Конкурсний (рейтинговий) бал при вступі до ВНЗ у 2013 році

Зарахування абітурієнтів до вищих навчальних закладів відбуватиметься на підставі рейтингового (конкурсного) бала вступника

Конкурсний (рейтинговий) бал при вступі до ВНЗ у 2013 році

У 2013 році рейтинговий бал абітурієнта складатиметься з балів отриманих на зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО), бала шкільного атестату, а також додаткових балів за успіхи у навчанні та закінчення підготовчих курсів у вищому навчальному закладі.

Теоретично максимальна кількість рейтингових балів вступника може скласти 870 балів (До 600 балів за результатами ЗНО, до 200 балів за атестат, до 50 балів за особливі успіхи у навчанні та до 20 балів за підготовчі курси при навчальному закладі).

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання

Для вступу до вищого навчального закладу, на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, абітурієнт має подати до вузу сертифікат ЗНО з трьох предметів. Мінімальний прохідний бал з кожного предмету складає 124, максимально можливий 200.

     

Перелік предметів з яких необхідно подавати сертифікати ЗНО визначений умовами прийому до вищих навчальних закладів. Перший та другий предмети є обов’язковими. Третій предмет пропонується на вибір вступнику, крім випадків, коли такий предмет чітко вказаний у правилах прийому до конкретного вищого навчального закладу. Один або два конкурсних предмети визначаються вищим навчальним закладом як профільні.

Вищі навчальні заклади допускають до участі у конкурсному відборі осіб, які подали сертифікати ЗНО з результатом не нижче ніж 124 бали з непрофільних предметів та не нижче ніж 140 балів з профільних конкурсних предметів.

При цьому вищий навчальний заклад за власним рішенням може встановити вищу кількість балів сертифіката з профільних предметів, з якими вступник допускається до участі в конкурсному відборі.

Виключення: Вищий навчальний заклад може допустити до участі у конкурсному відборі вступника, який подає сертифікат ЗНО кількість балів якого з одного з непрофільних предметів нижче за 124 бали, за умови, якщо кількість балів з профільного предмета не нижче 170 балів.

При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених пунктами 8.1 - 8.4 розділу VIII Умов прийому до вищих навчальних закладів.

Додаткові бали за особливі успіхи у навчанні

Умови прийому до вузів 2013 року передбачають нарахування додаткових балів для вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів.

Додаткові бали нараховуються призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, які вступають до вищих навчальних закладів на основі повної загальної середньої освіти (11 класів).

Призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад додаткові бали нараховуються за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

  • інформатика – при вступі на напрями: "прикладна математика", "інформатика", "системний аналіз", "комп’ютерні науки", "комп’ютерна інженерія", "програмна інженерія";
  • інформаційні технології – при вступі на напрями: «прикладна математика», «інформатика», «системний аналіз», «комп’ютерні науки», «комп’ютерна інженерія», «програмна інженерія», «системна інженерія», «автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;
  • трудове навчання – при вступі на напрями: «технологічна освіта», «професійна освіта»;
  • основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «економіка та підприємництво» та напрями «міжнародні економічні відносини» і «міжнародний бізнес»;
  • основи правознавства – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «право» та напрям «міжнародне право»;
  • історія – при вступі на напрями (спеціальності): «дошкільна освіта», «початкова освіта», «корекційна освіта» (за нозологіями), «соціальна педагогіка» та напрями (спеціальності) галузей знань: «культура», «мистецтво», «гуманітарні науки», «соціально-політичні науки», «журналістика та інформація», «соціальне забезпечення»;
  • екологія – при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільними визначено предмети «біологія», «хімія»;
  • педагогіка і психологія – при вступі на напрями (спеціальності) галузей знань «педагогічна освіта» та «соціально-політичні науки»;
  • астрономія – при вступі на напрям «астрономія».

Додаткові бали призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України нараховуються за умови відповідності секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті, напряму підготовки (спеціальності) згідно з додатком № 1 до Умов прийому до вищих навчальних закладів.

Величина додаткового бала складає: для осіб, нагороджених дипломами I ступеня – 50 балів, дипломами IІ ступеня, – 40 балів, дипломами IІІ ступеня, – 30 балів. Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

Учасники міжнародних олімпіад зараховуються до вищого навчального закладу за умови подання сертифіката ЗНО з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі, та за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

Зазначені норми поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, що відбулися у поточному навчальному році.

Додаткові бали за закінчення підготовчих курсів

Абітурієнтам, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого навчального закладу, можуть нараховуватись до 20 додаткових балів.

Додаткові бали нараховуються абітурієнту у випадку вступу до цього вищого навчального закладу для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях), визначених у додатку № 4 до Умов прийому до вищих навчальних закладів.

Кількість додаткових балів визначається за результатами підсумкової атестації на курсах довузівської підготовки.

Ця норма поширюється на підготовчі курси, відділення, факультети довузівської підготовки вищих навчальних закладів, що мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів, обсяг навчальних годин яких становить не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

Складено на підставі положень Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2013 році.

Освіта.ua
20.03.2013

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів