Про затвердження Галузевої цільової програми "Підручник для професійно-технічних навчальних закладів"

Наказ МОН № 1257 від 31.12.09 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1257 від 31 грудня 2009 року

Про затвердження
Галузевої цільової програми
"Підручник для професійно-технічних
навчальних закладів"

На виконання рішення підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України "Про підсумки розвитку професійно-технічної освіти у 2008/2009 навчальному році та завдання на 2009/2010 навчальний рік" та з метою забезпечення професійно-технічних начальних закладів навчальною літературою нового покоління згідно вимог Державних стандартів професійно-технічної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти наказую:

1. Затвердити Галузеву цільову програму "Підручник для професійно-технічних навчальних закладів" на 2010-2012 роки (далі - Програма), що додається.

2. Департаменту   професійно-технічної  освіти  (Десятов Т.М.):

2.1. Здійснити організаційні заходи щодо розроблення нового покоління навчальної літератури для професійно-технічних навчальних закладів з урахуванням сучасних тенденцій оновлення змісту професійно-технічної освіти, впровадження в навчальний процес інноваційних виробничих технологій, Державних стандартів професійно-технічної освіти.

3. Інституту інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.):

3.1. Складати щороку до 30 грудня перелік першочергових видань навчальної літератури для професійно-технічних начальних закладів, із визначених Програмою, що можуть видаватись за кошти Державного бюджету.

3.2. З урахуванням вимог Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) та Концепції профільного навчання передбачати у планах видання навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів на 2010-2012 роки відповідні обсяги видань підручників та навчальних посібників з різних профілів навчання для забезпечення ПТНЗ відповідно до контингенту учнів та профільності  навчання.

4. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.):

4.1. Передбачити виділення необхідних обсягів  фінансування на видання підручників та навчальних посібників для професійно-технічних навчальних закладів із загальнотехнічних і спеціальних предметів та навчальних предметів для загальноосвітніх навчальних закладів згідно завдань Програми.

5. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

5.1. Сприяти залученню позабюджетних джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством, на видання навчальної літератури для професійно-технічних навчальних закладів.

6. Програму розмістити на веб-сторінці Міністерства освіти і науки України, веб-порталі "Професійно-технічна освіта".

7. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Гребельника О.П.

Міністр       І.О. Вакарчук

Додаток до наказу
Міністерства освіти і науки Украйни
від 31.12.2009 №1257

Галузева цільова програма
"Підручник для професійно-технічних навчальних закладів" на 2010-2012 роки

Загальна частина

Система навчального книговидання на сьогодні залишається  однією з найбільш проблемних сфер в освіті. Дефіцит сучасних україномовних підручників та навчальних посібників для професійно-технічних навчальних закладів, розроблених відповідно до вимог Державних стандартів професійно-технічної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, продовжує негативно позначатися на якості підготовки кваліфікованих робітників в Україні. На вирішення цих проблем спрямована Галузева цільова програма "Підручник для професійно-технічних навчальних закладів" на 2010-2012 роки (далі - Програма).

Підстава для розроблення

Програма розроблена відповідно до ст.29 Закону України "Про професійно-технічну освіту", на виконання Указу Президента України №244/2008 від 20.03.2008 р. "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні" та рішення підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України "Про підсумки розвитку професійно-технічної освіти у 2008/2009 навчальному році та завдання на 2009/2010 навчальний рік".

Метою Програми є забезпечення підручникотворення для професійно-технічних навчальних закладів відповідно до вимог Державних стандартів професійно-технічної освіти.

Основними завданнями Програми є забезпечення якості навчальної літератури, покращення забезпеченості учнів ПТНЗ вітчизняною україномовною навчальною літературою нового покоління, у першу чергу, з пріоритетних професій машинобудування, металообробки, приладобудування, видобувної промисловості, транспорту і зв'язку, агропромислового комплексу.

Шляхи і способи вирішення

Вирішення проблем щодо забезпечення випереджувального ресурсного забезпечення, спрямованого на максимальне задоволення потреб професійно-технічних навчальних закладів у сучасній україномовній навчальній літературі, яка використовуватиметься при підготовці кваліфікованих робітників відповідної якості і рівня кваліфікації, можливе шляхом:

  • пріоритетного фінансування  видання підручників, навчальних посібників, науково-методичної літератури для учнів, педагогічних і наукових працівників навчальних закладів та наукових установ професійно-технічної освіти України, в першу чергу із загальнотехнічних і спеціальних дисциплін, згідно з Переліком, що додається а також підручників та навчальних посібників, які отримали відповідні грифи МОН;
  • виділення навчального книговидання для професійно-технічних навчальних закладів окремою бюджетною програмою в межах загальної суми коштів, що виділяються з державного бюджету;
  • підвищення вимог до наукового, навчально-методичного та поліграфічного рівня навчальної літератури для професійно-технічних навчальних закладів, залученням до її розроблення і видання відомих науковців, педагогічних працівників ПТНЗ, роботодавців, видавництв;
  • створення сприятливих умов для роботи авторських колективів з розробки сучасних підручників для професійно-технічних навчальних закладів; розроблення механізмів стимулювання і заохочення авторів (авторських колективів); залучення кращих видавництв до формування авторських колективів;
  • залучення позабюджетних джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством, на підготовку та видання навчальної літератури для ПТНЗ, яка отримала відповідний гриф МОН.

Джерела фінансування

Обсяги та джерела фінансування видатків, пов'язаних з реалізацією Програми, здійснюються за рахунок коштів, передбачених Міністерству освіти і науки України на видання навчальної літератури, інших джерел фінансування, що не суперечать діючому законодавству.

Очікувані результати

Реалізація Програми сприятиме:

  • поліпшенню забезпечення професійно-технічних навчальних закладів сучасною україномовною навчальною літературою з загальнотехнічних і спеціальних предметів, загальноосвітніх дисциплін;
  • забезпеченню якісного наукового, навчально-методичного і поліграфічного рівня;
  • підвищенню ефективності використання державних коштів, передбачених на видання навчальної літератури для професійно-технічних навчальних закладів.


31.12.2009

Популярні новини
МОН планує стимулювати діяльність учених МОН розробило проєкт закону щодо стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій
Після локдауну виші визначать форму навчання самостійно Заклади вищої освіти мають самостійно вирішити, коли та в якій формі організовувати навчання
Виші можуть видавати дипломи з відзнакою Заклади можуть видавати дипломи з відомостями про відмінні досягнення випускників
В Україні затверджені нові форми дипломів про вищу освіту Міністерством освіти затверджені нові форми документів про вищу освіту та наукові ступені
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів