Щодо протидії хабарництву та зловживань у професійно-технічних навчальних закладах

Лист МОН №1/9-66 від 08.02.10 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№1/9-66 від 08 лютого 2010 року

Міністру освіти і науки
Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій

Щодо протидії хабарництву
та зловживань у професійно-
технічних навчальних закладах

Міністерство освіти і науки України зазначає, що на виконання вимог Законів України "Про боротьбу з корупцією", "Про засади запобігання протидії корупції", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення" та постанов Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. №1338 "Про заходи щодо посилення протидії корупції", від 08.12.2009 р. №1315 "Про затвердження порядку накопичення та оприлюднення інформації про юридичних осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення", від 08.12.2009 р. №1336 "Про затвердження Порядку інформування громадськості про результати роботи у сфері протидії корупції", від 24.04.2009 р. №410 "Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики", від 30.06.2009 р. №886 "Про затвердження Порядку проведення перевірки робочими групами центральних органів виконавчої влади", від 16.09.2009 р. №1057 "Питання реалізації державної антикорупційної політики" та інших нормативно-правових актів у сфері протидії корупції Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій проводиться відповідна робота щодо протидії хабарництву та зловживань у професійно - технічних навчальних закладах.

Водночас, узагальнений аналіз матеріалів перевірок, проведених Державною інспекцією навчальних закладів, органами прокуратури, Контрольно-ревізійними управліннями свідчить про значні упущення у фінансово-господарській діяльності навчальних закладів та недостатні заходи щодо протидії вказаним зловживанням керівниками професійно-технічних навчальних закладів.

Перевіркою, проведеною Контрольно-ревізійним управлінням у Тернопільській області в 13 професійно-технічних навчальних закладах, виявлено ряд фінансових порушень на суму 1039,2 тис. грн., з них:

  • оплачено видатки спеціального фонду за рахунок загального - 98,9 тис.грн. (Тернопільське ВПУ №4 ім. М.Паращука, Тернопільське ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі, Тернопільський центр ПТО №1, Тернопільське ВПУ сфери послуг і туризму, ВПУ №21, ПТУ №32 м.Шумськ, Ланівецька філія ПТУ №25 м.Збараж, ПТУ №26 м. Бучач);
  • зайво оплачені кошти за комунальні послуги - 4.9 тис.грн. у Тернопільському ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі;
  • недоотримано зарплати працівниками - 40,1 тис.грн. (Тернопільський центр ПТО №1, ПТУ №26 м. Бучач, Тернопільське ПТУ №11, ПТУ №34 смт. Коропець);
  • недоотримана стипендія за рахунок індексації - 27,9 тис.грн. (ПТУ №6 м.Кременець, Тернопільський центр ПТО №1, ВПУ №21, ПТУ №34 смт. Коропець, ПТУ №26 м.Бучач, Ланівецька філія ПТУ №25 м.Збараж);
  • завищено вартість ремонтно-будівельних робіт - 34,3 тис.грн. (Тернопільське ВПУ сфери послуг і туризму, Хоростківський професійний сільсбко-господарський ліей (ПСГЛ), BПУ №21);
  • занижено вартість основних засобів - 225,5 тис. грн. (Тернопільське ВПУ №4 ім.М.Паращука, ПТУ №26 м.Бучач, Хоростківський ПСГЛ);
  • оприбутковано лишки матеріальних цінностей на 2,1 тис. грн., (ПТУ №26 м. Бучач, Тернопільський центр ПТО №1, Тернопільське ПТУ №11);
  • не проведено індексацію незавершеного будівництва на суму 351,8 тис.грн. у ПТУ №28 с.Буданів;
  • зайве нараховано зарплат та премій працівникам - 14,4 тис.грн. (Хоростківський ПСГЛ, Ланівецька філія ПТУ №25 м. Збараж, ПТУ №32 м.Шумськ, ПТУ №26 м. Бучач); внески до цільових фондів 5,4 тис.грн. (Хоростківський ПСГЛ, Ланівецька філія ПТУ №25 м. Збараж, ПТУ №32 м. Шумськ, ПТУ №26 м.Бучач, ПТУ №34 смт. Коропець); стипендії 3,2 тис.грн. в ПТУ №32 м.Шумськ та ПТУ №34 смт.Коропець.

Упродовж 2008 року проведено незаконні витрати за спожиті енергоносії (не відображена дебіторська заборгованість): по теплопостачанню в ПТУ №34 смт. Коропець - 29,1тис.грн.; по водопостачанню та водовідведенню - в Тернопільському ВПУ №4 ім. М.Паращука - 21,7тис.грн.; ПТУ №34 смт. Коропець - 4,7 тис.грн.; по електроенергії в ПТУ №6 м. Кременець - 9,9 тис. грн.; по газопостачанню - в Тернопільському ВПУ №4 ім. М.Паращука - 105,3 тис.грн.; ПТУ №6 м. Кременець - 59,6 тис.грн.

Контрольно-ревізійним управлінням у Луганській області проведено  ревізії у 78 навчальних закладах профтехосвіти, на які впродовж 2007-2009 р. р. було виділено з державного бюджету 306,6 млн. грн. Порушення, виявлені у закладах, склали на суму 19,4 млн. гривень.

Результати ревізій засвідчили, що із року в рік повторюються одні й ті ж самі недоліки: порушення в оплаті праці та стипендій, комунальних послуг, нецільове використання коштів, неналежне ведення бухгалтерського обліку, заниження в обліку вартості основних фондів та інших товарно-матеріальних цінностей.

У зв'язку з фінансовим становищем у країні та демографічною ситуацією, зменшився прийом учнів за державним замовленням, порівняно з минулим роком на 13,4 відсотка. Але, попри це, встановлено випадки, коли на навчання зараховувались учні понад державне замовлення, яким, до того ж, незаконно виплачувалась стипендія.

Через відсутність коштів, 14 професійно-технічними навчальними закладами Луганській області не оформлено державні акти на постійне користування земельними ділянками, які складають 19,4 % від загальної площі, що дає право органам місцевого самоврядування приймати рішення щодо їх вилучення. Крім того більш ніж 16% земельних ділянок не використовується через критичний стан сільськогосподарської техніки, необхідної для їх обробки.

Так, Новопсковським професійним аграрним ліцеєм не використовується 93,9% землі. Перевіркою у Лутугинському професійному ліцеї, встановлено факт самовільного заняття фізичною особою 0,5га земельної ділянки для видобування каменю-пісковику.

Окрім земельних ділянок, 42 закладами профтехосвіти не використовується п'ята частина будівель. З них основна частина (85%) - це приміщення гуртожитків, більшість із яких знаходяться у край незадовільному або аварійному стані.

Виявлено ревізіями і негаразди щодо проходження виробничої практики учнів (у 49 закладах встановлено факти укладання угод, за умовами яких оплата праці учнів не передбачена - втрачено доходів на 3,7 млн.грн.) та щодо працевлаштування випускників (1020 осіб, які навчалися за державним замовленням, не приступили до роботи).

Одночасно недостатнє фінансування все ж не завадило керівникам 64 навчальних закладів зайво нарахувати та виплатити заробітну плату, премії та надбавки працівникам на загальну суму 371,1 тис. грн.

40 навчальними закладами допущено незаконних витрат стипендіального фонду на 537 тис. грн.

У 74 закладах внаслідок ненарахування у повному обсязі стипендій та компенсаційних виплат учням, не проведення  доплат, надбавок та підзвітних сум педагогічним працівникам, індексації грошових доходів учнями та працівниками навчальних закладів втрачено біля 1260 тис. гривень.

Не усіма керівниками навчальних закладів вирішено питання щодо матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. У 17-ти закладах не проведено компенсаційних виплат на харчування таким учням  на загальну суму 110,2 тис. гривень.

Ревізіями виявлено також численні порушення обліку, збереження та використання державного майна, яке знаходиться у розпорядженні закладів профтехосвіти. Зокрема, у 55 з перевірених професійно-технічних навчальних закладах Луганської області занижено вартість майна на загальну суму 10,1 млн. грн. Причинами цих порушень є незабезпечення належного контролю з боку керівників та бухгалтерських служб установ.

За результатами контрольних заходів усунуто порушень у професійно-технічних навчальних закладах Луганській області на загальну суму 15,8 млн.грн, на 263 посадових осіб органами державної контрольно-ревізійної служби складено протоколи про адміністративні правопорушення, застосовано 81 фінансову санкцію, з яких - у 72 випадках зупинено операції з бюджетними коштами, 9 - зменшено бюджетні асигнування. У підконтрольних установах видано 68 наказів, згідно з якими притягнуто до дисциплінарної та матеріальної відповідальності 80 посадових осіб.

З різних регіонів надходять також численні скарги щодо грубих порушень деякими педагогічними працівниками вимог, що стосуються до викладацької та виховної роботи. Зокрема, це відхилення від програм навчальних дисциплін, необгрунтованого заниження оцінок знань учнів та ін., що межує із зловживанням службовим становищем і може розцінюватись як корупційні діяння.

У ході перевірок з питань забезпечення конституційних прав громадян на безоплатне здобуття освіти в державних та комунальних закладах прокурорами виявлено низку фактів, пов'язаних із зловживаннями посадових осіб сфери професійно-технічної освіти при організації та проведенні виробничої практики учнів.

Слід зазначити, що захист прав учнів є пріоритетним у наглядовій діяльності органів прокуратури. Питання додержання норм щодо здійснення навчально-виробничого процесу, організації та проведення виробничої практики учнів професійно-технічних навчальних закладів, забезпечення їх прав систематично перевіряється.

Такі перевірки проведено у Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Херсонській областях та м.Севастополі із залученням фахівців Контрольно-ревізійних управлінь та державної інспекції праці. Встановлено, що деякими керівниками професійно-технічних навчальних закладів усупереч вимогам ст. 29 Закону України "Про професійно-технічну освіту" щодо оплати робітничих місць для виробничої практики укладались угоди, якими не передбачено оплату праці учнів та перерахування закладу 50% зароблених ними коштів на покращення його матеріально-технічної бази. Зокрема перевіркою у Молодогвардійському будівельному ліцеї м. Краснодону Луганської області виявлено, що за роботу під час проходження виробничої практики на різних підприємствах регіону учні не отримали заробітну плату у сумі 425 тис. грн. Стільки ж коштів не надійшло на спеціальний рахунок професійного ліцею. За даним фактом прокурором м. Краснодона у червні 2009 року порушено, розслідувано та направлено до суду кримінальну справу стосовно директора закладу за ознаками злочину.

Рішенням Макарівського районного суду Луганської області від 21.10.2009 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 365 Кримінального Кодексу України, а саме як перевищення влади, яке спричинило тяжкі наслідки засуджено директора  Марківського професійного аграрного ліцею Луганської області.

Такі ж порушення під час перевірок виявлено прокурорами м.м. Кіровська, Красного Луча, Лисичанська, Первомайська, Перевальського району в Кіровському професійному ліцеї (не надійшло у фонд закладу 52 тис.грн.), Петровського професійного ліцею м.Красного Луча (97 тис.грн.), Лисичанського професійного ліцею (133 тис.грн.), Комісарівського професійного училища-агрофірми (63 тис.грн.), Первомайського професійного ліцею ім. Бахмутського (125 тис.грн.).

Загальна сума коштів, яка не надійшла у фонди внаслідок безвідповідальності та зловживань керівників професійно-технічних навчальних закладів, склала 825 тис.грн.

За усіма вказаними фактами прокурорами порушено кримінальні справи. П'ять з них вже спрямовано до суду.

Прокурором м.Луганська 11.11.09 р. за матеріалами перевірки КРУ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 Кримінального Кодексу України, стосовно посадових осіб Щастинського професійного ліцею, де в період 2007-2008 та 2008-2009 навчальних років на навчання в ліцеї зараховувались особи, які фактично в ньому не навчались, а стипендіальні виплати керівниками ліцею привласнювались.

За аналогічними та іншими фактами зловживань службовим становищем керівників професійно-технічних навчальних закладів упродовж 2009 року органами прокуратури порушено понад 20 кримінальних справ, більшість з яких розглянуто судами.

З метою недопущення порушень фінансово-господарської діяльності, усунення недоліків за результатами перевірок просимо довести зазначену інформацію до відома керівників професійно-технічних навчальних закладів регіону, проаналізувати та обговорити на засіданнях колегій та педагогічних рад стан роботи щодо фінансово-господарської діяльності. Вжити організаційних заходів щодо вивчення та реалізації в трудових колективах законів України "Про боротьбу з корупцією", "Про засади запобігання протидії корупції" та інших нормативно-правових актів в сфері протидії корупції.

Забезпечувати невідкладний та постійний розгляд звернень підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян щодо фактів корупції та посадових зловживань.

При цьому, звертаємо увагу на вжиття невідкладних заходів у тому числі реагування щодо усунення вказаних порушень та посилення контролю за раціональним і цільовим використанням бюджетних коштів, попередження керівників  навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти про їх персональну відповідальність.

Крім того, просимо підготувати та направити до міністерства необхідні матеріали для розгляду 22 квітня 2010 року на засіданні колегії "Про наслідки ревізій та цільових перевірок фінансово-господарської діяльності закладів і установ Міністерства освіти і науки за 2009 рік" експертно-кадрової комісії Міністерства освіти і науки України.

Т.в.о. Міністра       О. П. Гребельник


08.02.2010

Популярні новини
Ректори публікуватимуть звіти про свою роботу Керівники закладів вищої освіти відтепер матимуть обов'язок оприлюднювати щорічні звіти
Стипендії отримуватимуть 40-45% студентів У 2022 році кількість одержувачів академічних стипендій становитиме 40-45%
В Україні змінено порядок присудження ступеня PhD Кабінет Міністрів затвердив новий порядок присудження ступеня доктора філософії
Уряд здійснив кілька призначень на освітні посади Кабінет Міністрів здійснив кілька призначень на посади у Міністерстві освіти, НАЗЯВО та ДСЯО
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів