Перелік слів із правильним наголосом до ЗНО/НМТ-2023

Слова з нормативним наголосом, які треба вивчити для успішного складання ЗНО/НМТ з української мови

Перелік слів із правильним наголосом до ЗНО/НМТ-2023

Перелік слів з нормативним наголосом, які треба вивчити для успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання (національного мультипредметного тесту) з української мови 2023 року. Цей перелік визначений програмою ЗНО з української мови та літератури, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України №696 від 26.06.2018 року.

А

 • агронОмія
 • алфАвІт
 • Аркушик
 • асиметрІя

Б

 • багаторазОвий
 • безпринцИпний
 • бЕшкет
 • блАговіст
 • близькИй
 • болотИстий
 • борОдавка
 • босОніж
 • боЯзнь
 • бурштинОвий
 • бюлетЕнь

В

 • вАги (у множині)
 • вантажІвка
 • веснЯнИй
 • вИгода (користь)
 • вигОда (зручність)
 • видАння
 • визвОльний
 • вимОга
 • вИпадок
 • вирАзний
 • вИсіти
 • вИтрата
 • вишИваний
 • відвезтИ
 • відвестИ
 • вІдгомін
 • віднестИ
 • вІдомість (список)
 • відОмість (повідомлення, дані, популярність)
 • вІрші
 • віршовИй
 • вітчИм

Г

 • гальмО, гАльма
 • глядАч
 • горошИна
 • граблІ
 • гуртОжиток

Д

 • данИна
 • дАно
 • децимЕтр
 • дЕщиця
 • де-Юре
 • джерелО
 • дИвлячись
 • дичАвіти
 • діалОг
 • добовИй
 • добУток
 • довезтИ
 • довестИ
 • довІдник
 • дОгмат
 • донестИ
 • дОнька
 • дочкА
 • дрОва

Е

 • експЕрт

Є

 • єретИк

Ж

 • жалюзІ

З

 • завдАння
 • завезтИ
 • завестИ
 • зАвжди
 • завчасУ
 • зАгадка
 • заіржАвілий
 • заіржАвіти
 • закінчИти
 • зАкладка (у книзі)
 • зАкрутка
 • залишИти
 • замІжня
 • занестИ
 • зАпонка
 • заробІток
 • зАставка
 • зАстібка
 • застОпорити
 • звИсока
 • здАлека
 • зібрАння
 • зобразИти
 • зОзла
 • зрАння
 • зрУчний
 • зубОжіння

І

 • індУстрія

К

 • кАмбала
 • каталОг
 • квартАл
 • кИшка
 • кіломЕтр
 • кінчИти
 • кОлесо
 • кОлія
 • кОпчений (дієприкметник)
 • копчЕний (прикметник)
 • корИсний
 • кОсий
 • котрИй
 • крицЕвий
 • крОїти
 • кропивА
 • кулінАрія
 • кУрятина

Л

 • лАте
 • листопАд
 • літОпис
 • лЮстро

М

 • мАбУть
 • магістЕрський
 • мАркетинг
 • мерЕжа
 • металУргія
 • мілімЕтр

Н

 • навчАння
 • нанестИ
 • напІй
 • нАскрізний
 • нАчинка
 • ненАвидіти
 • ненАвисний
 • ненАвисть
 • нестИ
 • нІздря
 • новИй

О

 • обіцЯнка
 • обрАння
 • обрУч (іменник)
 • одинАдцять
 • одноразОвий
 • ознАка
 • Олень
 • оптОвий
 • осетЕр
 • отАман
 • Оцет

П

 • павИч
 • партЕр
 • пЕкарський
 • перевезтИ
 • перевестИ
 • перЕкис
 • перелЯк
 • перенестИ
 • перЕпад
 • перЕпис
 • піалА
 • пІдданий (дієприкметник)
 • піддАний (іменник, істота)
 • пІдлітковий
 • пізнАння
 • пітнИй
 • піцЕрія
 • пОдруга
 • пОзначка
 • пОмилка
 • помІщик
 • помОвчати
 • понЯття
 • порядкОвий
 • посерЕдині
 • привезтИ
 • привестИ
 • прИморозок
 • принестИ
 • прИчіп
 • прОділ
 • промІжок
 • псевдонІм

Р

 • рАзом
 • рЕмінь (пояс)
 • рЕшето
 • рИнковий
 • рівнИна
 • роздрібнИй
 • рОзпірка
 • рукОпис
 • руслО

С

 • сантимЕтр
 • свЕрдло
 • серЕдина
 • сЕча
 • симетрІя
 • сільськогосподАрський
 • сімдесЯт
 • слИна
 • соломИнка
 • стАтуя
 • стовідсОтковий
 • стрибАти

Т

 • текстовИй
 • течіЯ
 • тИгровий
 • тисОвий
 • тім’янИй
 • травестІя
 • тризУб
 • тУлуб

У

 • украЇнський
 • уподОбання
 • урочИстий
 • усерЕдині

Ф

 • фартУх
 • фаховИй
 • фенОмен
 • фОльга
 • фОрзац

Х

 • хАос (у міфології: стихія)
 • хаОс (безлад)

Ц

 • цАрина
 • цемЕнт
 • цЕнтнер
 • ціннИк

Ч

 • чарівнИй
 • черговИй
 • читАння
 • чорнОзем
 • чорнОслив
 • чотирнАдцять

Ш

 • шляхопровІд
 • шовкОвий
 • шофЕр

Щ

 • щЕлепа
 • щИпці
 • щодобовИй

Я

 • ярмаркОвий

Освіта.ua
20.12.2022

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Богдан
Продам португалію
Димон
Я гадав ïх буде бiльше..
Василь
Кефтеме
Иван Великоиваненко
Ці "правильні" (а, точніше, все-таки, нормовані чиновниками від філології) наголоси - усього лиш точка зору певної групи спеціалістів. А справді правильні, без лапок, створив (і продовжує творити) весь народ. Тому ставити деякі сумнівні "норми" у ЗНО, в принципі, є абсолютно неправомірно, бо через відповідні "помилки" під час ЗНО випускник може втратити певну кількість балів, дефіцит яких потім може вплинути на всю подальшу долю молодої людини. І талановита молодь, замість того, щоб навчатися у вузі, піде працювати, наприклад, муляром. Або землекопом. Не хочу вдарятися у конкретику (бо я за це грошей не отримую), але просто в око б’ють випадки з переносу наголосу з корінної голосної на інші.
Любов
Для Иван Великоиваненко: Пане Іване! дозвольте з вами не погодитися: наш народ уже, на жаль, не творить нічого правильного в орфоепії, а тільки звикає до хибного. Невже вас не бентежать наголоси: листОпад, привЕли, бУли.? Молодь має великі здібності й добру пам’ять, то нехай звикає до правильних наголосів. У цьому їм шкоди не буде, та й завдання на правильний наголос тільки одне.. Перепрошую, якщо моя думка не збігаається з вашою
Коментувати
Марк
Мабуть там два наголоси далі не читайте лалалаолвтадвьпліьтп... двтадатпдовдптадпьвд... птвдлплвлполадалаллп... лвлплвлпллвлплвлорла... лпллалрлалрлаьлплала... лаььалаьаььаьаььаьаь... аьаьаььаьаьаьаььаьаь... аьааььаьаьаьаььаьата... ьаттаьаьаьаььаьаьаьа... ьаььаьаьаладтвлплала... талал...
качка
Для Марк: Ку кукукукукукукукукукк... кккккккккккккккккккк... кккккккккккккууууууу... уууууууууууууууууууу... уууууууууууууууууууу... уууууууууууууууууууу... ууууууууууууууууу...
Марк
Я помилився це слово має два наголоси
Коментувати
Лариса
І це чудово, йде дискусія та обговорення теми. Середньому та старшому поколінню незрозумілі новомодні слова, зміна наголосу і т.д., а молодь це сприймає нормально.
Роман
Для Лариса: Тут з Вами буду сперечатися - молодь ще більш нормально сприймає молодіжний сленг, то давайте його внесемо у нормативну літературну мову? Якщо чесно і відверто, задумайтеся, адже мова - то жива система, яка розвивається, а не застигла. Навіть якщо комусь ну дуже хочеться повернути мовні норми на сотню років з минулого - це марна справа, бо мова вже не та, що була колись, прижилися нові словоформи, нові наголоси, нові слова. Прошу не закидати гнилими помідорами, та, власне, не важливо, які причини, що стан зараз такий і поточні норми такі. Можна РЕКОМЕНДУВАТИ не вживати ті варіанти, які не подобаються деяким діячам "пера і топора", але НЕ МОЖНА ЗАБОРОНЯТИ те, що вже прижилося у літературній мові. Звичайно, є деякі діячі, яким кортить "наслідити" в літературній мові, запхавши до нормативних різні діалектизми - і чомусь переважно західного регіону. А ще є - "аби не так як у російській" - хоч історично слово з української туди запозичене... Геть не поважають Шевченків заповіт.
стас
аби не так , як у фашистській ; ти правий . вчи матчастину
Коментувати
тетяна
Вітаю. Чому до переліку нормативних наголосів потрапили слова, у яких наголос у різних словниках на різних складах? Наприклад, слово "кулінарія". І воно не єдине! А ще такі слова, у яких може бути подвійний наголос, подано так, ніби він один (зАвжди). На порталі Slovnyk.ua подають це слово з двома наголосами. А є цікава стаття В. М. ВИННИЦЬКОГО "ЗА́ВЖДИ — ЗАВЖДИ", у якій сказано наступне: "Отже, в українській мові початкове наголошування прислівника за́вжди є первинним, а нормативною в сучасній літературній мові вважається паралельна акцентуація — за́вжди і завжди́. Те саме стосується й акцентування похідного прислівника наза́вжди і назавжди́." Чому не вичистити цей перелік до однозначности? Хіба діти заслуговують на непорозуміння?
Роман
Для тетяна: Та все дуже просто - "фільольогія" (вибачте, правильно було б "мовознавство", але "фільольоги" назву "мовознавство" не вживають, бо вони мови не знають, і знати не бажають - вони "фільольоги-теоретики") - то не точна наука. У кожного "праффессара" є перелік визнаних ним джерел, інших він не визнає і готовий хоч навкулачки битися, доводячи власну правоту. Один "шанований професор" знаєте як аргументував, чому треба казати так, а не інакше? "Бо так казала моя бабця!" Інший же не погодився - "А мій дідусь казав так!" Ото й уся наука "фільольогія". А коли ці "фільольоги" ще починають лізти у професійну лексику не розуміючи, що ті слова означають, і доводити, що той чи інший термін у фізиці чи в хімії, математиці чи інженерії написаний неправильно, наголошений неправильно тощо - то це мене особисто страшенно дратує. Щодо варіативності наголошування - це багатство нашої мови, не можна "вичистити", бо це збіднює мову. Тому правильні відповіді мають враховувати всі варіанти.
Коментувати
Аліна
Добрий день! Скажіть, будь ласка, чи зміниться цей список наголосів для ЗНО 2022?
Підлипчак Любов
Який жах!!! За останні 5 років я вивчила на "В2 " дві мови...А рідна мова так змінилась з 90 х , що і В1 -важко!!! Для чого це!
Олександр
Окей, гаразд, якби укр.мова була не обов’язковою я б її здав як здав а необхідний середній бал для вступу в ВНЗ набрав за рахунок фізики і математики, але ні, вона не тільки обов’язкова для здачі, якщо ти не здаєш укр.м. то всі твої знання фізики і математики ідуть до дупи, тебе банально не зарахують, так ще і ніби цього мало, її як на зло кожного року ускладнюють, філологи якщо вам в своїх кабінетах настільки нудно ідіть в шахту. Хоча б зробили необов’язковою укр.літ для вступу в технікум, і на цьому спасибі...
Данило Сурков
Для Олександр: Українська література не є обов’язковою для технічних закладів.
Коментувати
Професар
Правильно так - как говорят носители языка, а не как сумасшедшие в словарях придумали. Язык - не математика.
Мавка
Для Професар: "Носители языка" говорят на суржике лол
Ruslan
А бидло кацапською лол.
Коментувати
Эмигрант
Полный трэш. В моём детстве совершенно другому украинскому учили. А сейчас мало того, что русский выкинули со школьной программы, так еще и над украинским издеваются. Вовремя я свалил! Всем всего наилучшего!
Галина
Для Эмигрант: "іздєваются"? Нічого, що над ним в 20-30 роки познущались, а зараз намагаються повернути, викирунвши русифіковані зміни?
Украинка
Это точно. Одни польские слова...И они пытаются нам его впарить...
ніна
О-о, то Ви, очевидно, так добре знаєте польську, що можете навіть порівнювати з українською!!! Клас!
Коментувати
Стас
Це перелік слів з правильним наголосом який треба знати для успішного складання ЗНО, а не перелік слів наголос яких змінили, дописувачі.
Ruslan
Обожнюю новий правопис, проте ще мало завели слів, що їх радянці винищували.
Олег
Якщо руслО тоді дишлО , якщо шофЕр тоді номЕр і так далі .... Шановні експерентатори української мови , вам нічим зайнятись окрім змінювати наголоси в загальноприйнятих словах . Краще б ви порушували питання неправильного правопису і звучання слів , наприклад таких , як НЕХАЙ , де є ознака заперечення в самому слові . НЕХАЙ БУДЕ ТАК : це що ? ... Заперечення щоб так було , чи хай буде ? https://www.ar25.org/article/hay-chy-nehay.html-1
Саенко Сергей
Є дуже спірні варіанти, і звучать деякі приклади надто немилодично, неначе зумисно вибрали найбільш неприємні для сприймання
Дмитро
Для Саенко Сергей: ШляхопровІд. шляхопровІд!!! Мдааа, наскільки гарніше звучало б шляхопрОвід
Коментувати
Саенко Сергей
Є дуже спірні варіанти, і звучат деякі прикладу надто немилодично, неначе зумисно вибрали найбільш неприємні для сприймання
Вживай трясця замість блін
Якого милого , все життя говорив правильно і от - якийсь лисий дідько переправляє проект на проЄкт і кафедру на каТедру. Як не дивно погоджуюсь з "Філологів в шахти"
А тебе як?
Для Вживай трясця замість блін: поцікавтесь в інтернеті, що таке скрипниківка, або ж Харківський правопис 1927 року. Новий правопис є найбільш наближений до правопису того часу, тобто в ньому немає такого радянського впливу. на рахунок «проєкту» дуже просто, ми кажемо «об‘ЄКТ», для нас звичне слово, англійською буде «obJECT», те саме з проЄКТОМ, англійською proJECT
Коментувати
Nazar
Правильно пОмИлка. І так і так
Філологів в шахти
Всіх паразитів-філологів треба н**** в шахти. Ці нахлібники будут ще вирішувати, як мені говорити на моїй рідній мові, бо їм так захотілось! Для початку нехай найдуть раціональні причини для цього, а не "так в словнику ми написали, тому так". Якщо ви не можете нічого корисного придумати, то вимітайтеся геть, досить жити на податки! С таким успіхом можна і астрологів забезпечувати грошима!
Валентин
Для Філологів в шахти: на відміну від тебе вони покращують рідну мову, а не тратять свій час на написання таких коментарів!
Ольга Деліцой
В тому, що Ви розмовляли неправильно, немає ніякої провини філологів. Мова повинна бути очищеною та постійно поновленою, а діти в школі при складанні іспитів вивчають ці нюанси. І, до речі, говорити не на рідній мові, а рідною мовою. Говорити на рідній мові - це калька з російської!
Петро
Для дописувачів: не говорити..., а послуговуватися рідною мовою.
Коментувати