Рейтинг ВНЗ "Топ-200 Україна" - 2015

Як свідчать результати рейтингу, лідерами залишаються НТУ "КПІ" та КНУ ім. Шевченка

Рейтинг ВНЗ "Топ-200 Україна" - 2015

Центр міжнародних проектів "Євроосвіта" презентував 9-й академічний рейтинг вищих навчальних закладів України "Топ-200 Україна".

Як свідчать результати рейтингу українських університетів, лідерами останніх років впевнено залишаються Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут " та Київський національний університет ім. Шевченка.

Цього року методика рейтингу побудована відповідно до міжнародних принципів ранжирування університетів і передбачає проведення порівняльного аналізу досягнень вишів різних типів на основі низки універсальних критеріїв. Рейтинг складено за показниками попереднього (2014) року.

У використовуваній методиці діяльність вищих навчальних закладів оцінюється за допомогою агрегованого показника (інтегрального індексу), що формується на підставі індикаторів прямого вимірювання (80%), експертного оцінювання якості підготовки випускників вишів представниками роботодавців і академічного співтовариства (15%), а також із використанням міжнародних наукометричних і веб-метричних даних (5%).

Інтегральний індекс представлено трьома складниками: якість науково-педагогічного потенціалу, якість навчання та міжнародне визнання.

Рейтинг вищих навчальних закладів "Топ-200 Україна" – 2015:

2015

ВНЗ

Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу Iнп

Оцінка якості навчання IН

Оцінка міжнародного визнання IМВ

Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ, IЗ

1/2

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

37,47270967

20,72479079

23,19425549

81,39175595

1/2

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

34,01586015

23,27596244

24,09906801

81,3908906

3

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

19,45588722

14,61406213

15,58274062

49,65268998

4

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

17,63757374

9,432969324

18,71213113

45,7826742

5

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

12,99838602

17,35736039

15,22062787

45,57637429

6

Національний університет "Львівська політехніка"

8,751396898

15,33781537

21,40650423

45,4957165

7

Національний гірничий університет

19,68292552

9,459010783

15,06216184

44,20409814

8

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

27,32422908

7,339606176

9,245773324

43,90960858

9

Львівський національний університет імені Івана Франка

9,178636543

14,65756614

19,24937712

43,0855798

10

Дніпропетровський національний університет

14,83977582

11,78955062

15,68399576

42,3133222

11

Національна металургійна академія України

15,25493281

7,299620025

19,22397409

41,77852693

12

Національний університет біоресурсів і природокористування України

15,81551399

14,84961868

11,00223601

41,66736868

13

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

8,599642306

17,9782097

13,71421501

40,29206702

14

Національний авіаційний університет

10,70363035

12,90688225

16,11210448

39,72261709

15

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

9,838643582

8,396858119

20,60453805

38,84003975

16

Харківський національний університет радіоелектроніки

12,5215492

7,286777042

18,11104754

37,91937378

17

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

14,38557665

10,37944845

13,10109748

37,86612257

18

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

6,973723763

7,658064589

22,1271768

36,75896515

19

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

8,492865376

10,37772946

16,3569157

35,22751054

20

Донецький національний технічний університет

8,167709232

9,241059331

17,409291

34,81805956

21

Сумський державний університет

5,378758977

5,767582829

22,86146662

34,00780843

22

Одеський національний політехнічний університет

6,45177694

7,297265847

19,55623475

33,30527754

23

Київський національний університет технологій та дизайну

9,839298771

10,46294055

12,89252274

33,19476206

24

Київський національний торговельно-економічний університет

7,468987969

15,43517861

10,1334184

33,03758497

25

Донецький національний університет

6,664809466

9,414492434

16,70114229

32,78044419

26

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

5,498449995

9,825992975

17,3434704

32,66791337

27

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

9,909317872

8,253617392

14,32874996

32,49168522

28

Вінницький національний технічний університет

15,23030991

6,224425148

10,79942229

32,25415735

29

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

15,2128097

5,187120572

11,3765958

31,77652607

30

Донецький національний медичний університет ім. М.Горького

14,73957915

4,893493501

11,96634521

31,59941786

31

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

7,643318419

6,67336928

17,10170629

31,41839399

32

Національний фармацевтичний університет

12,68927625

9,656025644

9,006712953

31,35201484

33

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

6,864901728

10,45082085

13,90340273

31,21912531

34

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

6,220998506

6,993306018

17,98082477

31,1951293

35

Одеський національний економічний університет

6,846866453

13,53896531

10,6332993

31,01913106

36

Національний університет харчових технологій

11,26106885

9,341639509

10,29411295

30,89682131

37

Національний лісотехнічний університет України

18,27153385

4,806616746

6,731828732

29,80997932

38

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

7,731074592

7,529073806

14,36081031

29,62095871

39

Ужгородський національний університет

8,428536929

8,288547465

12,77654882

29,49363322

40

Одеська національна академія харчових технологій

11,19554993

5,984375907

12,18411039

29,36403622

41

Тернопільський національний економічний університет

4,087589023

14,17731883

10,98750404

29,25241189

42

Чорноморський державний університет імені Петра Могили.

3,667998646

10,10421507

15,3462691

29,11848282

43

Хмельницький національний університет

4,697620202

3,804233025

19,92029462

28,42214784

44

Івано-франківський національний медичний університет

12,70491875

6,486120709

9,022236603

28,21327606

45

Національний університет "Одеська юридична академія"

6,135519961

8,241637791

13,52762345

27,9047812

46

Харківський національний медичний університет

11,68107613

6,999232423

9,176154072

27,85646262

47

Запорізький національний технічний університет

6,330835304

7,093096137

14,38592056

27,80985201

48

Харківський національний економічний університет

6,480297527

8,370671283

12,9219644

27,77293321

49

Одеський національний медичний університет

12,50489869

5,901843385

9,26505005

27,67179212

50

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

7,421528974

6,655672456

13,45843554

27,53563697

51

Дніпропетровська медична академія

12,66841105

5,857640933

8,093843802

26,61989578

52

Київський національний університет будівництва і архітектури

8,098950877

7,553599137

10,66954178

26,32209179

53

Українська медична стоматологічна академія

7,985704152

5,743191896

12,16501036

25,89390641

54

Кіровоградський національний технічний університет

10,70534801

8,681677124

6,394164864

25,78119

55

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

6,088185003

5,823635002

13,80301252

25,71483252

56

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

10,95173619

5,670549118

9,055511524

25,67779683

57

Одеський національний морський університет

7,374730495

5,815617528

12,31925926

25,50960728

58

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

6,320370114

6,113275583

12,99776908

25,43141478

59

Університет економіки та права "КРОК"

6,279472824

10,65926725

8,423334212

25,36207428

60

Львівська комерційна академія

7,918339117

7,126324025

10,16225053

25,20691367

61

Університет банківської справи НБУ

4,897696335

12,98964687

7,172212259

25,05955546

62

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

10,21532607

6,06442329

8,582319888

24,86206924

63

Українська інженерно-педагогічна академія

8,143488856

7,470762512

9,165500956

24,77975232

64

Буковинський державний медичний університет

8,394269227

5,097166955

11,12437443

24,61581061

65

Національна академія управління

7,127345029

11,96485468

5,451004016

24,54320372

66

Донецький державний університет управління

3,995924071

9,919735443

10,60515478

24,5208143

67

Луганський державний медичний університет

8,984059036

4,997290537

10,53581166

24,51716123

68

Національний університет водного господарства та природокористування

8,674499756

7,070222953

8,763858572

24,50858128

69

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

8,214852226

5,346107194

10,85725203

24,41821145

70

Таврійський державний агротехнологічний університет

9,172993013

6,158873034

9,01841597

24,35028202

71

Донбаська державна машинобудівна академія

9,473766681

4,349202592

10,44171504

24,26468431

72

Київський міжнародний університет

4,937670725

10,8472427

8,322503954

24,10741738

73

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

7,554766745

6,930516055

9,545306597

24,0305894

74

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

5,756999616

5,050952412

13,10536692

23,91331895

75

Луцький національний технічний університет

4,121957417

4,548801267

15,15198416

23,82274285

76

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

5,783722704

7,430043168

10,49624665

23,71001252

77

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова

6,758258585

8,608534555

8,342264262

23,7090574

78

Національний транспортний університет

3,822563261

6,980437418

12,76454984

23,56755052

79

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

6,744421203

9,721559353

7,01594651

23,48192707

80

Херсонський державний аграрний університет

7,923335734

7,835114105

7,561572716

23,32002256

81

Запорізький національний університет

5,994005214

7,970885766

9,293724425

23,25861541

82

Херсонський національний технічний університет

7,68502089

7,930996007

7,554909792

23,17092669

83

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського

7,50406332

8,03649701

7,567722383

23,10828271

84

Запорізький державний медичний університет

7,758822842

5,087028639

10,20889326

23,05474474

85

Херсонський державний університет

5,951252396

7,587535992

9,354577386

22,89336577

86

Миколаївський національний аграрний університет

7,829301909

8,221298484

6,25184599

22,30244638

87

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

7,007648107

5,514913639

9,675425808

22,19798755

88

Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка

6,210350369

9,319422418

6,62292433

22,15269712

89

Одеська національна морська академія

5,833999661

4,117303509

12,15566313

22,1069663

90

Київський університет імені Бориса Грінченка

5,66228872

4,437504662

11,96781515

22,06760853

91

Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ)

6,622355638

9,326039126

6,058948275

22,00734304

92

Харківський національний університет будівництва та архітектури

7,059901726

4,579290362

10,31591387

21,95510596

93

Українська державна академія залізничного транспорту

7,01068162

7,160448313

7,654422054

21,82555199

94

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

5,83650373

8,54246027

7,424807397

21,8037714

95

Маріупольський державний університет

5,993346522

6,084439275

9,405756524

21,48354232

96

Одеський державний екологічний університет

4,691263681

4,25270354

12,46000068

21,4039679

97

Приазовський державний технічний університет

5,226931843

4,71672853

11,41558164

21,35924202

98

Білоцерківський національний аграрний університет

5,75288076

7,034409212

8,523018177

21,31030815

99

Кам'янець-Подільський національний університет

5,480968524

5,965704266

9,854479918

21,30115271

100

Національний університет "Острозька академія"

4,022006215

8,165726537

9,010004933

21,19773768

101

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

9,070193137

5,768848081

6,21643123

21,05547245

102

Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової

7,366908362

7,152623375

6,484101833

21,00363357

103

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

6,571451053

5,800177641

8,592630263

20,96425896

104

Київський національний університет культури і мистецтв

8,927981324

7,651974626

4,320223404

20,90017935

105

Одеська державна академія будівництва та архітектури

5,906893184

4,963652101

9,9717363

20,84228159

106

Класичний приватний університет

4,475331855

10,39891679

5,87635768

20,75060633

107

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

6,402111465

7,44666515

6,859101006

20,70787762

108

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

5,341641082

4,890004758

10,45358742

20,68523326

109

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

4,427423203

10,52244696

5,625767875

20,57563804

110

Київський національний лінгвістичний університет

4,935595015

7,274712901

8,25214086

20,46244878

111

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

5,167184777

7,922978887

7,341963143

20,43212681

112

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

7,127784591

5,983439931

7,206628179

20,3178527

113

Полтавська державна аграрна академія

6,767256915

7,068181126

6,40334392

20,23878196

114

Криворізький національний університет

5,685603936

5,845571743

8,670126578

20,20130226

115

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

6,262898304

8,197254974

5,726515939

20,18666922

116

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

3,544242673

5,909393727

10,47353019

19,92716659

117

Харківський державний університет харчування та торгівлі

7,315044399

5,658735757

6,880492026

19,85427218

118

Академія адвокатури України

7,183390808

6,358753079

6,056277651

19,59842154

119

Подільський державний аграрно-технічний університет

7,046299735

5,910955607

6,46496075

19,42221609

120

Донбаський державний технічний університет

7,27975462

4,101330792

7,675561798

19,05664721

121

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

6,349964287

7,237987947

5,413634504

19,00158674

122

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

4,818445272

5,770832633

8,242002059

18,83127996

123

Луганський національний аграрний університет

7,083982033

6,132518557

5,387185235

18,60368582

124

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

4,446608834

7,122208305

6,984629524

18,55344666

125

Український державний хіміко-технологічний університет

7,391249144

5,721894302

5,39158993

18,50473338

126

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

5,508953173

6,372511647

6,572562771

18,45402759

127

Житомирський державний університет імені Івана Франка

5,676000651

7,179832801

5,544921162

18,40075461

128

Запорізька державна інженерна академія

5,388159155

6,4564558

6,506332473

18,35094743

129

Вінницький національний аграрний університет

6,194152893

5,499807887

6,610807417

18,3047682

130

Університет митної справи та фінансів

5,550644633

5,808066285

6,901244142

18,25995506

131

Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського

4,336440302

5,997488284

7,884076725

18,21800531

132

Харківська державна зооветеринарна академія

4,763947578

5,223411074

8,195546203

18,18290485

133

Чернігівський національний технологічний університет

3,92570972

4,708997092

9,446810392

18,0815172

134

Черкаський державний технологічний університет

3,575796529

5,335297502

9,153856491

18,06495052

135

Національний університет державної податкової служби України

3,864137017

7,661838524

6,518438947

18,04441449

136

Міжнародний економіко-гуманітарний університет

7,224520675

5,687345463

5,090799677

18,00266582

137

Житомирський державний технологічний університет

3,530080273

3,520572218

10,91447583

17,96512832

138

Львівський державний університет фізичної культури

6,247530468

6,229982336

5,365529201

17,843042

139

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

6,028764067

6,693281832

5,010473934

17,73251983

140

Львівська державна фінансова академія

5,623902736

6,491529754

5,503412111

17,6188446

141

Академія муніципального управління

4,180672864

7,824444174

5,535797675

17,54091471

142

Національна академія статистики, обліку та аудиту

4,620079084

7,647762908

5,242033344

17,50987534

143

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

6,753173942

5,103526238

5,597482871

17,45418305

144

Сумський національний аграрний університет

5,828897986

6,755484716

4,823072414

17,40745512

145

Уманський національний університет садівництва

4,116010962

4,205943565

9,070838192

17,39279272

146

Державний університет телекомунікацій

3,979973463

5,726960091

7,655093741

17,3620273

147

Львівський національний аграрний університет

4,050676842

4,153880427

9,08714538

17,29170265

148

Полтавський університет економіки і торгівлі

2,90426883

4,024493917

10,18057831

17,10934106

149

Харківська державна академія фізичної культури

3,852236334

5,803146606

7,348344425

17,00372737

150

Українська академія банківської справи Національного банку України

3,207252259

7,826554496

5,83300201

16,86680876

151

Харківська державна академія культури

5,146898898

5,081642276

6,511912368

16,74045354

152

Національний університет цивільного захисту України

6,15200517

4,735022086

5,831690057

16,71871731

153

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

6,044995224

4,661373246

5,807326846

16,51369532

154

Українська академія друкарства

6,210973436

5,245625688

4,994507768

16,45110689

155

Київський медичний університет УАНМ

7,438095919

3,552098042

5,400868979

16,39106294

156

Бердянський державний педагогічний університет

4,31055687

4,026512315

8,049683656

16,38675284

157

Хмельницький університет управління та права

4,034773988

5,660145074

6,657236962

16,35215602

158

Житомирський національний агроекологічний університет

4,937349704

7,080558248

4,328441366

16,34634932

159

Донбаський державний педагогічний університет

5,071262903

5,859196295

5,375788852

16,30624805

160

Київський університет права Національної академії наук України

5,083781468

3,633811702

7,57461113

16,2922043

161

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

3,525522807

6,955620332

5,68162963

16,16277277

162

Мелітопольський державний педагогічний університет

4,07247609

4,302550064

7,741533623

16,11655978

163

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

5,218588647

5,059907639

5,0458479

15,32434419

164

Київська гуманітарна академія

4,995556234

6,140883624

4,122259353

15,25869921

165

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

5,009179763

5,480907248

4,664759699

15,15484671

166

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

4,843943188

5,601369834

4,55715034

15,00246336

167

Академія праці, соціальних відносин і туризму

4,702519954

5,107984626

5,0995988

14,91010338

168

Київський університет туризму, економіки і права

4,511015267

4,240787354

6,135722041

14,88752466

169

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

3,336675627

3,491380511

8,025279538

14,85333568

170

Міжнародний науково-технічний університет

4,421641273

5,5588493

4,828367968

14,80885854

171

Дніпродзержинський державний технічний університет

4,587579831

3,557943833

6,636044163

14,78156783

172

Міжнародний університет фінансів

5,500337248

4,620268995

4,600581801

14,72118804

173

Мукачівський державний університет

5,209686295

4,092203003

5,00268598

14,30457528

174

Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"

4,50908688

4,304001097

5,414178334

14,22726631

175

Львівська національна академія мистецтв

3,689310608

6,826911848

3,706193982

14,22241644

176

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

4,695742469

4,744834921

4,753445445

14,19402284

177

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

3,990803992

5,6733614

4,52102328

14,18518867

178

Рівненський державний гуманітарний університет

3,447891322

5,59822345

5,098599882

14,14471465

179

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

2,908203303

7,246372639

3,929338892

14,08391483

180

Державний економіко-технологічний університет транспорту

3,388173594

5,54762559

5,128106585

14,06390577

181

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

4,100923204

3,465594371

6,427833753

13,99435133

182

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

3,984442283

4,356347441

5,231252426

13,57204215

183

Глухівський національний педагогічний університет

3,499837716

4,815035938

5,130761393

13,44563505

184

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

4,527762956

3,113047917

5,277986898

12,91879777

185

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

3,202908291

3,478313485

6,184666077

12,86588785

186

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

4,189629742

3,973168146

4,692205182

12,85500307

187

Одеський державний аграрний університет

4,386965314

3,769897572

4,526600081

12,68346297

188

Буковинський державний фінансово-економічний університет

3,33518507

4,746523565

4,563059173

12,64476781

189

Херсонська державна морська академія

4,125357804

2,574047849

5,727977755

12,42738341

190

Європейський університет

4,433966053

3,442427764

4,513880757

12,39027457

191

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

4,45695196

3,64556961

4,2698688

12,37239037

192

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка

4,686414763

2,711227021

4,50721059

11,90485237

193

Університет сучасних знань

3,432106394

3,207646737

5,231279742

11,87103287

194

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

3,989068052

5,44484055

2,328701438

11,76261004

195

Донецька державна музична академія імені С.С. Прокоф'єва

4,049397627

3,971127196

3,53969875

11,56022357

196

Дніпропетровський гуманітарний університет

3,914832017

3,690837313

3,8379977

11,44366703

197

Луганська державна академія культури і мистецтв

3,699663588

3,033714385

4,650570544

11,38394852

198

Львівський інститут економіки і туризму

4,440914912

1,970972234

4,774988334

11,18687548

199

Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

3,314162645

3,001673623

4,489796598

10,80563287

200

Одеська державна академія технічного регулювання та якості

2,535755871

5,056476549

3,19857997

10,79081239

 

Освіта.ua
02.06.2015

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Олена
Я не можу зрозуміти одного: чому до цього рейтингу не додадуть Український Католицький Університет? На мою думку, цей вищий навчальний заклад заслуговує не лише на своє існування тут, а й на гідне місце. Але, на жаль, рейтинги, створювані нашим міністерством освіти, хочуть висвітлити в хорошому світлі лише те, що підпорядковується їм....
Inna
Лучший экономический вуз на 13 месте?! Пфф. Больше к этому рейтингу добавить нечего: однозначно - подстава. Хоть в КНЭУ и скандал с юрфаком и ректором, но качество образования там ничуть не хуже КНУ или КПИ. И признан он как лучший профильный университет своей категории уже давно. Так что не верьте этим рейтингам, а думайте своей головой!
Алина
Для Inna: В своей категории! А КНУ и КПИ более широкие вузы, больше профилей, где они выбраны лучшими. Безусловно, "Экономика" лучше преподается в КНЭУ. Но это же не экономический рейтинг, а общий. Выше КНЭУ нет экономических вузов, все честно.
Студент
"Наргосп" кращий? - не смішіть! Бачив я курсові та дипломні роботи студентів наргоспу - у порівнянні із КПІшними вони більш схожі на шкільні реферати. Окремо можна прокоментувати рівень знань випускників та думку роботодавців, що дуже несхоче запрошуюшь "наргоспників" на співбесіди та роботу. Економіку треба вивчати в Шевченка!
Коментувати
Світлана
Медичний університет ім. Богомольця на 8 місці з якістю навчання (увага!) 7! Зате науковий потенціал 27. Це як? Ми все знаємо, але навчити не хочемо? Чи ми все знаємо, але навчити не можемо?
Світлана
Харківський педагогічний нижче за с/г Василенка. Більше нічого про цей рейтинг говорити не потрібно :))
Анна
Не розумію, чому Грінчанка займає таку низьку позицію. Так, він не такий молодий і відомий, як "українські титани навчання", але тут насправді пракнуть до розвитку. Порівняно з застарілими системами дейяких універів, тут крокують до Європи не лише на словах, але й на практиці. Плюс в універі шикарна матеріально-технічна та інформаційна база: завжди зручно працювати, наприклад, з смарт-дошками.
Донецкий
Альмаматер(ДонНУ) заметно опустилась(.Эх,Донбасс,что же ты наделал!!!!
Капаліка
До рейтингів слід відноситись дуже обережно, звертаючи увагу на методику ранжування, та вагу індикаторів в загальному рейтинговому балі. Приклад - якщо аналізуються доходи від науки або цитування праць, то це характеризує один з аспектів якості роботи науково-педагогічних працівників та не має ані якого відношення до якості підготовки студентів. Якщо ж аналізувати частку професорів, академіків, лауреатів і т.п. серед викладачів, то це взагалі не характеризує ані поточну наукову ані викладацьку роботу (можна бути і лауреатом і професором, але не займатись наукою взагалі і викладати аби як). У даному рейтингу взагалі цікаво, як розраховували індикатори з точністю до мільярдних часток. Ще дуже хотів би знати де брали респондентів для опитування та скільки їх було.
Віта
Львівська Політехніка на 6 місці, але кажуть там навіть навчатися без хабара не можна нормально, чи правда це?
Артем
НГУ на 7 месте? Высоковато для ВУЗа, в котором коррупция на юридическом и экономическом факультете цветет и пахнет!
мама
Позор ЛНМУ ім. Д.Галицького. Треба переобрати ректора і інших. Засиділись. Прогресу ніякого. Студенти!!! Робіть висновок!!!