Про затвердження Галузевої цільової програми "Підручник для професійно-технічних навчальних закладів"

Наказ МОН № 1257 від 31.12.09 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1257 від 31 грудня 2009 року

Про затвердження
Галузевої цільової програми
"Підручник для професійно-технічних
навчальних закладів"

На виконання рішення підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України "Про підсумки розвитку професійно-технічної освіти у 2008/2009 навчальному році та завдання на 2009/2010 навчальний рік" та з метою забезпечення професійно-технічних начальних закладів навчальною літературою нового покоління згідно вимог Державних стандартів професійно-технічної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти наказую:

1. Затвердити Галузеву цільову програму "Підручник для професійно-технічних навчальних закладів" на 2010-2012 роки (далі - Програма), що додається.

2. Департаменту   професійно-технічної  освіти  (Десятов Т.М.):

2.1. Здійснити організаційні заходи щодо розроблення нового покоління навчальної літератури для професійно-технічних навчальних закладів з урахуванням сучасних тенденцій оновлення змісту професійно-технічної освіти, впровадження в навчальний процес інноваційних виробничих технологій, Державних стандартів професійно-технічної освіти.

3. Інституту інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.):

3.1. Складати щороку до 30 грудня перелік першочергових видань навчальної літератури для професійно-технічних начальних закладів, із визначених Програмою, що можуть видаватись за кошти Державного бюджету.

3.2. З урахуванням вимог Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) та Концепції профільного навчання передбачати у планах видання навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів на 2010-2012 роки відповідні обсяги видань підручників та навчальних посібників з різних профілів навчання для забезпечення ПТНЗ відповідно до контингенту учнів та профільності  навчання.

4. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.):

4.1. Передбачити виділення необхідних обсягів  фінансування на видання підручників та навчальних посібників для професійно-технічних навчальних закладів із загальнотехнічних і спеціальних предметів та навчальних предметів для загальноосвітніх навчальних закладів згідно завдань Програми.

5. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

5.1. Сприяти залученню позабюджетних джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством, на видання навчальної літератури для професійно-технічних навчальних закладів.

6. Програму розмістити на веб-сторінці Міністерства освіти і науки України, веб-порталі "Професійно-технічна освіта".

7. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Гребельника О.П.

Міністр       І.О. Вакарчук

Додаток до наказу
Міністерства освіти і науки Украйни
від 31.12.2009 №1257

Галузева цільова програма
"Підручник для професійно-технічних навчальних закладів" на 2010-2012 роки

Загальна частина

Система навчального книговидання на сьогодні залишається  однією з найбільш проблемних сфер в освіті. Дефіцит сучасних україномовних підручників та навчальних посібників для професійно-технічних навчальних закладів, розроблених відповідно до вимог Державних стандартів професійно-технічної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, продовжує негативно позначатися на якості підготовки кваліфікованих робітників в Україні. На вирішення цих проблем спрямована Галузева цільова програма "Підручник для професійно-технічних навчальних закладів" на 2010-2012 роки (далі - Програма).

Підстава для розроблення

Програма розроблена відповідно до ст.29 Закону України "Про професійно-технічну освіту", на виконання Указу Президента України №244/2008 від 20.03.2008 р. "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні" та рішення підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України "Про підсумки розвитку професійно-технічної освіти у 2008/2009 навчальному році та завдання на 2009/2010 навчальний рік".

Метою Програми є забезпечення підручникотворення для професійно-технічних навчальних закладів відповідно до вимог Державних стандартів професійно-технічної освіти.

Основними завданнями Програми є забезпечення якості навчальної літератури, покращення забезпеченості учнів ПТНЗ вітчизняною україномовною навчальною літературою нового покоління, у першу чергу, з пріоритетних професій машинобудування, металообробки, приладобудування, видобувної промисловості, транспорту і зв'язку, агропромислового комплексу.

Шляхи і способи вирішення

Вирішення проблем щодо забезпечення випереджувального ресурсного забезпечення, спрямованого на максимальне задоволення потреб професійно-технічних навчальних закладів у сучасній україномовній навчальній літературі, яка використовуватиметься при підготовці кваліфікованих робітників відповідної якості і рівня кваліфікації, можливе шляхом:

  • пріоритетного фінансування  видання підручників, навчальних посібників, науково-методичної літератури для учнів, педагогічних і наукових працівників навчальних закладів та наукових установ професійно-технічної освіти України, в першу чергу із загальнотехнічних і спеціальних дисциплін, згідно з Переліком, що додається а також підручників та навчальних посібників, які отримали відповідні грифи МОН;
  • виділення навчального книговидання для професійно-технічних навчальних закладів окремою бюджетною програмою в межах загальної суми коштів, що виділяються з державного бюджету;
  • підвищення вимог до наукового, навчально-методичного та поліграфічного рівня навчальної літератури для професійно-технічних навчальних закладів, залученням до її розроблення і видання відомих науковців, педагогічних працівників ПТНЗ, роботодавців, видавництв;
  • створення сприятливих умов для роботи авторських колективів з розробки сучасних підручників для професійно-технічних навчальних закладів; розроблення механізмів стимулювання і заохочення авторів (авторських колективів); залучення кращих видавництв до формування авторських колективів;
  • залучення позабюджетних джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством, на підготовку та видання навчальної літератури для ПТНЗ, яка отримала відповідний гриф МОН.

Джерела фінансування

Обсяги та джерела фінансування видатків, пов'язаних з реалізацією Програми, здійснюються за рахунок коштів, передбачених Міністерству освіти і науки України на видання навчальної літератури, інших джерел фінансування, що не суперечать діючому законодавству.

Очікувані результати

Реалізація Програми сприятиме:

  • поліпшенню забезпечення професійно-технічних навчальних закладів сучасною україномовною навчальною літературою з загальнотехнічних і спеціальних предметів, загальноосвітніх дисциплін;
  • забезпеченню якісного наукового, навчально-методичного і поліграфічного рівня;
  • підвищенню ефективності використання державних коштів, передбачених на видання навчальної літератури для професійно-технічних навчальних закладів.


31.12.2009

Популярні новини
Уряд оприлюднив Порядок присудження ступеня PhD КМУ оприлюднив Порядок присудження та скасування рішення про присудження ступеня доктора філософії
Ректори публікуватимуть звіти про свою роботу Керівники закладів вищої освіти відтепер матимуть обов'язок оприлюднювати щорічні звіти
Стипендії отримуватимуть 40-45% студентів У 2022 році кількість одержувачів академічних стипендій становитиме 40-45%
В Україні змінено порядок присудження ступеня PhD Кабінет Міністрів затвердив новий порядок присудження ступеня доктора філософії
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів