Про запровадження освітньої програми "Intel® Навчання для майбутнього" щодо навчання педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів

Наказ МОН № 10 від 13.01.06 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 10 від 13 січня 2006 року

Про запровадження освітньої програми
"Intel® Навчання для майбутнього"
щодо навчання педагогічних працівників
професійно-технічних навчальних закладів

Відповідно до указу Президента України № 1497/2005 від 20.10.2005 "Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій" , Державної програми інформатизації та комп'ютеризації професійно-технічних навчальних закладів на 2004-2007 роки, Меморандуму про взаєморозуміння та подальше співробітництво між Міністерством освіти і науки України і Компанією Інтел Юкрейн Майкроелектронікс Лімітед та необхідністю створення умов щодо ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничому процесі професійно-технічних навчальних закладів наказую:

1. Запровадити освітню програму "Intel® Навчання для майбутнього" щодо навчання педагогічних працівників ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально - виробничому процесі професійно-технічних навчальних закладів.

2. Затвердити Програму запровадження освітньої програми "Intel® Навчання для майбутнього"(додаток №1), Склад робочої групи для супроводу та узагальнення результатів освітньої програми (додаток №2).

3. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, директорам Донецького інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників АПН України (А.С. Нікуліна ), Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка (О.І. Щербак), професійно-технічних навчальних закладів:

3.1) забезпечити необхідні умови для проведення навчальних тренінгів (в тому числі потужності каналів підключення до Інтернету), а також підбір і підготовку учасників освітньої програми відповідно до вимог, що додаються (додатки №3, 4);

3.2) визначити відповідальних за проведення заходів щодо впровадження освітньої програми "Intel® Навчання для майбутнього".

4. Департаменту професійно-технічної освіти (Десятов Т.М. ),Науково-методичному центру професійно-технічної освіти (Паржницький В.В.):

4.1) надати організаційну та науково-методичну допомогу освітнім установам та професійно-технічним навчальним закладам, які беруть участь у освітній програмі "Intel® Навчання для майбутнього";

4.2) забезпечити систематичний моніторинг результатів впровадження освітньої програми "Intel® Навчання для майбутнього" з метою подальшого вдосконалення навчально-методичного забезпечення й запровадження набутого позитивного досвіду в практику діяльності професійно-технічних навчальних закладів.

5. Наказ опублікувати в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України", газеті „Освіта України", журналі „Професійно-технічна освіта", розмістити на сайтах міністерства та програми „Intel® Навчання для майбутнього".

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника міністра Жебровського Б.М.

Міністр       С.М. Ніколаєнко

Додаток 1
до наказу МОН України
від 13.01.2006 р. № 10

ПРОГРАМА
запровадження освітньої програми "Intel ® Навчання для майбутнього" щодо навчання педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів

Мета і основні завдання

Мета: впровадити методичну систему навчання педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виробничому процесі.

Основними завданнями програми є:

створення передумов для входження освіти України до єдиного європейського освітнього простору шляхом впровадження в систему професійно-технічної освіти України методичної системи навчання педагогічних працівників ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничому процесі;

інформатизація навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах;

створення інформаційного ресурсу в системі професійно-технічної освіти.

Основні етапи виконання

Програма передбачає два етапи реалізації визначених у ній завдань:

перший етап (2006 р.):

 • підготовка 30 регіональних координаторів програми (2 тренінги);
 • підготовка 60 регіональних тренерів-методистів з числа викладачів професійно-технічних навчальних закладів (4 тренінги);
 • підготовка 15 тренерів-методистів з числа викладачів Донецького інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників АПН України (1 тренінг);
 • підготовка 15 тренерів-методистів з числа викладачів індустріально-педагогічних коледжів (1 тренінг);
 • проведення навчання педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів у регіональних комп'ютерних центрах підготовленими тренерами.

другий етап (2007- 2010 р. р.):

 • аналіз, узагальнення результатів та внесення корективів до освітньої програми;
 • впровадження програми для більшого масиву педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

Очікувані результати

1. Запровадження системи методичної підготовки педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів щодо ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничому процесі.

2. Планується:

 • підготовка методистів-координаторів - 30 (2006 р.);
 • підготовка тренерів-методистів - 90 (2006 р.), 100 (2007 р.), 100 (2008 р.), 100 (2009 р.), 100 (2010 р.),
 • перепідготовка педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів - 3 000 (2006 р.), 3 000 (2007 р.), 3 000 (2008 р.), 3 000 (2009 р.), 3 000 (2010 р.);
 • підготовка вчителів та студентів індустріально-педагогічних коледжів - 500 чоловік (2006 р.), 1000 (2007 р.), 1000 (2008 р.), 1000 (2009 р.), 1000 (2010 р.),

3. Реалізація нових підходів до організації навчально-виробничого процесу шляхом ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій, активізація самостійної дослідницької діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів.

4. Підвищення якості підготовки конкурентоспроможних на ринку праці випускників професійно-технічних навчальних закладів за умови інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.

Додаток 3
до наказу МОН України
від 13.01.2006 р. № 10

Вимоги до комп'ютерного класу для проведення тренінгів за програмою "Intel ® Навчання для майбутнього"

Класи мають бути оснащені:

 • 10-20 комп'ютерів нового покоління з операційними системами Windows XP, бажано з українським інтерфейсом (MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet Explorer + MS Publisher (не нижче XP), MS Outlook).
 • Всі комп'ютери мають бути в локальній мережі та підключені до Internet за окремо виділеною лінією (не dial-up).

Необхідне обладнання:

 • принтер
 • фліпчарт (блокнот А1) або папір формату А1 для запису (20 арк.)
 • сканер
 • ксерокс
 • мультимедійний проектор та екран або графопроектор (кодоскоп)
 • мікрофон та гучномовці*
 • цифровий фотоапарат/ відеокамера*
 • папір А4

Умови:

 • Комп'ютери мають мати достатньо місця на жорсткому диску для інсталяції програми MS Publisher (XP) і збереження власних продуктів, створених учасниками тренінгу
 • Умови в класі мають бути комфортними для створення творчої атмосфери. (Бажано, щоб клас знаходився поруч з місцем проживання та харчування учасників)*
 • У разі, коли клас не підключено до мережі Інтернет, треба мати емуляційні диски або електронні енциклопедії з різних навчальних предметів
 • Бажано мати електронні енциклопедії та педагогічні програмні засоби навчального призначення
 • Адміністрація навчального закладу / установи має надати можливість користуватись обладнанням для проведення тренінгу протягом 6 діб тижня: 48 годин аудиторних занять + 20 годин самостійних занять.

Можливі наступні моделі проведення тренінгів:

 • 6 днів поспіль (найбільш ефективна);
 • 3 дні + 3 дні;
 • 2 дні + 2 дні + 2 дні.

Додаток 4
до наказу МОН України
від 13.01.2006 р. № 10

Вимоги до учасників освітньої програми

Учасниками освітньої програми мають бути: методистами регіональних науково(навчально)-методичних центрів професійно-технічної освіти, педагогічними працівниками професійно-технічних навчальних закладів, педагогічними працівниками та студентами індустріально-педагогічних коледжів, педагогічними працівниками Донецького інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників АПН України.

Вони повинні мати стійкі, розвинені навички роботи на комп'ютері, а саме:

 • набору, форматування та редагування тексту;
 • копіювання, зберігання, видалення та вставки текстів та графіків;
 • зберігання електронних документів;
 • користування електронною поштою;
 • здійснення навігації та пошуку в мережі Інтернет;
 • користування операційною системою Windows* 98, 2000, XP, або 2003.

Додаткові необхідні навички та досвід:

 • обізнаність з MS*Word, MS*Exсel, MS* Power Point;
 • застосування інтерактивних технологій в навчанні;
 • створення веб-сторінки;
 • проведення занять для дорослих;
 • розвинені комунікативні навички.

Тренери-методисти програми повинні:

 • обов'язково пройти 48 годинний тренінг у класі, а також провести не менш 20 годин поза класом, для створення свого Портфоліо1 навчального проекту, який інтегрує інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) в реально існуючі навчальні плани;
 • розуміти та бути готовими використовувати інноваційні методики (метод навчальних проектів та інші);
 • мати змогу проводити 48 годинні інтерактивні тренінги за програмою 3-4 раз на рік;

По закінченні 48-годинного тренінгу учасники мають:

 • запровадити свої навчальні проекти в реальному навчально-виховному процесі;
 • провести принаймні 1 пробний тренінг (бета-тренінг) з викладачами;
 • подати Портфоліо учасників свого тренінгу експерту програми;
 • пройти 24-годинний майстер-клас за програмою "Intel® Навчання для майбутнього". Всі Портфоліо учасників тренінгів зберігаються тренерами на CD-RW, надаються експертам Програми протягом доби для аналізу, і є підставою для надання звання тренера програми "Intel® Навчання для майбутнього".

Всі ці заходи є обов'язковою умовою отримання звання "тренер".

Портфоліо навчального проекту включає:

1) План проекту, навчальні цілі якого враховуватимуть вимоги державних освітніх стандартів та державних навчальних програм.

2) Приклади робіт, підготовлених слухачем у ролі учня за допомогою комп'ютера:

 • учнівської мультимедійної презентації;
 • учнівської публікації (інформаційний бюлетень чи буклет);
 • учнівського веб-сайту.

3) Форми та критерії оцінювання діяльності учнів по створенню:

 • мультимедійної комп'ютерної презентації;
 • публікації (інформаційного бюлетеня чи буклету);
 • веб-сайту.

4) Дидактичні матеріали для учнів:

 • роздаткові матеріали, тести для учнів, шаблони документів.

5) Методичні матеріали для вчителя:

 • вчительська мультимедійна презентація, публікація (інформаційний бюлетень або буклет) чи веб-сайт;
 • інструкції по організації роботи в Проекті, правила роботи з різним обладнанням тощо.

6) План реалізації Проекту.

7) Список інформаційних джерел.


13.01.2006

Популярні новини
Пільги та конкурси при вступі містять високі корупційні ризики  Справедливий доступ до вишів залишається однією з проблем, що пов'язана з корупційними ризиками
МОН планує удосконалювати цифрові іспити МОН планує удосконалити програмне забезпечення для проведення цифрових іспитів
Рейтинг вишів за результатами вступної кампанії 2022 року Опубліковано щорічний рейтинг закладів вищої освіти за результатами вступної кампанії 2022 року
У вишах лояльно ставляться до освітнього процесу, – ДСЯО Трохи більше ніж половина студентів і викладачів вважають рівень освітніх послуг досить сталим
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів