Вступ.ОСВІТА.UA: Вступники зараховані на бюджет

Рейтинг закладів вищої освіти за кількістю осіб зарахованих на бюджет у 2019 році

Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складено рейтинг закладів вищої освіти за кількістю осіб зарахованих на навчання за кошти державного та місцевого бюджетів.

У рейтингу враховуються всі особи, які зараховані на навчання за кошти державного та місцевого бюджетів на перший курс, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.

У рейтингу використані дані 2019 року, що отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП "Інфоресурс". До рейтингу не включені вищі військові навчальні заклади (вищі навчальні заклади із специфічними умовами навчання) та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів через відсутність відповідних даних у Єдиній державній базі з питань освіти.

Рейтинг також включає показники «Зараховано на контракт», «Співвідношення кількості осіб зарахованих на контракт до зарахованих на бюджет», а також конкурс на 1 бюджетне місце.

Конкурс на одне бюджетне місце розрахований як співвідношення загальної кількості поданих заяв до загальної кількості осіб зарахованих на навчання за кошти державного бюджету. До розрахунку беруться тільки ті заяви вступників, які мають встановлений «пріоритет», що зазначається абітурієнтом під час подання заяви про вступ на бюджет.

Дані у таблиці ранжовані за кількістю осіб, зарахованих на бюджет у 2019 році. Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2019 року дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Рейтинг вишів за показником «Зараховано на бюджет»

Назва закладу освіти Зараховано на бюджет (всього) Зараховано на контракт Співвідношення бюджет/контракт Конкурс на 1 бюджетне місце
1 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 3535 1477 0,42 7,69
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 2699 2347 0,87 10,86
3 Національний університет "Львівська політехніка" 2143 2713 1,27 9,96
4 Львівський національний університет імені Івана Франка 1868 2245 1,20 13,34
5 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 1067 1476 1,38 11,30
6 Національний авіаційний університет 944 1431 1,52 13,04
7 Національний університет біоресурсів і природокористування України 904 1269 1,40 6,37
8 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 872 887 1,02 10,19
9 Харківський національний університет радіоелектроніки 843 541 0,64 7,63
10 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 762 526 0,69 4,19
11 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 695 1316 1,89 15,48
12 Київський національний університет культури і мистецтв 695 446 0,64 1,54
13 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 695 1351 1,94 12,08
14 Ужгородський національний університет 626 1231 1,97 9,34
15 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 565 953 1,69 16,51
16 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 553 720 1,30 11,71
17 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 546 1005 1,84 18,02
18 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 541 559 1,03 15,39
19 Сумський державний університет 534 428 0,80 7,25
20 Одеський національний політехнічний університет 526 360 0,68 9,99
21 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 514 1556 3,03 2,51
22 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 514 264 0,51 3,02
23 Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 483 684 1,42 10,25
24 Київський національний торговельно-економічний університет 476 2560 5,38 27,19
25 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 438 203 0,46 6,84
26 Київський національний університет будівництва і архітектури 428 439 1,03 8,10
27 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 405 921 2,27 12,97
28 Київський університет імені Бориса Грінченка 403 1113 2,76 22,05
29 Національний університет водного господарства та природокористування 403 426 1,06 6,64
30 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 398 564 1,42 8,75
31 Університет державної фіскальної служби України 395 446 1,13 4,52
32 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 390 298 0,76 6,16
33 Харківський національний медичний університет 383 218 0,57 1,07
34 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 374 354 0,95 7,63
35 Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 364 424 1,16 4,10
36 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 361 362 1,00 9,84
37 Житомирський державний університет імені Івана Франка 361 340 0,94 7,50
38 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 342 681 1,99 10,25
39 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 339 264 0,78 1,49
40 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 336 1195 3,56 17,18
41 Криворізький державний педагогічний університет 334 290 0,87 6,04
42 Вінницький національний технічний університет 332 338 1,02 9,33
43 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 329 831 2,53 17,52
44 Національний університет харчових технологій 328 711 2,17 13,45
45 Херсонський державний університет 324 549 1,69 8,16
46 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 323 329 1,02 6,03
47 Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 316 238 0,75 7,52
48 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 314 589 1,88 2,15
49 Запорізький національний університет 312 1621 5,20 18,11
50 Чернігівський національний технологічний університет 299 436 1,46 9,57
51 Хмельницький національний університет 288 830 2,88 9,53
52 Луцький національний технічний університет 286 451 1,58 9,65
53 Донецький національний університет імені Василя Стуса 284 424 1,49 10,24
54 Національний університет фізичного виховання і спорту України 280 755 2,70 5,25
55 Житомирська політехніка 279 470 1,68 8,30
56 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 278 606 2,18 13,15
57 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 274 317 1,16 4,40
58 Івано-Франківський національний медичний університет 271 267 0,99 1,07
59 Рівненський державний гуманітарний університет 268 445 1,66 12,95
60 Приазовський державний технічний університет 266 267 1,00 3,58
61 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 264 222 0,84 4,95
62 Донбаський державний педагогічний університет 259 67 0,26 3,66
63 Київський національний лінгвістичний університет 250 816 3,26 23,78
64 Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 250 330 1,32 7,20
65 Житомирський національний агроекологічний університет 250 541 2,16 7,77
66 Національний університет "Одеська морська академія" 247 277 1,12 5,90
67 Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка 243 205 0,84 7,10
68 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 242 761 3,14 12,54
69 Криворізький національний університет 242 213 0,88 6,76
70 Національний транспортний університет 239 643 2,69 14,62
71 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 232 251 1,08 5,96
72 Білоцерківський національний аграрний університет 230 333 1,45 5,59
73 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 226 209 0,92 9,53
74 Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 225 292 1,30 8,72
75 Національний університет "Запорізька політехніка" 223 786 3,52 10,17
76 Запорізький державний медичний університет 221 368 1,67 4,39
77 Дніпровський державний аграрно-економічний університет 221 393 1,78 6,72
78 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 216 588 2,72 11,09
79 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 209 519 2,48 12,16
80 Миколаївський національний аграрний університет 209 347 1,66 1,51
81 Буковинський державний медичний університет 205 220 1,07 1,13
82 Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України 205 76 0,37 4,03
83 Одеський національний морський університет 202 695 3,44 13,76
84 Львівський державний університет фізичної культури 199 350 1,76 4,48
85 Бердянський державний педагогічний університет 196 295 1,51 1,61
86 Чорноморський національний університет імені Петра Могили 194 485 2,50 10,40
87 Полтавська державна аграрна академія 194 376 1,94 8,01
88 Донецький національний технічний університет 192 109 0,57 3,03
89 Тернопільський національний економічний університет 191 814 4,26 18,14
90 Харківська гуманітарно-педагогічна академія 190 100 0,53 5,43
91 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 189 314 1,66 9,03
92 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 182 323 1,77 9,23
93 Харківська державна академія культури 182 184 1,01 5,82
94 Сумський національний аграрний університет 182 215 1,18 6,88
95 Вінницький національний аграрний університет 179 554 3,09 2,13
96 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 175 160 0,91 1,58
97 Університет митної справи та фінансів 173 1348 7,79 18,88
98 Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету 173 73 0,42 2,32
99 Національний університет "Острозька академія" 166 371 2,23 11,53
100 Маріупольський державний університет 166 355 2,14 9,09
101 Київський національний університет технологій та дизайну 160 681 4,26 16,39
102 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 157 314 2,00 10,36
103 Харківська державна академія фізичної культури 154 145 0,94 3,45
104 Державний університет телекомунікацій 152 686 4,51 18,72
105 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 151 283 1,87 1,74
106 Донбаська державна машинобудівна академія 150 87 0,58 1,25
107 Таврійський державний агротехнологічний університет 147 296 2,01 5,71
108 Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 145 28 0,19 1,44
109 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 145 283 1,95 8,56
110 Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 143 44 0,31 1,64
111 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 142 189 1,33 3,20
112 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 142 275 1,94 13,27
113 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 140 185 1,32 5,99
114 Центральноукраїнський національний технічний університет 139 182 1,31 2,98
115 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 138 122 0,88 5,54
116 Одеський національний економічний університет 137 468 3,42 17,34
117 Українська медична стоматологічна академія 133 177 1,33 7,39
118 Херсонський державний аграрний університет 133 284 2,14 6,21
119 Одеська національна академія харчових технологій 130 730 5,62 17,75
120 Луцький педагогічний коледж 127 11 0,09 2,46
121 Донецький національний медичний університет 123 40 0,33 3,66
122 Одеська державна академія будівництва та архітектури 123 173 1,41 6,34
123 Черкаський державний технологічний університет 123 240 1,95 11,80
124 Національний лісотехнічний університет України 120 153 1,28 10,05
125 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 119 321 2,70 8,71
126 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 117 57 0,49 1,42
127 Львівський національний аграрний університет 116 187 1,61 9,41
128 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 107 111 1,04 6,10
129 Львівська національна академія мистецтв 106 130 1,23 4,65
130 Український державний хіміко-технологічний університет 106 223 2,10 13,32
131 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 105 73 0,70 2,76
132 Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія 105 55 0,52 4,09
133 Донецький державний університет управління 104 101 0,97 1,36
134 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 104 240 2,31 1,87
135 Харківський національний університет будівництва та архітектури 101 134 1,33 7,87
136 Національний університет "Одеська юридична академія" 100 948 9,48 29,01
137 Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 100 138 1,38 13,82
138 Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 98 46 0,47 1,46
139 Уманський національний університет садівництва 98 274 2,80 8,34
140 Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 97 40 0,41 1,26
141 Херсонська державна морська академія 90 170 1,89 6,41
142 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 88 219 2,49 6,14
143 Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 88 68 0,77 1,52
144 Українська інженерно-педагогічна академія 86 115 1,34 2,20
145 Українська академія друкарства 85 201 2,36 14,32
146 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 84 81 0,96 4,80
147 Харківська державна зооветеринарна академія 81 95 1,17 1,35
148 Хмельницький університет управління та права 78 168 2,15 8,28
149 Одеський державний аграрний університет 78 138 1,77 6,72
150 Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 77 190 2,47 16,04
151 Херсонський національний технічний університет 76 288 3,79 14,87
152 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 76 50 0,66 1,38
153 Український державний університет залізничного транспорту 76 159 2,09 12,28
154 Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 74 32 0,43 1,53
155 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 71 16 0,23 1,75
156 Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 70 716 10,23 26,21
157 Льотна академія Національного авіаційного університету 70 96 1,37 4,97
158 Національна металургійна академія України 65 148 2,28 14,03
159 Державний університет інфраструктури та технологій 63 192 3,05 28,37
160 Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки 63 4 0,06 1,10
161 Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв 61 51 0,84 1,64
162 Подільський державний аграрно-технічний університет 59 116 1,97 1,34
163 Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 54 76 1,41 3,91
164 Рівненська медична академія 54 9 0,17 3,96
165 Харківський державний університет харчування та торгівлі 51 170 3,33 13,65
166 Мукачівський державний університет 51 243 4,76 7,20
167 Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра 50 17 0,34 1,40
168 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 50 20 0,40 2,22
169 Луганський державний медичний університет 49 52 1,06 2,98
170 Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв 47 10 0,21 1,21
171 Житомирський медичний інститут 47 34 0,72 4,94
172 Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка 46 13 0,28 1,63
173 Луганський національний аграрний університет 41 13 0,32 2,39
174 Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 40 23 0,58 1,45
175 Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж 39 0 0,00 1,03
176 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 37 143 3,86 6,86
177 Національна академія статистики, обліку та аудиту 37 57 1,54 4,30
178 Львівський навчально-науковий інститут Університету банківської справи 35 58 1,66 13,11
179 Луганська державна академія культури і мистецтв 35 6 0,17 1,71
180 Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 34 24 0,71 4,09
181 Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 33 18 0,55 3,18
182 Закарпатська академія мистецтв 29 12 0,41 1,48
183 Азовський морський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 26 132 5,08 6,42
184 Дніпровський державний технічний університет 24 78 3,25 18,63
185 Львівська медична академія імені Андрея Крупинського 23 7 0,30 6,96
186 Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 22 17 0,77 1,59
187 Черкаська медична академія 21 15 0,71 8,52
188 Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж 20 3 0,15 1,10
189 Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 19 142 7,47 35,42
190 Одеський державний екологічний університет 18 50 2,78 20,61
191 Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 18 12 0,67 2,06
192 Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв 17 5 0,29 1,00
193 Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 17 27 1,59 3,18
194 Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана 16 91 5,69 31,75
195 Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 15 69 4,60 19,53
196 Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи 15 23 1,53 2,00
197 Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 15 93 6,20 9,33
198 Криворізький металургійний інститут Національної металургійної академії України 15 10 0,67 4,33
199 Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії 15 111 7,40 3,73
200 Одеська державна академія технічного регулювання та якості 15 11 0,73 7,27
201 Ужгородський коледж культури і мистецтв 15 8 0,53 1,53
202 Львівський інститут економіки і туризму 13 113 8,69 61,31
203 Харківський навчально-науковий інститут Університету банківської справи 12 63 5,25 25,50
204 Київська дитяча Академія мистецтв 11 6 0,55 2,73
205 Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 11 181 16,45 24,00
206 Національний фармацевтичний університет 10 310 31,00 39,50
207 Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування 10 0 0,00 1,90
208 Університет банківської справи 9 21 2,33 39,78
209 Чернівецький медичний коледж Буковинського державного медичного університету 8 3 0,38 1,00
210 Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ 8 2 0,25 2,13
211 Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола 7 0 0,00 1,00
212 Навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 6 4 0,67 1,17
213 Конотопський інститут Сумського державного університету 6 8 1,33 5,33
214 Шосткинський інститут Сумського державного університету 6 6 1,00 8,67
215 Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка" 5 19 3,80 19,40
216 Академія мистецтв 5 4 0,80 1,00
217 Житомирський базовий фармацевтичний коледж 4 34 8,50 4,50
218 Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 4 50 12,50 111,25
219 Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 4 16 4,00 1,50
220 Олімпійський коледж імені Івана Піддубного 4 0 0,00 1,00
221 Нікопольський факультет Національної металургійної академії України 4 36 9,00 9,50
222 Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету 3 30 10,00 74,67
223 Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 3 21 7,00 14,67
224 Дунайський факультет морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій 3 24 8,00 20,33
225 Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В.Ю.Шкрібляка 3 5 1,67 2,00

 

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2019 року дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Освіта.ua
03.03.2021

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів