Про затвердження Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів на кращу організацію методичної роботи з педагогічними кадрами

Наказ МОН № 317 від 26.05.05 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 317 від 26 травня 2005 року

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2005 р.
за № 685/10965

Про затвердження Положення
про Всеукраїнський огляд-конкурс методичних
кабінетів професійно-технічних навчальних
закладів на кращу організацію методичної
роботи з педагогічними кадрами

З метою удосконалення методичної роботи з педагогічними і керівними кадрами професійно-технічних навчальних закладів, підвищення їх кваліфікації та фахового рівня в умовах переходу на новий зміст і структуру навчання, активізації діяльності методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів наказую:

1. Провести впродовж 2005 року Всеукраїнський огляд-конкурс методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів на кращу організацію методичної роботи з педагогічними кадрами (далі - огляд-конкурс).

2. Затвердити Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів на кращу організацію методичної роботи з педагогічними кадрами (додається).

3. Департаменту професійно-технічної освіти (Десятов Т.М.), Науково-методичному центру професійно-технічної освіти (Паржницький В.В.):

3.1. Забезпечити відповідно до затвердженого Положення проведення IV (завершального) етапу огляду-конкурсу та підбиття його підсумків.

3.2. Провести в IV кварталі 2005 року науково-практичну конференцію з проблем діяльності методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів.

4. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити активну участь науково-методичних центрів професійно-технічної освіти, інститутів післядипломної педагогічної освіти у зазначеному огляді-конкурсі.

5. Скасувати наказ Міністерства освіти і науки від 14.09.2004 № 727 "Про Всеукраїнський огляд-конкурс методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів на кращу організацію методичної роботи з педагогічними кадрами".

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра освіти і науки України Жебровського Б.М.

Міністр       С.М. Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міносвіти і науки
України
26.05.2005 № 317

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2005 р.
за № 685/10965

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський огляд-конкурс методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів на кращу організацію методичної роботи з педагогічними кадрами

1. Загальні положення

Всеукраїнський огляд-конкурс методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів на кращу організацію методичної роботи з педагогічними кадрами (далі - огляд-конкурс) у системі післядипломної педагогічної освіти спрямований на активізацію і вдосконалення діяльності та навчально-методичного і кадрового забезпечення методичних кабінетів, поліпшення умов роботи методичних працівників, спонукання їх до творчої пошукової діяльності.

2. Мета огляду-конкурсу

Головною метою огляду-конкурсу є вдосконалення методичної роботи з педагогічними і керівними кадрами професійно-технічних навчальних закладів, підвищення їх кваліфікації та фахового рівня в умовах переходу на новий зміст і структуру навчання; огляд їх наукового, навчально-методичного і кадрового забезпечення, виявлення і поширення сучасних технологій і моделей, оптимальних форм і методів роботи з педагогічними кадрами.

3. Мета і завдання огляду-конкурсу

3.1. Виявлення стану реалізації завдань і напрямків роботи методичних кабінетів з педагогічними кадрами, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 року № 1240 "Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад".

3.2. Пошук сучасних ефективних форм і методів організації і проведення методичної роботи в умовах переходу на новий зміст і структуру професійно-технічної освіти.

3.3. Пропагування досвіду співпраці методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів з регіональними навчально-методичними центрами професійно-технічної освіти з питань підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

3.4. Виявлення ефективних масових, колективних, групових та індивідуальних форм роботи з педагогічними кадрами, у тому числі з використанням сучасних комп'ютерних технологій, що забезпечують належні умови для безперервного професійного вдосконалення і зростання майстерності педагогічних і керівних кадрів освіти.

3.5. Визначення ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади як засновників методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів щодо їх фінансового, матеріально-технічного забезпечення, у тому числі комп'ютерною технікою, і господарського обслуговування.

4. Керівництво оглядом-конкурсом

4.1. Керівництво оглядом-конкурсом здійснюється Всеукраїнським оргкомітетом, на який покладається відповідальність за його організацію та підбиття підсумків; призерів і переможців огляду-конкурсу визначає Всеукраїнське журі.

До складу Всеукраїнського оргкомітету і журі входять відповідальні працівники Міністерства освіти і науки України та його підвідомчих установ, керівники обласних (міських) управлінь освіти і науки та Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, Навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти, досвідчені методисти, викладачі та інші педагогічні працівники професійно-технічних навчальних закладів, представники громадських організацій.

4.2. В Автономній Республіці Крим, областях, у містах Києві та Севастополі регіональні огляди-конкурси проводять відповідно республіканський, обласні та міські (далі - регіональні) оргкомітети і журі, до складу яких входять керівники та працівники управлінь освіти і науки, Навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти, методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів, досвідчені викладачі, методисти, представники асоціацій педагогічних працівників, професійних та творчих спілок, громадськості.

4.3. Склад Всеукраїнського оргкомітету та склад Всеукраїнського журі огляду-конкурсу затверджуються наказом Міністерства освіти і науки України, регіональних - Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

5. Порядок проведення конкурсу

Конкурс проводиться в IV етапи:

I етап (попередній) - методичні кабінети протягом II півріччя навчального року готують і в березні-квітні поточного року надсилають регіональним оргкомітетам заявки з відповідними матеріалами для участі в огляді-конкурсі.

II етап (регіональний) - регіональні оргкомітети та журі розглядають надіслані матеріали, визначають переможців і призерів конкурсу і до 1 червня 2005 року надсилають Всеукраїнському оргкомітету огляду-конкурсу відповідні матеріали для участі переможців на наступних етапах конкурсу: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 37, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти, відділ методичного забезпечення загальноосвітньої підготовки.

III етап (заочний) - протягом квітня-травня журі огляду-конкурсу розглядає матеріали, надіслані регіональними оргкомітетами і журі, та визначає шість кращих із них.

IV етап (завершальний) - протягом вересня 2005 року члени журі огляду-конкурсу безпосередньо ознайомлюються з роботою шістьох методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів і визначають серед них переможця та призерів, а відповідні висновки подаються Всеукраїнському оргкомітету.

Всеукраїнський оргкомітет розглядає подання Всеукраїнського журі та до 1 жовтня 2005 року приймає остаточне рішення про переможців та призерів конкурсу, яке затверджується наказом МОН України.

6. Учасники огляду-конкурсу

В огляді-конкурсі участь беруть на регіональному рівні, як правило, усі методичні кабінети професійно-технічних навчальних закладів даного регіону згідно з поданнями Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим та відповідних управлінь освіти і науки обласних (міських) державних адміністрацій; на III етапі - переможці регіональних оглядів-конкурсів на подання відповідних управлінь освіти і науки; на завершальному IV етапі - шість методичних кабінетів, визначених Всеукраїнським журі в результаті розгляду відповідних матеріалів на заочному етапі.

7. Матеріали, що надсилаються на огляд-конкурс

7.1. Заявка на участь в огляді-конкурсі.

7.2. Подання Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, що містять довідку про навчально-матеріальну базу, у тому числі оснащення їх комп'ютерною технікою, та їх кадрове забезпечення.

7.3. Висновок відповідного Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти про стан і результативність методичної роботи з педагогічними кадрами в професійно-технічному навчальному закладі, моніторинг навчальних досягнень учнів професійно-технічних навчальних закладів, проведення масових заходів, у тому числі конференцій, семінарів, конкурсів, виставок, фестивалів: довідка про кадрове забезпечення методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів (додаток 1); довідка про матеріально-технічне забезпечення методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів (додаток 2); довідка про проведення масових заходів методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів (додаток 3).

7.4. Річний план роботи методичного кабінету професійно-технічних навчальних закладів на навчальний рік та додатки до нього: циклограми, схеми, діаграми, які детально висвітлюють структуру діяльності методичного кабінету.

7.5. Система планування методичної роботи з керівними та педагогічними кадрами закладів освіти регіону на навчальний рік.

7.6. Відеозапис не більше трьох масових заходів, у тому числі семінару, "круглого столу", засідання методичного об'єднання тощо.

7.7. Бібліографія та відповідна друкована продукція методичного кабінету професійно-технічних навчальних закладів, публікації його працівників у педагогічний пресі.

7.8. Картотека матеріалів перспективного педагогічного досвіду, оформлена працівниками методичного кабінету професійно-технічних навчальних закладів та схвалена методичною радою відповідного рівня.

8. Вимоги до матеріалів, що надсилаються на огляд-конкурс

Матеріали, що подаються на огляд-конкурс, повинні розкривати:

- якість та ефективність методичної роботи з педагогічними кадрами, організацію та результативність системи безперервного вдосконалення фахової майстерності та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

- адресну методичну допомогу керівним та педагогічним кадрам професійно-технічного навчального закладу;

- організацію і проведення досліджень з питань упровадження сучасних методик, технологій навчання і виховання, удосконалення форм і методів роботи з педагогічними кадрами, участь працівників методичного кабінету професійно-технічних навчальних закладів в організації діяльності експериментальних педагогічних майданчиків, творчих груп тощо;

- систему виявлення, апробації та впровадження в практику провідного педагогічного досвіду, навчально-методичної літератури, освітніх технологій і сучасних психолого-педагогічних досліджень;

- розробку та впровадження ефективних систем розвитку творчої ініціативи педагогічних працівників, залучення їх до активної участі в конкурсах професійної майстерності;

- співпрацю методичних кабінетів Навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти з інститутами післядипломної педагогічної освіти, науковими установами та вищими навчальними закладами щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом залучення їх до науково-пошукової роботи на відповідних кафедрах;

- організацію і проведення конкурсів і змагань серед здібної учнівської молоді;

- наявність у методичних кабінетах професійно-технічних навчальних закладів наочної та просвітницької інформації.

9. Відзначення переможців огляду-конкурсу

Переможці регіонального огляду-конкурсу нагороджуються грамотами відповідного органу управління освіти і можуть бути представлені в установленому порядку до відзначення їх МОН України. Окремим методичним кабінетам професійно-технічних навчальних закладів, які не стали переможцями, може бути наданий статус "Кращий за напрямками діяльності".

Методичні кабінети професійно-технічних навчальних закладів, що стали переможцями і призерами огляду-конкурсу, нагороджуються дипломами відповідно I, II і III ступенів, а їх працівники - грамотами МОН України, а також можуть бути представлені в установленому порядку до відзначення урядовими нагородами та почесними званнями.

Працівники методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів можуть бути відзначені також грошовими преміями та цінними подарунками, порядок вручення яких визначається Всеукраїнським та регіональними оргкомітетами і журі залежно від наявних умов і можливостей, у тому числі за рахунок залучення позабюджетних коштів.

Директор Науково-методичного
центру професійно-технічної
технічної освіти       В.В.Паржницький

Заступник директора
адміністративно-господарського
департаменту           В.Г.Пужайло

Завантажити: MON_317.doc (83.00 Кб.)


26.05.2005

Популярні новини
Виші можуть видавати дипломи з відзнакою Заклади можуть видавати дипломи з відомостями про відмінні досягнення випускників
В Україні затверджені нові форми дипломів про вищу освіту Міністерством освіти затверджені нові форми документів про вищу освіту та наукові ступені
Спогади під ялинкою: два роки НАЗЯВО в офіційному статусі Національне агентство сформувало спільноту людей, причетних до тектонічних зсувів у вищій школі
Виші зможуть преміювати студентів, - міністр Міністерство освіти пропонує розширити можливості стипендіального преміювання
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів