Вступ.ОСВІТА.UA: Вступники, зараховані на контракт

Рейтинг закладів вищої освіти за кількістю осіб, зарахованих на контракт у 2022 році

Вступ.ОСВІТА.UA: Вступники, зараховані на контракт

Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складений рейтинг закладів вищої освіти за кількістю осіб, зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

У рейтингу враховано всіх осіб, зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на перший курс, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.

У рейтингу використані дані 2022 року, отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП «Інфоресурс».

Дані в таблиці ранжовані за кількістю осіб, зарахованих на контракт. Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2022 року дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Рейтинг вишів за показником «Зараховано на контракт»

Регіон Форма власності Назва закладу освіти Зараховано на контракт
1 Львівська обл. Державна Національний університет "Львівська політехніка" 3178
2 Львівська обл. Державна Львівський національний університет імені Івана Франка 2504
3 м. Київ Державна Державний торговельно-економічний університет 2468
4 м. Київ Державна Київський національний університет імені Тараса Шевченка 2337
5 Івано-Франківська обл. Державна Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 2058
6 Закарпатська обл. Державна Ужгородський національний університет 2004
7 м. Київ Державна Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 1849
8 м. Київ Державна Національний авіаційний університет 1789
9 Тернопільська обл. Державна Західноукраїнський національний університет 1777
10 Чернівецька обл. Державна Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 1599
11 м. Київ Державна Національний університет біоресурсів і природокористування України 1532
12 Дніпропетровська обл. Державна Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 1463
13 м. Київ Приватна Київський університет культури 1381
14 Запорізька обл. Державна Запорізький національний університет 1365
15 м. Київ Комунальна Київський університет імені Бориса Грінченка 1282
16 м. Київ Державна Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 1260
17 Житомирська обл. Державна Житомирська політехніка 1236
18 м. Київ Державна Національна академія внутрішніх справ 1193
19 Волинська обл. Державна Луцький національний технічний університет 1192
20 Волинська обл. Державна Волинський національний університет імені Лесі Українки 1170
21 Дніпропетровська обл. Державна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 1152
22 Запорізька обл. Державна Національний університет "Запорізька політехніка" 1120
23 Дніпропетровська обл. Державна Університет митної справи та фінансів 1039
24 Харківська обл. Державна Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 1015
25 Хмельницька обл. Державна Хмельницький національний університет 1001
26 Одеська обл. Державна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 989
27 м. Київ Державна Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 925
28 Полтавська обл. Державна Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 924
29 м. Київ Державна Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 919
30 м. Київ Державна Державний університет телекомунікацій 906
31 Львівська обл. Державна Національний лісотехнічний університет України 882
32 Одеська обл. Приватна Міжнародний гуманітарний університет 823
33 Київська обл. Державна Білоцерківський національний аграрний університет 821
34 Харківська обл. Державна Державний біотехнологічний університет 821
35 м. Київ Державна Київський національний університет технологій та дизайну 794
36 Вінницька обл. Державна Вінницький національний технічний університет 784
37 м. Київ Державна Національний транспортний університет 769
38 Вінницька обл. Державна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 766
39 Рівненська обл. Державна Національний університет водного господарства та природокористування 742
40 м. Київ Приватна Європейський університет 736
41 Вінницька обл. Державна Вінницький національний аграрний університет 735
42 Одеська обл. Державна Національний університет "Одеська юридична академія" 721
43 м. Київ Державна Київський національний університет будівництва і архітектури 714
44 Полтавська обл. Державна Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 711
45 Черкаська обл. Державна Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 709
46 м. Київ Державна Національний університет фізичного виховання і спорту України 705
47 Дніпропетровська обл. Державна Дніпровський державний аграрно-економічний університет 692
48 м. Київ Приватна Міжрегіональна Академія управління персоналом 691
49 Одеська обл. Державна Національний університет "Одеська політехніка" 672
50 Житомирська обл. Державна Поліський національний університет 665
51 Дніпропетровська обл. Державна Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 645
52 Львівська обл. Державна Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 641
53 Львівська обл. Державна Львівський державний університет внутрішніх справ 615
54 Львівська обл. Приватна Львівський торговельно-економічний університет 597
55 Вінницька обл. Державна Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету 591
56 Харківська обл. Державна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 580
57 Харківська обл. Державна Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 576
58 Сумська обл. Державна Сумський національний аграрний університет 576
59 Тернопільська обл. Державна Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 570
60 Одеська обл. Державна Одеський національний морський університет 565
61 Одеська обл. Державна Одеський національний технологічний університет 558
62 Київська обл. Державна Університет Григорія Сковороди в Переяславі 552
63 Черкаська обл. Державна Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 549
64 Харківська обл. Державна Український державний університет залізничного транспорту 546
65 Львівська обл. Державна Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 545
66 Кіровоградська обл. Державна Центральноукраїнський національний технічний університет 543
67 м. Київ Державна Київський національний лінгвістичний університет 535
68 Одеська обл. Державна Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 531
69 Львівська обл. Державна Львівський національний університет природокористування 525
70 Івано-Франківська обл. Приватна Університет Короля Данила 522
71 Тернопільська обл. Державна Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 519
72 м. Київ Державна Державний університет інфраструктури та технологій 513
73 Закарпатська обл. Державна Мукачівський державний університет 497
74 Рівненська обл. Державна Національний університет "Острозька академія" 489
75 Чернігівська обл. Державна Національний університет "Чернігівська політехніка" 487
76 Харківська обл. Державна Харківський національний університет внутрішніх справ 485
77 Полтавська обл. Державна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 483
78 Львівська обл. Державна Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького 478
79 Полтавська обл. Державна Полтавський державний аграрний університет 474
80 Вінницька обл. Державна Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 466
81 Дніпропетровська обл. Державна Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 460
82 Вінницька обл. Державна Донецький національний університет імені Василя Стуса 458
83 Черкаська обл. Державна Уманський національний університет садівництва 455
84 м. Київ Державна Національний університет "Києво-Могилянська академія" 446
85 Івано-Франківська обл. Державна Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 436
86 Житомирська обл. Державна Житомирський державний університет імені Івана Франка 435
87 Львівська обл. Приватна Український католицький університет 433
88 Рівненська обл. Приватна Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука 429
89 Луганська обл. Державна Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 418
90 Харківська обл. Державна Харківський національний автомобільно-дорожній університет 417
91 Хмельницька обл. Державна Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 415
92 Черкаська обл. Державна Черкаський державний технологічний університет 412
93 Чернігівська обл. Державна Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка 408
94 Хмельницька обл. Державна Подільський державний університет 404
95 Закарпатська обл. Приватна Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 403
96 Одеська обл. Державна Одеський державний університет внутрішніх справ 403
97 Тернопільська обл. Державна Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 399
98 Кіровоградська обл. Державна Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка 395
99 Сумська обл. Державна Сумський державний університет 393
100 Львівська обл. Державна Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського 393
101 Харківська обл. Державна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 389
102 Харківська обл. Державна Харківський національний університет радіоелектроніки 382
103 Івано-Франківська обл. Державна Івано-Франківський національний медичний університет 373
104 Полтавська обл. Приватна Полтавський університет економіки і торгівлі 370
105 м. Київ Державна Національний університет харчових технологій 362
106 Дніпропетровська обл. Державна Криворізький національний університет 359
107 Київська обл. Державна Державний податковий університет 359
108 м. Київ Приватна Київський медичний університет 358
109 Тернопільська обл. Державна Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 356
110 Львівська обл. Державна Українська академія друкарства 348
111 Запорізька обл. Приватна Класичний приватний університет 348
112 Черкаська обл. Державна Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України 342
113 м. Київ Державна Київський національний університет культури і мистецтв 336
114 м. Київ Приватна Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая 335
115 Харківська обл. Державна Українська інженерно-педагогічна академія 332
116 Дніпропетровська обл. Приватна Університет імені Альфреда Нобеля 329
117 Одеська обл. Державна Одеський державний аграрний університет 327
118 Дніпропетровська обл. Державна Державний університет економіки і технологій 314
119 Харківська обл. Державна Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 298
120 Рівненська обл. Державна Рівненський державний гуманітарний університет 297
121 Полтавська обл. Державна Полтавський державний медичний університет 296
122 Одеська обл. Державна Одеський національний економічний університет 293
123 Чернівецька обл. Державна Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету 293
124 Дніпропетровська обл. Державна Український державний хіміко-технологічний університет 287
125 Львівська обл. Державна Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 284
126 Дніпропетровська обл. Приватна Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури 278
127 Харківська обл. Державна Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 275
128 Миколаївська обл. Державна Миколаївський національний аграрний університет 275
129 Чернівецька обл. Державна Буковинський державний медичний університет 275
130 Одеська обл. Державна Одеська державна академія будівництва та архітектури 275
131 Харківська обл. Державна Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 261
132 Дніпропетровська обл. Державна Дніпровський державний медичний університет 258
133 м. Київ Приватна Університет економіки та права "КРОК" 253
134 Хмельницька обл. Комунальна Хмельницький університет управління та права 249
135 Дніпропетровська обл. Державна Криворізький державний педагогічний університет 241
136 Дніпропетровська обл. Державна Український державний університет науки і технологій 240
137 Одеська обл. Державна Одеський національний медичний університет 239
138 Луганська обл. Державна Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 227
139 Дніпропетровська обл. Державна Дніпровський державний технічний університет 223
140 Сумська обл. Державна Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 222
141 Миколаївська обл. Державна Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 214
142 Запорізька обл. Державна Бердянський державний педагогічний університет 214
143 м. Київ Державна Національна академія Служби безпеки України 207
144 Запорізька обл. Державна Запорізький державний медичний університет 206
145 Миколаївська обл. Державна Чорноморський національний університет імені Петра Могили 203
146 Одеська обл. Державна Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 203
147 Львівська обл. Державна Львівська національна академія мистецтв 201
148 м. Київ Приватна Київський міжнародний університет 198
149 м. Київ Приватна Київський університет інтелектуальної власності та права Одеської юридичної академії 195
150 м. Київ Державна Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 194
151 Одеська обл. Державна Національний університет "Одеська морська академія" 190
152 м. Київ Державна Київський національний університет театру. кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 190
153 Одеська обл. Державна Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку 186
154 Херсонська обл. Державна Херсонський державний університет 179
155 Чернігівська обл. Державна Академія Державної пенітенціарної служби 177
156 Чернігівська обл. Державна Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 174
157 м. Київ Державна Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 172
158 Запорізька обл. Державна Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 164
159 Харківська обл. Державна Національний університет цивільного захисту України 160
160 Херсонська обл. Державна Херсонський державний аграрно-економічний університет 160
161 Харківська обл. Державна Харківська державна академія дизайну і мистецтв 159
162 Дніпропетровська обл. Приватна Дніпровський гуманітарний університет 158
163 м. Київ Приватна Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 156
164 м. Київ Державна Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури 156
165 Запорізька обл. Приватна Технічний університет "Метінвест політехніка" 150
166 Харківська обл. Державна Харківська державна академія фізичної культури 149
167 Харківська обл. Державна Харківський національний медичний університет 149
168 Дніпропетровська обл. Державна Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ 149
169 Волинська обл. Приватна Академія рекреаційних технологій і права 142
170 м. Київ Державна Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 139
171 Одеська обл. Державна Ізмаїльський державний гуманітарний університет 138
172 Полтавська обл. Державна Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 138
173 Дніпропетровська обл. Державна Донецький державний університет внутрішніх справ 137
174 Сумська обл. Державна Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ 132
175 Чернігівська обл. Державна Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 130
176 Луганська обл. Державна Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 121
177 м. Київ Державна Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 119
178 Дніпропетровська обл. Державна Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 117
179 Тернопільська обл. Комунальна Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 117
180 Вінницька обл. Приватна Вінницький соціально-економічний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 111
181 Запорізька обл. Державна Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 109
182 Тернопільська обл. Державна Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету 107
183 м. Київ Приватна Академія праці. соціальних відносин і туризму 97
184 Київська обл. Приватна Український гуманітарний інститут 94
185 Сумська обл. Державна Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 94
186 Хмельницька обл. Приватна Хмельницький інститут соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 92
187 Рівненська обл. Приватна Рівненський інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 92
188 Львівська обл. Державна Львівський інститут Українського державного університету науки і технологій 92
189 Луганська обл. Державна Луганський державний медичний університет 90
190 Одеська обл. Державна Одеський державний екологічний університет 88
191 Волинська обл. Приватна Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 87
192 Дніпропетровська обл. Державна Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 85
193 Донецька обл. Державна Донецький національний технічний університет 82
194 Миколаївська обл. Приватна Миколаївський інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"  80
195 Закарпатська обл. Комунальна Ужгородський інститут культури і мистецтв 75
196 Херсонська обл. Державна Херсонська державна морська академія 75
197 Донецька обл. Державна Донбаський державний педагогічний університет 74
198 м. Київ Державна Національна академія статистики. обліку та аудиту 70
199 Київська обл. Приватна Білоцерківський інститут економіки та управління Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 70
200 Херсонська обл. Державна Херсонський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 69
201 Запорізька обл. Комунальна Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія 68
202 Львівська обл. Приватна Львівський медичний інститут 67
203 Донецька обл. Державна Маріупольський державний університет 66
204 Закарпатська обл. Державна Закарпатська академія мистецтв 66
205 Закарпатська обл. Приватна Карпатський інститут підприємництва Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 66
206 Закарпатська обл. Державна Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету 66
207 Хмельницька обл. Комунальна Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 65
208 м. Київ Приватна Університет "Київська школа економіки" 65
209 Херсонська обл. Державна Херсонський національний технічний університет 64
210 Львівська обл. Приватна ІТ СТЕП Університет 64
211 м. Київ Державна Київський університет права Національної академії наук України 63
212 Херсонська обл. Державна Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ 63
213 Одеська обл. Державна Дунайський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій 62
214 Полтавська обл. Приватна Полтавський інститут економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"  61
215 Запорізька обл. Приватна Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 61
216 м. Київ Приватна Вищий навчальний заклад "АМЕРІКАН ЮНІВЕРСІТІ КИЇВ" 61
217 м. Київ Приватна Київська академія прикладних мистецтв 59
218 Рівненська обл. Приватна Дубенська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"  57
219 м. Київ Комунальна Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 57
220 Кіровоградська обл. Приватна Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті 56
221 Житомирська обл. Державна Житомирський агротехнічний фаховий коледж 56
222 Хмельницька обл. Державна Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького 55
223 Чернівецька обл. Приватна Буковинський університет 55
224 м. Київ Приватна Міжнародний європейський університет 54
225 Донецька обл. Державна Донбаська державна машинобудівна академія 53
226 Івано-Франківська обл. Державна Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 53
227 Одеська обл. Приватна Одеський технологічний університет "ШАГ" 53
228 м. Київ Приватна Арт академія сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі 52
229 Житомирська обл. Державна Малинський фаховий коледж 52
230 Харківська обл. Державна Харківська державна академія культури 50
231 Львівська обл. Державна Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 50
232 Харківська обл. Державна Національний фармацевтичний університет 50
233 м. Київ Державна Київський Аграрний Університет Національної Академії Аграрних Наук України 49
234 Миколаївська обл. Державна Первомайський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 48
235 Хмельницька обл. Приватна Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 47
236 Харківська обл. Комунальна Харківська гуманітарно-педагогічна академія 47
237 Черкаська обл. Приватна Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова 46
238 м. Київ Державна Університет менеджменту освіти 46
239 м. Київ Приватна Київська православна богословська академія 46
240 Запорізька обл. Приватна Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р.Г. Хеноха «Класичного приватного університету» 45
241 Кіровоградська обл. Приватна Центральноукраїнський інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 44
242 Київська обл. Комунальна Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж 44
243 Харківська обл. Державна Харківський національний університет будівництва та архітектури 43
244 Вінницька обл. Державна Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету 43
245 Миколаївська обл. Державна Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 41
246 Донецька обл. Приватна Придніпровський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом 41
247 Рівненська обл. Державна Рівненський інститут Київського університету права Національної академії наук України 41
248 Хмельницька обл. Приватна Хмельницький інститут імені Блаженнішого Володимира. Митрополита Київського і всієї України Міжрегіональної Академії управління персоналом 40
249 Миколаївська обл. Приватна Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури 40
250 Київська обл. Приватна Яготинський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 39
251 Донецька обл. Державна Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії 38
252 Дніпропетровська обл. Приватна Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини 37
253 Хмельницька обл. Державна Кам’янець-Подільський державний інститут 37
254 Дніпропетровська обл. Державна Нікопольський факультет Українського державного університету науки і технологій 37
255 м. Київ Приватна Українсько-американський університет Конкордія 36
256 Донецька обл. Державна Приазовський державний технічний університет 36
257 Черкаська обл. Комунальна Черкаська медична академія 36
258 Одеська обл. Приватна Одеський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 36
259 Житомирська обл. Комунальна Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж 35
260 Волинська обл. Комунальна Луцький педагогічний коледж 35
261 Донецька обл. Державна Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету 35
262 Житомирська обл. Приватна Житомирський економіко-гуманітарний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 35
263 Дніпропетровська обл. Комунальна Дніпровська академія неперервної освіти 35
264 Сумська обл. Державна Шосткинський інститут Сумського державного університету 34
265 Львівська обл. Приватна Львівський інститут менеджменту 33
266 Львівська обл. Приватна Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 33
267 Херсонська обл. Приватна Херсонський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 33
268 Львівська обл. Приватна Львівська філія Європейського університету 33
269 Донецька обл. Державна Донецький національний медичний університет 32
270 Одеська обл. Державна Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 32
271 м. Київ Приватна Київський університет ринкових відносин 31
272 Волинська обл. Комунальна Волинський медичний інститут 30
273 м. Київ Комунальна Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра 30
274 Львівська обл. Комунальна Львівська медична академія імені Андрея Крупинського 29
275 м. Київ Приватна Інститут екології економіки і права 29
276 Хмельницька обл. Приватна Університет економіки і підприємництва 28
277 Закарпатська обл. Приватна Карпатський університет імені Августина Волошина 28
278 Львівська обл. Приватна Львівський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури 28
279 Харківська обл. Приватна Харківський технологічний університет «ШАГ» 28
280 Івано-Франківська обл. Державна Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв 26
281 Житомирська обл. Комунальна Житомирський медичний інститут 24
282 м. Київ Приватна Академія адвокатури України 24
283 Івано-Франківська обл. Державна Бурштинський енергетичний фаховий коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 24
284 Кіровоградська обл. Державна Льотна академія Національного авіаційного університету 24
285 Кіровоградська обл. Приватна Центральноукраїнський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 23
286 м. Київ Приватна Київський університет туризму. економіки і права 23
287 Харківська обл. Державна Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету 23
288 Харківська обл. Приватна Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 22
289 м. Київ Приватна Київський кооперативний інститут бізнесу і права 22
290 Дніпропетровська обл. Державна Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Українського державного хіміко-технологічного університету 22
291 Рівненська обл. Комунальна Рівненська медична академія 22
292 Дніпропетровська обл. Приватна Дніпровський технологічний університет «ШАГ» 22
293 м. Київ Державна Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства 21
294 Дніпропетровська обл. Приватна Дніпровський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 21
295 Вінницька обл. Приватна Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва 21
296 Вінницька обл. Комунальна Вінницька академія безперервної освіти 21
297 Кіровоградська обл. Приватна Кропивницький інститут державного та муніципального управління 21
298 Харківська обл. Державна Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 20
299 Миколаївська обл. Державна Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв 20
300 Херсонська обл. Приватна Таврійський християнський інститут 20
301 Донецька обл. Державна Донбаська національна академія будівництва і архітектури 19
302 м. Київ Державна Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 19
303 Харківська обл. Приватна Харківський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 19
304 Рівненська обл. Державна Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування 19
305 Івано-Франківська обл. Державна Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету 19
306 Рівненська обл. Приватна Рівненська філія Європейського університету 18
307 м. Київ Приватна Академія кіно та нових медіа 18
308 Волинська обл. Приватна Волинська православна богословська академія Української православної церкви Київського патріархату 18
309 Харківська обл. Приватна Інститут "Харківська школа архітектури" 18
310 Київська обл. Приватна Бориспільський інститут муніципального менеджменту при Міжрегіональній Академії управління персоналом 17
311 Одеська обл. Приватна Придунайська філія Міжрегіональної Академії управління персоналом 17
312 Дніпропетровська обл. Приватна Західнодонбаський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом 17
313 Львівська обл. Державна Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка" 17
314 м. Київ Комунальна Академія мистецтв імені Павла Чубинського 16
315 Вінницька обл. Приватна Вінницький фінансово-економічний університет 15
316 м. Київ Державна Київський електромеханічний фаховий коледж 15
317 Івано-Франківська обл. Приватна Івано-Франківська академія Івана Золотоустого 15
318 Сумська обл. Державна Конотопський інститут Сумського державного університету 14
319 м. Київ Приватна Національна академія управління 13
320 Львівська обл. Приватна Львівський медичний фаховий коледж "Монада" 13
321 м. Київ Приватна Університет новітніх технологій 13
322 м. Київ Державна Луганська державна академія культури і мистецтв 12
323 Івано-Франківська обл. Приватна Івано-Франківська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 12
324 Полтавська обл. Комунальна Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка 12
325 Івано-Франківська обл. Приватна Інститут управління природними ресурсами Університету економіки та права "КРОК" 12
326 Дніпропетровська обл. Приватна Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана" 11
327 Львівська обл. Приватна Львівський університет бізнесу та права 11
328 Житомирська обл. Приватна Житомирська філія Київського інституту бізнесу та технологій 11
329 Миколаївська обл. Приватна Медико-Природничий Університет 11
330 Дніпропетровська обл. Приватна Дніпровський інститут медицини та громадського здоров’я 11
331 Харківська обл. Державна Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 10
332 Харківська обл. Державна Фаховий коледж Національного фармацевтичного університету 10
333 Волинська обл. Приватна Волинський інститут імені В’ячеслава Липинського Міжрегіональної Академії управління персоналом 10
334 Чернігівська обл. Приватна Чернігівський інститут інформації. бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету ім. академіка Юрія Бугая 10
335 Запорізька обл. Приватна Мелітопольський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету 9
336 Вінницька обл. Комунальна Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж 9
337 Дніпропетровська обл. Комунальна Нікопольський фаховий педагогічний коледж 9
338 Херсонська обл. Приватна Новокаховський гуманітарний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"  8
339 м. Київ Приватна Університет сучасних знань 8
340 Черкаська обл. Комунальна Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т.Г. Шевченка 8
341 Черкаська обл. Приватна Черкаська філія Європейського університету 8
342 Львівська обл. Приватна Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського Міжрегіональної Академії управління персоналом 8
343 Черкаська обл. Державна Черкаське навчально-наукове відділення Львівського національного університету імені Івана Франка 8
344 м. Київ Приватна Фінансово-правовий коледж 7
345 Вінницька обл. Приватна Вінницький кооперативний інститут 6
346 м. Київ Приватна Київський інститут бізнесу та технологій 6
347 Донецька обл. Приватна Донецький інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 6
348 м. Київ Приватна Українсько-Польський вищий навчальний заклад «Центрально-Європейський університет» 5
349 Чернівецька обл. Державна Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В.Ю.Шкрібляка 5
350 м. Київ Приватна Міжнародна академія екології та медицини 5
351 Харківська обл. Приватна Харківський університет 4
352 Дніпропетровська обл. Приватна Нікопольський економічний університет 4
353 Дніпропетровська обл. Приватна Криворізька філія Європейського університету 4
354 Дніпропетровська обл. Приватна Відокремлений підрозділ Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій 4
355 Кіровоградська обл. Приватна Кропивницький інститут Університету сучасних знань 4
356 Житомирська обл. Приватна Житомирський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 3
357 Чернігівська обл. Приватна Північноукраїнський інститут імені Героїв Крут Міжрегіональної Академії управління персоналом 3
358 Миколаївська обл. Приватна Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика 3
359 Закарпатська обл. Приватна Східно-європейський слов’янський університет 3
360 Харківська обл. Приватна Харківський міжнародний медичний університет 3
361 Донецька обл. Державна Маріупольська філія Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури 3
362 Запорізька обл. Приватна Бердянський університет менеджменту і бізнесу 2
363 Донецька обл. Приватна Донецький університет економіки та права 2
364 м. Київ Державна Київський фаховий коледж прикладних наук 2
365 м. Київ Державна Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона Макаренка 2
366 Хмельницька обл. Комунальна Хмельницький фаховий музичний коледж ім. В.І. Заремби 2
367 Вінницька обл. Комунальна Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського 2
368 Черкаська обл. Приватна Уманська філія Європейського університету 2
369 Полтавська обл. Приватна Філія Класичного приватного університету у місті Кременчук 2
370 м. Київ Приватна Інститут психології і підприємництва 2
371 Херсонська обл. Приватна Міжнародний університет бізнесу і права 1
372 Тернопільська обл. Комунальна Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола 1
373 м. Київ Комунальна Коледж хореографічного мистецтва Київської муніципальної академії танцю імені Сержа Лифаря 1
374 м. Київ Приватна Київський хореографічний коледж 1
375 м. Київ Комунальна Муніципальний заклад вищої освіти "Київська Академія мистецтв" 1

 

Освіта.ua
16.02.2023

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів