Освіта, наука та інновації як головний драйвер модернізації

Експерт групи Реанімаційного пакета реформ про роль освіти в успішній модернізації країни

Освіта, наука та інновації як головний драйвер модернізації

Реалізація вибраної українським народом перспективи євроінтеграції передбачає здійснення модернізації – опанування високотехнологічного способу впливу на дійсність, прогресивної організації суспільства та інститутів держави на основі вивільнення потенціалу громадян.

Успіх модернізації України залежить від освіти, науки та інновацій. Вони забезпечують еволюцію суспільства, культури й людини через соціалізацію та індивідуалізацію, розвиток свідомості, ускладнення поведінки, урізноманітнення способів діяльності та форм існування, запуск соціальних ліфтів.

Відповідно до Указу Президента України № 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна-2020" передбачається провести 62 реформи держави за чотирма векторами. Найпріоритетнішими з них є реформа системи національної безпеки та оборони, оновлення влади та антикорупційна реформа, судова реформа.

Група Реанімаційний пакет реформ – Освіта (РПР-Освіта) вітає включення в п’ятнадцять першочергових реформу освіти, науки та інновацій під номером тринадцять. Це дає надію на проведення змін у цій суспільно важливій сфері та запуск процесу модернізації України.

Головними діючими особами в освіті, науці та інноваціях є вчитель, викладач, науковець. Від їхньої роботи залежить успіх модернізації. Однак усі вони кардинально недооцінені в українській державі, що проявляється в низькій оплаті праці, низькому статусі, жорсткому ієрархічному контролі та відсутності творчої свободи. Соціально-економічний і культурний прорив неможливий без вільного, високошанованого та високооплачуваного вчителя, викладача, науковця.

Отже, варто зробити реальні кроки для їхнього суспільного визнання: передбачити зростання оплати праці, створення умов для підвищення престижності та вивільнення творчого потенціалу.

А найперше – інвестувати у зростання професійного рівня вчителя, викладача, науковця шляхом адресного (персонального) фінансування таких заходів:

 • вивчення іноземних мов і складання іспитів для отримання міжнародних мовних сертифікатів;
 • опанування інформаційних технологій із відповідною сертифікацією отриманих навичок;
 • освоєння педагогічних технологій та інноваційних методів навчання на основі MOOC у поєднанні із внутрішньою мобільністю та стажуванням у кращих педагогів України;
 • поглиблення компетентностей у питаннях застосування наукових методів, організації досліджень та управління інноваційною діяльністю.

У сфері освіти, науки та інновацій працюють близько 500 тис. учителів, 195 тис. викладачів і 85 тис. науковців. На адресне підвищення їхнього професійного рівня за умови вкладення 10 тис. грн в особу потрібно 7,8 млрд грн. За умови надання такого фінансування 10 % від загальної чисельності розмір фонду становитиме 780 млн грн, або близько $30 млн. Джерелами цього фонду можуть стати кошти допомоги, яку виділяють міжнародні організації для проведення реформ в Україні. Головне, що реалізація проекту адресного інвестування в підвищення професійного рівня вчителя, викладача, науковця сприятиме інтеграції України у світовий та європейський науково-освітній простір і, взагалі, підвищить шанси на модернізацію нашої країни.

Нинішній механізм фінансування освіти, науки й інновацій не відповідає потребам модернізації країни. Отже, його треба переглянути та змінити. При цьому складовими нового механізму фінансування повинні стати:

 • децентралізація розподілу державних коштів – зміна принципів формування доходної та витратної частини бюджетів шляхом надання місцевим органам самоврядування значно більших прав та обов’язків. Це вимагатиме від місцевих громад високого рівня відповідальності, професіоналізму, якості управління та громадського контролю, зокрема це стосується фінансування діяльності навчальних закладів;
 • урізноманітнення джерел фінансування за рахунок включення приватних, комунальних і колективних інвестицій;
 • зростання ваги автономії та громадського самоврядування при забезпеченні життєдіяльності освітніх, наукових та інноваційних організацій на основі впровадження бюджетування знизу, за якого трудовий колектив має право брати участь у формуванні, затвердженні, контролі виконання операційних, поточних (квартальних, річних) і стратегічних фінансових планів.

При цьому процес фінансового планування – це технологія планування, обліку результатів, підготовки звітів про виконання планових завдань і аналіз результатів його діяльності у стратегічній (понад рік), поточній (річній) і операційній (місяць, квартал) перспективі, який здійснюється на основі подання інформації керівниками структурних підрозділів про наявні та перспективні потреби фінансування. Для опанування компетентностей у питаннях фінансового планування рекомендувати запровадити навчання адміністрації та представників трудового колективу закладів освіти, науки та інновацій. З метою забезпечення створення прозорих демократичних інститутів проекти стратегічних, річних, операційних фінансових планів треба розміщувати на сайті закладу для обговорення та внесення змін перед їх прийняттям колегіальним органом громадського самоврядування. Обговорення стратегічного фінансового плану повинно тривати не менше трьох місяців, річного фінансового плану – не менше місяця й операційного фінансового плану – не менше тижня до строку прийняття. Звіти про виконання фінансових планів з детальним аналізом результатів і тенденцій треба розміщувати на сайті організації в повному обсязі після їх прийняття колегіальним органом громадського самоврядування.

Система управління є ключовим фактором реформування сфери освіти, науки та інновацій. Отже, її стан і зміни є критичними для успіху модернізації України. Проте ця система є успадкованою від адміністративно-командної, бюрократичної радянської системи управління. Вона самовідтворюється та видозмінюється, набуваючи гібридні риси рабовласництва, феодалізму/клієнталізму та корупційного капіталізму. Для шукача особистих вигод у системі управління освітою та наукою створені ідеальні умови, за яких гроші перетворюються на статус – атестати, дипломи, наукові ступені та вчені звання, статус – на посади, посади – на отримання корупційних доходів від інших вдячних, які бажають отримати статус і зробити кар’єру в органах управління.

Ураховуючи суспільну значущість, треба провести очищення системи управління освітою, наукою та інноваціями, для цього провести такі заходи:

 • усунути суміщення виконання адміністративно-управлінських функцій науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками у ВНЗ відповідно до п. 13 ст. 55 Закону України "Про вищу освіту". Для цього підготувати постанову Кабінету Міністрів "Про перелік науково-педагогічних і педагогічних посад з виконанням адміністративно-управлінськими функцій у ВНЗ";
 • обмежити можливість підпорядкованості близьких осіб в освіті й науці на основі належного виконання функцій державного та громадського контролю;
 • зменшити кількість повноважень виконавчої гілки влади в органах управління науковими та навчальними закладами, перерозподіливши деякі функції в зону відповідальності наглядових (піклувальних) рад. Внести відповідні зміни в діючий Закон України "Про вищу освіту" та врахувати пропозицію при створенні нових законів у сфері освіти та науки. Інституційно започаткувати та забезпечити діяльність органу фасилітації для розгляду й вирішення внутрішніх конфліктів і проблем;
 • розблокувати соціальні ліфти для перспективних керівників, реалізувавши при проведенні виборів на зайняття адміністративно-управлінських посад метод прямої демократії за умови, що для кожної посади у статутах навчальних закладів будуть установлені мінімальні вимоги до кандидатів;
 • посилити державний і громадський контроль. Моніторити стан дотримання законності на місцях, застосовуючи механізм зворотного зв’язку. Сприяти розслідуванню спеціальними вповноваженими органами фактів корупції та зловживань, притягати до цивільно-правової, дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності винних осіб;
 • викорінити тотальну недоброчесність шляхом наскрізного забезпечення дотримання етичних принципів, прозорості, сталості та незалежної оцінки. обмежити поширення кланів і клієнтел при проведенні конкурсів на зайняття вакантних посад і серед отримувачів наукових ступенів і вчених звань шляхом їх виявлення та інформування громадськості й державних органів управління освітою, наукою, інноваціями.

С. Л. Благодєтєлєва-Вовк, канд. економ. наук, доцент, експерт РПР для Освіта.ua

Освіта.ua
05.03.2015

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
N
А вопрос льготного и внеочередного зачисления никого не смущает ? Государство таким образоом делает вид, что решает проблемы определенных групп населения, а на самом деле обеспечиавает страну не квалифицированными специалистами.
Sergey Bochkarev
Извините, но это очередная благостная статья: "За все хорошее! Против всего плохого! Всем будет счастье!" "Приоритетность" - позвольте, перед кем? Да у нас 20 лет выясняют, кто перед кем должен быть приоритетнее в государственных расходах. Уже национальной валюты практически нет и бюджета тоже, а все "Реанимационный пакет реформ" все про то же самое. "Инвестиции в преподавателя" - а я думал в экономику, дабы там наконец были востребованы знания. А то у всех уже по три корочки о высшем образовании, а зарплата 50$, пенсия - 30$. "Смена механизма финансирования" - попробовал найти в тексте. Нашел про "увеличить роль местных общин" и "увеличить роль прочих субъектов в финансировании образования". Про общепринятую мировую схему "деньги ходят за учеником" ни слова не нашел! Про "очищение системы управления образованием" в исполнении экспертов "Реанимационного пакета реформ" обычно до этого выглядело так: поменяйте этих на нас, продвинутых (в промежутке идет ссылка...
Tom Alexa
Для Sergey Bochkarev: А что такое "реальная экономика"? Это промышленные зоны во главе с крепкими хозяйственниками-держимордами, которые покупают себе, жене и детям дипломы и звания, разворовывая ресурсы? Как можно заработать, имея по три диплома, но не имея знаний и смальца в голове? И конечно, "деньги не ходят", а обращаются. Кроме того, сколько бы за ребенком денег не "пришло", если в голове у учителя вата - ничего не поможет. Да, механизм очищения надо уточнять, но то что это делать надо, сомнений не вызывает. Или вы думаете, что ректора сами уйдут, отдав кормушку? Или что они резко перестанут приторговывать дипломами и званиями?
Коментувати