Про затвердження Положення про Міжвідомчу координаційно-методичну раду з питань розвитку позашкільної освіти

Наказ МОН № 717 від 31.07. 2008 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

31.07. 2008 № 717

Про затвердження Положення
про Міжвідомчу координаційно-методичну раду
з питань розвитку позашкільної освіти

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.07.2008 № 934-р та з метою подальшого розвитку позашкільної освіти наказую:

1. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційно-методичну раду з питань розвитку позашкільної освіти, що додається.

2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій довести Положення про Міжвідомчу координаційно-методичну раду з питань розвитку позашкільної освіти до відома керівників навчальних закладав і сприяти її роботі.

3. Начальнику відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини (Рудковська Р.А.) до 30 вересня 2008 року подати пропозиції до складу секретаріату Міжвідомчої координаційно-методичної ради з питань розвитку позашкільної освіти.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Міністр       І.О. Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
31.07.2008 № 717

Положення
про Міжвідомчу координаційно-методичну раду
з питань розвитку позашкільної освіти

1.Загальні положення

1.1. Міжвідомча координаційно-методична рада з питань розвитку позашкільної освіти (далі - Міжвідомча рада) створена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.07.2008 №934-р з метою реалізації державної політики в сфері позашкільної  освіти та подальшого  її розвитку.

Міжвідомча рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.

1.2. До складу Міжвідомчої ради  згідно з  додатком до зазначеного розпорядження Кабінету Міністрів України входять працівники заінтересованих центральних органів виконавчої влади, провідні вчені Національної академії наук України, Академії педагогічних наук України, директори державних позашкільних навчальних закладів, установ і члени громадських організацій.

1.3. Міжвідомча рада у своїй діяльності керується  Конституцією та законами України, а також указами Президента України  та  постановами  Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

2. Основні завдання Міжвідомчої ради
та зміст роботи

2.1. Основними завданнями Міжвідомчої ради є:

 • узгодження дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій щодо організаційно-методичного та фінансового забезпечення розвитку позашкільної освіти, мережі позашкільних навчальних закладів з метою вільного творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей та юнацтва;
 • сприяння центральним і місцевим органам виконавчої влади у виконанні державних програм, спрямованих на розвиток позашкільної освіти.

2.2. Міжвідомча рада відповідно до покладених завдань:

 • аналізує стан та ефективність виконання державних програм, спрямованих на забезпечення розвитку позашкільної освіти, готує пропозиції щодо визначення шляхів їх виконання;
 • вживає в межах своєї компетенції заходів з метою створення умов для збереження, розвитку позашкільних навчальних закладів і підвищення якості позашкільної освіти;
 • визначає шляхи створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального та фізичного розвитку дітей, учнівської та студентської молоді, залучення їх до занять у гуртках, секціях, інших творчих об'єднаннях за напрямами позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
 • сприяє посиленню взаємодії органів   виконавчої  влади  з громадськими  організаціями,  які  беруть  участь у реалізації державної політики в сфері позашкільної  освіти;
 • здійснює контроль за виконанням прийнятих нею рішень.

2.3. Міжвідомча рада має право:

 • одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію та копії документів з питань розвитку позашкільної освіти, її організаційно-методичного та фінансового забезпечення, збереження та розвитку мережі позашкільних навчальних закладів і підвищення якості позашкільної освіти, а також виконання державних програм, спрямованих на забезпечення  розвитку позашкільної освіти, від громадських організацій матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
 • звертатися в установленому порядку до Кабінету Міністрів України щодо узгодження діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, пов'язаної з вирішенням питань забезпечення розвитку позашкільної освіти;
 • узагальнювати та подавати Кабінетові Міністрів України інформацію про хід виконання заходів щодо забезпечення розвитку позашкільної освіти;
 • звертатися в установленому порядку до державних органів і неурядових організацій країн з питань розвитку позашкільної освіти;
 • залучати фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, установ і громадських організацій (за згодою їх керівників) до підготовки та участі в засіданнях Міжвідомчої ради, проведення за її пропозиціями інших заходів.

2.4. Міжвідомча рада може створювати тимчасові робочі комісії, творчі групи, секції для розробки і реалізації цільових програм.

3. Організація роботи ради

3.1. Міжвідомчу раду очолює голова - Міністр освіти і науки.

Голова Міжвідомчої ради затверджує її персональний  склад і вносить в разі потреби до нього зміни за поданням відповідних державних органів, установ і громадських організацій, організовує роботу Ради, розподіляє обов'язки між її членами та несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань.

3.2. Основною формою роботи Міжвідомчої ради є засідання, які проводяться відповідно до планів її роботи, але не рідше ніж один раз на півріччя.

 • Підготовку засідання Міжвідомчої ради здійснює її секретаріат.
 • Засідання Міжвідомчої ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її складу.
 • Рішення Міжвідомчої ради вважаються схваленими, якщо за  них проголосувала більшість присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів Міжвідомчої ради вирішальним є голос головуючого на засіданні.
 • Протокол засідання підписує голова Міжвідомчої ради, а у разі його відсутності - головуючий на засіданні.

3.3. Робота Міжвідомчої ради організовується згідно з регламентом, затвердженим на її засіданні.

3.4. На своїх засіданнях Міжвідомча рада розглядає питання, внесені до порядку денного, та у разі потреби готує для подання Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо реалізації прийнятого нею рішення.

3.5.Члени Міжвідомчої ради відповідно до розподілу обов'язків беруть  участь у підготовці рішень, вносять пропозиції щодо забезпечення їх виконання,  інформують керівництво державних органів, установ і громадських організацій,  представниками яких вони є, про результати роботи ради.

3.6. Організаційно-технічне забезпечення роботи Міжвідомчої ради здійснюється МОН.

Секретаріат як виконавчий орган Міжвідомчої ради готує засідання, розповсюджує необхідні матеріали, інформацію, веде діловодство та здійснює контроль за виконанням ухвалених рішень.

Завантажити: 717.doc (44.00 Кб.)


31.07.2008

Популярні новини
В Україні розпочався новий спалах СOVID-19 Найбільш ускладнена епідситуація спостерігається в Івано-Франківській області
Україну охопила хвиля повідомлень про замінування шкіл Останніми днями Україну охопила хвиля повідомлень про замінування закладів освіти
Основний етап PISA-2022 відбудеться з 4 квітня до 20 травня Провідною галуззю цьогорічного дослідження PISA-2022 визначено математичну грамотність
Молодим вчителям призначатимуть педагога-наставника Спеціалісту, якого вперше буде призначено на посаду, призначатимуть досвідченого вчителя
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів