Про затвердження Положення про Всеукраїнський юнацький фестиваль "В об’єктиві натураліста"

Наказ МОНмолодьспорт № 961 від 31.08.12 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 961 від 31 серпня 2012 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 вересня 2012 р. за № 1593/21905

Про затвердження Положення про
Всеукраїнський юнацький фестиваль
"В об’єктиві натураліста"

Відповідно до статей 4 і 6 Закону України "Про позашкільну освіту" та підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, з метою формування екологічної культури учнів загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів засобами кіно- та фотомистецтва наказую:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський юнацький фестиваль "В об’єктиві натураліста", що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
31.08.2012 № 961

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 вересня 2012 р. за № 1593/21905

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський юнацький фестиваль "В об’єктиві натураліста"

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського юнацького фестивалю "В об’єктиві натураліста" (далі - Фестиваль).

1.2. Фестиваль проводиться щороку на добровільних засадах і є відкритим для учнів позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів (далі - учні) з метою формування в них екологічної культури засобами кіно- та фотомистецтва.

1.3. Завданнями Фестивалю є:

 • виховання в учнів любові до рідного краю;
 • екологічне та естетичне виховання учнів;
 • пошук нових форм і методів формування в учнів навичок природоохоронної та просвітницької діяльності.

1.4. Організаційно-методичне забезпечення проведення Фестивалю здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (далі - НЕНЦ).

1.5. Інформація про проведення Фестивалю розміщується на сайті НЕНЦ, а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.

1.6. Під час проведення Фестивалю обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

ІІ. Порядок і строки проведення Фестивалю

2.1. Фестиваль проводиться у два етапи:

 • I етап - обласний (відбірковий);
 • II етап - Всеукраїнський (фінальний).

2.2. Строки, місце, умови проведення І етапу Фестивалю визначаються та затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до цього Положення з урахуванням місцевих можливостей.

2.3. Строки та місце проведення ІІ етапу Фестивалю визначаються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт України) та повідомляються Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше ніж за три місяці до його початку.

ІІІ. Організаційний комітет Фестивалю

3.1. Для організації та проведення ІІ етапу Фестивалю створюється організаційний комітет, склад якого затверджується наказом МОНмолодьспорту України.

3.2. До складу організаційного комітету входять представники МОНмолодьспорту України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, вищих навчальних закладів, позашкільного навчального закладу, на базі якого проводиться ІІ етап Фестивалю, представники науково-методичних установ, місцевих органів державної влади, громадських організацій (за згодою).

3.3. Очолює організаційний комітет голова.

3.4. Голова організаційного комітету:

 • визначає і розподіляє повноваження членів організаційного комітету;
 • керує роботою з організації, підготовки та проведення ІІ етапу Фестивалю.

3.5. Члени організаційного комітету:

 • здійснюють організаційну роботу щодо проведення ІІ етапу Фестивалю;
 • забезпечують порядок проведення ІІ етапу Фестивалю.

3.6. Секретар організаційного комітету:

 • оформляє документацію щодо проведення та підбиття підсумків Фестивалю;
 • сприяє висвітленню результатів Фестивалю в засобах масової інформації.

ІV. Журі Фестивалю

4.1. Для підбиття підсумків Фестивалю створюється журі, до складу якого входять педагогічні та науково-педагогічні працівники загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів, фахівці у галузі кіно- та фотомистецтва, представники громадських організацій екологічного спрямування (за згодою).

4.2. Кількість членів журі не може бути меншою ніж п’ять осіб.

До складу журі Фестивалю не можуть входити особи, що є близькими особами учасників Фестивалю.

4.3. Склад журі Фестивалю затверджується наказом МОНмолодьспорту України.

4.4. Журі очолює голова, який організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців і призерів Фестивалю, підписує оціночні протоколи.

4.5. Члени журі:

 • забезпечують об’єктивність оцінювання робіт учасників під час проведення Фестивалю;
 • заповнюють оціночні протоколи;
 • визначають переможців та призерів Фестивалю.

4.6. Секретар журі забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів і матеріалів Фестивалю.

V. Учасники Фестивалю

5.1. У Фестивалі беруть участь учні загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів - автори фото-, слайд- і відеоматеріалів про дослідницьку та природоохоронну діяльність учнівських колективів.

5.2. У ІІ етапі Фестивалю беруть участь команди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, учасники яких стали переможцями І етапу. До складу команди входять 5 осіб: 1 керівник і 4 учні з числа переможців І етапу за кожною номінацією.

5.3. Заміна попередньо заявленого учасника Фестивалю можлива за рішенням голови організаційного комітету.

5.4. До місця проведення Фестивалю команди прибувають організовано в супроводі керівника, який призначається з числа педагогічних працівників загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів. Керівник команди забезпечує безпеку життя і здоров’я членів команди та оформлення документів щодо участі команди у Фестивалі.

5.5. Учасники Фестивалю мають право ознайомитися з результатами оцінювання та отримати пояснення щодо його критеріїв та об’єктивності.

5.6. Для участі у ІІ етапі Фестивалю до організаційного комітету подаються такі документи:

 • заявка на участь у ІІ етапі Фестивалю за формою згідно з додатком до цього Положення;
 • копія наказу відповідного органу освіти щодо участі команди у Фестивалі;
 • медична довідка про відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими.

5.7. Учасники Фестивалю повинні дотримуватись вимог цього Положення, програми Фестивалю, норм і правил безпеки життя.

VI. Програма Фестивалю та вимоги до робіт учасників

6.1. Проведення І та ІІ етапів Фестивалю здійснюється за програмою, яка включає:

 • навчальні тренінги для учасників Фестивалю;
 • конкурс робіт учасників у номінаціях "Кращий відеофільм", "Кращий відеоролик (відеокліп)", "Кращий слайд-фільм", "Краща фоторобота" на тему Фестивалю, визначену організаційним комітетом.

6.2. Навчальні тренінги проводять фахівці у галузі кіно- та фотомистецтва, запрошені організаційним комітетом Фестивалю.

6.3. Для участі в конкурсі робіт у номінації "Кращий відеофільм" учасник повинен представити відеофільм на тему Фестивалю, виконаний українською або російською мовою, іншою мовою національних меншин України. Відеофільм повинен бути записаний на диск CD-R, CD-RW або DVD-R, DVD-RW. Програма для запису - Windows Move Maker, формат AVI, MPEG4.

Якщо робота виконана не українською чи російською мовою, додається переклад. Тривалість відеофільму - до 15 хвилин.

6.4. Для участі в конкурсі робіт у номінації "Кращий відеоролик (відеокліп)" учасник представляє в довільній формі відеоролик або відеокліп на тему Фестивалю, виконаний українською або російською мовою, іншою мовою національних меншин України. Відеоролик або відеокліп повинен бути записаний на диски CD-R, CD-RW або DVD-R, DVD-RW. Програма для запису - Windows Move Market, формат - AVI, MPEG4.

Якщо робота виконана не українською чи російською мовами, додається переклад.

Тривалість відеоролика (відеокліпу) - до 7 хвилин.

6.5. Для участі в конкурсі робіт у номінації "Кращий слайд-фільм" учасник представляє слайд-фільм на тему Фестивалю, записаний на диск CD-R або CD-RW. Програма для запису - Power Point 2003.

Кількість слайдів - до 20.

6.6. Для участі в конкурсі робіт у номінації "Краща фоторобота" учасник представляє комплект із 5 односюжетних кольорових або чорно-білих фотографій на тему Фестивалю.

Розмір фотографій - формат А3 (24 х 30 см).

6.7. До конкурсних робіт додається інформація, в якій зазначаються такі дані:

 • прізвище, ім’я, по батькові автора;
 • вік автора; клас;
 • найменування навчального закладу, який представляє автор;
 • тема роботи;
 • коротка анотація на роботу;
 • місце проживання автора;
 • контактний телефон, електронна адреса автора (за наявності).

6.8. Журі ІІ етапу Фестивалю відбирає найкращі роботи учасників (у кожній номінації - 50%).

Відбір здійснюється за такими критеріями:

 • відповідність темі Фестивалю, повнота її розкриття - 10 балів;
 • власна творча неповторність - 20 балів;
 • актуальність порушеної проблеми - 12 балів;
 • науковий підхід до вирішення порушеної проблеми - 18 балів;
 • пізнавальне та виховне значення роботи - 12 балів;
 • рівень майстерності - 16 балів;
 • якість виконаної роботи - 12 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник за конкурсну роботу, - 100 балів.

6.9. Конкурсні роботи учасників не рецензуються та не повертаються авторам.

VII. Визначення і нагородження переможців Фестивалю

7.1. Переможці Фестивалю визначаються журі в кожній номінації окремо за загальною кількістю набраних ними балів.

Переможцем у кожній номінації Фестивалю є учасник, який набрав найбільшу кількість балів.

У разі рівної кількості балів переможцем у номінації Фестивалю є учасник, який набрав більше балів за критерій "Власна творча неповторність".

Призерами в номінаціях Фестивалю є учасники, які за кількістю набраних балів посіли друге та третє місця.

7.2. Переможці в номінаціях Фестивалю нагороджуються:

 • дипломами І ступеня;
 • безкоштовними путівками до Всеукраїнського профільного табору оздоровлення та відпочинку "Юннат" НЕНЦ;
 • пам’ятними призами.

7.3. Призери в номінаціях Фестивалю нагороджуються:

 • дипломами відповідних ступенів;
 • пам’ятними призами.

7.4. Кращі фотороботи учасників публікуються в науково-педагогічних і науково-художніх виданнях для дітей та юнацтва за підтримки НЕНЦ (за згодою автора).

VIII. Фінансові умови

Витрати на організацію та проведення Фестивалю здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Директор департаменту
професійно-технічної освіти       В.В. Супрун

Освіта.ua
31.08.2012

Популярні новини
У школах з'явиться предмет «Підприємництво і фінансова грамотність» У МОН зазначають, що фінансова грамотність є однією з ключових компетентностей
Школи зможуть розробляти свої навчальні плани Школи зможуть розробляти свою освітню програму для 5-9 класів на основі типової програми
Школи закриватимуть лише при «червоному» рівні небезпеки У Міністерстві освіти повідомили про нові обмеження у умовах дії адаптивного карантину
МОН визначило допустиму кількість уроків для учнів 5-9 класів Питання навчального навантаження регулюються Санітарним регламентом та Держстандартом
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів