Еразмус Мундус (Erasmus Mundus) - програма співпраці та мобільності у сфері вищої освіти

Мобільність студентів та викладачів є одним із основних принципів сучасної європейської освіти

Еразмус Мундус (Erasmus Mundus) - програма співпраці та мобільності у сфері вищої освіти

Навчання, стажування та дослідницька робота за кордоном збагачує індивідуальний досвід людини, надає їй можливість дізнатися більше про інші моделі створення та поширення знань, дозволяє їй розширити мережу своїх контактів та свого спілкування, і дає змогу поглибити знання іноземних мов. Для забезпечення освітньої мобільності у ЄС було засновано низку спеціальних програм, найвідомішою з яких є програма Еразмус Мундус, яка була започаткована в 2004 році і є механізмом студентських та академічних обмінів між державами Євросоюзу та країнами з-поза його меж. Студенти старших курсів і науковці з різних країн, включаючи Україну, мають змогу отримувати стипендії від ЄС для продовження навчання або проведення наукових досліджень у країнах ЄС.

Еразмус Мундус - це програма співпраці та мобільності у сфері вищої освіти. Вона спрямована на посилення такої співпраці та міжнародних зв'язків у сфері вищої освіти через підтримку високоякісних європейських магістерських курсів, забезпечуючи студентів і науковців з усього світу можливістю отримати ступінь магістра у європейському університеті, а також через заохочення поїздок європейських студентів і науковців до інших країн.

Від самого початку в 2004 р. і до 2009 року, коли почався другий етап програми, програма Еразмус Мундус складалась з чотирьох блоків:

БЛОК 1 - Магістерські курси Еразмус Мундус: високоякісні інтегровані магістерські курси, що пропонуються об'єднанням університетів (консорціумам) у щонайменше трьох різних країнах Європи.

БЛОК 2 - Стипендії Еразмус Мундус: надання стипендій висококваліфікованим студентам старших курсів і науковцям з усього світу для продовження навчання або проведення досліджень.

БЛОК 3 - Партнерство: Магістерські курси Еразмус Мундус також передбачають можливості для встановлення партнерства з вищими навчальними закладами у третіх країнах.

БЛОК 4 - Підвищення привабливості європейської вищої освіти. В рамках програми підтримуються заходи, спрямовані на покращення престижу, наочності та доступності європейської вищої освіти.

Що означає назва Erasmus Mundus?

Програма Erasmus Mundus названа на честь видатного голландського вченого 15-го століття, гуманіста і теолога Еразма Роттердамського (1465-1536), який навчався та працював в найкращих навчальних закладах Європи. Латинське слово "mundus" означає "світ" і відображає глобальну і міжкультурну орієнтацію Програми.

Чому саме Erasmus Mundus?

Програма Erasmus Mundus є відповіддю на існуючі в системі європейської вищої освіти виклики: підготовка громадян Європи до життя в глобалізованому міжкультурному суспільстві, яке ґрунтується на знаннях та освіті, та підвищення якості та привабливості європейської вищої освіти. Такі принципи відповідають Лісабонській стратегії Європейського Союзу, згідно з якою уряди країн-членів ЄС взяли на себе зобов'язання перетворити європейську економіку у динамічно розвинуту та конкурентоспроможну, а систему вищої освіти - в найякіснішу та доступнішу в світі. Програма підтримує також реалізацію Болонського процесу, сприяючи уніфікації академічних ступенів та розвитку інтернаціоналізації університетської освіти.

Перший етап програми Erasmus Mundus

(2004-2008) - результати

Перший етап програми Erasmus Mundus тривав с 2004 по 2008 рік; загальний бюджет склав 230 млн. Євро. Найбільшу частину бюджету, близько 90%, було використано на стипендії. Протягом першої фази програми студентам було запропоновано 115 навчальних магістерських курсів найвищої академічної якості. Близько 6 000 студентів з третіх країн отримали гранти для навчання за цими магістерськими курсами і більше 4 000 студентів з країн ЄС, які беруть участь у цих курсах, отримали змогу поїхати на навчання до третіх країн. За програмою також було запропоновано стипендії більше ніж 1 000 науковців для проведення досліджень в університетах країн ЄС, і приблизно такій же кількості науковців ЄС для поїздки з тими ж цілями до третіх країнах. Нарешті у рамках програми Erasmus Mundus було підтримано близько 100 партнерств між магістерськими курсами Erasmus Mundus та вищими навчальними закладами у третіх країнах.

Участь України у програмі Erasmus Mundus

З початку реалізації програми у 2004 році, стипендії програми Erasmus Mundus отримали 130 українських студенти та 27 викладачів, включаючи 33 студенти та 9 викладачів, яких було обрано для участі в Програмі протягом 2008/2009 навчального року. Ці студенти отримали стипендії у розмірі 21 000 Євро за один академічний рік. Крім того, всі студенти автоматично та безкоштовно отримують страховку на період навчання, яка покриває будь-які ризики, пов'язані з втратою здоров'я, працездатності тощо. Викладачі, які стали учасниками Програми, отримали стипендії у розмірі 13 000 Євро на період максимум 3 місяці. За цей період викладачі викладають та проводять дослідження в рамках відповідних магістерських курсів Програми Еразмус Мундус.

Другий етап програми Erasmus Mundus

(2009-2013) - перспективи

Враховуючі успіх програми Erasmus Mundus, Європейською Комісією було прийняте рішення про її продовження в дещо удосконаленому форматі на період 2009-2013 років.

Пропозиція Європейської Комісії щодо нового етапу програми Еразмус Мундус на 2009-2013 роки була оголошена в липні 2007 року. 21 жовтня 2008 року Європейський Парламент прийняв Постанову, що вносила правки та доповнення до пропозиції Європейської Комісії, які стали результатом компромісного рішення між Європейським Парламентом та Радою ЄС. Вже 16 грудня 2008 року було прийнято Рішення Європейського Парламенту та Ради ЄС № 1298/2008/EC, яке започаткувало програму Erasmus Mundus на 2009-2013 рр. і яке було опубліковано в Офіційному журналі 19 грудня 2008 року. Це рішення дозволило оголосити перший конкурс на участь в другому етапі програми Еразмус Мундус вже у лютому 2009 року.

На відміну від першого, другий етап програми Еразмус Мундус включає в себе три види діяльності (три блоки):

Блок 1: Спільні магістерські (Блок 1А) та докторські (Блок 1Б) програми, включаючи надання стипендій студентам та аспірантам як з третіх країн, так і з країн членів ЄС для участі в цих програмах;

Блок 2: Партнерство між вищими учбовими закладами ЄС та третіх країн, на основі якого буде відбуватися структурне співробітництво та забезпечуватись мобільність на всіх рівнях вищої освіти (продовження існуючої програми Еразмус Мундус: Вікно зовнішньої співпраці);

Блок 3: Заходи по підвищенню привабливості освітнього простору ЄС.

Основними новими напрямками діяльності, передбаченими на другому етапі, є:

 • підтримка спільних докторських програм і надання трьохрічних навчальних грантів докторантам;
 • надання повних стипендій/наукових грантів європейським студентам та докторантам на додаток до стипендій/наукових грантів, які вже надаються громадянам з третіх країн;
 • повна участь вузів з третіх країн у консорціумах, які займаються реалізацією спільних програм магістерського і докторського рівня;
 • включення програми "Вікно зовнішньої співпраці Еразмус Мундус" до Блоку 2 нової програми;
 • приділення підвищеної уваги питанням забезпечення якості, можливості працевлаштування студентів/докторів, які пройшли підготовку за програмою Еразмус Мундус, а також життєздатності спільних програм.

Загальний бюджет програми Erasmus Mundus II становитиме 493,69 мільйонів Євро для Блоків 1 та 3, та близько 430 мільйонів Євро для Блоку 2.

Протягом 2009-2013 років ЄС збільшить підтримку найбільш талановитих студентів та викладачів з країн за межами ЄС, надаючи їм гранти для участі в спільних програмах в Європі. Також ЄС розширить масштаб програми до рівня підготовки докторів та збільшить фінансову підтримку європейських студентів.

Перші результати конкурсу Еразмус Мундус на 2009-2010 навчальний рік:

У червні 2009 р. прийнято рішення щодо надання стипендіальних грантів студентам та вченим-науковцям в рамках магістерської програми Еразмус Мундус на 2009-2010 навчальний рік. Загальна кількість студентів та науковців з третіх країн, щодо яких прийнято рішення про надання стипендій для навчання в Європейських університетах на одному з 103 Магістерських курсів програми Еразмус Мундус на 2009-2010 навчальний рік становить 2316. Всі ці студенти та науковці були відібрані на конкурсних засадах.

З України 28 студентів та 8 науковців були відібрані для навчання в Університетах країн ЄС з наданням стипендій Еразмус Мундус.

До резервного листа включено 55 студентів та 3 науковця з України. Вони мають шанси на на отримання стипендій в разі вибуття студентів та науковців, щодо яких прийнято рішення про надання стипендій.

В 2009/2010 р. програмою Erasmus Mundus також затверджено фінансування 39 партнерств між вищими навчальними закладами в Євросоюзі та ВНЗами з країн, визначених у рамках політики зовнішнього співробітництва ЄС, що має на меті сприяти розвитку людських ресурсів і можливостей міжнародного співробітництва між вищими навчальними закладами з країн, що не належать до ЄС, за допомогою "мобільності" - обмінів між Європейським Союзом і цими країнами. У цих партнерствах загалом беруть участь 735 ВНЗів - 349 з ЄС і 386 з інших країн, а основним напрямком діяльності таких партнерств є академічне співробітництво й обмін студентами та викладачами (екс-Еразмус Мундус: Вікно зовнішньої співпраці).

У 2009/2010 році виділено 7624 індивідуальні мобільні гранти для фінансування навчання, досліджень і викладання протягом періоду від трьох місяців до трьох років на бакалаврському, магістратському, докторському й післядокторському рівні, а також для викладацького складу. Завдяки цьому, 1561 громадянин з країн ЄС одержить можливість відвідати партнерські ВНЗи за межами Євросоюзу, а 6063 студенти й викладачі з країн, що не є членами ЄС, зможуть навчатись і працювати в інститутах-партнерах з країн Євросоюзу.

В межах ЄІСП Лот 7 (ENPI lots 5-7), Україна отримала можливість на 283 грати на мобільність, провідний університет партнерства та аплікант - Університет Деусто.

Виконання усіх заходів, передбачених програмою Еразмус Мундус на період 2009 - 2013 рр., здійснюється Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA) під керівництвом Генерального директорату Європейської Комісії з питань освіти та культури (DG EAC) і Бюро співпраці EuropeAid (Генеральний директорат Європейської Комісії з питань зовнішньої допомоги (DG AIDCO)

Як взяти участь у програмі Erasmus Mundus?

Вищі навчальні заклади Європейського Союзу:

Вищі навчальні заклади ЄС можуть подавати заявки на участь в наступних проектах:

 • проекти в рамках Блоку 1 на магістерському або докторському рівнях, які реалізовуватимуться спільно з університетами-партнерами з країн ЄС або, якщо це допустимо, з третіх країн;
 • проекти в рамках Блоку 2, які представляють собою структуровані партнерства, які направлені на конкретні країни/регіони, що не входять до складу ЄС, та до складу яких входять вищі навчальні заклади з країн ЄС та третіх країн;
 • проекти в рамках Блоку 3, представлені партнерствами/мережами установ, які працюють в галузі вищої освіти з країн ЄС та третіх країн.

Вищі навчальні заклади третіх країн:

Вищі навчальні заклади третіх країн можуть виступати в якості членів консорціуму, партнерства або мережі в проектах в рамках Блоків 1, 2 та 3. Втім, вони не можуть самостійно подавати заявки на участь в таких проектах від імені цілого консорціуму, партнерства або мережі. Такі заявки мають бути представлені одним з вищих навчальних заходів Європейського Союзу.

Студенти, дослідники та викладачі:

В рамках Блоків 1 та 2 надається фінансова підтримка окремим студентам, дослідникам та викладачам з країн ЄС та третіх країн для продовження ними навчання, проведення досліджень або викладацької роботи в рамках обраних консорціумів або партнерств.

Особи, зацікавлені в отримані стипендії програми Erasmus Mundus, повинні подавати заявки безпосередньо до обраного консорціуму (Блок 1) або партнерства (Блок 2) і брати участь в конкурсному відборі, який проводитиметься установами партнерами, згідно з заздалегідь визначеними критеріями, які узгоджено з Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури Європейської Комісії.

Установи, що працюють в галузі вищої освіти:

Не дивлячись на те, що більшість заходів в рамках програми Erasmus Mundus направлені на вищі навчальні заклади та окремих студентів, дослідників та викладачів, програма також відкрита для інших установ, які працюють в галузі вищої освіти, зокрема для державних установ, неприбуткових організацій, професійних асоціацій, торгово-промислових палат, підприємств тощо. Ці організації можуть брати участь в усіх Блоках програми в якості партнерів або асоційованих членів.

Крім того, вони можуть самостійно подавати заявки та координувати проекти в рамках Блоку 3.

Еразмус Мундус:Вікно зовнішньої співпраці. Що таке Еразмус Мундус: Вікно зовнішньої співпраці?

У 2006 році в країнах-сусідах ЄС (включаючи Україну), а також в країнах Центральної Азії, Ірані, Іраку, Ємені, Західнобалканських країнах, країнах ACP, Латинської Америки та Азії почала діяти нова програма, яка називається «Вікно зовнішньої співпраці Erasmus Mundus». Програма підтримує створення партнерських консорціумів між вищими навчальними закладами Європи та третіх країн. Метою діяльності таких консорціумів є забезпечення індивідуальної мобільності студентів (бакалаврського, магістерського, докторського та постдокторського рівнів), дослідників та академічного персоналу між освітніми інституціями ЄС та третіх країн. «Еразмус Мундус: Вікно зовнішньої співпраці» як і програма Erasmus Mundus, надає гранти студентам і науковцям третіх країн для навчання в університетах ЄС. Програма також підтримує міжуніверситетську співпрацю і заохочує поїздки європейських студентів і науковців до університетів третіх країн.

Основними цілями цієї програми є наступні:

 • Забезпечення мобільності студентів та викладачів в усьому світі;
 • Розширення міжнародного співробітництва між вищими навчальними закладами;
 • Розширення у середньостроковій перспективі політичних, культурних, освітніх та економічних зв'язків між ЄС та третіми країнами.

Хто має право участі у програмі «Еразмус Мундус: Вікно зовнішньої співпраці»?

Подавати заявки на участь у програмі можуть вищі навчальні заклади, які представляють партнерства між європейськими університетами та університетами з третіх країн. Діяльність партнерств має здійснюватись в одній з країн, які належать до наступних регіонів:

 • 27 країн-членів ЄС;
 • Країни-кандидати на вступ до ЄС (Хорватія та Туреччина) та країни-члени Європейської економічної зони, які не є членами ЄС (Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія);
 • Наступні країні та географічні регіони: Аргентина, Бразилія, Китай, Індія, Азійський регіон, Центральноазіатські республіки, регіон Латинської Америки, Близького Сходу, країни-сусіди ЄС (включаючи Україну) та країни Західно-балканського регіону.

Подавати заявки на отримання грантів індивідуальної мобільності можуть: студенти, які навчаються в вищих навчальних закладах; студенти, які вже мають ступінь бакалавра або магістра; аспіранти; докторанти; а також академічний персонал вищих навчальних закладів. Заявки на отримання грантів індивідуальної мобільності подаються безпосередньою до вищого навчального закладу.

Як взяти участь у програмі «Еразмус Мундус: Вікно зовнішньої співпраці»?

Заявки на участь у програмі можуть подавати університети чи інші установи вищої освіти. Документи мають подаватися від імені європейського університету (розташованого на території однієї з 27 держав-членів ЄС, а також Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну, Хорватії та Туреччини), що підписав Хартію Еразмус та є членом міжнародного консорціуму, в якому беруть участь університети третіх країн. Кожне партнерство має складатись принаймні з 5 європейських університетів не менше ніж з 3 країн ЄС, і, принаймні, одного університету з кожної країни-партнера. Після того, як партнерство сформовано, лідер консорціуму подає заявку на участь в програмі до Європейської Комісії, яка щорічно здійснює конкурсний відбір найкращих заявок та забезпечує їх фінансування. Студенти, дослідники та викладачі університетів-партнерів мають подавати заявки на участь в програмі безпосередньою до того університету, в якому вони навчаються або викладають.

Результати конкурсів програми «Еразмус Мундус: Вікно зовнішньої співпраці»

Перший конкурс заявок на участь в програмі було завершено 28 лютого 2007 року. Одним з партнерств, відібраних для участі в програмі, став консорціум, до складу якого входять 6 українських університетів, а також 2 університети з Молдови, 2 - з Бєларусі, та 10 університетів з країн-членів ЄС та країн-кандидатів. В рамках цього партнерського проектуна конкурсній основі буде надано 132 гранти на підтримку мобільності для студентів та науковців з України, які мають ступінь бакалавра, магістра, доктора, або навчаються в аспірантурі. Робота Консорціуму координується Університетом Деусто (Іспанія). Членами Консорціуму від України є Національний університет ім. Богомольця, Дніпропетровський національний університет, Харківська національна академія міського господарства, Львівський національний університет ім. І.Франко, Київський національний університет ім. Т.Шевченко.

Другий конкурс заявок на участь в програмі було завершено 15 лютого 2008 року. За результатами конкурсного відбору Університету Деусто було присуджено другий грант. В рамках цього партнерського проекту на конкурсній основі буде надано 114 грантів на підтримку мобільності для студентів та науковців з України. Всі перераховані вище українські університети також є членами цього міжнародного консорціуму.

Наразі третій конкурс на участь в програмі Еразмус Мундус: Вікно зовнішньої співпраці на 2009-2010 рр., який завершено 13 березня 2009 року.

Освіта.ua
01.05.2009