Вступ.ОСВІТА.UA: Найбільший бал ЗНО на бюджет

Рейтинг закладів вищої освіти за балом сертифікатів ЗНО абітурієнтів, які вступили на бюджет у 2021 році

Вступ.ОСВІТА.UA: Найбільший бал ЗНО на бюджет

Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складений рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів, яких у 2021 році зараховано до вишів на навчання за кошти державного або місцевого бюджету.

Середній бал сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання розраховано серед усіх осіб, зарахованих на навчання за кошти державного та місцевого бюджетів на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.

У рейтингу використані дані 2021 року, отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП «Інфоресурс». До рейтингу не включені заклади вищої освіти, до яких у 2021 році зараховано менше ніж 5 осіб на бюджет, а також вищі військові навчальні заклади (вищі навчальні заклади із специфічними умовами навчання) та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів через відсутність відповідних даних у Єдиній державній базі з питань освіти.

Дані в таблиці ранжовані за середнім балом ЗНО. Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2021 року дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Рейтинг вишів за показником «Бал ЗНО на бюджет»

Форма власності Назва закладу освіти Середній бал ЗНО на бюджет Середній бал свідоцтва Зараховано на бюджет
1 Державна Національний університет "Києво-Могилянська академія" 190,30 10,93 565
2 Державна Київський національний університет імені Тараса Шевченка 186,55 10,66 3059
3 Державна Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 184,16 10,68 407
4 Державна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 184,14 10,74 294
5 Державна Київський національний лінгвістичний університет 183,06 10,51 268
6 Державна Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 182,61 10,74 784
7 Державна Одеський національний економічний університет 182,23 10,71 86
8 Державна Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 181,76 10,55 463
9 Державна Київський національний торговельно-економічний університет 181,75 10,50 346
10 Державна Львівський національний університет імені Івана Франка 180,56 10,32 2253
11 Державна Національний університет "Острозька академія" 180,54 10,48 172
12 Державна Національний університет "Одеська юридична академія" 180,07 10,36 94
13 Державна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 179,47 10,41 305
14 Державна Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 179,01 10,31 1236
15 Державна Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 178,96 10,50 388
16 Державна Харківський національний медичний університет 178,70 10,42 392
17 Державна Харківський національний університет радіоелектроніки 178,16 10,16 1047
18 Державна Університет банківської справи 176,92 10,21 21
19 Державна Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 176,79 10,10 3895
20 Державна Національний університет "Львівська політехніка" 176,34 10,11 2447
21 Державна Донецький національний університет імені Василя Стуса 176,29 10,31 145
22 Комунальна Київський університет імені Бориса Грінченка 175,56 10,20 430
23 Державна Національний фармацевтичний університет 175,23 10,31 43
24 Державна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 175,22 10,17 409
25 Державна Івано-Франківський національний медичний університет 175,16 10,38 237
26 Державна Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 174,98 10,40 286
27 Державна Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 174,58 10,22 25
28 Державна Університет державної фіскальної служби України 174,18 10,20 39
29 Комунальна Хмельницький університет управління та права 174,05 10,42 65
30 Приватна Міжнародний гуманітарний університет 173,69 10,00 17
31 Державна Національна академія статистики, обліку та аудиту 173,46 10,17 106
32 Державна Одеський національний медичний університет 173,41 10,18 220
33 Державна Університет митної справи та фінансів 173,33 10,07 148
34 Державна Дніпровський державний медичний університет 173,19 10,18 250
35 Державна Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 172,70 9,78 103
36 Державна Полтавський державний медичний університет 172,45 10,13 124
37 Державна Львівська національна академія мистецтв 172,37 9,84 123
38 Державна Буковинський державний медичний університет 171,92 10,48 176
39 Державна Національний авіаційний університет 171,87 10,02 1214
40 Державна Запорізький державний медичний університет 171,35 9,99 198
41 Державна Київський національний університет культури і мистецтв 171,30 9,76 419
42 Державна Чорноморський національний університет імені Петра Могили 170,92 9,77 199
43 Державна Західноукраїнський національний університет 170,61 9,88 227
44 Державна Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 170,47 9,56 140
45 Державна Київський національний університет будівництва і архітектури 170,45 9,88 576
46 Державна Державний університет телекомунікацій 170,30 9,84 205
47 Державна Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 169,66 10,16 603
48 Державна Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 169,47 9,72 57
49 Державна Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 169,11 9,86 598
50 Державна Національний університет "Одеська морська академія" 169,01 9,82 235
51 Комунальна Черкаська медична академія 168,93 9,80 19
52 Державна Державний університет "Одеська політехніка" 168,56 9,71 573
53 Державна Херсонська державна морська академія 168,32 9,30 73
54 Державна Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку 168,19 9,56 73
55 Державна Донецький національний медичний університет 168,19 9,74 123
56 Державна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 168,00 9,75 611
57 Комунальна Академія мистецтв імені Павла Чубинського 167,50 9,97 9
58 Комунальна Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж 167,48 10,31 8
59 Державна Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 166,52 10,27 854
60 Державна Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 166,14 8,72 6
61 Державна Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 166,01 9,23 142
62 Державна Сумський державний університет 165,95 9,27 525
63 Державна Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 165,81 9,59 23
64 Державна Українська академія друкарства 165,51 9,60 129
65 Комунальна Муніципальний заклад вищої освіти "Київська Академія мистецтв" 165,33 9,70 10
66 Державна Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 165,19 9,10 89
67 Державна Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 165,14 9,44 1215
68 Комунальна Львівська медична академія імені Андрея Крупинського 165,10 9,96 23
69 Державна Національний університет фізичного виховання і спорту України 164,94 9,43 281
70 Державна Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 164,74 9,58 391
71 Державна Волинський національний університет імені Лесі Українки 164,66 9,80 691
72 Державна Одеська державна академія будівництва та архітектури 164,54 9,72 192
73 Державна Ужгородський національний університет 164,29 9,99 755
74 Державна Запорізький національний університет 164,23 9,44 380
75 Державна Вінницький національний технічний університет 164,10 9,67 473
76 Державна Азовський морський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 163,83 9,03 23
77 Державна Луганський державний медичний університет 163,70 9,74 33
78 Державна Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 163,46 9,46 476
79 Державна Льотна академія Національного авіаційного університету 162,89 9,63 75
80 Державна Одеський національний морський університет 162,77 9,64 241
81 Комунальна Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 162,61 9,33 72
82 Державна Харківська державна академія дизайну і мистецтв 162,61 9,67 170
83 Державна Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 162,59 9,93 470
84 Державна Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 162,14 9,57 334
85 Державна Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 161,85 9,37 604
86 Державна Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 161,72 9,67 323
87 Державна Херсонський національний технічний університет 161,60 9,11 118
88 Державна Національний університет "Чернігівська політехніка" 161,57 9,15 388
89 Державна Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 161,26 9,40 446
90 Державна Національний університет харчових технологій 161,13 9,55 467
91 Державна Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 160,79 9,68 231
92 Державна Національний університет біоресурсів і природокористування України 160,65 9,48 1026
93 Державна Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 160,62 9,76 476
94 Державна Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 160,57 9,69 307
95 Державна Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 160,55 9,56 266
96 Державна Харківський національний університет будівництва та архітектури 160,07 9,42 161
97 Державна Київський національний університет технологій та дизайну 159,97 9,57 260
98 Державна Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 159,79 8,47 123
99 Державна Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського 159,74 9,00 250
100 Державна Житомирська політехніка 159,72 9,44 408
101 Державна Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 159,61 9,10 87
102 Комунальна Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра 159,40 8,85 50
103 Державна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 159,35 9,72 484
104 Державна Державний університет економіки і технологій 158,99 8,90 55
105 Державна Національний транспортний університет 158,91 9,35 248
106 Державна Харківський державний університет харчування та торгівлі 158,88 9,67 67
107 Державна Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 158,87 9,26 170
108 Державна Черкаський державний технологічний університет 158,50 9,08 160
109 Державна Навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 158,33 8,95 6
110 Державна Маріупольський державний університет 158,31 9,28 175
111 Державна Хмельницький національний університет 158,25 9,57 391
112 Державна Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 158,15 9,06 140
113 Державна Одеський державний екологічний університет 157,71 8,92 33
114 Державна Національний університет водного господарства та природокористування 157,70 9,01 487
115 Державна Одеська національна академія харчових технологій 157,44 9,47 181
116 Державна Харківська державна академія культури 157,42 9,09 130
117 Державна Луцький національний технічний університет 157,20 9,41 433
118 Державна Національний лісотехнічний університет України 157,05 9,34 184
119 Державна Національний університет "Запорізька політехніка" 156,61 9,13 299
120 Державна Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького 156,50 9,28 223
121 Державна Дунайський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій 156,33 9,43 8
122 Державна Рівненський державний гуманітарний університет 156,03 9,37 389
123 Комунальна Рівненська медична академія 155,68 9,58 62
124 Державна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 155,65 9,22 320
125 Державна Херсонський державний університет 155,59 9,16 281
126 Державна Житомирський державний університет імені Івана Франка 155,36 9,50 433
127 Комунальна Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж 155,33 9,01 37
128 Державна Приазовський державний технічний університет 155,13 8,86 265
129 Державна Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 154,68 9,61 330
130 Державна Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 154,50 9,21 136
131 Державна Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 154,43 8,86 262
132 Державна Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 154,04 9,48 242
133 Державна Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 153,42 8,98 133
134 Державна Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника 153,13 9,97 20
135 Державна Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 153,11 8,50 216
136 Державна Харківська державна академія фізичної культури 152,99 8,84 169
137 Державна Криворізький державний педагогічний університет 152,87 9,23 307
138 Державна Донецький державний університет управління 152,71 9,21 125
139 Державна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 152,49 8,85 113
140 Приватна Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 152,04 9,27 9
141 Державна Центральноукраїнський національний технічний університет 151,92 8,69 156
142 Державна Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 151,65 9,09 126
143 Державна Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка 151,54 8,78 260
144 Державна Маріупольська філія Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури 151,50 8,93 14
145 Державна Ізмаїльський державний гуманітарний університет 151,38 9,14 80
146 Державна Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету 151,25 8,68 164
147 Державна Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 151,24 9,12 144
148 Державна Український державний хіміко-технологічний університет 151,09 9,25 174
149 Державна Одеський державний аграрний університет 151,04 8,99 126
150 Комунальна Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 150,89 9,35 110
151 Державна Сумський національний аграрний університет 150,65 8,49 246
152 Державна Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства 150,44 9,01 37
153 Державна Харківська державна зооветеринарна академія 150,33 9,07 127
154 Державна Бердянський державний педагогічний університет 150,23 9,10 188
155 Комунальна Харківська гуманітарно-педагогічна академія 150,02 8,92 206
156 Комунальна Дніпровська академія неперервної освіти 149,73 9,18 6
157 Державна Львівський національний аграрний університет 149,73 9,09 165
158 Державна Криворізький національний університет 149,64 8,69 196
159 Державна Державний університет інфраструктури та технологій 149,62 9,21 77
160 Державна Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 149,27 8,71 284
161 Державна Вінницький національний аграрний університет 148,96 8,97 197
162 Державна Херсонський державний аграрно-економічний університет 148,68 8,06 161
163 Державна Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв 148,21 8,60 11
164 Державна Дніпровський державний технічний університет 148,08 8,43 57
165 Державна Харківський національний автомобільно-дорожній університет 147,82 8,32 391
166 Державна Полтавський державний аграрний університет 147,76 8,98 209
167 Державна Мукачівський державний університет 147,67 9,51 75
168 Державна Національна металургійна академія України 147,63 8,37 98
169 Державна Дніпровський державний аграрно-економічний університет 147,55 8,75 273
170 Державна Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 147,54 8,36 144
171 Державна Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 147,49 8,66 303
172 Державна Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 147,42 8,30 32
173 Комунальна Коледж хореографічного мистецтва Київської муніципальної академії танцю імені Сержа Лифаря 147,38 8,97 6
174 Державна Донбаська державна машинобудівна академія 147,37 8,64 206
175 Державна Закарпатська академія мистецтв 146,93 9,30 43
176 Комунальна Житомирський медичний інститут 146,87 9,23 50
177 Державна Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 146,58 8,53 60
178 Державна Уманський національний університет садівництва 146,39 8,35 171
179 Державна Луганська державна академія культури і мистецтв 146,23 8,32 42
180 Комунальна Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки 145,86 8,67 64
181 Державна Поліський національний університет 145,67 8,61 253
182 Державна Шосткинський інститут Сумського державного університету 145,57 7,93 18
183 Державна Університет Григорія Сковороди в Переяславі 145,43 8,10 180
184 Комунальна Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка 145,39 9,06 17
185 Державна Білоцерківський національний аграрний університет 144,95 8,48 275
186 Державна Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 144,81 9,02 19
187 Державна Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії 144,62 7,92 17
188 Державна Українська інженерно-педагогічна академія 144,53 8,64 80
189 Комунальна Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія 144,47 8,59 133
190 Комунальна Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 144,11 8,99 116
191 Державна Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 144,05 8,44 78
192 Державна Подільський державний університет 143,93 9,14 73
193 Державна Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 143,78 8,34 8
194 Державна Український державний університет залізничного транспорту 143,57 8,69 127
195 Державна Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 143,46 8,46 182
196 Державна Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 143,38 8,65 286
197 Державна Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв 143,14 9,18 22
198 Державна Донбаський державний педагогічний університет 142,71 8,73 259
199 Державна Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 142,40 8,27 540
200 Державна Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ 142,39 8,58 12
201 Державна Донецький національний технічний університет 142,15 8,47 191
202 Державна Миколаївський національний аграрний університет 141,09 8,38 296
203 Державна Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 140,00 7,66 100
204 Комунальна Ужгородський інститут культури і мистецтв 139,68 8,85 26
205 Комунальна Вінницький медичний фаховий коледж ім. акад. Д.К. Заболотного 139,55 8,86 14
206 Державна Донбаська національна академія будівництва і архітектури 139,03 8,28 68
207 Державна Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування 138,78 7,01 9
208 Комунальна Луцький педагогічний коледж 137,64 8,67 131
209 Державна Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 136,76 8,10 32
210 Державна Луганський національний аграрний університет 135,02 8,23 53
211 Комунальна Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж 134,56 8,47 15
212 Державна Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 128,96 7,34 13
213 Державна Нікопольський факультет Національної металургійної академії України 0,00 7,19 11
214 Державна Київський фаховий коледж прикладних наук 0,00 7,36 9
215 Державна Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж 0,00 8,75 6

Освіта.ua
02.05.2022

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Віра
Та тепер удачі мабуть треба бажати вузам та викладачам, щоб хоч когось набрали. Державі в цому році не до освіти, та й давно уже вона освітою і наукою мало цікавиться
Забивной Тимоша який хоче поступити
Як же це все складно... Бажаю вдачі вам абутуріенти! Сам не розберешся,чому так...
Я
Ура, я человек. И верхний коментарий занадто короткий. Текст має бути не менш ніж 100 знаків.