Про затвердження Положення про навчально-практичний центр (за галузевим спрямуванням) професійно-технічного навчального закладу

Наказ МОНмолодьспорт № 694 від 14.06.12 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 694 від 14 червня 2012 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
від 04 липня 2012 року за № 1109/21421

Про затвердження Положення про
навчально-практичний центр (за галузевим спрямуванням)
професійно-технічного навчального закладу

Відповідно до статті 29 Закону України "Про професійно-технічну освіту", на виконання Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 495, та з метою підвищення якості та конкурентоспроможності професійно-технічної освіти для громадян України відповідно до вимог інноваційного розвитку суспільства та економіки наказую:

1. Затвердити Положення про навчально-практичний центр (за галузевим спрямуванням) професійно-технічного навчального закладу, що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В. В.), Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій провести необхідну роботу щодо створення навчально-практичних центрів (за галузевим спрямуванням) професійно-технічних навчальних закладів.

3. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.), директорам навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі надати методичну допомогу професійно-технічним навчальним закладам в організації роботи навчально-практичних центрів (за галузевим спрямуванням) професійно-технічних навчальних закладів.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
14 червня 2012 року № 694

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
від 04 липня 2012 року за № 1109/21421

ПОЛОЖЕННЯ
про навчально-практичний центр (за галузевим спрямуванням) професійно-технічного навчального закладу

I. Загальні положення

1.1. Навчально-практичний центр (далі – НПЦ) є структурним підрозділом державного професійно-технічного навчального закладу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі - професійно-технічний навчальний заклад).

1.2. Головною метою діяльності НПЦ є реалізація завдань щодо вдосконалення практичної підготовки учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів, підвищення кваліфікації фахівців підприємств, організацій, установ (далі – слухачі), впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів, здійснення шляхом співробітництва і взаємодії  постійного зв'язку між підприємствами та іншими професійно-технічними навчальними закладами з метою поширення інноваційних педагогічних та виробничих технологій, інформації щодо новітніх матеріалів, інструментів, обладнання тощо.

1.3. НПЦ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року № 419, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 711/12585, іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та цим Положенням.

1.4. НПЦ створюється наказом директора професійно-технічного навчального закладу відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій про утворення НПЦ за погодженням з Міністерством освіти і науки молоді та спорту України.

ІІ. Напрями діяльності НПЦ

2.1. Співробітництво з виробничими підприємствами, організаціями, установами (далі – підприємства), навчальними закладами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, державними і громадськими організаціями, іншими заінтересованими органами щодо впровадження інноваційних підходів до здійснення системного комплексного, орієнтованого на практику освітнього процесу в системі професійно-технічної освіти.

2.2. Реалізація завдань щодо впровадження у навчально-виробничий процес сучасних методик професійного навчання із застосуванням новітніх педагогічних та виробничих технологій, техніки, обладнання, інструментів і матеріалів.

2.3. Створення цілісної системи новітніх методик професійного навчання на основі вивчення кращого досвіду та його впровадження в інших навчальних закладах і установах.

2.4. Інформатизація і комп'ютеризація процесу професійного навчання.

ІІІ. Функції НПЦ

3.1. Сприяння підвищенню якості професійної підготовки слухачів закладу, перепідготовка незайнятого населення, підвищення кваліфікації, стажування робітників підприємств із використанням технологічних і виробничих інновацій.

3.2. Організація стажування майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-теоретичної підготовки навчальних закладів на базі НПЦ.

3.3. Формування пропозицій щодо вдосконалення робочих навчальних програм із предметів професійно-теоретичної підготовки і виробничого навчання, спрямованих на вивчення та оволодіння слухачами новітніми матеріалами і технологіями.

3.4. Надання тренінгових, маркетингових, інформаційних, виробничих послуг з метою вирішення поточних і програмних завдань, що стоять перед навчальним закладом.

3.5. Надання навчальним закладам консультативної, інформаційної та посередницької допомоги з питань використання інноваційних матеріалів і технологій підприємствами.

3.6. Надання практичної та методичної допомоги професійно-технічним навчальним закладам з питань впровадження у навчально-виробничий процес новітніх технологій і матеріалів.

3.7. Розроблення інформаційно-методичного супроводу, спрямованого на підвищення якості професійної підготовки, а саме: підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, педагогічних програмних засобів, дидактичних матеріалів та інше.

3.8. Організація та проведення семінарів-практикумів, конференцій, засідань методичних секцій та інших заходів з питань впровадження новітніх технологій і матеріалів у процес підготовки робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах.

ІV. Управління діяльністю НПЦ

4.1. Керівництво НПЦ здійснює директор професійно-технічного навчального закладу.

4.2. Координацію науково-методичної роботи НПЦ здійснюють Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, навчально (науково)-методичні центри (кабінети) професійно- технічної освіти Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4.3. Річні плани та звіти про діяльність НПЦ узагальнюються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

V. Кадрове забезпечення діяльності НПЦ

5.1. Керівник професійно-технічного навчального закладу затверджує штатний розпис і штат НПЦ за рахунок коштів спеціального фонду.

5.2. При затвердженні штатного розпису слід керуватись штатними нормативами, схемами посадових окладів та умовами оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей економіки.

5.3.  До роботи в НПЦ можуть залучатися штатні працівники професійно-технічного навчального закладу.

5.4. На працівників НПЦ поширюються усі права та обов'язки працівників професійно-технічного навчального закладу.

VI. Забезпечення діяльності НПЦ

Забезпечення діяльності НПЦ здійснюється професійно-технічним навчальним закладом в межах коштів, виділених на його діяльність, а також за участю підприємств, які є соціальними партнерами професійно-технічного навчального закладу, на засадах, визначених договорами між цими підприємствами та навчальним закладом.

Директор департаменту
професійно-технічної освіти       В.В. Супрун

Освіта.ua
14.06.2012

Популярні новини
Стипендії отримуватимуть 40-45% студентів У 2022 році кількість одержувачів академічних стипендій становитиме 40-45%
В Україні змінено порядок присудження ступеня PhD Кабінет Міністрів затвердив новий порядок присудження ступеня доктора філософії
Уряд здійснив кілька призначень на освітні посади Кабінет Міністрів здійснив кілька призначень на посади у Міністерстві освіти, НАЗЯВО та ДСЯО
НАН долучиться до створення Президентського університету МОН та Національна академія наук домовилися об'єднати зусилля для розвитку проекту
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів