Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року

Розпорядження КМУ № 1260-р від 05.10.09 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№ 1260-р від 5 жовтня 2009 року

Про схвалення Концепції Державної цільової програми
розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року

1. Схвалити Концепцію Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, що додається.

Визначити МОН державним замовником Програми.

2. МОН разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року.

Прем'єр-міністр України       Ю. ТИМОШЕНКО

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 5 жовтня 2009 р. № 1260-р

КОНЦЕПЦІЯ
Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

У сучасних умовах реформування системи освіти в Україні, визначення нових завдань, пов'язаних із змінами у підготовці особи до життя і практичної діяльності, зростає роль позашкільної освіти.

Першочергового значення набуває необхідність удосконалення державної політики у сфері розвитку позашкільних навчальних закладів, оновлення змісту їх діяльності, запровадження сучасних технологій організації навчально-виховного процесу, його науково-методичне забезпечення, поліпшення роботи з педагогічними кадрами тощо.

Відповідно до невиправданого згортання цілого ряду державних проектів і програм розвитку позашкільної освіти, організації вільного часу дітей, юнацтва та молоді актуалізуються проблеми об'єднання та координації зусиль усіх заінтересованих органів, установ і організацій навколо питань організації змістовного дозвілля підростаючого покоління.

Організація і проведення навчально-виховної роботи у позашкільних навчальних закладів ускладнюються незадовільним станом їх матеріально-технічної бази, що впливає на якісне проведення гурткової роботи.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом

Причинами виникнення проблеми є:

 • неефективна державна політика у сфері позашкільної освіти;
 • недостатнє фінансування позашкільних навчальних закладів;
 • недостатнє використання виховних можливостей загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації.

Комплексне розв'язання проблеми можливе шляхом розроблення і виконання Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року (далі - Програма).

Мета Програми

Метою Програми є модернізація системи позашкільної освіти шляхом її удосконалення, підтримки та розвитку, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку осіб, що бажають здобути позашкільну освіту.

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Можливі два варіанти розв'язання проблеми, що передбачають:

 • перший - розроблення механізму здобуття позашкільної освіти в гуртках, секціях та інших творчих об'єднаннях, організованих загальноосвітніми, професійно-технічними навчальними закладами та вищими навчальними закладами I-II рівня акредитації;
 • другий, оптимальний - поєднання зусиль органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ та організацій, спрямованих на розвиток здібностей та організацію дозвілля дітей, юнацтва та молоді, надання державної підтримки для зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, що стимулюватиме розвиток позашкільної освіти.

Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання Програми

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

 • удосконалення нормативно-правової бази у сфері позашкільної освіти;
 • збереження та розширення мережі позашкільних навчальних закладів;
 • розроблення механізму здобуття позашкільної освіти в гуртках, секціях та інших творчих об'єднаннях, організованих загальноосвітніми, професійно-технічними навчальними закладами та вищими навчальними закладами I-II рівня акредитації;
 • забезпечення рівного доступу дітей різних категорій і соціальних верств населення до здобуття якісної позашкільної освіти;
 • створення сприятливого середовища для розкриття творчого потенціалу дітей-інвалідів та дітей з особливими потребами;
 • створення міжгалузевої системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів для позашкільних навчальних закладах різних типів і форм підпорядкування.

Програму передбачається виконати протягом п'яти років.

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Виконання Програми сприятиме:

 • розробленню нормативно-правової бази, яка забезпечить ефективний розвиток позашкільної освіти;
 • створенню умов для подальшого розвитку позашкільної освіти;
 • впровадженню заходів щодо збереження та розширення мережі позашкільних навчальних закладів різних типів і форм підпорядкування;
 • зміцненню матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів;
 • створенню системи перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів позашкільних навчальних закладів.

Оцінка фінансових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься у межах бюджетних призначень, передбачених центральним органам виконавчої влади на відповідний рік, за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел.


05.10.2009

Популярні новини
Практичні завдання для 1–4 класів Нової української школи «Розвиток дитини» пропонує додаткові навчальні матеріали та завдання за програмою НУШ
В Україні розпочався новий спалах СOVID-19 Найбільш ускладнена епідситуація спостерігається в Івано-Франківській області
Україну охопила хвиля повідомлень про замінування шкіл Останніми днями Україну охопила хвиля повідомлень про замінування закладів освіти
Основний етап PISA-2022 відбудеться з 4 квітня до 20 травня Провідною галуззю цьогорічного дослідження PISA-2022 визначено математичну грамотність
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів