Про організацію виховної роботи в таборах відпочинку з денним перебуванням влітку 2013 року

Лист МОН № 1/9-321 від 15.05.13 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-321 від 15 травня 2013 року

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
Автономної Республіки Крим,
департаменти (управління) освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій

Про організацію виховної роботи в таборах
відпочинку з денним перебуванням влітку 2013 року

З метою якісної організації виховної роботи з дітьми в таборах відпочинку з денним перебуванням (пришкільні табори),  проведення цікавого і змістовного дозвілля під час  літньої оздоровчої кампанії 2013 року Міністерство освіти і науки надсилає методичні рекомендації для використання в роботі. Просимо довести до відома керівників оздоровчих закладів.

Додаток на 4 арк.

Заступник Міністра       Б.М. Жебровський

Додаток до листа
Міністерства освіти і науки України
від 15.05.2013 № 1/9-321

Методичні рекомендації
щодо організації літнього відпочинку дітей у 2013 році

З метою проведення освітньої, культурно-виховної та фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми під час канікул щорічно Міністерством освіти і науки спільно з органами управління освітою вживаються заходи для належної організації відпочинку дітей у таборах з денним перебуванням з використанням бази навчальних закладів (далі – табір).

За прогнозними показниками влітку 2013 року планується забезпечити оздоровленням та відпочинком 70 % від загальної чисельності дітей  шкільного віку в Україні. З них відпочинковими послугами будуть охоплено 62,7 % дітей, в основному за рахунок таборів з денним перебуванням (пришкільних), які є найбільш масовою організаційною формою відпочинку дітей шкільного віку. З 1 червня планується відкриття понад 16,2 тис. таких таборів.

Організація роботи таборів з денним перебуванням здійснюється відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", Доручення Президента України від 7 травня 2013 року "Щодо забезпечення якісного та безпечного літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2013 році", Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку (постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 422), постанови КМУ від 22 листопада 2004 року № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", наказу МОЗ та МОН від 1 червня 2005 року № 242/329 "Про затвердження Порядку організації харчування дітей в навчальних та оздоровчих закладах", наказу МОЗ від 07.08. 2013 року "Про організацію медичного забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2013 року", постанови Головного державного санітарного лікаря України від 17 2013 р.№ 11 "Про санітарне та епідемічне забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей у 2013 році", наказу Міністерства освіти і науки України від 21.04.2013 № 436 "Про організацію заходів з літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2013 році", в якому зроблено особливий акцент на проведення виховної роботи з дітьми під час відпочинку та оздоровлення.

Відповідно до законодавства, відпочинок − це комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують протягом відпочинкової зміни організацію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей і здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку.

Згідно діючого законодавства, табір з денним перебуванням – це табір, тимчасово утворений у навчальному закладі, закладі культури, охорони здоров»я, фізичної культури та спорту, в якому забезпечується належний догляд, виховний процес, повноцінне дозвілля дітей, розвиток їх здібностей та інтересів і де діти перебувають протягом дня, але не менше 6 годин.

Відповідно до Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку (постанова КМУ від 28.04.2009 № 422), табір з денним перебуванням працює за календарним планом роботи, який розробляється педагогічною радою з урахуванням побажань дітей і батьків та затверджується директором закладу. Директором також затверджується режим дня та правила внутрішнього розпорядку для дітей та працівників закладу. Інші види документації, що використовується у пришкільних таборах, можна обирати із Примірного переліку документації в дитячих  закладах оздоровлення та відпочинку, затвердженого наказом Мінсім’ямолодьспорт від 19.01.2010 № 40. Допускається використання ділової документації, затвердженої засновником (власником) пришкільного табору.

Як свідчить практика, доцільно завчасно розробити Програму діяльності табору відпочинку (далі – програма), яка визначає цілі, завдання, зміст та очікуваний результат. Структурно Програма може виглядати таким чином:

1. Вступ.

2. Цілі і завдання Програми.

3. Зміст діяльності.

4. Механізм реалізації завдань Програми.

5. Необхідні умови реалізації завдань Програми.

6. Очікувані результати.

Наявність зазначеної програми спрощує процес планування роботи табору, який забезпечує чіткість та упорядкованість діяльності всіх підрозділів табору, створює умови для раціонального використання часу під час проведення режимних моментів. До плану роботи табору мають бути включені конкретні заходи, інформація про строки їх виконання, місце проведення, учасників і відповідальних.

Під час планування роботи табору можуть бути використані такі види планів: план роботи табору на зміну, на день; план-сітка роботи табору на зміну; план роботи загонів на зміну, на день; план роботи гуртків; план підготовки та проведення табірних і загонових заходів. План-сітка роботи табору має бути яскраво оформлений і розміщений на інформаційному стенді.

Організація літнього відпочинку дітей є складовою частиною безперервного процесу виховання. Під час перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку створюються умови для розвитку їх внутрішнього потенціалу, творчих здібностей, сприяння формуванню ключових компетенцій, розширення кругозору, інтелектуального збагачення розвитку на основі включення в різноманітну, соціально значиму і особистісно привабливу діяльність, змістовного спілкування та міжособистісних стосунків у різновіковому колективі.

Виховні заходи повинні  організовуватись, поєднуючи різноманітні види діяльності дітей: пізнавальну, ігрову, трудову, спортивну, естетичну, словесну. При цьому необхідно зберігати оптимальний баланс між  усіма видами діяльності.

Під час планування виховних заходів рекомендуємо врахувати такі державні свята та пам’ятні дати 2013 року:

1.06 – Міжнародний день захисту дітей.  День захисту дітей в Україні;

5.06 – Всесвітній день охорони довкілля;

22.06 – День Скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні;

23.06 – Міжнародний Олімпійський день;

28.06 – День Конституції України;

7.07 – Свято Івана Купала;

8.07 – День родини;

28.07 – День пам’яті Святого рівноапостольного великого князя Київського Володимира та відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі-України;

23.08 – День Державного Прапора України;

24.08 – День Незалежності України.

У зв’язку з проголошенням 2013 року в Україні Роком дитячої творчості рекомендуємо під час літнього оздоровлення та відпочинку звернути увагу на забезпечення умов для всебічного творчого розвитку дітей, можливості проявити свої здібності та таланти під час організації й проведення різноманітних конкурсів, виставок, експозицій, концертів, вікторин, спортивних свят, змагань, сюжетно-рольових ігор тощо. Розвитку творчих здібностей сприяє також участь дітей у різноманітних гуртках, секціях, для організації роботи яких Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти спільно з Інститутом проблем виховання НАПН України підготовлено збірку навчальних програм для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Цілісність виховного процесу та розвитку особистості забезпечується поєднанням колективних та індивідуальних форм роботи. Під час вибору форм і методів виховної роботи необхідно враховувати специфіку вікового складу дитячого колективу. Як свідчить практика, в таборах з денним перебуванням – переважна більшість дітей молодшого шкільного віку, тому виховна робота повинна базуватися на ігрових методах.

З метою формування здорового способу життя засобами туристсько-краєзнавчої роботи, розширення кругозору дітей, виховання моральних якостей доречно провести під час оздоровчої зміни День туризму. Методичні рекомендації щодо проведення заходу можна знайти на сайті Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді МОН України в рубриці «Наша бібліотека» (http://ukrjuntur.org.ua).

Особливий вид творчої діяльності дітей і підлітків у таборі – це випуск газети, який може здійснюватись щоденно, після проведення заходу, в період організації творчої справи та містити інформацію про важливу подію в житті загону, табору, закликати до вирішення важливих питань, вітати з днем народження та перемогами в конкурсах, публікувати власні твори дітей. Серед рубрик газети можуть бути такі: скриня корисних справ, банк цікавинок, смішинки-веселинки, наші досягнення, книга пропозицій тощо.

Для організації дозвіллєвої діяльності табору доцільно залучати місцеві музеї, бібліотеки, кінотеатри, театри, ігрові майданчики, парки, міські газети, радіо, телебачення. Найбільш цікавими для дітей, пізнавальними і соціально значущими є тематичні зміни, в рамках яких виховні та оздоровчі заходи об’єднанні однією темою та передбачають поглиблення відповідних знань, набуття дітьми певних навичок та досвіду. Окремої уваги заслуговує співпраця з позашкільними навчальними закладами. Досвід такої співпраці було представлено на Всеукраїнському науково-практичному семінарі "Організація виховної роботи в дитячих оздоровчих закладах з денним перебуванням", який проходив у травні цього року на базі позашкільних навчальних закладів м. Севастополя.

Позитивний досвід діяльності таборів з денним перебуванням на базі позашкільних навчальних закладів накопичено в м. Києві, Одеській, Черкаській областях.

З метою підвищення рівня професійної компетентності керівників і педагогічних працівників літніх шкільних і профільних таборів необхідно завчасно провести курси, семінари-практикуми для начальників та педагогічних працівників  таборів з денним перебуванням. На таких заняттях доцільно розглянути наступні теми: організаційно-методичне забезпечення літнього відпочинку дітей; безпека життєдіяльності вихованців у літньому пришкільному та профільному таборах з денним перебуванням; залучення підлітків до соціально значущої діяльності вожатих пришкільного літнього табору; виховання моральної та екологічної культури, патріотичних почуттів – основні завдання літнього табору; створення умов для формування ініціативного педагогічного колективу вихователів літнього пришкільного табору; здоров’язберігаючі технології в літньому таборі.

З детальною інформацією про досвід організації діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, навчальними програмами для гуртків можна ознайомитися на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua) та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).

Органам управління освітою різного рівня необхідно забезпечувати  систематичний контроль за діяльністю дитячих закладів відпочинку, від якості та системності якого в значній мірі залежить результативність літньої оздоровчої кампанії.

Освіта.ua
15.05.2013

Популярні новини
Уряд затвердив план розвитку STEM-освіти Документ визначає заходи для розвитку навичок дослідницької та інженерної діяльності
У школах з'явиться предмет «Підприємництво і фінансова грамотність» У МОН зазначають, що фінансова грамотність є однією з ключових компетентностей
Школи зможуть розробляти свої навчальні плани Школи зможуть розробляти свою освітню програму для 5-9 класів на основі типової програми
Школи закриватимуть лише при «червоному» рівні небезпеки У Міністерстві освіти повідомили про нові обмеження у умовах дії адаптивного карантину
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів