Про затвердження Тимчасового положення про централізовану бухгалтерію (відділ фінансування)

Наказ МОН № 671 від 30.07.07 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 671 від 30 липня 2007 року

Про затвердження Тимчасового
положення про централізовану
бухгалтерію (відділ фінансування)

Відповідно до вимог статті 9 Закону України "Про професійно-технічну освіту" та з метою вдосконалення структури централізованих бухгалтерій при управліннях освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністраціях, контролю за ефективним використанням бюджетних коштів навчальними закладами та установами професійно-технічної освіти наказую:

1. Затвердити Тимчасове положення про централізовану бухгалтерію (відділ фінансування) навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти, що додається.

2. Департаменту економіки та фінансування (П.М. Куліков) забезпечити фінансування централізованих бухгалтерій (відділів фінансування) навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти у межах лімітів бюджетних асигнувань за КПК 2201130 "Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах", доведених управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

3.1. Взяти до виконання цей наказ та забезпечити організацію роботи централізованих бухгалтерій (відділів фінансування) відповідно до норм чинного законодавства та Тимчасового положення.

3.2. До 20 серпня  2007 року подати на погодження до Міністерства освіти і науки структуру централізованої бухгалтерії (відділу фінансування) та чисельність її працівників із розрахунком фонду їх заробітної плати.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Міністра       Б.М. Жебровський

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
наказ Міністерства освіти і науки України
30.07.2007 р. № 671

Тимчасове положення
про централізовану бухгалтерію (відділ фінансування) навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти

1. Загальні положення

1.1. Централізована бухгалтерія (відділ фінансування) навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти (далі - централізована бухгалтерія) є відокремленим структурним підрозділом при управлінні освіти і науки обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрацій.

1.2. Централізована бухгалтерія в своїй діяльності керується Конституцією, Бюджетним кодексом України, Законами України та постановами Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки, начальника управління освіти і науки, а також даним положенням і підпорядковується начальнику управління освіти і науки.

1.3. Централізована бухгалтерія відповідно до покладених на неї завдань:

1.3.1. розробляє пропозиції щодо встановлення розмірів призначень загального та спеціального фондів і утримання навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти;

1.3.2. готує розрахунки до кошторисів доходів та витрат за кодами програмної класифікації;

1.3.3. доводить ліміти бюджетних асигнувань загального та спеціального фондів до підвідомчих установ згідно з доведеними лімітами Міністерством освіти і науки;

1.3.4. перевіряє правильність складання кошторисів навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти та подає на затвердження начальнику управління освіти і науки;

1.3.5. подає на затвердження до Міністерства освіти та науки кошториси за кодами програмної класифікації згідно з доведеними лімітами;

1.3.6. здійснює прийом тарифікації викладачів та інших педагогічних працівників на навчальний рік, перевіряє штатні розписи і подає на затвердження начальнику управління освіти і науки;

1.3.7. здійснює своєчасне фінансування навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти згідно з затвердженими кошторисами;

1.3.8. приймає від навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти звіти про фінансово-господарську діяльність, узагальнює їх та складає зведений баланс згідно з встановленою періодичністю;

1.3.9. забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції централізованої бухгалтерії, у разі потреби вживає заходи щодо усунення проблемних ситуацій;

1.3.10. виконує інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

2. Основні завдання централізованої бухгалтерії

2.1. Основними завданнями централізованої бухгалтерії є:

2.1.1. координація роботи навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти з питань планово-фінансової діяльності та бухгалтерського обліку і звітності;

2.1.2. сприяння ефективному використанню бюджетних призначень на утримання навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти;

2.1.3. фінансування навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти через головне управління державного казначейства України в області;

2.1.4. сприяння вдосконаленню організації бухгалтерського обліку та звітності в навчальних закладах і установах професійно-технічної освіти;

2.1.5. здійснення контролю за правильним і економним витрачанням коштів відповідно до їх цільового призначення за затвердженими кошторисами з урахуванням змін, внесених до них у встановленому порядку, а також за збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей;

2.1.6. забезпечення ведення діловодства, архіву, бухгалтерської документації та статистичної звітності.

2.2. Забезпечення контролю за раціональним використанням матеріальних та фінансових ресурсів, проведення перевірки організації обліку і звітності у підвідомчих установах.

3. Централізована бухгалтерія має право

3.1. одержувати у встановленому порядку від посадових осіб підпорядкованих закладів освіти документи, необхідні для виконання покладених на централізовану бухгалтерію завдань;

3.3. брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться органами виконавчої влади та підпорядкованими закладами і установами з питань, що належать до її компетенції;

3.4. вносити начальнику управління та його заступнику з питань професійної освіти пропозиції щодо організації ефективної фінансово-господарської діяльності підвідомчих закладів.

4. Відповідальність

4.1. Централізована бухгалтерія несе відповідальність за забезпечення якісного виконання покладених на неї завдань і функцій, правильний та чіткий порядок роботи, трудову і виконавську дисципліну.

5. Заключні положення

5.1. Структуру, чисельність та фонд заробітної плати на утримання працівників централізованої бухгалтерії (відділу фінансування) навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти затверджує начальник управління освіти і науки чи його заступник за погодженням з Міністерством освіти і науки.

5.2. Централізована бухгалтерія утримується за рахунок коштів державного бюджету і фінансується за КПК 2201130 "Підготовка кадрів у професійно-технічних навчальних закладах".

5.3. Централізовану бухгалтерію очолює головний бухгалтер, який безпосередньо підпорядковується начальнику управління освіти і науки.

5.4. На посаду головного бухгалтера централізованої бухгалтерії призначається особа з відповідним рівнем кваліфікації та стажем роботи не менше 3-х років на посаді провідного бухгалтера чи бухгалтера 1 категорії;

5.5. Головний бухгалтер призначається та звільняється із займаної посади начальником управління освіти і науки.


30.07.2007

Популярні новини
В Україні змінено порядок присудження ступеня PhD Кабінет Міністрів затвердив новий порядок присудження ступеня доктора філософії
Уряд здійснив кілька призначень на освітні посади Кабінет Міністрів здійснив кілька призначень на посади у Міністерстві освіти, НАЗЯВО та ДСЯО
НАН долучиться до створення Президентського університету МОН та Національна академія наук домовилися об'єднати зусилля для розвитку проекту
Держава планує частково компенсувати здобуття ІТ-освіти В Україні планують запровадити програму співфінансування здобуття ІТ-освіти
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів