Про проведення Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри "Зірниця"

Наказ МОН, МО, ДТСААФ №252/157/32 від 23.03.11 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ТОВАРИСТВО СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ (ДТСААФ)

НАКАЗ

№252/157/32 від 23 березня 2011 року

Про проведення Всеукраїнської
військово-патріотичної спортивної гри
"Зірниця"

З метою формування почуття патріотизму у підростаючого покоління, набуття школярами знань, умінь та навичок, необхідних захиснику Батьківщини та виховання громадянських якостей в учнів (вихованців) системи загальної середньої освіти, наказуємо:

1. Затвердити Порядок проведення Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри "Зірниця" (далі – Всеукраїнська гра), що додається.

2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1. Довести до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів Порядок проведення Всеукраїнської гри, затверджений пунктом 1 цього наказу.

2.2. Залучати Товариство сприяння обороні України (ДТСААФ) до військово-патріотичної, спортивно-масової роботи серед школярів та до  вирішення питань підготовки молоді як захисників Батьківщини.

2.3. Забезпечити проведення І (міського, районного), ІІ (обласного) етапів гри на високому організаційному і професійному рівні та участь команди-переможця у ІІІ (фінальному) етапі Всеукраїнської гри.

2.4. Надавати щорічно до 01 березня, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 24.02.2009 №168 "Щодо виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки", інформацію про організацію та проведення змагань у регіонах.

2.5. Відрядити учасників, керівників команд до місця проведення ІІІ (фінального) етапу Всеукраїнської гри.

3. Керівникам органів військового управління, командирам військових частин, начальникам військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України надавати у межах компетенції організаційну допомогу в проведенні Всеукраїнської  гри.

4. Державній службі молоді та спорту України  (Сафіуллін Р.С.) щороку у вересні місяці передбачати тематичну зміну в Українському державному центрі "Молода гвардія" для проведення ІІІ (фінального) етапу Всеукраїнської гри та передбачити  фінансування ІІІ (фінального) етапу Всеукраїнської гри в межах видатків, передбачених кошторисом, за бюджетною програмою 2204070 "Здійснення заходів державної політики з питань дітей, молоді, жінок та сім’ї".

5. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (Удод О.А.) спільно з Головним управлінням виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України (Копаниця О.В.), Товариством сприяння обороні України (ДТСААФ) (Тімченко В.М.) здійснювати організаційно-методичне забезпечення проведення ІІІ етапу Всеукраїнської гри.

6. Головам Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій ТСО України:

6.1 Донести до відома керівників навчальних закладів ТСО України Порядок проведення Всеукраїнської гри.

6.2 Спільно з Міністерством освіти і науки Автономної республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій разом з органами військового управління, командирам з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, організацій та установ, військовими комісарами забезпечувати в частині компетенції організацію та проведення Всеукраїнської гри.

7. Розмістити наказ на Інтернет-порталі "Єдине освітнє інформаційне  вікно України" www.osvita.com; на офіційних веб-сайтах Міністерства www.mon.gov.ua, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.gov.ua; Міністерства оборони України www.mil.gov.ua та Товариства сприяння обороні України (ДТСААФ) www.tsou.org.ua.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Міністра освіти і науки, молоді та спорту, Міністра оборони, заступника Голови Товариства сприяння обороні України (ДТСААФ) відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр освіти і науки, молоді та спорту України       Д.В.Табачник

Міністр оборони України       М.Б.Єжель

Голова Товариства сприяння обороні України (ДТСААФ)       В.М.Тімченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України,
Міністерства оборони України,
Товариства сприяння обороні України (ДТСААФ)
від 23.03. 2011 №252/ 157/ 32

Порядок проведення
Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри "Зірниця"

1. Загальні положення

Всеукраїнська військово-патріотична спортивна гра "Зірниця" (далі - Всеукраїнська гра) проводиться на підставі  Указу Президента України від 25 жовтня 2002 року №948/2002 (948/2002) "Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді", розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №1718-р "Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів" та наказу Міністерства освіти і науки України від 21.09.10 №886 "Питання підготовки та проведення Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри "Зірниця" є складовою загальнодержавної системи національно-патріотичного та фізичного виховання дітей та учнівської молоді України, що забезпечує формування і розвиток соціально значущих цінностей, громадянських, моральних, психологічних і фізичних якостей у процесі виховання та навчання.

Проведення Всеукраїнської гри консолідує діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування всіх рівнів, навчальних закладів і громадських організацій щодо вирішення проблем військово-патріотичного виховання  підростаючого покоління.

ІІ. Організатори гри

Організаторами Всеукраїнської гри є:

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;
 • Міністерство оборони України;
 • Товариство сприяння обороні України (ДТСААФ) (за згодою);
 • Всеукраїнські національно-патріотичні громадські організації (за згодою).

ІІІ. Мета і завдання

Всеукраїнська гра проводиться з метою:

 • формування  почуття патріотизму у підростаючого покоління;
 • набуття школярами знань, умінь та навичок, необхідних захиснику Вітчизни.

Основні завдання Всеукраїнської гри:

 • підготовка молоді до виконання конституційного обов'язку щодо захисту Батьківщини в Збройних Силах України та інших військових формуваннях створених відповідно до чинного законодавства України;
 • підтримка та розвиток молодіжної ініціативи в справі освоєння військових професій;
 • виховання майбутніх захисників Вітчизни на бойових традиціях українського народу та Збройних Сил;
 • формування свідомого ставлення до питань особистої та громадської безпеки, розвиток практичних умінь і навичок поведінки в екстремальних ситуаціях;
 • пропаганда і популяризація серед молоді здорового способу життя;
 • удосконалення системи військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в Україні.

ІV. Керівництво Всеукраїнською грою

Загальне керівництво організацією та проведенням Всеукраїнської гри здійснюється під керівництвом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

V. Учасники Всеукраїнської гри

У Всеукраїнській грі беруть участь збірні команди учнів 5-9 класів (віком не старше 15 років на момент проведення ІІІ етапу проведення гри), що формуються на базі команди-переможниці туру змагань з залученням учнів, що показали кращі результати на етапах гри.

VІ. Час, місце та етапи проведення Всеукраїнської гри

Всеукраїнська гра проводиться в три етапи.

І етап - міський та районний (березень-квітень).

Підсумкові протоколи міських та районних ігор здаються до Міністерства освіти і науки АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у термін до 25 квітня.

ІІ етап - республіканський (АР Крим), обласний, міський (Київ та Севастополь) (квітень – травень) - за участю команд, які стали переможцями першого етапу.

Підсумкові протоколи республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських  ігор здаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у термін до 25 травня.

ІІІ Всеукраїнський етап (фінал) – (вересень) за участю команд, які стали переможцями  другого етапу.

Точні дата та місце проведення фіналу повідомляються Оргкомітетом додатково.

VІІ. Програма Всеукраїнської гри

Гра складається з двох частин:

1). Конкурси та спортивні змагання.

2). Воєнізована естафета.

І частина: Конкурси та спортивні змагання

1. Конкурс строю та пісні.

Команди, на місці для вивчення стройових прийомів, демонструють виконання стройових прийомів згідно з навчальною програмою предмета "Фізична культура" у відповідності до вимог Стройового статуту Збройних сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року №549-ХІV (зі змінами) Конкурс завершується виконанням стройової пісні.

Критерії оцінки:

 • якість виконання елементів стройової підготовки та пісні у складі команд, а також злагодженість дій; дисципліна строю, загальний вигляд команди.

2. Воєнно-історичний конкурс.

Проводиться за принципом гри «Брейн-рінг» з використанням диференційованих питань з воєнно-історичної та військової тематики.

Критерії оцінки:

 • своєчасність, точність та повнота відповіді.

3. Вогнева підготовка.

У рамках конкурсу проводяться змагання зі стрільби (пневматична гвинтівка з відкритим прицілом; мішень №8; відстань до мішені – 10 м; кожен учасник виконує 8 пострілів, з яких  3 пробних та 5 залікових).

Критерії оцінки:

 • кількість влучень, набраних у командному заліку.

4. Метання „гранати”.

Кожен член команди метає по 1 м’ячу для метання вагою 150г у мішень – контур окопу розміром 3 х 1,1м. Відстань до мішені – 20 м.

Критерії оцінки:

 • сума влучень у мішень усіх членів команди.

5. Долікарська допомога.

Виконуються дії по наданню першої долікарської допомоги» та перевіряється рівень теоретичних знань за навчальною програмою предмету „Основи здоров’я” 5-9 класи.

Критерії оцінки:

 • якість виконання практичних завдань та повнота теоретичних відповідей.

6. Топографічна підготовка.

Команди показують вміння та навички з топографічної підготовки за навчальною програмою предмету "Географія" 5-9 класи.

Критерії оцінки:

 • якість виконання практичних завдань та повнота теоретичних відповідей.

7. Спортивне змагання.

 • швидкісний біг - 30 м.
 • човниковий біг – 4х9 м.
 • згинання та розгинання рук в упорі лежачи.

Критерії оцінки:

 • якість виконання відповідних нормативів.

ІІ частина: Воєнізована естафета "Десант"

Опис естафети

Усі команди-учасниці (загони) є підрозділами спеціального призначення, закинутими до тилу супротивника для збору розвідданих та знищення замаскованого командного пункту. На початку естафети загін знаходиться у вихідному районі в очікуванні повідомлень зі штабу. Бійці загону проходять естафету зі  своїми макетами автоматів.

Естафета включає наступні елементи:

1. Передача інформації;

2. Подолання імпровізованої смуги перешкод:

 • конкурс на уважність;
 • подолання інженерних та природних перешкод;
 • метання "гранати" в ціль;
 • рух за азимутом;
 • подолання зараженої ділянки місцевості;
 • захоплення штабу;
 • повернення на вихідних рубіж з евакуацією учасника.

VІІІ. Суддівство Всеукраїнської гри

Конкурси районного, міського, обласного та Всеукраїнського етапів військово-патріотичної спортивної гри "Зірниця" оцінює суддівська колегія, котра створюється рішенням організаційного комітету.

Суддівська колегія зобов’язана до початку гри проінформувати команди про порядок своєї роботи, під час проведення гри оцінити команди, підвести і оприлюднити попередні підсумки конкурсів і остаточні підсумки гри.

ІХ. Визначення переможців

Команди-переможці та призери Всеукраїнської гри визначаються за більшою сумою набраних очок.

За порушення заходів безпеки та дисципліни гри, на команду, за рішенням суддівської колегії, накладаються штрафні санкції включно з дискваліфікацією команди.

Х. Нагородження

Оргкомітети визначають самостійно форми заохочення переможців І,  ІІ та ІІІ етапів гри та їх керівників.

Команди-переможці кожного етапу гри нагороджуються грамотами, дипломами та призами.

ХI. Повноваження організаційних комітетів

Організаційні комітети районного, міського, обласного та Всеукраїнського рівнів затверджуються рішеннями органів виконавчої влади, вирішують організаційні питання щодо забезпечення якісного проведення гри на всіх етапах.

ХІI. Організаційно-фінансове забезпечення гри

Управління освіти і науки рай-(міськ-) та облдержадміністрацій відповідають за підготовку команд навчальних закладів та забезпечують участь команд у проведенні І й ІІ етапів гри, забезпечення матеріально-технічної бази команд.

Міністерство оборони України забезпечує надання методичної допомоги під час проведення гри та участь військовослужбовців районних та обласних військових комісаріатів для суддівства у І-ому та ІІ –му етапах гри.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України спільно із Міністерством оборони України та Товариством сприяння обороні України (ДТСААФ) здійснюють організаційне забезпечення гри (поширюють Порядок проведення Всеукраїнської гри, визначають та узгоджують місце для проведення фіналу гри, забезпечують участь своїх представників у суддівстві на Ш етапі гри (фіналі).

При проведенні всіх етапів змагань фінансові витрати розподіляються  таким чином:

 • харчування дітей в дорозі, добові супроводжуючих, транспортні витрати (доставка учасників) – за рахунок відряджуючих організацій.

ХІІI. Заявки

Іменні заявки, завірені лікарем і відділом (управлінням ) освіти і науки рай – та обладміністрацій надаються суддівській колегії в день приїзду на змагання.

Зразок заявки:

№ з/п

Фото 3х4

Прізвище, ім’я, по-батькові

Дата народження

Місце навчання

Домашня адреса, контактні телефони

Віза лікаря

 

 

 

 

 

 

 


Начальник відділу позашкільної освіти,
виховної роботи та захисту прав дитини       А.Д. Середницька

Освіта.ua
23.03.2011

Популярні новини
ДПА в 9 і 11 класах в 2024 році проводитись не буде Випускники 9 і 11 класу в наступному році не складатимуть державну підсумкову атестацію
П'ятикласники в 11 регіонах не отримали підручників з мови Процес доставлення в школи підручників, надрукованих за донорські кошти, дещо ускладнений
Уряд відновив фінансування реформи НУШ Кошти скерують на обладнання, навчальну літературу та підвищення кваліфікації вчителів
Завдання НМТ з математики викликали труднощі у випускників У випускників шкіл виникли труднощі з розв’язування стандартних задач з математики
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів