Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах

Розпорядження КМУ N 886-р від 17.10.2007 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 17 жовтня 2007 р. N 886-р

Про схвалення плану заходів, спрямованих
на задоволення потреби ринку праці у
кваліфікованих робітничих кадрах

(Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 1396-р від 05.11.2008)

1. Схвалити план заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах (далі - план заходів), що додається.

2. МОН, іншим заінтересованим центральним і місцевим органам виконавчої влади передбачати починаючи з 2008 року в проектах Державного бюджету України та місцевих бюджетів видатки для виконання плану заходів.

3. Міністерствам, іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити виконання плану заходів і надсилати щороку до 15 лютого МОН інформацію про стан справ для її узагальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України       В.ЯНУКОВИЧ

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2007 р. N 886-р

ПЛАН ЗАХОДІВ,
спрямованих на задоволення потреби ринку праці
у кваліфікованих робітничих кадрах

1. Підготувати та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів про внесення змін до законодавчих актів щодо участі роботодавців у підготовці кваліфікованої робочої сили та залучення до зазначеного процесу висококваліфікованих працівників.

МОН, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки,
інші заінтересовані центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.

IV квартал 2007 року.

2. Здійснити організаційні заходи щодо поетапного утворення в державних професійно-технічних навчальних закладах 300 центрів професійно-технічної освіти для впровадження інноваційних технологій. Провести розрахунки обсягу потреби в обладнанні, устаткованні, сільськогосподарській та іншій техніці.

МОН, Мінфін, Мінекономіки, інші
заінтересовані центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації, Академія
педагогічних наук.

2008-2012 роки.

3. Розробити план поетапного оснащення навчально-виробничої бази державних професійно-технічних навчальних закладів, у яких планується утворення центрів професійно-технічної освіти, новим обладнанням, устаткованням, сільськогосподарською та іншою технікою.

МОН, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки,
інші заінтересовані центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.

IV квартал 2007 року.

4. Підготувати та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, які навчались за державним замовленням.

МОН, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки,
інші заінтересовані центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.

II квартал 2008 року.

5. Розробити регіональні програми підготовки кваліфікованих робітничих кадрів на 2008-2012 роки.

Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації, МОН,
Мінекономіки, Мінпраці, інші
заінтересовані центральні
органи виконавчої влади, об'єднання
роботодавців.

2008-2012 роки.

6. Забезпечити оновлення змісту професійно-технічної освіти шляхом подальшого розроблення і впровадження державних стандартів робітничих професій, видання сучасних підручників, посібників, навчально-методичної та іншої літератури, впровадження у навчально-виробничий процес науково-технічних досягнень і новітніх технологій.

МОН, Академія педагогічних наук,
Мінпраці, інші заінтересовані
центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації, об'єднання
роботодавців.

2007-2012 роки.

7. Розробити нормативи забезпечення навчальних майстерень, дільниць, лабораторій, полігонів та господарств державних професійно-технічних навчальних закладів новим обладнанням, устаткованням, сільськогосподарською та іншою технікою.

Академія педагогічних наук, МОН,
Мінфін, Мінекономіки, інші
заінтересовані центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.

III квартал 2009 року.

8. Провести аналіз діяльності державних професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у Львівській, Харківській областях та м. Києві, за підсумками роботи у 2007 році і подати Кабінетові Міністрів України відповідні пропозиції.

МОН, Мінфін, інші заінтересовані
центральні органи виконавчої влади,
Львівська, Харківська обласні та
Київська міська держадміністрації.

IV квартал 2007 року.

9. Вивчити питання щодо задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах з урахуванням міжнародного досвіду і подати Кабінетові Міністрів України відповідні пропозиції.

МОН, Мінпраці, Мінекономіки, МЗС,
інші заінтересовані центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.

IV квартал 2007 року.

10. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України проект порядку формування та розміщення державного замовлення на підготовку науково-педагогічних і кваліфікованих робітничих кадрів для задоволення державної потреби та контролю за його виконанням, а також механізм визначення обсягу потреби ринку праці у таких кадрах.

Мінекономіки, Мінпраці, Мінфін, МОН,
інші заінтересовані центральні органи
виконавчої влади, об'єднання
роботодавців.

III квартал 2008 року.

11. Підготувати та подати Кабінетові Міністрів України проект закону про внесення відповідних змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" з метою усунення перешкод, що виникають під час здійснення закупівлі за державні кошти послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних, зокрема за робітничими професіями.

Мінпраці, Мінекономіки, МОН,
Антимонопольний комітет.

IV квартал 2007 року.

12. Вивчити питання щодо утворення центру незалежної кваліфікаційної атестації та підтвердження кваліфікації і подати Кабінетові Міністрів України узгоджені пропозиції.

Мінпраці, МОН, інші заінтересовані
центральні органи виконавчої влади,
об'єднання роботодавців.

IV квартал 2007 року.

13. Підготувати та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект закону про внесення змін до законодавчих актів щодо удосконалення управління професійно-технічною освітою.

МОН, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки,
інші заінтересовані центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації разом з об'єднаннями
роботодавців і профспілок.

II квартал 2009 року.

(План доповнено пунктом 13 згідно з Розпорядженням КМ N 1396-р від 05.11.2008)

14. Вивчити питання та підготувати проект акта про фінансування державних професійно-технічних навчальних закладів з обласних бюджетів за рахунок видатків, які враховуватимуться під час визначення міжбюджетних трансфертів державного бюджету на відповідний рік, визначити професійно-технічні навчальні заклади, які здійснюють підготовку робітників за професіями, що користуються попитом на ринку праці, та передбачити відповідні бюджетні призначення для цих навчальних закладів на 2009 рік. Внести відповідні зміни до чинних нормативно-правових актів.

МОН, Мінфін, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації разом з об'єднаннями
роботодавців і профспілок.

IV квартал 2008 року.

(План доповнено пунктом 14 згідно з Розпорядженням КМ N 1396-р від 05.11.2008)

15. Підготувати та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта щодо передачі окремих функцій з управління державними професійно-технічними навчальними закладами обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.

МОН, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.

II квартал 2009 року.

(План доповнено пунктом 15 згідно з Розпорядженням КМ N 1396-р від 05.11.2008)

16. Сприяти участі роботодавців у вдосконаленні матеріально-технічної бази державних професійно-технічних навчальних закладів та організації стажування педагогічних працівників на виробництві. У разі потреби подати відповідний проект акта.

МОН, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст,
Мінпраці, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації разом з об'єднаннями
роботодавців і профспілок.

II квартал 2010 року.

(План доповнено пунктом 16 згідно з Розпорядженням КМ N 1396-р від 05.11.2008)

17. Сприяти участі об'єднань роботодавців і профспілок у розробленні регіональних програм підготовки кваліфікованих робітничих кадрів на 2008-2012 роки, спрямованих на вирішення питань забезпечення регіональних ринків праці конкурентоспроможними робітниками з урахуванням пріоритетних напрямів економічного розвитку та підвищення якості їх підготовки.

Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації, Мінекономіки, МОН,
Мінпраці, інші центральні органи
виконавчої влади разом з об'єднаннями
роботодавців і профспілок.

2008-2009 роки.

(План доповнено пунктом 17 згідно з Розпорядженням КМ N 1396-р від 05.11.2008)

18. Доопрацювати кваліфікаційні характеристики робітничих професій з урахуванням сучасних технологій виробництва та сфери послуг і в установленому порядку внести до них зміни та доповнення.

Мінпраці, інші центральні органи
виконавчої влади відповідно
до повноважень разом з об'єднаннями
роботодавців і профспілок.

2008-2012 роки.

(План доповнено пунктом 18 згідно з Розпорядженням КМ N 1396-р від 05.11.2008)

19. Розробити та запровадити типові штатні нормативи професійно-технічного навчального закладу та методику розрахунку вартості навчання одного учня (слухача) професійно-технічного навчального закладу на підготовку за конкретною робітничою професією.

МОН, Мінфін, Мінекономіки, інші
центральні органи виконавчої влади,
яким підпорядковані професійно-технічні
навчальні заклади, разом з об'єднаннями
профспілок.

II квартал 2009 року.

(План доповнено пунктом 19 згідно з Розпорядженням КМ N 1396-р від 05.11.2008)

20. Забезпечити оптимізацію та спеціалізацію малокомплектних професійно-технічних навчальних закладів.

МОН, Мінпраці, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації разом з об'єднаннями
роботодавців і профспілок.

2008-2009 роки.

(План доповнено пунктом 20 згідно з Розпорядженням КМ N 1396-р від 05.11.2008)

21. Створити та забезпечити функціонування в Інтернет веб-порталу "Професійно-технічна освіта".

МОН, Академія педагогічних наук разом
з об'єднаннями роботодавців і
профспілок.

2009-2010 роки.

(План доповнено пунктом 21 згідно з Розпорядженням КМ N 1396-р від 05.11.2008)

22. Розробити критерії ефективної діяльності професійно-технічних навчальних закладів з урахуванням рейтингової оцінки та забезпечити їх застосування.

МОН, Академія педагогічних наук, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації разом з
об'єднаннями роботодавців і профспілок.

IV квартал 2008 року.

(План доповнено пунктом 22 згідно з Розпорядженням КМ N 1396-р від 05.11.2008)

23. Забезпечити видання сучасних підручників, навчальних посібників, навчально-методичних матеріалів, енциклопедичних, довідкових та інших видань, а також електронних засобів навчання.

МОН, Академія педагогічних наук,
Мінфін, інші заінтересовані центральні
органи виконавчої влади разом з
об'єднаннями роботодавців і профспілок.

2008-2012 роки.

(План доповнено пунктом 23 згідно з Розпорядженням КМ N 1396-р від 05.11.2008)

24. Створити мережу експериментальних педагогічних майданчиків на базі професійно-технічних навчальних закладів за відповідними галузевими напрямами.

МОН, Академія педагогічних наук,
Мінекономіки, інші заінтересовані
центральні органи виконавчої влади
разом з об'єднаннями роботодавців і профспілок.

2009-2012 роки.

(План доповнено пунктом 24 згідно з Розпорядженням КМ N 1396-р від 05.11.2008)

25. Забезпечити ефективну роботу з професійної орієнтації молоді, підвищення престижності робітничих професій, соціального статусу робітника у суспільстві шляхом трансляції відповідних теле-, радіопередач, розміщення в періодичній пресі інформаційно-агітаційних матеріалів тощо.

МОН, Мінпраці, Держкомтелерадіо, інші
заінтересовані центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації разом з об'єднаннями
роботодавців і профспілок.

2008-2012 роки.

(План доповнено пунктом 25 згідно з Розпорядженням КМ N 1396-р від 05.11.2008)

26. Підготувати та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект рішення про удосконалення процедури ліцензування освітніх послуг, пов'язаних з професійно-технічним навчанням робітничих кадрів на виробництві.

МОН, Мінфін, Мінекономіки, Мінпраці,
інші заінтересовані центральні органи
виконавчої влади разом з об'єднаннями
роботодавців і профспілок.

I квартал 2009 року.

(План доповнено пунктом 26 згідно з Розпорядженням КМ N 1396-р від 05.11.2008)


17.10.2007

Популярні новини
Затверджені умови прийому до вишів в 2022 році Умови прийому є обов'язковими для вишів незалежно від форми власності та сфери управління
МОЗ наполягає: нещеплених освітян відсторонять від роботи У відомстві наголошують, що наказ про обов'язкове щеплення відповідає законодавству
Освітян, які не щепляться впродовж місяця, відсторонять від роботи Усі працівники закладів освіти найближчим часом мають здійснити щеплення проти COVID-19
Усіх освітян зобов'язали вакцинуватися проти COVID-19 Працівників закладів освіти віднесено до переліку професій, для яких щеплення є обов’язковим
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів