Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу — робітнича професія

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти з робітничої професії «Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу»

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти з робітничої професії «Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу» затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 202 від 14 лютого 2019 року.

Сфера професійної діяльності

 • Професійна наукова та технічна діяльність.
 • Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження.

Загально професійні компетентності

ЗПК-1. Оволодіння основами трудового законодавства

Знати:

 • основні трудові права та обов'язки працівників,
 • положення, зміст, форми та строки укладання трудового договору,
 • соціальні права та соціальний захист, чинні на підприємстві.

ЗПК-2. Оволодіння основами ринкової економіки

Знати:

 • сутність понять суспільне виробництво, ринок і ринкові відносини підприємництво;
 • організаційно-економічні форми підприємства;
 • принципи нарахування заробітної плати.

ЗПК-3. Оволодіння основами інформаційних технологій

Знати:

 • основи роботи на персональному комп'ютері;
 • програмні засоби ПК;
 • комп'ютерні технології;
 • мережні системи та сервіси.

Уміти:

 • працювати на персональному комп'ютері в обсязі, достатньому для виконання професійних обов'язків.

ЗПК-4. Дотримання та виконання вимог з охорони праці промислової і пожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці у професійній діяльності

Знати:

 • основні законодавчі акти та нормативні документи з охорони праці промислової і пожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці, міру відповідальності за їх порушення;
 • права працівників з охорони праці на підприємстві, вимоги до організації робочого місця, правила галузевої безпеки;
 • загальні правила безпечної експлуатації обладнання;
 • основи електробезпеки;
 • основи пожежної безпеки;
 • шкідливі виробничі фактори, їх вплив на здоров'я, засоби захисту;
 • основи гігієни праці та виробничої санітарії;
 • вимоги до санітарно-побутового забезпечення працюючих;
 • правила проходження медичних оглядів;
 • правила та засоби надання долікарської допомоги потерпілим в разі нещасних випадків.

Уміти:

 • визначати необхідні засоби індивідуального та колективного захисту, їх справність, правильно їх застосовувати;
 • надавати долікарську допомогу.

ЗПК-5. Оволодіння основами електротехніки

Знати:

 • основні закони електричного струму;
 • електровимірювальні прилади та правила виконання електричних вимірювань;
 • електрообладнання лабораторії, принцип дії.

Уміти:

 • користуватися електрообладнанням, дотримуватися правил безпеки праці при роботі;
 • аналізувати і зіставляти показання контрольно-вимірювальних приладів;
 • правильно діяти у разі технологічних порушень і ліквідації аварійних ситуацій.

ЗПК-6. Оволодіння основами матеріалознавства

Знати:

 • основні відомості про хімічний посуд;
 • поняття про хімічні реактиви та вимоги до їх зберігання;
 • вимоги та обладнання хіміко-бактеріологічної лабораторії;
 • вимоги до якості сировини на виробництві відповідно до галузей промисловості;
 • прилади і устаткування для відбору проб при проведенні хіміко-бактеріологічного аналізу води, кормів, молока і молочних продуктів, продуктів тваринництва, ґрунту, добрив, повітря.

Уміти:

 • користуватися хімічним посудом та іншими допоміжними пристосуваннями, зберігати хімічні реактиви та визначати їх за зовнішнім виглядом;
 • проводити відбір проб.

ЗПК-7. Оволодіння основами техніки лабораторних робіт

Знати:

 • основні поняття про розчини, їх класифікацію;
 • поняття про титрування, індикатори, фільтрування, дистиляцію, кристалізацію, екстракцію, сублімацію, центрифугування.

Уміти:

 • готувати різні типи розчинів;
 • фільтрувати при звичайному тиску, під вакуумом та при охолодженні;
 • проводити екстрагування твердих речовин і рідин;
 • висушувати органічні рідини, тверді речовини;
 • користуватися центрифугою.

ЗПК-8. Оволодіння основами мікробіології

Знати:

 • загальні поняття про мікробіологію, вплив факторів навколишнього середовища на мікроорганізми;
 • поживні середовища, техніку їх приготування та посіву на різні види середовищ;
 • поняття про барвники, методи забарвлення бактерій;
 • готування фіксованого та зафарбованого мазка, приготування препаратів мікроорганізмів, виділення чистих культур бактерій;
 • поняття про пресовані дріжджі.

Уміти:

 • готувати поживні середовища, сіяти мікроорганізми на рідкі, тверді поживні середовища, в чашки Петрі, з пробірки в пробірку;
 • готувати препарати для мікроскопування;
 • готувати фіксовані та зафарбовані мазки, виділяти чисті культури бактерій;
 • проводити органолептичний аналіз пресованих дріжджів, санітарно-бактеріологічне дослідження змивів з рук, одягу, інвентарю, устаткування.

ЗПК-9. Дотримання правил і норм екологічної безпеки щодо захисту довкілля від шкідливого впливу виробництва, оволодіння основами енергоефективності та енергозбереження

Знати:

 • правила, норми, інструкції екологічного напрямку в обсязі робочої інструкції;
 • джерела забруднення води, ґрунтів, кормів, м'яса, молока;
 • сутність понять енергоефективність та енергозбереження, результати впливу на довкілля.

 Уміти:

 • перевіряти параметри роботи обладнання візуально, виявляти порушення в роботі обладнання;
 • діяти у разі технологічних порушень і в аварійних ситуаціях;
 • використовувати засоби, що запобігають шкідливому впливу виробництва;
 • здійснити аналіз енергоспоживання в галузі, на робочих місцях з професії;
 • визначити шляхи економії енергії, способи подолання шкідливого впливу на екологію.

Кваліфікація: Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу 2-го розряду

Завдання та обов'язки. Готує проби до випробувань і аналізів. Проводить лабораторні випробування зразків сировини, вати на вміст вологи, визначення поглинальної  здатності капілярності. Проводить різноманітні хіміко-бактеріологічні аналізи води, харчових продуктів, сировини, напівфабрикатів і готових виробів під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації. Визначає за кольором дозрілість тростини. Проводить аналіз на вологість і засміченість тростини.

Повинен знати: порядок відбирання та оформлення проб; основні властивості матеріалів сировини і напівфабрикатів, які підлягають аналізу; призначення лабораторного устаткування і правила поводження з ним.

Кваліфікація: Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу 3-го розряду

Завдання та обов'язки. Проводить різноманітні хіміко-бактеріологічні аналізи води, харчових продуктів, сировини, напівфабрикатів і готових виробів за затвердженими методиками. Визначає кислотність, густину вмісту жирових вуглецевих речовин, солей тощо, капілярність, наявність хлористих, сірчанокислих і кальцієвих солей, вміст жирових і воскоподібних речовин тощо. Веде контрольно-облікові записи.

Повинен знати: основи хімії та елементарні основи бактеріології в межах виконуваної роботи; вимоги державних стандартів до проведення хіміко-бактеріологічних аналізів; порядок відбирання зразків та їх підготовки до випробувань; необхідний обсяг випробувань; способи приготування робочих і титрованих розчинів стерилізації бактеріологічних середовищ; систему записів результатів випробувань і методи їх статистичного опрацювання.

Укладено на підставі стандарту професійної (професійно-технічної) освіти з робітничої професії «Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу», що затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 202 від 14 лютого 2019 року.

ІНШІ РОБІТНИЧІ ПРОФЕСІЇ

Освіта.ua
08.03.2019