Про затвердження Положення про Всеукраїнські експедиційно-польові збори команд юних екологів і натуралістів

Наказ МОН № 545 від 17.05.13 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 545 від 17 травня 2013 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 червня 2013 р. за № 838/23370

Про затвердження Положення про
Всеукраїнські експедиційно-польові збори
команд юних екологів і натуралістів

Відповідно до статей 3 і 5 Закону України "Про загальну середню освіту", статей 4 і 6 Закону України "Про позашкільну освіту" та підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, з метою формування екологічної та естетичної культури учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів наказую:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнські експедиційно-польові збори команд юних екологів і натуралістів, що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
17.05.2013 № 545

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 червня 2013 р. за № 838/23370

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнські експедиційно-польові збори команд юних екологів і натуралістів

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнських експедиційно-польових зборів команд юних екологів і натуралістів (далі - Збори).

1.2. Збори проводяться з метою екологічного виховання дітей та молоді, залучення їх до вирішення екологічних проблем, збереження різноманіття рослинного та тваринного світу.

1.3. Завданнями Зборів є:

 • формування пізнавальних, морально-естетичних цінностей у дітей та молоді;
 • пошук нових форм і методів формування в дітей та молоді навичок природоохоронної діяльності;
 • дослідження територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, проведення заходів з їх охорони;
 • залучення молоді до науково-дослідницької діяльності на території природно-заповідного фонду України.

1.4. Збори проводяться на добровільних засадах і є відкритими для учнів (вихованців) загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів (далі - учасники).

1.5. Збори проводяться щороку окремо за основними профілями еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти (екологія, ботаніка, зоологія, дендрологія, гідробіологія, ґрунтознавство тощо).

1.6. Організаційно-методичне забезпечення проведення Зборів здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (далі - НЕНЦ).

1.7. Інформація про проведення кожного Збору окремо розміщується на офіційному веб-сайті НЕНЦ, а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.

1.8. Під час проведення Зборів обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

ІІ. Порядок проведення та програма Зборів

2.1. Збори проводиться щороку на територіях та об`єктах природно-заповідних установ України (за згодою).

2.2. Строки, місце, умови проведення, тема, кількісний склад команд кожного Збору окремо визначаються наказами Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України) та повідомляються листом органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевим органам управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі не пізніше ніж за один місяць до їх початку.

2.3. Програми Зборів складаються із теоретичної, практичної та конкурсної частин. Виконання програм Зборів забезпечує НЕНЦ.

2.4. Теоретична частина Зборів включає проведення лекційних занять із учасниками Зборів, творчих зустрічей з провідними вченими, навчальних тренінгів.

2.5. Практична частина Зборів включає проведення польових занять, практикумів, навчальних екскурсій, наукових досліджень на територіях та об`єктах природно-заповідних установ України, ботанічних садів, дендропарків, зоологічних парків (за згодою).

2.6. Конкурсна частина Зборів включає:

 • захист результатів польових досліджень;
 • фотовиставку (з оцінюванням поданих фоторобіт).

Захист результатів польових досліджень проводиться у формі усного наукового повідомлення, в якому беруть участь три члени команди.

На фотовиставку кожна команда подає по три авторські фотороботи, які відповідають темі Збору.

ІІІ. Учасники Зборів

3.1. У Зборах беруть участь команди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. До складу команди входять 4-7 осіб: один керівник і 3-6 учасників віком від 13 до 18 років включно.

Команди формують органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцеві органи управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі з числа учасників експедицій, походів, польових практик відповідного профілю еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти.

3.2. Заміна учасника можлива за рішенням голови організаційного комітету після подання керівником команди оновленої заявки з поясненням причин такої заміни.

3.3. До місця проведення Зборів команди прибувають організовано в супроводі керівників команд, які призначаються з числа керівників гуртків, педагогічних працівників навчальних закладів. Керівники забезпечують безпеку життя і здоров’я учасників та оформлення документів щодо участі в Зборах.

3.4. Для участі у Зборі до організаційного комітету подаються такі документи:

 • заявка на участь у Всеукраїнському експедиційно-польовому зборі команд юних екологів і натуралістів за формою згідно з додатком;
 • копія наказу відповідного органу управління освітою щодо участі команди у Зборі;
 • три авторські фотороботи;
 • медична довідка про відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими.

Усі документи оформляються державною мовою.

3.5. Учасники Зборів зобов’язані дотримуватися вимог цього Положення, програм Зборів, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання й приладів.

ІV. Критерії оцінювання результатів польових досліджень і фоторобіт

4.1. Захист результатів польових досліджень оцінюється за такими критеріями:

 • навички проведення наукових досліджень - до 15 балів;
 • методологічні підходи до аналізу результатів досліджень - до 15 балів;
 • чіткість викладення матеріалу, презентаційні навички - до 10 балів;
 • правильність визначення біологічних об`єктів - до 25 балів;
 • робота в команді - до 10 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати команда за захист результатів досліджень, - 75 балів.

4.2. Подані на фотовиставку фотороботи оцінюється за такими критеріями:

 • відповідність темі Збору - до 5 балів;
 • технічні характеристики - до 5 балів;
 • композиційна довершеність - до 10 балів;
 • наявність сюжетної лінії - до 5 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати команда за фотороботи, - 25 балів.

4.3. Максимальна кількість балів, яку може отримати команда за участь у конкурсній частині Збору, - 100 балів.

V. Організаційний комітет Збору

5.1. Для організації та проведення кожного Збору утворюються окремий організаційний комітет. Склад кожного організаційного комітету затверджується окремим наказом НЕНЦ.

5.2. До складу організаційного комітету входять працівники МОН України, НЕНЦ, позашкільного навчального закладу, на базі якого проводиться Збір, представники природно-заповідних установ України (за згодою).

5.3. Очолює організаційний комітет голова.

Голова організаційного комітету:

 • розподіляє повноваження членів організаційного комітету;
 • керує роботою з організації та проведенні Збору.

5.4. Члени організаційного комітету:

 • здійснюють організаційну роботу щодо проведення Збору;
 • забезпечують порядок проведення Збору.

5.5. Секретар організаційного комітету:

 • оформляє документацію щодо проведення Збору та підведення підсумків;
 • сприяє висвітленню результатів Збору в засобах масової інформації.

VІ. Журі конкурсної частини Зборів

6.1. Журі конкурсної частини Зборів (далі - журі) формується для кожного Збору окремо з метою забезпечення об’єктивності оцінювання науково-дослідницьких проектів, фоторобіт учасників та визначення переможців і призерів.

6.2. Журі формується з числа педагогічних і науково-педагогічних працівників навчальних закладів, наукових установ та організацій, природно-заповідних установ (за згодою).

6.3. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості учасників Збору.

До складу журі входять: голова журі, члени та секретар журі.

До складу журі не можуть входити особи, які є близькими особами учасників Зборів.

6.4. Склад кожного журі затверджується окремим наказом НЕНЦ.

6.5. Журі очолює голова.

Голова журі:

 • організовує роботу членів журі;
 • проводить засідання журі;
 • бере участь у визначенні переможців і призерів конкурсної частини Збору;
 • затверджує список переможців і призерів конкурсної частини Збору.

6.6. Члени журі:

 • беруть участь в оцінювані захисту результатів польових досліджень і фоторобіт учасників Збору;
 • заповнюють оцінювальні протоколи;
 • визначають переможців та призерів Збору.

6.7. Секретар журі:

 • призначається з числа працівників позашкільного навчального закладу, на базі якого проводиться Збір;
 • забезпечує збереження поданих на Збір матеріалів;
 • забезпечує систематизацію та оформлення документації Збору.

Документація Зборів зберігається в НЕНЦ один рік з дня їх закінчення.

VІІ. Визначення та нагородження переможців конкурсної частини Зборів

7.1. Переможці та призери конкурсної частини Зборів визначаються журі за загальною кількістю набраних ними балів.

Переможцями конкурсної частини Зборів є команди, які набрали найбільшу кількість балів. Переможцем Збору може стати лише одна команда.

7.2. Призерами конкурсної частини Зборів є команди, які за кількістю набраних балів зайняли друге та третє місця.

7.3. У разі рівної кількості балів переможцем конкурсної частини Зборів є команда, яка набрала більше балів за критерій "Правильність визначення біологічних об`єктів" під час захисту результатів польових досліджень.

7.4. Команди, які визначені переможцями та призерами конкурсної частини Зборів, нагороджуються дипломами відповідних ступенів.

Решті учасникам Зборів вручаються дипломи учасника.

7.5. Члени команд, які брали участь у Зборах, можуть бути відзначені спеціальними призами організаційних комітетів, журі, благодійних фондів, спонсорів тощо.

VIII. Умови фінансування Зборів

Витрати на організацію та проведення Зборів здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Директор департаменту
професійно-технічної освіти       В.В. Супрун

Освіта.ua
17.05.2013

Популярні новини
Пройдіть тест ЗНО для вчителів онлайн Учителі можуть виконати тест, запропонований учасникам сертифікації 2021 року
Кіберполіцію просять блокувати небезпечний контент До кіберполіції направили звернення щодо виявлення та блокування негативного контенту
Онлайн-активність успішно впливає на компетентності учнів Учні з низьким рівнем активності онлайн мають нижчий рівень освітніх компетентностей
Інститути післядипломної освіти мають розвиватися, – МОН Україна наразі потребує поштовху для розвитку закладів післядипломної педагогічної освіти
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів