Вступ у коледжі на підставі співбесіди

Категорії абітурієнтів, які мають право вступати до закладів фахової передвищої освіти за результатами співбесіди

Вступ у коледжі на підставі співбесіди

В Умовах прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти визначені категорії осіб, які мають право вступити до закладу вищої освіти за результатами співбесіди.

Співбесіда – це форма вступного випробування, що передбачає оцінювання підготовленості (знань, умінь і навичок) вступника з конкурсних предметів, за результатами якої ухвалюють протокольне рішення щодо надання абітурієнтові рекомендації до зарахування.

Які категорії вступників можуть бути зараховані за результатами співбесіди?

Вступні випробування у формі співбесіди проходять:

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на основну конкурсну пропозицію, то їх зараховують на бюджет (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

У якій формі подають заяви?

Вступники, які реалізують право на вступ за результатами співбесіди, подають заяви в паперовій формі.

Вони також можуть подавати заяви в електронній формі з подальшим наданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою. Такі документи мають бути подані в строки прийому заяв.

Заяву в електронній формі абітурієнт подає шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн. Для надання допомоги вступникам під час подання таких заяв заклади освіти створюють консультаційні центри в приймальних комісіях.

Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу освіти. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день її прийняття.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, абітурієнт подає особисто під час подачі документів у паперовій формі у визначені цими Умовами прийому терміни. Якщо документи не подані своєчасно, це унеможливлює зарахування за співбесідою.

Чим регламентується порядок проведення співбесід?

Порядок проведення співбесіди визначають у спеціальних програмах, які розробляють заклади освіти та затверджують голови приймальних комісій не пізніше 31 березня відповідного року вступної кампанії.

Програми співбесід обов'язково оприлюднюють на вебсайтах (вебсторінках) закладів освіти. У програмах мають міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.

Яке місце в рейтинговому списку посідають такі особи?

Рейтинговий список вступників формують за категоріями в такій послідовності:

  • вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
  • вступники, які мають право на зарахування за квотами;
  • вступники, які мають право на першочергове зарахування;
  • вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

Список абітурієнтів, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, упорядковують за алфавітом, що відрізняє цю категорію вступників від інших категорій, у межах яких список вступників упорядковують за конкурсним балом, середнім балом свідоцтва, оцінкою за іспит чи ЗНО.

 У рейтинговому списку абітурієнтів зазначають:

  • прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) вступника;
  • ознаку підстав для зарахування за результатами співбесіди;
  • освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назву конкурсної пропозиції, форму здобуття освіти;
  • середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти.

Як вступнику дізнатися про зарахування?

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій закладів освіти.

Крім цього, рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування розміщують на вебсайті закладу освіти, а також воно відображається в кабінеті вступника в ЄДЕБО (за наявності).

Також рекомендованим до зарахування вступникам надсилають повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому закладу освіти.

Складено на підставі чинних Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2021 році.

Для отримання оперативної інформації про перебіг вступної кампанії приєднуйтесь до сторінок Вступна кампанія в Telegram або Абітурієнт і Освіта.ua у Facebook.

Освіта.ua
03.07.2021

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів