Перелік слів з правильним наголосом до ЗНО-2022

Слова з нормативним наголосом, які треба вивчити для успішного складання ЗНО з української мови

Перелік слів з правильним наголосом до ЗНО-2022

Перелік слів з нормативним наголосом, які треба вивчити для успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і української мови та літератури 2022 року. Зазначений перелік визначений програмою ЗНО з української мови та літератури, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України №696 від 26.06.2018 року.

А

 • агронОмія
 • алфАвІт
 • Аркушик
 • асиметрІя

Б

 • багаторазОвий
 • безпринцИпний
 • бЕшкет
 • блАговіст
 • близькИй
 • болотИстий
 • борОдавка
 • босОніж
 • боЯзнь
 • бурштинОвий
 • бюлетЕнь

В

 • вАги (у множині)
 • вантажІвка
 • веснЯнИй
 • вИгода (користь)
 • вигОда (зручність)
 • видАння
 • визвОльний
 • вимОга
 • вИпадок
 • вирАзний
 • вИсіти
 • вИтрата
 • вишИваний
 • відвезтИ
 • відвестИ
 • вІдгомін
 • віднестИ
 • вІдомість (список)
 • відОмість (повідомлення, дані, популярність)
 • вІрші
 • віршовИй
 • вітчИм

Г

 • гальмО, гАльма
 • глядАч
 • горошИна
 • граблІ
 • гуртОжиток

Д

 • данИна
 • дАно
 • децимЕтр
 • дЕщиця
 • де-Юре
 • джерелО
 • дИвлячись
 • дичАвіти
 • діалОг
 • добовИй
 • добУток
 • довезтИ
 • довестИ
 • довІдник
 • дОгмат
 • донестИ
 • дОнька
 • дочкА
 • дрОва

Е

 • експЕрт

Є

 • єретИк

Ж

 • жалюзІ

З

 • завдАння
 • завезтИ
 • завестИ
 • зАвжди
 • завчасУ
 • зАгадка
 • заіржАвілий
 • заіржАвіти
 • закінчИти
 • зАкладка (у книзі)
 • зАкрутка
 • залишИти
 • замІжня
 • занестИ
 • зАпонка
 • заробІток
 • зАставка
 • зАстібка
 • застОпорити
 • звИсока
 • здАлека
 • зібрАння
 • зобразИти
 • зОзла
 • зрАння
 • зрУчний
 • зубОжіння

І

 • індУстрія

К

 • кАмбала
 • каталОг
 • квартАл
 • кИшка
 • кіломЕтр
 • кінчИти
 • кОлесо
 • кОлія
 • кОпчений (дієприкметник)
 • копчЕний (прикметник)
 • корИсний
 • кОсий
 • котрИй
 • крицЕвий
 • крОїти
 • кропивА
 • кулінАрія
 • кУрятина

Л

 • лАте
 • листопАд
 • літОпис
 • лЮстро

М

 • мАбУть
 • магістЕрський
 • мАркетинг
 • мерЕжа
 • металУргія
 • мілімЕтр

Н

 • навчАння
 • нанестИ
 • напІй
 • нАскрізний
 • нАчинка
 • ненАвидіти
 • ненАвисний
 • ненАвисть
 • нестИ
 • нІздря
 • новИй

О

 • обіцЯнка
 • обрАння
 • обрУч (іменник)
 • одинАдцять
 • одноразОвий
 • ознАка
 • Олень
 • оптОвий
 • осетЕр
 • отАман
 • Оцет

П

 • павИч
 • партЕр
 • пЕкарський
 • перевезтИ
 • перевестИ
 • перЕкис
 • перелЯк
 • перенестИ
 • перЕпад
 • перЕпис
 • піалА
 • пІдданий (дієприкметник)
 • піддАний (іменник, істота)
 • пІдлітковий
 • пізнАння
 • пітнИй
 • піцЕрія
 • пОдруга
 • пОзначка
 • пОмилка
 • помІщик
 • помОвчати
 • понЯття
 • порядкОвий
 • посерЕдині
 • привезтИ
 • привестИ
 • прИморозок
 • принестИ
 • прИчіп
 • прОділ
 • промІжок
 • псевдонІм

Р

 • рАзом
 • рЕмінь (пояс)
 • рЕшето
 • рИнковий
 • рівнИна
 • роздрібнИй
 • рОзпірка
 • рукОпис
 • руслО

С

 • сантимЕтр
 • свЕрдло
 • серЕдина
 • сЕча
 • симетрІя
 • сільськогосподАрський
 • сімдесЯт
 • слИна
 • соломИнка
 • стАтуя
 • стовідсОтковий
 • стрибАти

Т

 • текстовИй
 • течіЯ
 • тИгровий
 • тисОвий
 • тім’янИй
 • травестІя
 • тризУб
 • тУлуб

У

 • украЇнський
 • уподОбання
 • урочИстий
 • усерЕдині

Ф

 • фартУх
 • фаховИй
 • фенОмен
 • фОльга
 • фОрзац

Х

 • хАос (у міфології: стихія)
 • хаОс (безлад)

Ц

 • цАрина
 • цемЕнт
 • цЕнтнер
 • ціннИк

Ч

 • чарівнИй
 • черговИй
 • читАння
 • чорнОзем
 • чорнОслив
 • чотирнАдцять

Ш

 • шляхопровІд
 • шовкОвий
 • шофЕр

Щ

 • щЕлепа
 • щИпці
 • щодобовИй

Я

 • ярмаркОвий

Освіта.ua
02.05.2022

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Лариса
І це чудово, йде дискусія та обговорення теми. Середньому та старшому поколінню незрозумілі новомодні слова, зміна наголосу і т.д., а молодь це сприймає нормально.
Роман
Для Лариса: Тут з Вами буду сперечатися - молодь ще більш нормально сприймає молодіжний сленг, то давайте його внесемо у нормативну літературну мову? Якщо чесно і відверто, задумайтеся, адже мова - то жива система, яка розвивається, а не застигла. Навіть якщо комусь ну дуже хочеться повернути мовні норми на сотню років з минулого - це марна справа, бо мова вже не та, що була колись, прижилися нові словоформи, нові наголоси, нові слова. Прошу не закидати гнилими помідорами, та, власне, не важливо, які причини, що стан зараз такий і поточні норми такі. Можна РЕКОМЕНДУВАТИ не вживати ті варіанти, які не подобаються деяким діячам "пера і топора", але НЕ МОЖНА ЗАБОРОНЯТИ те, що вже прижилося у літературній мові. Звичайно, є деякі діячі, яким кортить "наслідити" в літературній мові, запхавши до нормативних різні діалектизми - і чомусь переважно західного регіону. А ще є - "аби не так як у російській" - хоч історично слово з української туди запозичене... Геть не поважають Шевченків заповіт.
Коментувати
тетяна
Вітаю. Чому до переліку нормативних наголосів потрапили слова, у яких наголос у різних словниках на різних складах? Наприклад, слово "кулінарія". І воно не єдине! А ще такі слова, у яких може бути подвійний наголос, подано так, ніби він один (зАвжди). На порталі Slovnyk.ua подають це слово з двома наголосами. А є цікава стаття В. М. ВИННИЦЬКОГО "ЗА́ВЖДИ — ЗАВЖДИ", у якій сказано наступне: "Отже, в українській мові початкове наголошування прислівника за́вжди є первинним, а нормативною в сучасній літературній мові вважається паралельна акцентуація — за́вжди і завжди́. Те саме стосується й акцентування похідного прислівника наза́вжди і назавжди́." Чому не вичистити цей перелік до однозначности? Хіба діти заслуговують на непорозуміння?
Роман
Для тетяна: Та все дуже просто - "фільольогія" (вибачте, правильно було б "мовознавство", але "фільольоги" назву "мовознавство" не вживають, бо вони мови не знають, і знати не бажають - вони "фільольоги-теоретики") - то не точна наука. У кожного "праффессара" є перелік визнаних ним джерел, інших він не визнає і готовий хоч навкулачки битися, доводячи власну правоту. Один "шанований професор" знаєте як аргументував, чому треба казати так, а не інакше? "Бо так казала моя бабця!" Інший же не погодився - "А мій дідусь казав так!" Ото й уся наука "фільольогія". А коли ці "фільольоги" ще починають лізти у професійну лексику не розуміючи, що ті слова означають, і доводити, що той чи інший термін у фізиці чи в хімії, математиці чи інженерії написаний неправильно, наголошений неправильно тощо - то це мене особисто страшенно дратує. Щодо варіативності наголошування - це багатство нашої мови, не можна "вичистити", бо це збіднює мову. Тому правильні відповіді мають враховувати всі варіанти.
Коментувати
Аліна
Добрий день! Скажіть, будь ласка, чи зміниться цей список наголосів для ЗНО 2022?
Підлипчак Любов
Який жах!!! За останні 5 років я вивчила на "В2 " дві мови...А рідна мова так змінилась з 90 х , що і В1 -важко!!! Для чого це!
Олександр
Окей, гаразд, якби укр.мова була не обов’язковою я б її здав як здав а необхідний середній бал для вступу в ВНЗ набрав за рахунок фізики і математики, але ні, вона не тільки обов’язкова для здачі, якщо ти не здаєш укр.м. то всі твої знання фізики і математики ідуть до дупи, тебе банально не зарахують, так ще і ніби цього мало, її як на зло кожного року ускладнюють, філологи якщо вам в своїх кабінетах настільки нудно ідіть в шахту. Хоча б зробили необов’язковою укр.літ для вступу в технікум, і на цьому спасибі...
Данило Сурков
Для Олександр: Українська література не є обов’язковою для технічних закладів.
Коментувати
Професар
Правильно так - как говорят носители языка, а не как сумасшедшие в словарях придумали. Язык - не математика.
Мавка
Для Професар: "Носители языка" говорят на суржике лол
Ruslan
А бидло кацапською лол.
Коментувати
Эмигрант
Полный трэш. В моём детстве совершенно другому украинскому учили. А сейчас мало того, что русский выкинули со школьной программы, так еще и над украинским издеваются. Вовремя я свалил! Всем всего наилучшего!
Галина
Для Эмигрант: "іздєваются"? Нічого, що над ним в 20-30 роки познущались, а зараз намагаються повернути, викирунвши русифіковані зміни?
Украинка
Это точно. Одни польские слова...И они пытаются нам его впарить...
ніна
О-о, то Ви, очевидно, так добре знаєте польську, що можете навіть порівнювати з українською!!! Клас!
Коментувати
Стас
Це перелік слів з правильним наголосом який треба знати для успішного складання ЗНО, а не перелік слів наголос яких змінили, дописувачі.
Ruslan
Обожнюю новий правопис, проте ще мало завели слів, що їх радянці винищували.
Олег
Якщо руслО тоді дишлО , якщо шофЕр тоді номЕр і так далі .... Шановні експерентатори української мови , вам нічим зайнятись окрім змінювати наголоси в загальноприйнятих словах . Краще б ви порушували питання неправильного правопису і звучання слів , наприклад таких , як НЕХАЙ , де є ознака заперечення в самому слові . НЕХАЙ БУДЕ ТАК : це що ? ... Заперечення щоб так було , чи хай буде ? https://www.ar25.org/article/hay-chy-nehay.html-1
Саенко Сергей
Є дуже спірні варіанти, і звучать деякі приклади надто немилодично, неначе зумисно вибрали найбільш неприємні для сприймання
Дмитро
Для Саенко Сергей: ШляхопровІд. шляхопровІд!!! Мдааа, наскільки гарніше звучало б шляхопрОвід
Коментувати
Саенко Сергей
Є дуже спірні варіанти, і звучат деякі прикладу надто немилодично, неначе зумисно вибрали найбільш неприємні для сприймання
Вживай трясця замість блін
Якого милого , все життя говорив правильно і от - якийсь лисий дідько переправляє проект на проЄкт і кафедру на каТедру. Як не дивно погоджуюсь з "Філологів в шахти"
А тебе як?
Для Вживай трясця замість блін: поцікавтесь в інтернеті, що таке скрипниківка, або ж Харківський правопис 1927 року. Новий правопис є найбільш наближений до правопису того часу, тобто в ньому немає такого радянського впливу. на рахунок «проєкту» дуже просто, ми кажемо «об‘ЄКТ», для нас звичне слово, англійською буде «obJECT», те саме з проЄКТОМ, англійською proJECT
Коментувати
Nazar
Правильно пОмИлка. І так і так
Філологів в шахти
Всіх паразитів-філологів треба н**** в шахти. Ці нахлібники будут ще вирішувати, як мені говорити на моїй рідній мові, бо їм так захотілось! Для початку нехай найдуть раціональні причини для цього, а не "так в словнику ми написали, тому так". Якщо ви не можете нічого корисного придумати, то вимітайтеся геть, досить жити на податки! С таким успіхом можна і астрологів забезпечувати грошима!
Валентин
Для Філологів в шахти: на відміну від тебе вони покращують рідну мову, а не тратять свій час на написання таких коментарів!
Ольга Деліцой
В тому, що Ви розмовляли неправильно, немає ніякої провини філологів. Мова повинна бути очищеною та постійно поновленою, а діти в школі при складанні іспитів вивчають ці нюанси. І, до речі, говорити не на рідній мові, а рідною мовою. Говорити на рідній мові - це калька з російської!
Петро
Для дописувачів: не говорити..., а послуговуватися рідною мовою.
Коментувати
Вася
Чи будемо в 2021 році здавати ЗНО з української літератури?Чи буде ЗНО з української мови в 2021 році, без української літератури???
Ольга Деліцой
Для Вася: А що впливає на скасування складання ЗНО з української літератури? Завжди було ЗНО з української мови і літератури. Звичайно буде!
Фенькова Єлизавета
Українську літературу можна здавати тоді, коли вона потрібна для вступу. У іншому випадку, дозволили з 2021р. здавати тільки українську мову.
Коментувати
Тузік
А. Ви тупа мамка Чому ви так думаєте.... Ваш ідіотизм і неотесаність до нашої мови зумовило занепад та неосвідченість.
Назар
Для Тузік: НЕОСВІ́ЧЕНІСТЬ
Коментувати
А.
алфАвіт, борОдавка... Який ідіот складав це?? І ми маємо вчити дітей цьому ідіотизму??
Ольга Деліцой
Для А.: Це не ідіотизм, а правильні наголоси. І варто Вам їх запам’ятати, тому що ми вічно говоримо неправильно
Леся Сидоренкова
Я, звісно, перепрошую, але в словнику-довіднику "Складні випадки наголошення" наголос у слові алфавІт, а не алфАвіт!!!
Коментувати
Назар
Шановні знавці, скажіть, будь ласка, в який момент народження нового слова в нього з’являється наголос? За яким критерієм визначається правильність розташування наголосу при створення словника? Чи можливо, що в різних частинах України наголошують по різному? Дякую.
Галина
Для Назар: Є літературна мова і говірки. В різних частинах країни можуть не лише зміщувати наголос але й додавати чи змінювати літеру (наприклад у певній частині Черкащини додають літеру г на початку слова і виходить гуличка (замість вуличка) або Гандрій (замість (Андрій). Але всі ці говірки не мають жодного стосунку до літературної мови. в офіційному спілкуванні (а такош на уроках мови) використовуються лише літературна мова.
Назар
Для Галини: Галино, можливо Ви знаєте, до якої категорії належить "Мова богослужіння" (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F)? Хто в цьому випадку визначає правильність та грамотність написання? Дякую
Богдан
А те що поети та автори які писали свої вірші і твори на своїй мові і нам в школі кажуть що це літературне слово то нічого? Україна б***ь????
Коментувати
Василь
Чи зміниться цей перелік в 2022 ?і ще цікаво які предмети підуть в атестат (у мене зараз є хімія ,фізика,біологія,географія) на наступний рік в 10-ому та 11-ому класі у мене буде один урок замість цих предметів природничі науки ,що піде в атестат ці 4 оцінки після 9 чи одна після 11-ого, і загалом напишіть які предмети йдуть в атестат крім 11-ого класу бо дехто говорить що такі предмети як музика праця малювання основи здоров’я йдуть в свідоцтво про базову середню освіту ніби лише після 9-ого класу а дехто говорить що навпаки всі що зникають до 11-ого йдуть в атестат і самі предмети 11-ого класу
Григорій
Для Василь: В атестат виставляються оцінки з тих предметів, які вивчаються у 10-11 класах. Оцінок з хімії, біології, географії, фізики. астрономії не буде тому. що ви вивчатимете курс "природничі науки".
Єс
не правда. І хімія, і біологія, і географія, і фізика, і астрономія є як у 10, так і в 11 класі.
Коментувати