Osvita.ua Вища освіта Рейтинги ВНЗ Вступ.ОСВІТА.UA: Рейтинг вишів 2017 Вступ.ОСВІТА.UA: Найбільший бал ЗНО на бюджет
Вступ.ОСВІТА.UA: Найбільший бал ЗНО на бюджет

Рейтинг закладів вищої освіти за балом сертифікатів ЗНО абітурієнтів, які вступили на бюджет у 2017 році

Вступ.ОСВІТА.UA: Найбільший бал ЗНО на бюджет

Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складено рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів, яких в 2017 році зараховано до вишів за бюджетною формою навчання.

Середній бал сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання розрахований серед усіх осіб, які зараховані на навчання за кошти державного бюджету на перший курс, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.

У рейтингу використані дані 2017 року, що отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП "Інфоресурс". До рейтингу не включені вищі військові навчальні заклади (вищі навчальні заклади із специфічними умовами навчання) та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів через відсутність відповідних даних у Єдиній державній базі з питань освіти.

Дані у таблиці ранжовані за середнім балом ЗНО. Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2017 року дивіться за посиланням.

Рейтинг вишів за показником "Середній бал ЗНО на бюджет"

Назва навчального закладу Середній бал ЗНО на бюджет Середній бал атестата Зараховано на бюджет
1 Національний фармацевтичний університет 190,83 10,78 6
2 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 188,18 10,9 432
3 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 184,33 10,62 2571
4 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 183,34 10,43 444
5 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 183,27 10,66 812
6 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 181,76 10,56 458
7 Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" 181,29 10,6 577
8 Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 180,57 10,48 34
9 Національний університет "Острозька академія" 180,56 10,4 171
10 Київський національний торговельно-економічний університет 180,17 10,47 618
11 Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет" 180,03 10,49 189
12 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 179,53 10,48 190
13 Львівський національний університет імені Івана Франка 179,28 10,37 1669
14 Державний вищий навчальний заклад "Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України" 178,85 10,38 198
15 Київський національний лінгвістичний університет 178,63 10,37 335
16 Державний вищий навчальний заклад "Івано-Франківський національний медичний університет" 178,61 10,43 245
17 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 177,44 10,35 418
18 Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи" 177,36 9,94 26
19 Національний університет "Одеська юридична академія" 176,15 10,4 189
20 Одеський національний економічний університет 175,55 10,33 100
21 Одеський національний медичний університет 175,3 10,26 326
22 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 174,94 10,17 1000
23 Харківський національний медичний університет 174,76 10,19 406
24 Львівський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи" 174,11 9,91 7
25 Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України" 174,09 10,17 343
26 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 173,73 9,78 78
27 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 173,29 10,12 304
28 Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 173 10,1 6
29 Національний університет "Львівська політехніка" 172,99 10,03 1921
30 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 172,92 10,08 3368
31 Запорізький державний медичний університет 172,53 10 355
32 Азовський морський інститут Національного університету "Одеська  морська академія" 171,6 9,95 24
33 Хмельницький університет управління та права 171,56 10,32 45
34 Національний університет "Одеська морська академія" 170,87 9,96 237
35 Херсонська державна морська академія 170,23 9,58 65
36 Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 169,83 9,9 2
37 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 169,77 9,85 611
38 Харківський національний університет радіоелектроніки 169,66 9,91 787
39 Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" 169,35 8,4 29
40 Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія" 168,61 9,87 250
41 Донецький національний університет імені Василя Стуса 168,29 9,9 356
42 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 168,09 9,6 106
43 Університет митної справи та фінансів 168,05 9,84 77
44 Національний авіаційний університет 168 9,91 1039
45 Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 168 10,4 1
46 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 167,94 10,12 876
47 Київський університет імені Бориса Грінченка 167,81 9,97 381
48 Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 167,75 9,71 44
49 Вінницький торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету 167,6 9,77 57
50 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 167,05 9,82 631
51 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 166,51 9,79 564
52 Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини  ім. Андрея Крупинського" 166,37 9,86 15
53 Тернопільський національний економічний університет 166,19 9,92 263
54 Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи" 166,17 9,42 12
55 Чорноморський національний університет імені Петра Могили 165,16 9,56 233
56 Чернівецький торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету 165,07 10,03 40
57 Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" 165,05 9,93 594
58 Харківський торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету 164,73 9,58 17
59 Сумський державний університет 164,71 9,31 542
60 Запорізький національний університет 164,42 9,55 268
61 Львівська національна академія мистецтв 164,02 9,35 105
62 Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 163,69 9,1 241
63 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 163,66 9,54 270
64 Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" 163,23 9,79 736
65 Одеський національний політехнічний університет 163,09 9,65 548
66 Комунальний вищий навчальний заклад "Житомирський базовий фармацевтичний коледж" Житомирської обласної ради 163 9,33 4
67 Київський національний університет культури і мистецтв 162,74 9,5 739
68 Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету 162,64 9,93 13
69 Державний університет телекомунікацій 162,5 9,43 183
70 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 162,16 9,43 300
71 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 162,03 9,72 361
72 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 161,4 9,35 132
73 Національний університет харчових технологій 161,36 9,68 361
74 Київський національний університет будівництва і архітектури 161,2 9,66 465
75 Українська академія друкарства 161,09 9,35 104
76 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 161 9,55 378
77 Одеський національний морський університет 160,26 9,61 167
78 Львівський національний університет  ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 160,15 9,13 210
79 Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет" 160,15 9,39 384
80 Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 160,13 9,51 338
81 Національний університет біоресурсів і природокористування України 159,89 9,46 773
82 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 159,85 9,68 337
83 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 159,52 9,33 854
84 Університет державної фіскальної служби України 159,46 9,57 187
85 Харківська державна зооветеринарна академія 159,17 9,02 79
86 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 158,54 9,45 214
87 Донецький національний медичний університет 158,52 9,51 216
88 Одеська державна академія будівництва та архітектури 158,49 9,56 149
89 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 158,06 9,39 216
90 Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету "Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету" 157,93 9,53 71
91 Житомирський державний технологічний університет 157,91 9,24 207
92 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 157,78 9,28 236
93 Вінницький національний технічний університет 157,71 9,68 368
94 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 157,55 9,45 294
95 Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» 157,43 9,45 202
96 Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету 157,39 8,35 25
97 Житомирський державний університет імені Івана Франка 157,37 9,5 321
98 Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 157,28 9,19 65
99 Одеська національна академія харчових технологій 157,14 9,43 165
100 Чернігівський національний технологічний університет 157,08 8,98 328
101 Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 157 9,38 4
102 Херсонський національний технічний університет 156,68 9,02 96
103 Відокремлений підрозділ "Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв" 156,13 9,06 51
104 Київський національний університет технологій та дизайну 155,89 9,47 201
105 Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет" 155,6 9,18 105
106 Нововолинський навчально - науковий інститут економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету 155,34 8,75 4
107 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 155,24 9,13 164
108 Харківський національний університет будівництва та архітектури 155,14 9,29 138
109 Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 154,96 8,64 209
110 Маріупольський державний університет 154,94 9,29 192
111 Державний вищий навчальний заклад "Криворізький державний педагогічний університет" 154,84 9,3 301
112 Мукачівський державний університет 154,8 9,58 51
113 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 154,68 9,41 237
114 Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" 154,64 9,17 196
115 Національний університет фізичного виховання і спорту України 154,53 8,94 285
116 Комунальний вищий навчальний заклад "Житомирський інститут медсестринства" Житомирської обласної ради 154,21 9,24 22
117 Вищий навчальний заклад "Одеська державна академія технічного регулювання та якості" 154 10,4 2
118 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 153,83 9,3 289
119 ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 153,75 9,16 312
120 Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 153,42 9,01 104
121 Херсонський державний університет 153,27 9,05 333
122 Національний транспортний університет 153,22 9,22 252
123 Закарпатська академія мистецтв 153,18 8,99 15
124 Рівненський державний гуманітарний університет 153,1 9,2 339
125 Хмельницький національний університет 153,1 9,45 358
126 Український державний університет залізничного транспорту 153,09 9,32 148
127 Запорізький національний технічний університет 152,83 8,97 295
128 Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 152,82 9,06 145
129 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 152,76 9,03 25
130 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 152,48 8,95 216
131 Черкаський державний технологічний університет 152,14 8,92 146
132 Харківська державна академія культури 152,1 8,82 225
133 Львівський державний університет фізичної культури 152,04 8,58 220
134 Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 151,97 9,13 156
135 Білоцерківський національний аграрний університет 151,82 8,69 270
136 Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України" 151,7 9,17 122
137 Національний університет водного господарства та природокористування 151,56 8,73 510
138 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 151,09 9,23 347
139 Донецький державний університет управління 151,04 8,58 74
140 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 151,03 9 277
141 Луцький національний технічний університет 151,01 9,13 399
142 Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету 151 9,34 14
143 Одеський державний аграрний університет 150,99 8,85 53
144 Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" 150,62 8,74 277
145 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 150,53 8,83 112
146 Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка 150,33 8,67 317
147 Харківський державний університет харчування та торгівлі 150,23 9,16 36
148 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 149,68 8,99 147
149 Державний заклад "Луганський державний медичний університет" 149,48 9,09 42
150 Запорізька державна інженерна академія 149,48 8,49 77
151 Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет" 149,25 8,88 211
152 Сумський національний аграрний університет 149,03 8,44 254
153 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 148,97 7,83 172
154 Черкаська медична академія 148,91 9,26 16
155 Полтавська державна аграрна академія 148,42 8,83 257
156 Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне) 148,09 8,9 7
157 Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет" 148,05 8,22 84
158 Центральноукраїнський національний технічний університет 148,02 8,56 118
159 Бердянський державний педагогічний університет 147,83 8,83 207
160 Дунайський факультет морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій 147,33 8,4 1
161 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 146,94 8,86 186
162 Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 146,48 8,67 43
163 Комунальний вищий навчальний заклад «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради 146,43 8,5 89
164 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 146,14 8,82 92
165 Житомирський національний агроекологічний університет 145,62 8,73 280
166 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 145,59 9,04 130
167 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 145,11 8,5 151
168 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 144,94 8,69 239
169 Комунальний вищий навчальний заклад "Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки"Дніпропетровської обласної ради" 144,52 9,04 52
170 Національна металургійна академія України 144,45 8,64 120
171 Одеський державний екологічний університет 144,45 8,67 36
172 Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу "Донбаський державний педагогічний університет" 144,16 8,61 118
173 Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет" 143,96 8,65 226
174 Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 143,96 9 17
175 Державний університет інфраструктури та технологій 143,94 8,8 35
176 Уманський національний університет садівництва 143,66 8,54 120
177 Відокремлений підрозділ "Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв" 143,63 8,36 86
178 Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 143,53 8,93 145
179 Донбаська державна машинобудівна академія 143,39 8,64 123
180 Львівський національний аграрний університет 143,31 8,54 181
181 Таврійський державний агротехнологічний університет 143,21 8,34 165
182 Львівський інститут економіки і туризму 143,13 8,86 5
183 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 143,1 8,62 49
184 Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 143,09 8,76 91
185 Вінницький національний аграрний університет 142,99 8,97 210
186 Київський інститут музики ім. Р.М. Глієра 142,81 8,9 8
187 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 142,57 8,83 126
188 Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради 142,43 8,52 233
189 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 142,18 8,57 234
190 Рівненський державний базовий медичний коледж 141,97 8,68 86
191 Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 141,68 8,04 36
192 Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет" 141,62 8,56 206
193 Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв 141,11 8,87 23
194 Миколаївський національний аграрний університет 141,08 8,33 197
195 Дніпровський державний технічний університет 141,07 8,41 48
196 Українська інженерно-педагогічна академія 140,85 8,59 74
197 Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування 140,5 8,33 3
198 Конотопський інститут Сумського державного університету 140 7,87 3
199 Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно- педагогічної академії ( м.Бахмут) 139,47 8,89 7
200 Подільський державний аграрно-технічний університет 139,08 8,25 97
201 Київська дитяча Академія мистецтв 138,67 8,12 9
202 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 138,44 8,25 109
203 Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету 138,17 7,34 5
204 Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка 138,08 8,43 47
205 Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" 137,89 8,13 442
206 Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького 136,83 7,05 25
207 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 136,79 8,16 210
208 Луганська державна академія культури і мистецтв 136,76 8,47 23
209 Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" 136,71 7,98 340
210 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 136,33 8,46 140
211 Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут" 136 7,55 39
212 Шосткинський інститут Сумського державного університету 135,75 7,74 8
213 Криворізький металургійний інститут Національної металургійної академії України 134,89 7,78 21
214 Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту 134,72 7,91 94
215 Луцький педагогічний коледж 134,42 8,48 122
216 Харківська державна академія фізичної культури 133,95 7,85 150
217 Академія Державної пенітенціарної служби 132,99 7,81 151
218 Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут" 132,25 7,47 24
219 Луганський національний аграрний університет 132,08 7,68 187
220 Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України 130,79 8,23 109
221 Індустріальний інститут Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" 128,01 7,77 40
222 Донбаський державний технічний університет 127,48 7,98 68
223 Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 127,24 8,4 7
224 Чернівецький факультет Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" 125,78 8,07 8

 

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2017 року дивіться за посиланням.

Освіта.ua
24.01.2018

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
валентина
Если скасувати заяву в институти то появляэться з втратою приоритету що це означаэ
ivan
Для валентина: Більше заяв з цим пріоритетом подати неможна тобто з 7-и заяв залишаеться 6
Коментувати
Романна
Підкажіть, будь ласка, бали на бюджет для Львівського державного університету внутрішніх справ. Не можу ніде знайти
Елена
А почему сегодня нет информации за 2018 год?Имеет ли значение время когда ты подал заявление:12 июля или 25 июля?
юра
не розумію як працює регіональний коефіцієнт,він ж дається всім вступникам в заклад,це теж що й додати по пару балів кожному,загальна картина ж не зміниться
ф
Для юра: этот коэффициент для того, чтобы абитуриенты, которые подают в ВУЗы тех областей, для которых даны коэффициент (особенно 1.04), имели возможность пройти на те специальности, которые хотят, потому что, в основном, те, у кого высокие баллы, едут в Киев (особенно), Львов, Харьков. Это не показывается в списке в конкретном ВУЗе, но это показывается в общем списке на ту или иную специальность по всей стране.
Коментувати
Катерина Поліщук
якщо я поставила певний ВНЗ п’ятим пріоритетом а інший учасник першим і він має нижчий конкурсний бал ніж мій, то я всеодно маю більшу ймовірність пройти на державне?
Ф
Для Катерина Поліщук: конечно. Играют роль баллы, а не приоритет. Приоритет просто показывает, куда вы больше всего хотите)
Коментувати
Ольга
З конкурсним балом 168,6 є шанс вступити до Грінченка на бюджет ? І регіональний коофіцієнт залежить від тої місцевості де проживаю чи від місцезнаходження закладу куди хочу вступити?
Ф
Для Ольга: где находится учебное заведение, не вы
Коментувати
Настя
Скажите кто-нибудь, конкурсный балл на бюджет подсчитывают учитывая балл аттестата? То есть не так как в этой таблице, а будет общая сумма, или же отдельно зно и аттестат не учитывать для обозначения бюджета?
Ich
Для Настя: конкурсний бал визначається в кожному виші по різному. В умовах вступу прописані коефіцієнти до кожного предмету та атестату. А дана таблиця до цього не має жодного відношення. Це ж не таблиця переведення далів атестату, а просто констатація факту, який був середній бал атестату та середній бал ЗНО у вступників.
Настя
Просто я рассчитывала на этом сайте конкурсный балл и в него входит балл аттестата с определенным коэффициентом выбранным вузом, вот я и думаю в конкурсный балл входит балл аттестата с коэффициентом или просто оценки зно переведённые и ссуммтрованные
.
Входит средний балл аттестата.
Коментувати
Анатолий
Это рейтинг - не для абитуриентов. Это рейтинг для ректоров. Он тоже полезен. Особенно если картинка в динамике. Для абитуриента важнее рейтинг по специальности. Имея сумму на руках можно выбрать специальность "по зубам"
Георгий
То чувство, когда у меня 178, я на контракте, а многие со 140 на бюджете, пиздец, ахуенная страна...
Марія
Гриневич говорила, що місця будуть ходити за дітьми... Чому не можна просканувати загальний рейтинг абітурієнтів та віддати державні місця зразу тим, хто це заробив? Кращим дітям — державний бюджет, незалежно від того, який вуз обирає дитина. Я вважаю, це було б найправильніше рішення
Галина
Для Марія: саме так і є. Місця дійсно розподілялись без привязки до вишів. Але по-перше на різні спецальності різний прохідний бал.. по-друге, часто діти з вищими балами подавали заяви лише в престижні виші, а з нижчими (але які виявились прохідними для цієї спеціальності) зосередились лише на місцевих. Окрім того є ще така річ як ліцензійний обсяг. І якщо у виш у межах ліцензійного обсягу подали заяви абітурієнти з найвищими балами, то звісно саме туди і підуть місця.
Коментувати
Ольга Оленич
Думаю, средний бал тут неуместен, т.к. на бюджет вступають пільговики з низькими балами ЗНО та атестату.
Школярик
Беззубе Мон здало Мінфіну все! Держзамовлення мінімальне, на круті спеціальності діти з бідних сіл не проходять!!! Поступити на юриста чи економіста, журналіста чи міжнародні відносини .....не можна!! Тільки після спецшколи та супердорогих репетиторів??? Де закон , де нардепи, де совість??
Галина
Для Школярик: І де це Ви "дитина з бідного села" збираєтесь працювати за спеціальністю "міжнародні відносини". Ставте перед собою реальні завдання. Якщо Ви дійсно талановитий учень, якого можуть в майбутньому у виші помітити як талановитого студента незважаючи на походження та фінансові можливості, то Вам не потрібні супердорогі репетитори. Я своєму синові не оплачувала репетиторів, але він вступив на бюджет зі стипендією до Київської політехніки. Я йому ще у 1-му класі сказала що платити за його навчання не буду. Може і хоче - нехай вчиться, не може або не хоче - є безліч чудових професій які не потребують вищої освіти. А згодом якщо захоче, зможе навчатись за свої зароблені кошти. Але він міх і хотів. Ходив щороку по олімпіадах.
Liuba Borysiuk
якщо дитина хоче вчитися, їй не потрібні ніякі спецшколи і репетитори, для цього ЗНО і ввели - щоб талановиті учні без великих фінансів мали шанс на вищу освіту. більше того: це добре, що держзамовлення мінімальне. юристів, економістів та інших розвелось як собак, а компетенція їхня нижче плінтуса. нащо державі така радість? а ще я не розумію, чому всі поголовно пруться саме на ці спеціальності в той час, коли країні не вистачає робітничих професіоналів, технічних спеціалістів, які точно зараз затребувані і порівняно високо оплачуються.
Володимир
Для Liuba Borysiuk: Ви своїх дітей віддасте вчитися на сантехніка,чи слюсаря? Чи нехай інші йдуть на робітничі спеціальності?
Коментувати
Орест
Як можна порівнювати медичні, юридичні, економічні та гуманітарні виші з технічними? Різні умови вступу, різна кількість місць держзамовлення... А у багатопрофільних університетів взагалі цікава картинка виходить, щось на зразок порівняння "середньої температури по лікарні")))
Бровари-77
Для Орест: згоден!!! Це дані викривлені , бо чим потрібніша державі спеціальність- тим нижчий бал. Селяни взагалі за бортом!
Олена
У вас селяни - як негри)))
Коментувати
людина
Ну і що? Хіба можна бажання кращих абітурієнтів навчатися в найпрестижніщих із погляду майбутньої зарплати ВНЗ України з необхідністю "Затримувати" в провінції тих же лікарів та вчителів? Невже хтось думає, що випускник крутого за рейтингом університкту поїде працювати в Донецьку чи Луганську область? А хіба там не потрібна грамотна еліта? То до чого тут цей пустопоржній рейтинг?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!