Osvita.ua ЗНО Дорожня карта учасника Перелік слів з правильним наголосом до ЗНО-2020
Перелік слів з правильним наголосом до ЗНО-2020

Слова з нормативним наголосом, які треба вивчити для успішного складання ЗНО з української мови

Перелік слів з правильним наголосом до ЗНО-2020

Перелік слів з нормативним наголосом, які треба вивчити для успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури 2020 року. Зазначений перелік визначений програмою ЗНО з української мови та літератури, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України №696 від 26.06.2018 року.

А

 • агронОмія
 • алфАвІт
 • Аркушик
 • асиметрІя

Б

 • багаторазОвий
 • безпринцИпний
 • бЕшкет
 • блАговіст
 • близькИй
 • болотИстий
 • борОдавка
 • босОніж
 • боЯзнь
 • бурштинОвий
 • бюлетЕнь

В

 • вАги (у множині)
 • вантажІвка
 • веснЯнИй
 • вИгода (користь)
 • вигОда (зручність)
 • видАння
 • визвОльний
 • вимОга
 • вИпадок
 • вирАзний
 • вИсіти
 • вИтрата
 • вишИваний
 • відвезтИ
 • відвестИ
 • вІдгомін
 • віднестИ
 • вІдомість (список)
 • відОмість (повідомлення, дані, популярність)
 • вІрші
 • віршовИй
 • вітчИм

Г

 • гальмО, гАльма
 • глядАч
 • горошИна
 • граблІ
 • гуртОжиток

Д

 • данИна
 • дАно
 • децимЕтр
 • дЕщиця
 • де-Юре
 • джерелО
 • дИвлячись
 • дичАвіти
 • діалОг
 • добовИй
 • добУток
 • довезтИ
 • довестИ
 • довІдник
 • дОгмат
 • донестИ
 • дОнька
 • дочкА
 • дрОва

Е

 • експЕрт

Є

 • єретИк

Ж

 • жалюзІ

З

 • завдАння
 • завезтИ
 • завестИ
 • зАвжди
 • завчасУ
 • зАгадка
 • заіржАвілий
 • заіржАвіти
 • закінчИти
 • зАкладка (у книзі)
 • зАкрутка
 • залишИти
 • замІжня
 • занестИ
 • зАпонка
 • заробІток
 • зАставка
 • зАстібка
 • застОпорити
 • звИсока
 • здАлека
 • зібрАння
 • зобразИти
 • зОзла
 • зрАння
 • зрУчний
 • зубОжіння

І

 • індУстрія

К

 • кАмбала
 • каталОг
 • квартАл
 • кИшка
 • кіломЕтр
 • кінчИти
 • кОлесо
 • кОлія
 • кОпчений (дієприкметник)
 • копчЕний (прикметник)
 • корИсний
 • кОсий
 • котрИй
 • крицЕвий
 • крОїти
 • кропивА
 • кулінАрія
 • кУрятина

Л

 • лАте
 • листопАд
 • літОпис
 • лЮстро

М

 • мАбУть
 • магістЕрський
 • мАркетинг
 • мерЕжа
 • металУргія
 • мілімЕтр

Н

 • навчАння
 • нанестИ
 • напІй
 • нАскрізний
 • нАчинка
 • ненАвидіти
 • ненАвисний
 • ненАвисть
 • нестИ
 • нІздря
 • новИй

О

 • обіцЯнка
 • обрАння
 • обрУч (іменник)
 • одинАдцять
 • одноразОвий
 • ознАка
 • Олень
 • оптОвий
 • осетЕр
 • отАман
 • Оцет

П

 • павИч
 • партЕр
 • пЕкарський
 • перевезтИ
 • перевестИ
 • перЕкис
 • перелЯк
 • перенестИ
 • перЕпад
 • перЕпис
 • піалА
 • пІдданий (дієприкметник)
 • піддАний (іменник, істота)
 • пІдлітковий
 • пізнАння
 • пітнИй
 • піцЕрія
 • пОдруга
 • пОзначка
 • пОмилка
 • помІщик
 • помОвчати
 • понЯття
 • порядкОвий
 • посерЕдині
 • привезтИ
 • привестИ
 • прИморозок
 • принестИ
 • прИчіп
 • прОділ
 • промІжок
 • псевдонІм

Р

 • рАзом
 • рЕмінь (пояс)
 • рЕшето
 • рИнковий
 • рівнИна
 • роздрібнИй
 • рОзпірка
 • рукОпис
 • руслО

С

 • сантимЕтр
 • свЕрдло
 • серЕдина
 • сЕча
 • симетрІя
 • сільськогосподАрський
 • сімдесЯт
 • слИна
 • соломИнка
 • стАтуя
 • стовідсОтковий
 • стрибАти

Т

 • текстовИй
 • течіЯ
 • тИгровий
 • тисОвий
 • тім’янИй
 • травестІя
 • тризУб
 • тУлуб

У

 • украЇнський
 • уподОбання
 • урочИстий
 • усерЕдині

Ф

 • фартУх
 • фаховИй
 • фенОмен
 • фОльга
 • фОрзац

Х

 • хАос (у міфології: стихія)
 • хаОс (безлад)

Ц

 • цАрина
 • цемЕнт
 • цЕнтнер
 • ціннИк

Ч

 • чарівнИй
 • черговИй
 • читАння
 • чорнОзем
 • чорнОслив
 • чотирнАдцять

Ш

 • шляхопровІд
 • шовкОвий
 • шофЕр

Щ

 • щЕлепа
 • щИпці
 • щодобовИй

Я

 • ярмаркОвий

Освіта.ua
13.01.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Тая
Є слова без наголосу. Як то український . Як правильно? поясніть будь ласка. В переліку є і другі слова без наголосу
Ivan
Для Тая: Наголос є, просто буква Ї ї не сприймається як велика хоча такою є
Коментувати
Віра Цуприк
Щось не можу пригадати, щоб у 60-х - 70-х роках вчителі звертали увагу учнів на правильний наголос.
Петрович
Знущання над мовою, та над людьми.
Коментувати
unforgiven 2
Складається враження, що освітнім чиновникам немає більше чим займатися, тому вони щороку змінюють правила наголошення слів, імітуючи реформи в сфері освіти.
Олег
Шановні дОценти з пОтрфелями перестаньте глумитися над мовою. Вчора з подивом взнав, що всі ці роки розмовляв не правильно. ЧорнозЕм став чорнОзем, чорнослИв перетворився в чорнОслив. Я не знаю що ви там курили коли таке придумали. Не здивуюся, якщо завтра корОва стане корова, а собАка- собакА.
Максим
Для Олег: Перш ніж щось сказати ( у даному випадку написати) треба подумати... Якщо Ви все життя говорили не правильно, це не означає, що таке слово автоматично має наголошуватися, як вважаєте Ви!)) Слово чорнОслив та чорнОзем завжди наголошувалося саме так! відкрийте словники будь-яких років! у мене є словники 1961 років там саме такі наголоси! п.с. Щоб не було додаткових питань: слово чорнОслив наголошується за тим самим правилом, що і ЧорнОбиль!!! Підозрюю, що Ви не говорите ЧорнобИль!?)))) Успіхів...
ЯР
Максиме, з вами погоджуюсь. Але чому до однотипних слів різний підхід тут: бурштинОвий і апельсИновий? Мені здається, що тут структури однакові
Коментувати
Амил
https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=помилка Получается , что оба варианта правильны. А, как же быть на ЗНО?
Богдан)
Для Амил: Просто на ЗНО подобные случаи не выносятся
Коментувати
Віта
Питання. Як же правильно? 1. Перший варіан за програмою ЗНО, а другий ваш пОмИлка пОмилка зАвждИ зАвжди 2. Чому у програмі з української мови для 1-го класу у словникових словах у слові "загадка" два наголоси?
Богдан)
Для Віта: В ЗНО такого не буде, тобто таких спірних ситуаціх або подвійного наголосу.
Коментувати

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!