Про затвердження Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів на кращу організацію методичної роботи з педагогічними кадрами

Наказ МОН № 317 від 26.05.05 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 317 від 26 травня 2005 року

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2005 р.
за № 685/10965

Про затвердження Положення
про Всеукраїнський огляд-конкурс методичних
кабінетів професійно-технічних навчальних
закладів на кращу організацію методичної
роботи з педагогічними кадрами

З метою удосконалення методичної роботи з педагогічними і керівними кадрами професійно-технічних навчальних закладів, підвищення їх кваліфікації та фахового рівня в умовах переходу на новий зміст і структуру навчання, активізації діяльності методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів наказую:

1. Провести впродовж 2005 року Всеукраїнський огляд-конкурс методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів на кращу організацію методичної роботи з педагогічними кадрами (далі - огляд-конкурс).

2. Затвердити Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів на кращу організацію методичної роботи з педагогічними кадрами (додається).

3. Департаменту професійно-технічної освіти (Десятов Т.М.), Науково-методичному центру професійно-технічної освіти (Паржницький В.В.):

3.1. Забезпечити відповідно до затвердженого Положення проведення IV (завершального) етапу огляду-конкурсу та підбиття його підсумків.

3.2. Провести в IV кварталі 2005 року науково-практичну конференцію з проблем діяльності методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів.

4. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити активну участь науково-методичних центрів професійно-технічної освіти, інститутів післядипломної педагогічної освіти у зазначеному огляді-конкурсі.

5. Скасувати наказ Міністерства освіти і науки від 14.09.2004 № 727 "Про Всеукраїнський огляд-конкурс методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів на кращу організацію методичної роботи з педагогічними кадрами".

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра освіти і науки України Жебровського Б.М.

Міністр       С.М. Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міносвіти і науки
України
26.05.2005 № 317

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2005 р.
за № 685/10965

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський огляд-конкурс методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів на кращу організацію методичної роботи з педагогічними кадрами

1. Загальні положення

Всеукраїнський огляд-конкурс методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів на кращу організацію методичної роботи з педагогічними кадрами (далі - огляд-конкурс) у системі післядипломної педагогічної освіти спрямований на активізацію і вдосконалення діяльності та навчально-методичного і кадрового забезпечення методичних кабінетів, поліпшення умов роботи методичних працівників, спонукання їх до творчої пошукової діяльності.

2. Мета огляду-конкурсу

Головною метою огляду-конкурсу є вдосконалення методичної роботи з педагогічними і керівними кадрами професійно-технічних навчальних закладів, підвищення їх кваліфікації та фахового рівня в умовах переходу на новий зміст і структуру навчання; огляд їх наукового, навчально-методичного і кадрового забезпечення, виявлення і поширення сучасних технологій і моделей, оптимальних форм і методів роботи з педагогічними кадрами.

3. Мета і завдання огляду-конкурсу

3.1. Виявлення стану реалізації завдань і напрямків роботи методичних кабінетів з педагогічними кадрами, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 року № 1240 "Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад".

3.2. Пошук сучасних ефективних форм і методів організації і проведення методичної роботи в умовах переходу на новий зміст і структуру професійно-технічної освіти.

3.3. Пропагування досвіду співпраці методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів з регіональними навчально-методичними центрами професійно-технічної освіти з питань підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

3.4. Виявлення ефективних масових, колективних, групових та індивідуальних форм роботи з педагогічними кадрами, у тому числі з використанням сучасних комп'ютерних технологій, що забезпечують належні умови для безперервного професійного вдосконалення і зростання майстерності педагогічних і керівних кадрів освіти.

3.5. Визначення ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади як засновників методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів щодо їх фінансового, матеріально-технічного забезпечення, у тому числі комп'ютерною технікою, і господарського обслуговування.

4. Керівництво оглядом-конкурсом

4.1. Керівництво оглядом-конкурсом здійснюється Всеукраїнським оргкомітетом, на який покладається відповідальність за його організацію та підбиття підсумків; призерів і переможців огляду-конкурсу визначає Всеукраїнське журі.

До складу Всеукраїнського оргкомітету і журі входять відповідальні працівники Міністерства освіти і науки України та його підвідомчих установ, керівники обласних (міських) управлінь освіти і науки та Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, Навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти, досвідчені методисти, викладачі та інші педагогічні працівники професійно-технічних навчальних закладів, представники громадських організацій.

4.2. В Автономній Республіці Крим, областях, у містах Києві та Севастополі регіональні огляди-конкурси проводять відповідно республіканський, обласні та міські (далі - регіональні) оргкомітети і журі, до складу яких входять керівники та працівники управлінь освіти і науки, Навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти, методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів, досвідчені викладачі, методисти, представники асоціацій педагогічних працівників, професійних та творчих спілок, громадськості.

4.3. Склад Всеукраїнського оргкомітету та склад Всеукраїнського журі огляду-конкурсу затверджуються наказом Міністерства освіти і науки України, регіональних - Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

5. Порядок проведення конкурсу

Конкурс проводиться в IV етапи:

I етап (попередній) - методичні кабінети протягом II півріччя навчального року готують і в березні-квітні поточного року надсилають регіональним оргкомітетам заявки з відповідними матеріалами для участі в огляді-конкурсі.

II етап (регіональний) - регіональні оргкомітети та журі розглядають надіслані матеріали, визначають переможців і призерів конкурсу і до 1 червня 2005 року надсилають Всеукраїнському оргкомітету огляду-конкурсу відповідні матеріали для участі переможців на наступних етапах конкурсу: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 37, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти, відділ методичного забезпечення загальноосвітньої підготовки.

III етап (заочний) - протягом квітня-травня журі огляду-конкурсу розглядає матеріали, надіслані регіональними оргкомітетами і журі, та визначає шість кращих із них.

IV етап (завершальний) - протягом вересня 2005 року члени журі огляду-конкурсу безпосередньо ознайомлюються з роботою шістьох методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів і визначають серед них переможця та призерів, а відповідні висновки подаються Всеукраїнському оргкомітету.

Всеукраїнський оргкомітет розглядає подання Всеукраїнського журі та до 1 жовтня 2005 року приймає остаточне рішення про переможців та призерів конкурсу, яке затверджується наказом МОН України.

6. Учасники огляду-конкурсу

В огляді-конкурсі участь беруть на регіональному рівні, як правило, усі методичні кабінети професійно-технічних навчальних закладів даного регіону згідно з поданнями Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим та відповідних управлінь освіти і науки обласних (міських) державних адміністрацій; на III етапі - переможці регіональних оглядів-конкурсів на подання відповідних управлінь освіти і науки; на завершальному IV етапі - шість методичних кабінетів, визначених Всеукраїнським журі в результаті розгляду відповідних матеріалів на заочному етапі.

7. Матеріали, що надсилаються на огляд-конкурс

7.1. Заявка на участь в огляді-конкурсі.

7.2. Подання Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, що містять довідку про навчально-матеріальну базу, у тому числі оснащення їх комп'ютерною технікою, та їх кадрове забезпечення.

7.3. Висновок відповідного Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти про стан і результативність методичної роботи з педагогічними кадрами в професійно-технічному навчальному закладі, моніторинг навчальних досягнень учнів професійно-технічних навчальних закладів, проведення масових заходів, у тому числі конференцій, семінарів, конкурсів, виставок, фестивалів: довідка про кадрове забезпечення методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів (додаток 1); довідка про матеріально-технічне забезпечення методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів (додаток 2); довідка про проведення масових заходів методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів (додаток 3).

7.4. Річний план роботи методичного кабінету професійно-технічних навчальних закладів на навчальний рік та додатки до нього: циклограми, схеми, діаграми, які детально висвітлюють структуру діяльності методичного кабінету.

7.5. Система планування методичної роботи з керівними та педагогічними кадрами закладів освіти регіону на навчальний рік.

7.6. Відеозапис не більше трьох масових заходів, у тому числі семінару, "круглого столу", засідання методичного об'єднання тощо.

7.7. Бібліографія та відповідна друкована продукція методичного кабінету професійно-технічних навчальних закладів, публікації його працівників у педагогічний пресі.

7.8. Картотека матеріалів перспективного педагогічного досвіду, оформлена працівниками методичного кабінету професійно-технічних навчальних закладів та схвалена методичною радою відповідного рівня.

8. Вимоги до матеріалів, що надсилаються на огляд-конкурс

Матеріали, що подаються на огляд-конкурс, повинні розкривати:

- якість та ефективність методичної роботи з педагогічними кадрами, організацію та результативність системи безперервного вдосконалення фахової майстерності та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

- адресну методичну допомогу керівним та педагогічним кадрам професійно-технічного навчального закладу;

- організацію і проведення досліджень з питань упровадження сучасних методик, технологій навчання і виховання, удосконалення форм і методів роботи з педагогічними кадрами, участь працівників методичного кабінету професійно-технічних навчальних закладів в організації діяльності експериментальних педагогічних майданчиків, творчих груп тощо;

- систему виявлення, апробації та впровадження в практику провідного педагогічного досвіду, навчально-методичної літератури, освітніх технологій і сучасних психолого-педагогічних досліджень;

- розробку та впровадження ефективних систем розвитку творчої ініціативи педагогічних працівників, залучення їх до активної участі в конкурсах професійної майстерності;

- співпрацю методичних кабінетів Навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти з інститутами післядипломної педагогічної освіти, науковими установами та вищими навчальними закладами щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом залучення їх до науково-пошукової роботи на відповідних кафедрах;

- організацію і проведення конкурсів і змагань серед здібної учнівської молоді;

- наявність у методичних кабінетах професійно-технічних навчальних закладів наочної та просвітницької інформації.

9. Відзначення переможців огляду-конкурсу

Переможці регіонального огляду-конкурсу нагороджуються грамотами відповідного органу управління освіти і можуть бути представлені в установленому порядку до відзначення їх МОН України. Окремим методичним кабінетам професійно-технічних навчальних закладів, які не стали переможцями, може бути наданий статус "Кращий за напрямками діяльності".

Методичні кабінети професійно-технічних навчальних закладів, що стали переможцями і призерами огляду-конкурсу, нагороджуються дипломами відповідно I, II і III ступенів, а їх працівники - грамотами МОН України, а також можуть бути представлені в установленому порядку до відзначення урядовими нагородами та почесними званнями.

Працівники методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів можуть бути відзначені також грошовими преміями та цінними подарунками, порядок вручення яких визначається Всеукраїнським та регіональними оргкомітетами і журі залежно від наявних умов і можливостей, у тому числі за рахунок залучення позабюджетних коштів.

Директор Науково-методичного
центру професійно-технічної
технічної освіти       В.В.Паржницький

Заступник директора
адміністративно-господарського
департаменту           В.Г.Пужайло

Завантажити: MON_317.doc (83.00 Кб.)


26.05.2005

Популярні новини
Пільги та конкурси при вступі містять високі корупційні ризики  Справедливий доступ до вишів залишається однією з проблем, що пов'язана з корупційними ризиками
МОН планує удосконалювати цифрові іспити МОН планує удосконалити програмне забезпечення для проведення цифрових іспитів
Рейтинг вишів за результатами вступної кампанії 2022 року Опубліковано щорічний рейтинг закладів вищої освіти за результатами вступної кампанії 2022 року
У вишах лояльно ставляться до освітнього процесу, – ДСЯО Трохи більше ніж половина студентів і викладачів вважають рівень освітніх послуг досить сталим
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів