Про запровадження освітньої програми "Intel® Навчання для майбутнього" щодо навчання педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів

Наказ МОН № 10 від 13.01.06 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 10 від 13 січня 2006 року

Про запровадження освітньої програми
"Intel® Навчання для майбутнього"
щодо навчання педагогічних працівників
професійно-технічних навчальних закладів

Відповідно до указу Президента України № 1497/2005 від 20.10.2005 "Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій" , Державної програми інформатизації та комп'ютеризації професійно-технічних навчальних закладів на 2004-2007 роки, Меморандуму про взаєморозуміння та подальше співробітництво між Міністерством освіти і науки України і Компанією Інтел Юкрейн Майкроелектронікс Лімітед та необхідністю створення умов щодо ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничому процесі професійно-технічних навчальних закладів наказую:

1. Запровадити освітню програму "Intel® Навчання для майбутнього" щодо навчання педагогічних працівників ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально - виробничому процесі професійно-технічних навчальних закладів.

2. Затвердити Програму запровадження освітньої програми "Intel® Навчання для майбутнього"(додаток №1), Склад робочої групи для супроводу та узагальнення результатів освітньої програми (додаток №2).

3. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, директорам Донецького інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників АПН України (А.С. Нікуліна ), Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка (О.І. Щербак), професійно-технічних навчальних закладів:

3.1) забезпечити необхідні умови для проведення навчальних тренінгів (в тому числі потужності каналів підключення до Інтернету), а також підбір і підготовку учасників освітньої програми відповідно до вимог, що додаються (додатки №3, 4);

3.2) визначити відповідальних за проведення заходів щодо впровадження освітньої програми "Intel® Навчання для майбутнього".

4. Департаменту професійно-технічної освіти (Десятов Т.М. ),Науково-методичному центру професійно-технічної освіти (Паржницький В.В.):

4.1) надати організаційну та науково-методичну допомогу освітнім установам та професійно-технічним навчальним закладам, які беруть участь у освітній програмі "Intel® Навчання для майбутнього";

4.2) забезпечити систематичний моніторинг результатів впровадження освітньої програми "Intel® Навчання для майбутнього" з метою подальшого вдосконалення навчально-методичного забезпечення й запровадження набутого позитивного досвіду в практику діяльності професійно-технічних навчальних закладів.

5. Наказ опублікувати в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України", газеті „Освіта України", журналі „Професійно-технічна освіта", розмістити на сайтах міністерства та програми „Intel® Навчання для майбутнього".

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника міністра Жебровського Б.М.

Міністр       С.М. Ніколаєнко

Додаток 1
до наказу МОН України
від 13.01.2006 р. № 10

ПРОГРАМА
запровадження освітньої програми "Intel ® Навчання для майбутнього" щодо навчання педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів

Мета і основні завдання

Мета: впровадити методичну систему навчання педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виробничому процесі.

Основними завданнями програми є:

створення передумов для входження освіти України до єдиного європейського освітнього простору шляхом впровадження в систему професійно-технічної освіти України методичної системи навчання педагогічних працівників ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничому процесі;

інформатизація навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах;

створення інформаційного ресурсу в системі професійно-технічної освіти.

Основні етапи виконання

Програма передбачає два етапи реалізації визначених у ній завдань:

перший етап (2006 р.):

 • підготовка 30 регіональних координаторів програми (2 тренінги);
 • підготовка 60 регіональних тренерів-методистів з числа викладачів професійно-технічних навчальних закладів (4 тренінги);
 • підготовка 15 тренерів-методистів з числа викладачів Донецького інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників АПН України (1 тренінг);
 • підготовка 15 тренерів-методистів з числа викладачів індустріально-педагогічних коледжів (1 тренінг);
 • проведення навчання педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів у регіональних комп'ютерних центрах підготовленими тренерами.

другий етап (2007- 2010 р. р.):

 • аналіз, узагальнення результатів та внесення корективів до освітньої програми;
 • впровадження програми для більшого масиву педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

Очікувані результати

1. Запровадження системи методичної підготовки педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів щодо ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничому процесі.

2. Планується:

 • підготовка методистів-координаторів - 30 (2006 р.);
 • підготовка тренерів-методистів - 90 (2006 р.), 100 (2007 р.), 100 (2008 р.), 100 (2009 р.), 100 (2010 р.),
 • перепідготовка педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів - 3 000 (2006 р.), 3 000 (2007 р.), 3 000 (2008 р.), 3 000 (2009 р.), 3 000 (2010 р.);
 • підготовка вчителів та студентів індустріально-педагогічних коледжів - 500 чоловік (2006 р.), 1000 (2007 р.), 1000 (2008 р.), 1000 (2009 р.), 1000 (2010 р.),

3. Реалізація нових підходів до організації навчально-виробничого процесу шляхом ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій, активізація самостійної дослідницької діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів.

4. Підвищення якості підготовки конкурентоспроможних на ринку праці випускників професійно-технічних навчальних закладів за умови інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.

Додаток 3
до наказу МОН України
від 13.01.2006 р. № 10

Вимоги до комп'ютерного класу для проведення тренінгів за програмою "Intel ® Навчання для майбутнього"

Класи мають бути оснащені:

 • 10-20 комп'ютерів нового покоління з операційними системами Windows XP, бажано з українським інтерфейсом (MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet Explorer + MS Publisher (не нижче XP), MS Outlook).
 • Всі комп'ютери мають бути в локальній мережі та підключені до Internet за окремо виділеною лінією (не dial-up).

Необхідне обладнання:

 • принтер
 • фліпчарт (блокнот А1) або папір формату А1 для запису (20 арк.)
 • сканер
 • ксерокс
 • мультимедійний проектор та екран або графопроектор (кодоскоп)
 • мікрофон та гучномовці*
 • цифровий фотоапарат/ відеокамера*
 • папір А4

Умови:

 • Комп'ютери мають мати достатньо місця на жорсткому диску для інсталяції програми MS Publisher (XP) і збереження власних продуктів, створених учасниками тренінгу
 • Умови в класі мають бути комфортними для створення творчої атмосфери. (Бажано, щоб клас знаходився поруч з місцем проживання та харчування учасників)*
 • У разі, коли клас не підключено до мережі Інтернет, треба мати емуляційні диски або електронні енциклопедії з різних навчальних предметів
 • Бажано мати електронні енциклопедії та педагогічні програмні засоби навчального призначення
 • Адміністрація навчального закладу / установи має надати можливість користуватись обладнанням для проведення тренінгу протягом 6 діб тижня: 48 годин аудиторних занять + 20 годин самостійних занять.

Можливі наступні моделі проведення тренінгів:

 • 6 днів поспіль (найбільш ефективна);
 • 3 дні + 3 дні;
 • 2 дні + 2 дні + 2 дні.

Додаток 4
до наказу МОН України
від 13.01.2006 р. № 10

Вимоги до учасників освітньої програми

Учасниками освітньої програми мають бути: методистами регіональних науково(навчально)-методичних центрів професійно-технічної освіти, педагогічними працівниками професійно-технічних навчальних закладів, педагогічними працівниками та студентами індустріально-педагогічних коледжів, педагогічними працівниками Донецького інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників АПН України.

Вони повинні мати стійкі, розвинені навички роботи на комп'ютері, а саме:

 • набору, форматування та редагування тексту;
 • копіювання, зберігання, видалення та вставки текстів та графіків;
 • зберігання електронних документів;
 • користування електронною поштою;
 • здійснення навігації та пошуку в мережі Інтернет;
 • користування операційною системою Windows* 98, 2000, XP, або 2003.

Додаткові необхідні навички та досвід:

 • обізнаність з MS*Word, MS*Exсel, MS* Power Point;
 • застосування інтерактивних технологій в навчанні;
 • створення веб-сторінки;
 • проведення занять для дорослих;
 • розвинені комунікативні навички.

Тренери-методисти програми повинні:

 • обов'язково пройти 48 годинний тренінг у класі, а також провести не менш 20 годин поза класом, для створення свого Портфоліо1 навчального проекту, який інтегрує інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) в реально існуючі навчальні плани;
 • розуміти та бути готовими використовувати інноваційні методики (метод навчальних проектів та інші);
 • мати змогу проводити 48 годинні інтерактивні тренінги за програмою 3-4 раз на рік;

По закінченні 48-годинного тренінгу учасники мають:

 • запровадити свої навчальні проекти в реальному навчально-виховному процесі;
 • провести принаймні 1 пробний тренінг (бета-тренінг) з викладачами;
 • подати Портфоліо учасників свого тренінгу експерту програми;
 • пройти 24-годинний майстер-клас за програмою "Intel® Навчання для майбутнього". Всі Портфоліо учасників тренінгів зберігаються тренерами на CD-RW, надаються експертам Програми протягом доби для аналізу, і є підставою для надання звання тренера програми "Intel® Навчання для майбутнього".

Всі ці заходи є обов'язковою умовою отримання звання "тренер".

Портфоліо навчального проекту включає:

1) План проекту, навчальні цілі якого враховуватимуть вимоги державних освітніх стандартів та державних навчальних програм.

2) Приклади робіт, підготовлених слухачем у ролі учня за допомогою комп'ютера:

 • учнівської мультимедійної презентації;
 • учнівської публікації (інформаційний бюлетень чи буклет);
 • учнівського веб-сайту.

3) Форми та критерії оцінювання діяльності учнів по створенню:

 • мультимедійної комп'ютерної презентації;
 • публікації (інформаційного бюлетеня чи буклету);
 • веб-сайту.

4) Дидактичні матеріали для учнів:

 • роздаткові матеріали, тести для учнів, шаблони документів.

5) Методичні матеріали для вчителя:

 • вчительська мультимедійна презентація, публікація (інформаційний бюлетень або буклет) чи веб-сайт;
 • інструкції по організації роботи в Проекті, правила роботи з різним обладнанням тощо.

6) План реалізації Проекту.

7) Список інформаційних джерел.


13.01.2006

Популярні новини
Виші можуть видавати дипломи з відзнакою Заклади можуть видавати дипломи з відомостями про відмінні досягнення випускників
В Україні затверджені нові форми дипломів про вищу освіту Міністерством освіти затверджені нові форми документів про вищу освіту та наукові ступені
Спогади під ялинкою: два роки НАЗЯВО в офіційному статусі Національне агентство сформувало спільноту людей, причетних до тектонічних зсувів у вищій школі
Виші зможуть преміювати студентів, - міністр Міністерство освіти пропонує розширити можливості стипендіального преміювання
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів