Скільки балів можна отримати за власне висловлення?

Учасник ЗНО з англійської мови може отримати максимум 14 балів за написання власного висловлення

За виконання відкритого тестового завдання на написання власного висловлення можна набрати максимум 14 балів, із яких: 6 балів – за змістове оформлення тексту; 4 бали – за структуру та зв’язність створеного тексту, 2 бали – за лексику, 2 бали – за граматику.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВОГО ВИСЛОВЛЕННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

а. Змістове наповнення

Опрацювання умов, зазначених у ситуації (3 умови – a1, a2, a3)

Кількість балів – 0–6 балів

2 бали –  за кожну умову, опрацьовану повністю.

1 бал – за кожну лише згадану умову.

0 балів – умова не опрацьована.

Щоб виконати комунікативне завдання й повністю реалізувати намір письмового висловлення, необхідно опрацювати всі три пункти (комунікативні ситуації), зазначені в умові завдання. При оцінюванні змістового наповнення власного висловлення враховують, наскільки повно опрацьовано кожну з комунікативних ситуацій, зазначених в умові завдання.

b. Структура тексту та зв’язність

Кількість балів – 0–4 бали

b1. Логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті)

2 бали – текст укладено логічно й послідовно; наявні з’єднувальні елементи забезпечують зв’язок між частинами тексту на рівні змістових абзаців, а також окремих речень в абзацах; у тексті є сполучники сурядності та підрядності, слова-зв’язки, вставні слова тощо, ужиті доречно

1 бал – логіку викладу частково порушено; з’єднувальних елементів між частинами тексту на рівні змістових абзаців та окремих речень в абзацах недостатньо, що частково порушує зв’язність викладу, або наявні з’єднувальні елементи вжиті недоречно.

0 балів – логіки викладу немає; з’єднувальних елементів немає, робота складається з набору речень.

b2. Відповідність письмового висловлення заданому формату (приватний чи офіційний лист​).

2 бали – стиль висловлення, ознаки формату тексту повністю відповідають меті написання, текст розділено на змістові абзаци.

1 бал – стиль висловлення, ознаки формату тексту частково відповідають меті написання, наявні порушення основних вимог.

0 балів – ознаки формату тексту не відповідають меті написання висловлення або відсутні.

Щоб отримати максимальну кількість балів за даний критерій, необхідно впевнитися, що робота відповідає формату тексту (особистий, напівофіційний лист або офіційний лист), написана у відповідному стилі з використанням з’єднувальних мовних елементів, побудована логічно і послідовно, обов’язково структурована за абзацами.

c. Використання лексики – лексична наповнюваність; правильність уживання лексичних засобів.

Кількість балів –  0–2 бали

2 бали – продемонстровано достатній словниковий запас (використано різноманітні лексичні одиниці) для вирішення заданої комунікативної ситуації; робота не містить лексичних помилок або є лексичні помилки (максимум три), що не впливають на розуміння написаного.

1 бал – продемонстровано недостатній словниковий запас (використано одноманітні лексичні одиниці) для вирішення заданої комунікативної ситуації або робота містить більше ніж три лексичні помилки.

0 балів – через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий.

Щоб отримати максимальну кількість балів за цей критерій, необхідно продемонструвати знання широкого спектру лексичних одиниць (слів) за конкретною темою або темами, запропонованими в умові для написання власного висловлення,  а також  доречне вживання цієї лексики.

d. Використання граматики – правильність уживання граматичних засобів.

Кількість балів –  0–2 бали

2 бали – робота не містить помилок або є помилки (максимум вісім), що не заважають розумінню написаного, крім грубих помилок на:

 • уживання числа й особи в дієслівних часо-видових формах;
 • порушення порядку слів у реченні;
 • уживання інфінітива (у реченнях на зразок he must come; I have to come; he wants to win тощо);
 • уживання числа іменників.

Якщо серед восьми помилок є помилка, що відповідає хоч одному з перерахованих вище мовних явищ, оцінка за цей критерій – 1 бал.

1 бал – у роботі є помилки, що заважають розумінню написаного або значна кількість помилок (дев’ять і більше), у тому числі грубі, що не заважають розумінню написаного.

0 балів – велика кількість помилок, які унеможливлюють розуміння написаного.

Щоб отримати максимальну кількість балів за цей критерій, необхідно продемонструвати знання різноманітних граматичних структур і вміння використовувати їх під час створення власного висловлення, уміння писати грамотно, без орфографічних і граматичних помилок.

Увага!

 1. Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за всі критерії а. Змістове наповнення (а1, а2, а3), то всю роботу оцінюють у 0 балів.
   
 2. Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за критерій с. Використання лексики або критерій d. Використання граматики, то всю роботу оцінюють у 0 балів.
   
 3. Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за один із критеріїв а. Змістове наповнення (а1, а2, а3), то за критерій с. Використання лексики роботу оцінюють в 1 бал.
   
 4. Якщо учасник зовнішнього оцінювання не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважають ненаписаним і всю роботу оцінюють у 0 балів.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Збірник для підготовки до власного висловлення створено Освіта.ua відповідно до діючих вимог до написання власного висловлення на зовнішньому незалежному оцінюванні з англійської мови. Копіювання та розміщення матеріалів збірника на інших ресурсах заборонено.

Освіта.ua
09.10.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Ирина Геннадиевна
Почему не у всех оценено задание открытой формы с развернутым ответом (#59)? За неполный абзац 5 баллов, а у некоторых за полноценные письменные ответы 0? В интернете нашли такие же случаи. У вас массовый сбой. Состыкуйте сроки проведения апелляции с моментом подачи документов в ВУЗы. Срочно!
...
Для Ирина Геннадиевна: До кого Ви звертаєтеся? Тут спілкуються звичайні люди. Пишіть апеляцію.
Коментувати