Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс "Юний селекціонер і генетик"

Наказ МОНмолодьспорт № 960 від 31.08.12 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 960 від 31 серпня 2012 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 вересня 2012 р. за № 1592/21904

Про затвердження Положення про
Всеукраїнський конкурс "Юний селекціонер і генетик"

Відповідно до статей 4 і 6 Закону України "Про позашкільну освіту" та підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, з метою підвищення рівня трудового виховання учнівської молоді та ефективності навчальної й науково-дослідної роботи на шкільних навчально-дослідних земельних ділянках наказую:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс "Юний селекціонер і генетик", що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
31.08.2012 № 960

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 вересня 2012 р. за № 1592/21904

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс "Юний селекціонер і генетик"

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу "Юний селекціонер і генетик" (далі - Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться щороку з метою залучення обдарованих учнів до науково-дослідницької роботи в галузях селекції та генетики.

1.3. Завданнями Конкурсу є:

 • виявлення та підтримка обдарованих учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, які виявили здібності до дослідницько-експериментальної діяльності в галузях селекції та генетики;
 • створення умов для професійного самовизначення учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів;
 • надання учням допомоги у виборі професії;
 • оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованими учнями;
 • пошук нових форм, методів і моделей організації науково-дослідницької роботи з учнями загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

1.4. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОНмолодьспорту України (далі - НЕНЦ).

1.5. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, які підготували науково-дослідницькі роботи в галузях селекції та генетики.

1.6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на сайті НЕНЦ, а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.

1.7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

ІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться у два етапи:

 • I етап - обласний (відбірковий);
 • II етап - Всеукраїнський (фінальний).

Всеукраїнський (фінальний) етап проводиться у два тури: заочний та очний.

2.2. Строки та місце проведення І етапу Конкурсу визначаються та затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до цього Положення з урахуванням місцевих можливостей.

2.3. Строки, місце проведення ІІ етапу Конкурсу визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт України) та повідомляються Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій листом не пізніше ніж за один місяць до його початку.

ІІІ. Організаційний комітет Конкурсу

3.1. Для організації та проведення ІІ етапу Конкурсу створюється організаційний комітет, склад якого затверджується наказом Монмолодьспорту України.

3.2. До складу організаційного комітету включаються працівники МОНмолодьспорту України, НЕНЦ, загальноосвітніх, позашкільних і вищих навчальних закладів (за згодою).

3.3. Очолює організаційний комітет голова.

Голова організаційного комітету:

 • розподіляє повноваження членів організаційного комітету;
 • керує роботою з організації та проведення Конкурсу.

3.4. Члени організаційного комітету:

 • здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу;
 • забезпечують порядок проведення Конкурсу;
 • не втручаються в процес оцінювання науково-дослідницьких робіт учасників Конкурсу.

3.5. Секретар організаційного комітету:

 • оформляє документацію щодо проведення та підбиття підсумків Конкурсу;
 • сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації;
 • не втручається в процес оцінювання науково-дослідницьких робіт учасників Конкурсу.

ІV. Журі Конкурсу

4.1. Журі Конкурсу формується з числа педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих та позашкільних навчальних закладів, наукових установ та організацій з метою забезпечення об’єктивності оцінювання науково-дослідницьких робіт учасників Конкурсу та визначення переможців.

4.2. Склад журі Конкурсу затверджується наказом МОНмолодьспорту України.

4.3. Кількість членів журі не може бути меншою ніж п’ять осіб.

До складу журі входять голова журі, члени журі (3-5 осіб), секретар журі.

4.4. До складу журі Конкурсу не можуть входити особи, що є близькими особами учасників Конкурсу.

4.5. Журі очолює голова.

Голова журі:

 • організовує роботу членів журі;
 • проводить засідання журі;
 • бере участь у визначенні переможців і призерів Конкурсу;
 • підписує оціночні протоколи.

4.6. Члени журі:

 • забезпечують об’єктивність оцінювання під час проведення Конкурсу;
 • заповнюють оціночні протоколи;
 • визначають переможців і призерів Конкурсу.

4.7. Секретар журі забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів і матеріалів Конкурсу.

V. Учасники Конкурсу

5.1. У Конкурсі беруть участь учні загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, які мають досвід дослідницько-експериментальної роботи в галузях селекції та генетики і підготували науково-дослідницькі роботи в зазначених галузях (далі - учасники).

5.2. У заочному турі ІІ етапу Конкурсу беруть участь переможці І етапу.

Для участі у заочному турі ІІ етапу Конкурсу необхідно надіслати до 15 грудня науково-дослідницьку роботу та заявку за формою згідно з додатком до цього Положення на поштову адресу: Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074.

5.3. В очному турі ІІ етапу Конкурсу беруть участь переможці заочного туру ІІ етапу конкурсу.

5.4. До місця проведення очного туру ІІ етапу Конкурсу учасники прибувають організовано в складі груп у супроводі керівника групи, який призначається з числа педагогічних працівників загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. Керівник команди забезпечує безпеку життя і здоров’я членів команди та оформлення документів щодо участі команди у Конкурсі.

5.5. Учасниками очного туру ІІ етапу Конкурсу подаються такі документи:

 • копія наказу відповідного органу освіти щодо участі в Конкурсі;
 • медична довідка про відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими;
 • учнівський квиток;
 • науково-дослідницька робота.

Подана на Конкурс науково-дослідницька робота повинна відповідати вимогам до науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, які затверджуються наказом МОНмолодьспорту України.

5.6. Учасники очного туру ІІ етапу Конкурсу зобов’язані дотримуватись програми Конкурсу, норм і правил безпеки життєдіяльності, вимог цього Положення.

VІ. Програма Конкурсу та критерії оцінювання

6.1. Організація проведення І етапу та очного туру ІІ етапу Конкурсу здійснюється за програмою у двох секціях: "Селекція" та "Генетика".

6.2. Програма Конкурсу включає:

 • заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт;
 • оцінювання навчальних досягнень учасників з біології;
 • захист науково-дослідницьких робіт.

6.3. Результати заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт оголошуються напередодні захисту науково-дослідницьких робіт. Автор кожної роботи отримує аргументовану рецензію з висновками та рекомендаціями журі. Якщо учасник Конкурсу не згодний із результатами заочного оцінювання, під час захисту роботи йому надається можливість навести відповідні аргументи щодо свого дослідження. За рішенням журі попередня оцінка може бути змінена.

6.4. Оцінювання навчальних досягнень учасників з біології передбачає виконання завдань за трьома рівнями складності.

Кожне завдання може містити декілька питань та представлене у вигляді тестів.

Виконання завдань з біології здійснюється протягом трьох астрономічних годин.

6.5. Якщо учасник Конкурсу не згодний із результатами оцінювання навчальних досягнень з біології, він після оголошення результатів оцінювання навчальних досягнень із біології подає апеляційну заяву на ім’я голови журі секції до підбиття остаточних підсумків.

В апеляційній заяві вказується причина подання апеляції. Апеляційна заява передається секретареві відповідної секції. Після прийому апеляційної заяви учаснику конкурсу повідомляється про час і місце її розгляду.

Апеляційна заява розглядається головою та членами журі секції в присутності учасника Конкурсу та секретаря секції. Присутність інших осіб не допускається.

6.6. Захист науково-дослідницьких робіт проходить окремо в кожній секції. Для захисту роботи автору надається до десяти хвилин, для відповіді на запитання - до трьох хвилин.

Результати захисту науково-дослідницьких робіт оголошуються після виступу всіх учасників відповідної секції та підсумкової наради членів журі. Якщо за результатами захисту роботи в учасника виникають питання, йому надаються аргументовані роз’яснення і рекомендації головою та членами журі секції.

6.7. Бали визначаються та фіксуються в підсумковому протоколі.

6.8. Питання присутності керівників груп чи наукових керівників учасників Конкурсу під час захисту науково-дослідницьких робіт вирішується організаційним комітетом.

6.9. Питання фото-, кіно-, телезйомки під час проведення Конкурсу заздалегідь узгоджується з організаційним комітетом та головою журі секції.

VІІ. Визначення, нагородження переможців Конкурсу

7.1. Переможці та призери Конкурсу визначаються журі у кожній секції окремо за кількістю набраних ними балів.

7.2. Переможцем Конкурсу в кожній секції є учасник, який набрав найбільшу кількість балів.

Призерами Конкурсу є учасники, які за кількістю набраних балів зайняли друге та третє місця.

7.3. У разі рівної кількості балів переможцем у секції визначається учасник, який набрав більше балів за захист науково-дослідницької роботи.

7.4. Результати проведення Конкурсу затверджуються наказом МОНмолодьспорту України.

7.5. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами І ступеня та безкоштовними путівками до Всеукраїнського профільного табору оздоровлення та відпочинку "Юннат" НЕНЦ.

Призери Конкурсу нагороджуються дипломами відповідного ступеня.

7.6. Наукові керівники переможців і призерів Конкурсу нагороджуються грамотами.

7.7. Кращі проекти учасників Конкурсу публікуються в науково-педагогічних і науково-художніх виданнях для дітей та юнацтва за підтримки НЕНЦ за згодою автора.

VІІІ. Умови фінансування

Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Директор департаменту
професійно-технічної освіти       В.В. Супрун

Освіта.ua
31.08.2012

Популярні новини
У школах з'явиться предмет «Підприємництво і фінансова грамотність» У МОН зазначають, що фінансова грамотність є однією з ключових компетентностей
Школи зможуть розробляти свої навчальні плани Школи зможуть розробляти свою освітню програму для 5-9 класів на основі типової програми
Школи закриватимуть лише при «червоному» рівні небезпеки У Міністерстві освіти повідомили про нові обмеження у умовах дії адаптивного карантину
МОН визначило допустиму кількість уроків для учнів 5-9 класів Питання навчального навантаження регулюються Санітарним регламентом та Держстандартом
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів