Osvita.ua Вища освіта Довідник ВНЗ Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ)

Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) (0342) 54-72-66, (0342) 54-71-39, (0342) 54-72-18, (050) 766-32-40, (067) 132-63-11
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська 15  (карта)
http://nung.edu.ua

(03422) 4-22-18, (0342) 72-71-03, (067) 132-63-11, (066) 347-23-44
інформація підтверджена

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ)

Загальна інформація
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) – єдиний в Україні вищий навчальний заклад нафтогазового профілю, багатофункціональний та розгалужений навчально-науково-виробничий комплекс, база Прикарпатської регіональної організації студентів та викладачів з довузівською та післядипломною підготовкою, в якому в 9 інститутах, 3 коледжах та фізико-технічному ліцеї, що входять до структури університету, навчається більше 10 тисяч студентів, в тому числі – 580 іноземних студентів з 36 країн Європи, Азії та Африки:
• Інститут архітектури, будівництва та енергетики
• Інститут природничих наук і туризму
• Інститут гуманітарної підготовки та державного управління
• Інститут економіки та менеджменту
• Інститут інженерної механіки
• Інститут інформаційних технологій
• Інститут нафтогазової інженерії

Тип навчального закладу:Університет
Форма власності:державна
Рівень акредитації:IV
Вартість навчання на рік (грн.):від 7500 до 11500 (може змінюватися)
Форма навчання:денна, заочна
Кваліфікаційний рівень:бакалавр, магістр
Кількість студентів:10000
Місто:Івано-Франківськ
Рейтинг університетів "ТОП-200 Україна" (2015):31 місце
Рейтинг університетів "ТОП-200 Україна" (2016):30 місце
Рейтинг університетів "ТОП-200 Україна" (2017):32 місце
Рейтинг університетів "ТОП-200 Україна" (2018):33 місце

Безкоштовне навчання:
Платне навчання:
Післядипломна освіта:
Аспірантура, докторантура:
  
Військова кафедра:
Гуртожиток:
Підготовче відділення:
Курси підготовки до ЗНО:

Кафедра військової підготовки

Кафедра здійснює підготовку військових фахівців – офіцерів служби пально-мастильних матеріалів для проходження служби за контрактом у Збройних Силах та інших силових структурах України. Навчання кадрових офіцерів здійснюється за схемою «4 роки студент + 1,4 роки курсант» за кошти державного бюджету.

Військова спеціалізація – Забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним та мастильними матеріалами.

Одночасно майбутні офіцери здобувають:

 • ступінь бакалавра за спеціальністю – "Нафтогазова інженерія та технології".

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форма навчання

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

02 липня 2018 року

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів

о 18:00 годині

20 липня 2018 року

Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

о 18:00 годині 25 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

о 18:00 годині 26 липня 2018 року

Строки проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів

14 липня – 26 липня 2018 року

Строки проведення вищим навчальним закладом співбесід

21 липня – 23 липня 2018 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних іспитів

21 липня – 26 липня

2018 року

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше 12:00 години

24 липня 2018 року

Виконання вступниками (які поступають за співбесідою та за квотами-2) вимог до зарахування (подання оригіналів документів) на місця державного замовлення

не пізніше 18:00 години

25 липня 2018 року

Зарахування вступників за державним замовленням, які поступають за співбесідою та за квотами-2

не пізніше 12:00 години

26 липня 2018 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3), з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше 01 серпня 2018 року

Виконання вступниками (які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів, у тому числі за квотами-1 та квотами-3) вимог до зарахування (подання оригіналів документів) на навчання на місця державного або регіонального замовлення

не пізніше 18:00 години

06 серпня 2018 року

Виконання вступниками (які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів, у тому числі за квотами-1 та квотами-3) вимог до зарахування (подання оригіналів документів) на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб

не пізніше 12:00 години

10 серпня 2018 року

Зарахування вступників на місця державного або регіонального замовлення

не пізніше 12:00 години

07 серпня 2018 року

Зарахування вступників за кошти фізичних (юридичних) осіб*

не пізніше 14 серпня 2018 року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 18 серпня 2018 року

 

У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років (з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються тільки сертифікати 2018 року).

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви:

– тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

– тільки у паперовій формі: 1) для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1, квотою-2 відповідно Правил прийому; 2) за наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах; 3) у разі подання іноземного документа про освіту; 4) у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; 5) у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі; 6) у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Перелік документів, що подаються особисто абітурієнтами,  рекомендованими до зарахування або за наявності особливих умов вступу:

– документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

– сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016, 2017 та 2018 році (з англійської, французької, німецької та іспанської мов дійсні тільки сертифікати 2018 року);

– копію документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), свідоцтва про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або іншого документа, який засвідчує особу і громадянство;

– копію військового квитка або посвідчення про приписку (для юнаків, яким в рік вступу виповнюється 17 років і старшим) з відміткою про перебування на військовому обліку – для військовозобов¢язаних;

– медичну довідку форми 086-О (для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра);

– шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

– два заадресовані домашньою адресою поштові конверти з марками.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією ІФНТУНГ. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Пріоритетність

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

 • Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі не може бути змінена протягом вступної кампанії.

Надання вступнику рекомендації до зарахування на навчання за державним замовленням на підставі здобутого ним більшого (порівняно з іншими вступниками) конкурсного бала за заявою з вищою пріоритетністю.

До уваги абітурієнтів !

Переможцям Всеукраїнської олімпіади ІФНТУНГ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка, будуть нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала ІФНТУНГ в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

Всеукраїнська олімпіада ІФНТУНГ проводиться відповідно до Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2016 року № 1587, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 16/29884.

Перший етап олімпіади (дистанційний): з 06.02.2018 р. по 06.03.2018 р. (завдання на сайті університету).

Другий етап (в університеті): орієнтовно 26-31 березня 2018 року. Уточнені дати будуть оприлюднені на сайті.

Детальніша інформація про Всеукраїнську олімпіаду ІФНТУНГ на сайті університету.

Детальніша інформація про підготовчі курси на – сайті університету.

 

Вартість одного року навчання в ІФНТУНГ на 2018 – 2019 н. р.*

Спеціальності за ступенем бакалавра, грн./рік

-  архітектура та містобудування**;

15500

-  будівництво та цивільна інженерія;

10500

-  філологія**;

13375

-  інформаційна, бібліотечна та архівна справа; - публічне управління та адміністрування;

-  електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

10625

-  облік і оподаткування; - економіка; - фінанси, банківська справа та страхування; - менеджмент;

-  підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

12375

-  екологія; - технології захисту навколишнього середовища;

- науки про Землю; - геодезія та землеустрій;

11750

-  туризм; - нафтогазова інженерія та технології;

12375 -13250

-  інженерія програмного забезпечення;

14250

- комп’ютерна інженерія; - автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; - телекомунікації та радіотехніка;

13500

-  прикладна механіка; - автомобільний транспорт;

10500

-  гірництво;

12850

-  метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

10500

Заочна форма навчання (всі спеціальності, за винятком **)

9950

* - вартість навчання може бути змінена в залежності від рівня інфляції.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) проводить підготовку за такими напрямами:

 • Інформаційні технології

  • Комп’ютерна інженерія
  • Інженерія програмного забезпечення
  • Інформаційні системи та технології
 • Гуманітарні науки

  • Філологія
 • Автоматизація та приладобудування

  • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
  • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • Електрична інженерія

  • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Архітектура та будівництво

  • Геодезія та землеустрій
  • Будівництво та цивільна інженерія
  • Архітектура та містобудування
 • Механічна інженерія

  • Прикладна механіка
 • Управління та адміністрування

  • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  • Публічне управління та адміністрування
  • Фінанси, банківська справа та страхування
  • Облік і оподаткування
  • Менеджмент
 • Культура і мистецтво

  • Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
 • Природничі науки

  • Науки про Землю
  • Екологія
 • Соціальні та поведінкові науки

  • Економіка
 • Сфера обслуговування

  • Туризм
 • Виробництво та технології

  • Нафтогазова інженерія та технології
  • Технології захисту навколишнього середовища
  • Гірництво
 • Транспорт

  • Автомобільний транспорт

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 10.07.2019

Рейтинг
104
Рейтинг: 4.3 з 5 на основі 24 оцінок.

Відгуки про Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу...

Аватар
Поставте свою оцінку:   
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Віка
На яку спеціальність можна вступити на бюджет? Українська мова 188, математика 142, англійська 114, історія 132, бал атестата 10.2
Микола
Які екзамени треба здавати, якщо я уже здобув середню-додаткову освіту в Івано-Франківську і хочу поступити до цого університету?!
Володимир
Які тести обов’язково треба здавати щоб поступити на нафту і газ?
Василь
Яка ціна за гуртожиток за рік? І які потрібні документи при поселенні?
Влад
Які потрібно здати екзамени на ЗНО, на кафедру комп’ютерних систем і мереж.
владислав
які мови вивчають на філологічному факульткті
Ваня
Як подати електронну форму документів для поступлення?
Лариса
З яких предметів потрібно скласти ЗНО, щоб поступити за спеціальністю "Нафтогазова інженерія та технології"? Які особи входять до категорії пільговиків?
мирослав
який прохідний бал на спеціальність інженерія програмного забезпечення?
Олександр
Доброго дня, закінчую в цьому році 4 курс Полтавського Національного Технічного Університету імені Юрія Кондратюка, видобування нафти і газу, на 5 курс хочу перевестися до Вашого ВНЗ, дайте будь-ласка відповідь на запитання: - яка ціна контрактного навчання; - як справи з гуртожитками, і яка ціна проживання; - чи можу відправити документи в приймальну комісію через електронну пошту; - у Вас тільки магістр, чи є і спеціаліст; - чи потрібно буде здавати якісь вступні іспити. Прошу вибачення якщо десь допустив помилку. Дякую.
Руслан
В школі я вивчав німецьку мову. Говорили , що німецької мови не викладають в університеті. це правда, і що робити в такому випадку?
Мар'яна
Для Руслан: В університеті викладають англійську, німецьку і французьку мови
Коментувати
Дiма
Який прохiдний бал потрiбен на ЗНО щоб поступити на архiтектурний
Дiма Сметана
Що потрiбно здавати на ЗНО щоб поступити на архiтектора
Сергій
Скажіть ,будь-ласка, чи є в університеті державні місця і який тоді прохідний бал?
Ярослав
Чи потрібно здавати зно з математики поглибленого рівня на нафтогазопромисловий факультет?
Masha
добрий день!!!порадьте куди поступати в Івано-Франківську ??????
КОЛЯ
який найменший бал з зно може бути,щоб вступити?
Мар'яна
Добрий день!!!! У вас є факультет бухгалтерський облік!!!!
Сергій
Доброго дня!В мене таке запитання:чи можливо поступити на факультет документознавство на державне із такими результатами ЗНО Укр. мова-156,Історія-183,ну іще географія-179,але в цьому вузі нажаль вона ролі не грає.
Остап
Чи зможу я поступити на державне навчання "Розробка та експлуат....родовищ" з такими результатами ЗНО - укр.м.-154,5,матем.-173,фізика-160. Буду вдячний за відповідь.
Доброжелатель
Для Остап: Конечно же нет! Что за глупые вопросы.
Коментувати

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!