Бакалаврат
Перелік спеціальностей бакалаврського рівня Стандарти вищої освіти за спеціальностями, за якими здійснюється підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Магістратура
Перелік спеціальностей магістерського рівня Стандарти вищої освіти за спеціальностями, за якими здійснюється підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
Профтехосвіта
Перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників Стандарти професійної (професійно-технічної) освіти за якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах