Вища Школа Торгівлі та Послуг (Познань, Польща)

Кiлькiсть українцiв, які здобувають вищу свiту за кордоном, постійно зростає. I це не дивно. Можливiсть пiзнати iншу культуру, вивчити мови, випробувати свою самостiйнiсть становлять суттєвий бонус до омрiяного захiдного диплому

Вища освiта в Познанi (Польща)

Якщо колись навчання за кордоном коштувало астрономiчно дорого i було доступне лише елiтi, то сьогоднi серед величезної кiлькостi пропозицiй кожен зможе обрати для себе вiдповiдний вищий навчальний заклад.

Для тих, хто прагне отримати хорошу освiту в Польщі за доступними цiнами, пропозицiя Вищої школи торгiвлi та послуг в Познанi є справжньою знахiдкою.

Вартiсть навчання на всiх спецiальностях становить 1000 євро на рiк, кошти за проживання для студента не вищi, а навiть нижчi в порiвняннi з українськими.

Студенти можуть навчатися за спецiальностями Туризм i рекреацiя, Готельний менеджмент, Менеджмент, Анiмацiя вiльного часу, Фiнанси, Облiк та Аудит, Логiстика та iншi.

Рiшення про зарахування абiтурiєнта до студентських лав приймається на пiдставi пакету документiв без вступних iспитiв (атестат зрiлостi, медична довiдка (перекладенi на польську мову), заповнена анкета, 4 фотокартки та ксерокопiя паспорту).

Оскiльки навчання проходить на польськiй мовi, для наших студентiв протягом року органiзованi курси бiзнес-польської мови для вдосконалення мовних навичок. Крiм того, протягом трьох рокiв (а саме стiльки необхiдно навчатися, щоб отримати диплом бакалавра) студенти вивчають англiйську та нiмецьку мови.

Школа також органiзовує проходження лiтнiх практик вiдповiдно до майбутньої спецiальностi, в тому числi i за кордоном, а також платних практик, пiд час проходження яких студенти отримують практичнi навички та вдосконалюють iноземнi мови.

Також iснує можливiсть навчатися по програмах обмiну в ВУЗах - партнерах Школи в Iспанiї, Турцiї, Нiмеччинi, Норвегiї, Угорщинi.

Навчальний семестр в Вищiй Школi Торгiвлi та Послуг в Познанi, як i у всiх польських ВУЗах, розпочинаеться 1 жовтня i закiнчується в кiнцi червня.

У вiльний вiд навчання час студентам також не доведеться нудьгувати.

Познань - центр Великопольщi i справжнiй осередок промислового, культурного, музичного, театрального та спортивного життя Польщi. Крiм того, Познань - це ще i справжнє «Мicто Студентiв», адже тут навчається понад 140 тисяч молодих людей.

Мiсто вiдоме своїми Мiжнародними виставками та ярмарками, Театральним фестивалем MALTA, Биенналем сучасного танцю та Мiжнародними мастер-класами сучасного танцю.

Озеро Мальта з величезною кiлькiстю спoртивних об'єктiв - тенiснi корти, байдарки, яхти, велосипеднi дорiжки, гольф клуби та басейни - напевно не залишать байдужими любителiв активного вiдпочинку. Функцiонує також цiлорiчний лижний спуск довжиною 150 метрiв. На озерi вiдбуваються Свiтовi змагання на байдарках та з веслування, проходять концерти зiрок свiтової естради, таких як Nelly Furtado та Buena Vista Social Club, музичнi та театральнi фестивалi.

Вартими уваги є також Ботанiчний сад з найбiльшою колекцiєю пальм в Европi, Новий та Старий Зоопарки, Замок, Цитадель, музеї та виставки.

Хочеться також вiдмiтити, що Познань є одним з польських мiст-господарiв Евро 2012.

Ну i звичайно нiчне життя студентське вирує в багаточисельних пабах, дискотеках, клубах до самого ранку...

Можливо i твої студентськi роки також пройдуть в Познанi?

Контактна iнформацiя:
Ul Zwierzyniecka 13-15, 60-813 Poznań
Tel/fax: +48(061) 8434796, +48(061) 8472610
wshiu@wshiu.poznan.pl
rekrutacja@wshiu.poznan.pl

За інформацією прес-служби Вищої Школи Торгівлі та Послуг (Познань, Польща)

Освіта.ua
27.08.2009