська політехніка" Чернігівська область 5334
56 Донецький національний університет імені Василя Стуса Вінницька область 5143
57 Львівський торговельно-економічний університет Львівська область 5056
58 Вінницький національний аграрний університет Вінницька область 5033
59 Національний університет водного господарства та природокористування Рівненська область 5031
60 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львівська область 4848
61 Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" Київ 4816
62 Рівненський державний гуманітарний університет Рівненська область 4710
63 Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» Одеська область 4523
64 Державний університет інфраструктури та технологій Київ 4467
65 Міжнародний гуманітарний університет Одеська область 4467
66 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова Вінницька область 4419
67 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" Полтавська область 4194
68 Одеська національна академія харчових технологій Одеська область 4169
69 Львівський державний університет внутрішніх справ Львівська область 4078
70 Одеський національний економічний університет Одеська область 4051
71 Харківський національний автомобільно-дорожній університет Харківська область 3912
72 Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК" Київ 3818
73 Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Хмельницька область 3808
74 Приватний вищий навчальний заклад "Київський університет культури" Київ 3755
75 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Львівська область 3681
76 Чорноморський національний університет імені Петра Могили Миколаївська область 3613
77 Харківський національний медичний університет Харківська область 3596
78 Херсонський державний університет Херсонська область 3516
79 Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля" Дніпропетровська область 3493
80 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Полтавська область 3454
81 Університет державної фіскальної служби України Київська область 3397
82 Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет" Дніпропетровська область 3298
83 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Львівська область 3282
84 Заклад вищої освіти “Український католицький університет” Львівська область 3272
85 Національна академія внутрішніх справ Київ 3226
86 Львівський національний аграрний університет Львівська область 3172
87 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Львівська область 3127
88 Дніпровський державний аграрно-економічний університет Дніпропетровська область 3081
89 Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України" Львівська область 3055
90 Національний університет "Острозька академія" Рівненська область 3028
91 Поліський національний університет Житомирська область 3011
92 Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України Тернопільська область 2952
93 Приватний заклад вищої освіти "Київський міжнародний університет" Київ 2939
94 Українська академія друкарства Львівська область 2888
95 Івано-Франківський національний медичний університет Івано-Франківська область 2880
96 Черкаський державний технологічний університет Черкаська область 2793
97 Національний університет фізичного виховання і спорту України Київ 2765
98 Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Дніпропетровська область 2648
99 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Миколаївська область 2616
100 Полтавська державна аграрна академія Полтавська область 2595


У таблиці враховані всі заяви від вступників на навчання для здобуття кваліфікаційних рівнів бакалавра та магістра на базі повної загальної середньої освіти за всіма формами навчання станом на 26 липня 2021 року.

Нагадаємо, інформаційна система Вступ.ОСВІТА.UA публікує поточні рейтинги абітурієнтів на більш ніж 78 000 конкурсних пропозицій від всіх університетів, інститутів, академій, коледжів та технікумів України, що здійснюють прийом абітурієнтів для здобуття ступенів молодшого спеціаліста, бакалавра або магістра.

Освіта.ua
26.07.2021

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
шкавро
БРЕХНЯ ! ЛЬВІВ ТЯГНУТЬ ЗА ВУХА В ПЕРЕМОЖЦІ ! ТАМ НЕМАЄ НІЯКОЇ ОСВІТИ ВЗАГАЛІ ! ДИКИЙ КРАЙ !
Ярило
Ваші рейтенги не справедливі. Приклад: Львівський національний аграрний університет Ліцензійний обсяг: 4881 місць Всього подано заяв: 4943. Мав бути 60 у рейтингу, а не 86 ! https://vstup.osvita.ua/r14/162/
Студент
Для Ярило: В рейтинг входять тільки заявки на базі ПЗСО.
Коментувати
Приймальна Комісія
Рейтинг не врахував вступників на базі коледжів. В Нубіп Украіни потрібно додати ще 3тисячі абітурієнтів!!! Це хитрість Мон….
D
Для Приймальна Комісія: "...на базі повної загальної середньої освіти за всіма формами навчання."
Коментувати