Про розробку Порядку проведення Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри "Зірниця"

Лист ІІТЗО №1.4/18-4967 від 20.12.10 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ

№1.4/18-4967 від 20 грудня 2010 року

Ректорам (директорам) Кримського республіканського,
обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти,
Київського університету імені Б.Грінченка,
Інституту післядипломної освіти
Севастопольського міського гуманітарного університету

Про розробку Порядку проведення
Всеукраїнської військово-патріотичної
спортивної гри "Зірниця"

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти інформує, що з метою належного виконання наказу Міністерства освіти і науки України "Питання підготовки та проведення Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри "Зірниця" від 21.09.2010 № 886 розроблено проект Порядку проведення Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри "Зірниця".

Просимо обговорити даний проект на засіданнях методичних об’єднань, під час курсів підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури та захисту Вітчизни, працівників позашкільних навчальних закладів. Залучити до обговорення батьківську громадськість.

Даний проект буде розміщений на Інтернет-порталі www.osvita.com, на офіційних веб-сайтах МОН www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки www.iitzo.gov.ua.

Пропозиції за результатами обговорення щодо вдосконалення даного документу просимо  надсилати до 20 січня 2011 року у письмовому вигляді та на електронну адресу iitzo_ so@svitonline.com або Galina_1@i.ua.

Директор       О.А. Удод

ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України,
Міністерства оборони України,
Товариство сприяння обороні України (ДТСААФ)

Порядок
проведення Всеукраїнської   військово-патріотичної спортивної гри "Зірниця"

1. Загальні положення

Всеукраїнська військово-патріотична спортивна гра "Зірниця" (далі - Всеукраїнська гра) діє на підставі Указу Президента України від 25 жовтня 2002 року №948/2002 (948/2002) "Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді", розпорядження кабінету міністрів України від 27 серпня 2010 року №1718-р "Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів" та наказу Міністерства освіти і науки України від 21.09.10 №886 "Питання підготовки та проведення Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри "Зірниця" є складовою загальнодержавної системи військово-патріотичного виховання та спортивної підготовки дітей та учнівської молоді України, що забезпечує формування і розвиток соціально  значущих цінностей, громадянських, моральних, психологічних і фізичних якостей  у процесі виховання та навчання.

Проведення гри консолідує діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування всіх рівнів, навчальних закладів і громадських організацій щодо  вирішення  проблем військово-патріотичного виховання  підростаючого покоління.

ІІ. Організатори гри

Організаторами Всеукраїнської гри є:

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;
 • Міністерство оборони України;
 • Товариство сприяння обороні України;
 • Всеукраїнські національно-патріотичні громадські організації (за згодою).

ІІІ. Мета і завдання

Всеукраїнська гра проводиться з метою:

 • формування почуття патріотизму у підростаючого покоління;
 • набуття школярами знань, умінь та навичок, необхідних для захисту Батьківщини.

Основні завдання Всеукраїнської гри:

 • підготовка молоді до виконання військового обов'язку в Збройних Силах України та інших військових формувань України;
 • підтримка та розвиток молодіжної ініціативи в справі освоєння військових професій;
 • виховання майбутніх захисників Вітчизни на бойових традиціях Збройних Сил;
 • формування свідомого ставлення до питань особистої та громадської безпеки, розвиток практичних умінь і навичок поведінки в екстремальних ситуаціях;
 • пропаганда і популяризація серед молоді здорового способу життя
 • удосконалення системи військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в Україні.

ІV. Керівництво Всеукраїнською грою

Загальне керівництво організацією та проведенням Всеукраїнської гри здійснюється під керівництвом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

V. Учасники Всеукраїнської гри

У Всеукраїнській грі беруть участь збірні команди учнів 5-9 класів (10-15 років), що формуються на базі команди-переможниці туру змагань з залученням учнів, що показали кращі результати на етапах гри.

VІ. Час, місце та етапи проведення Всеукраїнської гри

Всеукраїнська гра проводиться в три етапи.

Перший етап проводиться в містах та районах у березні.

Підсумкові протоколи міських та районних ігор здаються до Міністерства освіти АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у термін до 01 квітня.

Другий етап гри -республіканський, обласний,  міський - проводиться у квітні –травні - в ньому беруть участь команди, які стали переможцями міських та районних змагань.

Підсумкові протоколи республіканського, обласних та Київського і Севастопольського міських ігор здаються до Міністерства освіти і науки України у термін до 30 травня.

Третій - Всеукраїнський етап (фінал) - проводиться у вересні-жовтні, в ньому беруть участь команди, які стали переможцями другого етапу.

Точні дата та місце проведення фіналу повідомляються Оргкомітетом додатково.

VІІ. Програма Всеукраїнської гри

Гра складається з двох частин:

1) Конкурси;

2) Воєнізована естафета.

І частина: (конкурси)

1. Конкурс стройової підготовки.

Команди на місці для вивчення стройових прийомів демонструють стройові прийоми згідно з навчальною програмою предмету "Фізична культура" та Стройового статуту Збройних сил України.

Критерії оцінки:

 • якість виконання елементів та злагодженість дій; дисципліна  строю, загальний вигляд команди.

2. Воєнно-історичний конкурс.

Проводиться за принципом гри «Брейн-рінг» з використанням диференційованих питань з воєнно-історичної та військової тематики.

Критерії оцінки:

 • своєчасність, точність та повнота відповіді.

3. Вогнева підготовка.

У рамках конкурсу проводяться змагання зі стрільби (пневматична гвинтівка з відкритим прицілом; мішень №8; відстань до мішені – 10 м; кожен учасник виконує  5 пострілів, з яких  2 пробних та 3 залікових).

Критерії оцінки:

 • кількість очок, набраних індивідуально та у командному заліку.

4. Метання "гранати".

Мішень – окоп розміром 3 х 1,1м. Відстань до мішені – 20 м. Кожен член команди метає по 1 "гранаті" (м’яч для метання вагою 150 г).

Критерії оцінки:

 • сума влучень у мішень усіх членів команди (зараховуються „гранати”, які на момент підрахунку знаходилися в окопі).

5. Долікарська допомога.

«Виконуються нормативи по наданню першої долікарської допомоги» за навчальною програмою предмету "Основи здоров’я" 5-9 класи.

Критерії оцінки:

 • час та якість виконання завдання.

6. Топографічна підготовка.

Команди показують вміння та навички топографічної підготовки та практичного орієнтування на місцевості.

ІІ частина
Воєнізована естафета "Десант"

Опис естафети

Усі команди-учасниці (загони) є десантними підрозділами, закинутими до тилу супротивника для збору розвідданих та знищення замаскованого командного пункту. На початку естафети загін знаходиться у нейтральній смузі в очікуванні повідомлень зі штабу. Бійці загону проходять естафету з своїми макетами автоматів.

Естафета включає наступні елементи:

1. Передача інформації;

2. Подолання імпровізованої смуги перешкод:

 • конкурс на уважність;
 • подолання інженерних та природних перешкод;
 • метання "гранати" в ціль;
 • рух за азимутом;
 • подолання зараженої ділянки місцевості;
 • захоплення штабу;
 • повернення на вихідних рубіж з евакуацією учасника.

VІІІ. Суддівство Всеукраїнської гри

Конкурси районного, обласного та Всеукраїнського етапів військово - патріотичної спортивної гри "Зірниця" оцінює суддівська колегія, котра створюється рішенням організаційного комітету.

Суддівська колегія зобов’язана до початку гри проінформувати команди про порядок своєї роботи, під час проведення гри оцінити команди, підвести і оприлюднити попередні підсумки конкурсів і остаточні підсумки гри.

ІХ. Визначення переможців

Команди-переможці та призери Всеукраїнської гри визначаються за більшою сумою набраних очок.

За порушення заходів безпеки та дисципліни гри, на команду, за рішенням суддівської колегії, накладаються штрафні санкції включно з дискваліфікацією команди.

Х. Нагородження

Оргкомітети визначають самостійно форми заохочення переможців І, ІІ та ІІІ етапів гри та їх керівників.

Команди-переможці кожного  етапу гри нагороджуються грамотами, дипломами та призами.

ХI. Повноваження організаційних комітетів

Організаційні комітети районного, обласного та Всеукраїнського рівнів затверджуються рішеннями органів виконавчої влади, вирішують організаційні питання щодо забезпечення якісного проведення гри на всіх етапах.

ХІI. Організаційно-фінансове забезпечення гри

Управління освіти і науки рай - та облдержадміністрацій відповідають за підготовку команд навчальних закладів та забезпечення участі команд зі складу школярів, під час проведення І й ІІ етапів гри, забезпечення матеріально-технічної бази команд.

Районні та обласні військові комісаріати відповідають за надання методичної допомоги під час проведення гри та забезпечують  участь працівників військкомату для суддівства І й ІІ етапу гри.

Міністерство освіти і науки України спільно із Міністерством оборони України здійснюють організаційне забезпечення гри (розповсюджують Положення, знаходять місце для проведення фіналу гри, забезпечують участь  працівників для суддівства у Ш етапі гри (фіналі).

При проведенні всіх етапів змагань фінансові витрати розподіляються таким чином:

 • Харчування дітей в дорозі, добові супроводжуючих, транспортні витрати (доставка учасників) – за рахунок відряджуючих організацій.

ХІІI. Заявки

Іменні заявки, завірені лікарем і відділом (управлінням ) освіти і науки рай – та обладміністрацій надаються суддівській колегії в день приїзду на змагання.

Зразок заявки:

№ з/п

Фото 3х4

Прізвище, ім’я, по-батькові

Дата народження

Місце навчання

Домашня адреса, контактні телефони

Віза лікаря

 

 

 

 

 

 

 

 


20.12.2010

Популярні новини
Більшість українців повідомили про зниження якості освіти Українці наголошують на зниженні якості освіти або неможливості отримати освітні послуги
Маємо створити умови для вільної роботи вчителів, – міністр МОН за міністра Оксена Лісового акцентуватиме свою увагу на зміні культури у школі
Уряд розпочне тотальну боротьбу з освітньою бюрократією Новий підхід до управління системою освіти стане ключовим вектором роботи уряду
Учителі не підтримують ідею додаткового навчального року Більшість освітян і батьків не схвалюють проведення додаткового навчального року
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів