Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677

Постанова КМУ № 954 від 13.09.2021 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 954 від 13 вересня 2021 року

Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 9 грудня 2020 р.
№ 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 14, № 17, ст. 664, № 19, ст. 811, № 27, ст. 1442, № 35, ст. 2100, № 47, ст. 2921, № 50, ст. 3075, № 54, ст. 3342, № 62, ст. 3926) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 р. № 889, і від 29 червня 2021 р. № 677 “Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342, № 62, ст. 3931) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 р. № 889, зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 20 вересня 2021 року.

Прем’єр-міністр України                                 Д. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2021 р. № 954

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236:

1) у пункті 22:

 • в абзаці першому підпункту 5 слова “органами держав — членів Європейського Союзу або уповноваженими органами” замінити словами “установами держав — членів довірчої мережі Європейського Союзу або уповноваженими установами”;

абзац другий підпункту 7 викласти в такій редакції:

 • “Обмеження, передбачені цим підпунктом, не застосовуються за умови наявності в усіх учасників та організаторів заходу документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, міжнародного, внутрішнього COVID-сертифіката України, виданого в Україні відповідно до Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 “Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342) (далі — міжнародний, внутрішній сертифікати), або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати), або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).”;

2) у пункті 3:

 • абзац другий підпункту 6 виключити;

підпункт 151 викласти в такій редакції:

 • “151) відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім закладів освіти, в яких не менш як 80 відсотків працівників мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати), або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);”;

доповнити пункт після абзацу двадцять п’ятого новим абзацом такого змісту:

 • “21) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно-курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, а також стаціонарних відділень первинного та складного протезування протезно-ортопедичних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку).”.
 • У зв’язку з цим абзац двадцять шостий вважати абзацом двадцять сьомим;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

 • “Обмеження, передбачені підпунктами 6, 7, 11, 17 та 21 цього пункту, не застосовуються за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), крім осіб які не досягли 18 років, та не менш як у 80 відсотків організаторів заходу (співробітників закладу) документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати), або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).”;

3) у пункті 35:

 • підпункт 8 виключити;

підпункт 10 викласти в такій редакції:

 • “10) відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім закладів освіти, усі працівники яких мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);”;
 • абзац четвертий підпункту 11 після слів “іноземного сертифіката” доповнити словами і цифрами“, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби”;

підпункт 16 викласти в такій редакції:

 • “16) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення.”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

 • “Обмеження, передбачені підпунктами 1—7, 9, 14 та 16 цього пункту, не застосовуються за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів, користувачів), крім осіб, які не досягли 18 років, та організаторів заходу (співробітників закладу, ринку) документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).”;

4) у пункті 7:

 • абзац сьомий виключити;

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

 • “осіб, які мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати), або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, або одужання особи від зазначеної хвороби;”;

абзац двадцятий викласти в такій редакції:

 • “іноземців та осіб без громадянства, які в’їжджають в Україну та мають документи, що підтверджують транзитний проїзд територією України протягом 48 годин;”;

абзац тридцять перший викласти в такій редакції:

 • “осіб, які мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати), або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, або одужання особи від зазначеної хвороби;”;

5) підпункт 4 пункту 24 виключити.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677:

1) у постанові:

пункт 2 викласти в такій редакції:

 • “2. Затвердити такі, що додаються:
 • Порядок формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби;
 • Правила підтвердження чинності COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби;
 • зразки COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби.”;

доповнити постанову пунктом 21 такого змісту:

 • “21. Установити, що:

1) формування та використання, зокрема підтвердження чинності, іноземних та міжнародних COVID-сертифікатів здійснюється у взаємодії з довірчою мережею Європейського Союзу та відповідно до документації зазначеної довірчої мережі;

2) формування міжнародних та внутрішніх COVID-сертифікатів, які підтверджують вакцинацію, передбачену пунктами 7—20 таблиці 3 та пунктами 1—6 таблиці 4 додатка до Порядку, затвердженого цією постановою, здійснюється за наявності технічної можливості електронних інформаційних ресурсів, що використовуються для формування таких сертифікатів.”;

пункт 4 викласти в такій редакції:

 • “4. Міністерству охорони здоров’я:

1) у місячний строк затвердити регламент обігу даних, необхідних для формування та використання COVID-сертифікатів;

2) подавати зміни до правил валідації COVID-сертифікатів України:

 • Міністерству закордонних справ — для офіційного перекладу зазначених змін на англійську та за можливості на інші державні мови держав — членів довірчої мережі Європейського Союзу;
 • Адміністрації Державної прикордонної служби — для врахування у службовій діяльності;
 • Міністерству цифрової трансформації — для передачі до довірчої мережі Європейського Союзу у форматах, визначених документацією зазначеної довірчої мережі.”;

пункт 5 викласти в такій редакції:

 • “5. Міністерству цифрової трансформації:
 • за наявності технічної можливості отримувати дані від центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я, забезпечити формування, відображення та підтвердження чинності COVID-сертифікатів через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);
 • надати доступ Адміністрації Державної прикордонної служби та Міністерству закордонних справ до програмного забезпечення, що використовується у довірчій мережі Європейського Союзу для перевірки чинності COVID-сертифікатів;
 • забезпечити розроблення програмного забезпечення для перевірки чинності COVID-сертифікатів на території України органами, підрозділами, фізичними та юридичними особами (їх представниками), яким законодавство дає право проводити таку перевірку, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);
 • здійснювати постійне оновлення програмного забезпечення у разі зміни в наборах даних, необхідних для формування та використання COVID-сертифікатів.”;

пункт 6 доповнити абзацами такого змісту:

 • “забезпечити офіційний переклад змін до правил валідації COVID-сертифікатів України на англійську та за можливості на інші державні мови держав — членів довірчої мережі Європейського Союзу;
 • постійно проводити на технічному рівні перевірку відповідності правил перевірки COVID-сертифікатів іноземних держав міжнародним домовленостям та повідомляти іноземній державі про виявлену невідповідність.”;

у пункті 7:

 • в абзаці другому слова “Європейського Союзу” замінити словами “довірчої мережі Європейського Союзу ”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

 • “забезпечити використання програмного забезпечення, що використовується у довірчій мережі Європейського Союзу для перевірки чинності COVID-сертифікатів;
 • застосовувати в роботі зміни до правил валідації COVID-сертифікатів України не пізніше ніж через 24 години з моменту їх надходження від Міністерства охорони здоров’я.”;
 • 2) у Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 2:

 • в абзаці другому слова “методом полімеразної ланцюгової реакції” та “, зокрема медичні,” виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

 • “внутрішній COVID-сертифікат України (далі — внутрішній сертифікат) — сертифікат, виданий в Україні та призначений для використання на території України, який формується у разі виявлення бажання запитувача, підтверджує вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби та не містить медичних даних власника; невід’ємною частиною зазначеного сертифіката є відцифрований образ його обличчя, що відображається в е-паспорті/е-паспорті для виїзду за кордон;”;

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

 • “довірча мережа полімеразної ланцюгової реакції — довірча мережа цифрового COVID-сертифіката ЄС (EU Digital COVID Certificate trust framework), яка створена та функціонує на базі мережі електронної інтероперабельної системи охорони здоров’я ЄС відповідно до Директиви 2011/24/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2011 р. про застосування прав пацієнтів у транскордонній системі охорони здоров’я, Регламенту (ЄС) 2021/953 Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 2021 р. про засади видачі, перевірки та визнання взаємосумісних сертифікатів про вакцинацію, тестування та одужання (цифровий сертифікат COVID-19 ЄС) для забезпечення вільного пересування під час пандемії COVID-19 та до якої Україна добровільно приєдналася згідно з умовами Імплементаційного рішення (ЄС) 2021/1380 Європейської Комісії від 19 серпня 2021 р. про встановлення еквівалентності з метою забезпечення права на вільне пересування в межах Союзу, сертифікатів COVID-19, виданих Україною, до сертифікатів, виданих відповідно до Регламенту (ЄС) 2021/953 Європейського Парламенту та Ради;”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий — тринадцятий вважати відповідно абзацами шостим — чотирнадцятим;

 • в абзаці дев’ятому слова і цифри “методом полімеразної ланцюгової реакції” замінити словами і цифрами “на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або методом Ag-RDTs”, а слова “Європейського Союзу” — словами “довірчої мережі Європейського Союзу”;
 • абзац одинадцятий після слів “призначений для використання” доповнити словами “на території України та”, а після слова “тестування” словами і цифрами “на COVID-19”;
 • абзац дванадцятий після слова і цифр “COVID-19” доповнити словами “методом полімеразної ланцюгової реакції”;

доповнити пункт після абзацу дванадцятого новим абзацом такого змісту:

 • “тестування на COVID-19 методом Ag-RDTs — швидке тестування для виявлення антигена вірусу SARS-CoV-2, що ґрунтується на принципі імунохроматографічного аналізу;”.

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий і чотирнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим і п’ятнадцятим;

 • абзац п’ятнадцятий після слів “Про електронні довірчі послуги” доповнити словами “, “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”;

пункт 3 викласти в такій редакції:

 • “3. Формування COVID-сертифіката здійснюється на підставі відомостей, що містяться та надходять з центральної бази даних для формування у сертифікаті відомостей, зазначених у підпунктах 1—4 та 6 пункту 11 цього Порядку, та Єдиного державного демографічного реєстру або е-паспорта/е-паспорта для виїзду за кордон для формування у сертифікаті відомостей, зазначених у підпункті 1 (зокрема прізвища, імені власника сертифіката латинськими літерами) пункту 11 цього Порядку, а також використання відцифрованого образу обличчя такого власника, що відображається в е-паспорті/е-паспорті для виїзду за кордон, у випадку формування внутрішнього сертифіката.

Формування міжнародного сертифіката здійснюється з використанням Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія.

Внутрішній сертифікат формується за бажанням запитувача виключно з використанням мобільного додатка Порталу Дія одночасно з формуванням міжнародного сертифіката з використанням мобільного додатка Порталу Дія та на підставі відомостей, які надійшли для формування зазначеного міжнародного сертифіката з центральної бази даних та Єдиного державного демографічного реєстру або е-паспорта/е-паспорта для виїзду за кордон.

Для зручності використання міжнародні та внутрішні сертифікати, що підтверджують вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини, мають жовтий колір (жовті сертифікати), а однією дозою однодозної вакцини та двома дозами дводозної вакцини — зелений колір (зелені сертифікати).”;

пункти 6 і 7 викласти в такій редакції:

 • “6. Формування COVID-сертифіката здійснюється уповноваженою установою за запитом запитувача.

Запит повинен містити такі дані про особу, щодо якої він робиться:

 • реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків або інформацію про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті громадянина України про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта);
 • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
 • серію (за наявності) та номер одного з таких документів:
 • паспорта громадянина України;
 • свідоцтва про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку);
 • тимчасового посвідчення громадянина України;
 • посвідки на постійне проживання в Україні;
 • посвідчення біженця;
 • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.

На запит повинен бути накладений кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

Запит надсилається до центральної бази даних та Єдиного державного демографічного реєстру (крім відомостей, зазначених у підпунктах 2 та 3 цього пункту).

7. Запитувач надає однозначні згоди на передачу, поширення та надання уповноваженій установі інформації про нього або про особу, законним представником якої він є:

 • НСЗУ — персональних, зокрема медичних, даних, що містяться в центральній базі даних;
 • ДМС — персональних даних, що містяться в Єдиному державному демографічному реєстрі.

Згоди надаються відповідно до Законів України “Про захист персональних даних” та “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”.”;

пункт 12 викласти в такій редакції:

 • “12. До відомостей, що містяться у сформованому внутрішньому сертифікаті, належать:

1) прізвище, ім’я власника українською мовою;

2) дата народження власника;

3) кінцева дата строку дії сертифіката;

4) вид сертифіката (жовтий або зелений) — тільки для сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19;

5) відцифрований образ обличчя власника, що відображається в е-паспорті/е-паспорті для виїзду за кордон, який відображається у внутрішньому сертифікаті виключно з використанням мобільного додатка Порталу Дія.”;

у пункті 18:

 • абзац другий після слова “даних” доповнити словами “та/або ДМС персональних даних”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

 • “Формування внутрішнього сертифіката здійснюється у разі надання запитувачем згоди на відображення у ньому відцифрованого образу обличчя з е-паспорта/е-паспорта для виїзду за кордон особи.”;

доповнити Порядок пунктом 211 такого змісту:

 • “211. Використання COVID-сертифікатів на території України дозволяється за умови підтвердження їх чинності.
 • COVID-сертифікат не підлягає використанню та вважається таким, що власник не має його при собі, якщо власник або законний представник власника відмовився від пред’явлення зазначеного сертифіката для підтвердження його чинності.”;

у пункті 23:

 • в абзаці першому слова “Внутрішні сертифікати використовуються” замінити словами “Міжнародні та внутрішні сертифікати використовуються на території України”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

 • “Міжнародні та внутрішні сертифікати мають на території України однаковий статус і встановлювати випадки використання виключно міжнародного або внутрішнього сертифіката забороняється.”;

додаток до Порядку викласти в такій редакції:

3) доповнити постанову Правилами підтвердження чинності COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, такого змісту:

“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2021 р. № 954

ПРАВИЛА
підтвердження чинності COVID-сертифіката, що підтверджує
вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат
тестування або одужання особи від зазначеної хвороби

1. Ці Правила встановлюють механізм підтвердження чинності COVID-сертифікатів, які формуються та використовуються відповідно до Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 “Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342).

2. Терміни, що вживаються в цих Правилах, мають таке значення:

 • документація довірчої мережі ЄС  — технічні регламенти, специфікації, довідники, класифікатори, переліки, інші технічні та нормативні документи, відповідно до яких функціонує довірча мережа ЄС, здійснюється інформаційна взаємодія в мережі, визначаються зміст, формат, періодичність, порядок передачі даних тощо;
 • правила валідації COVID-сертифіката (далі — правила валідації) — перелік умов держави — члена довірчої мережі ЄС для реалізації її політики з епідеміологічної безпеки, на відповідність яким може проводитися перевірка чинності відомостей, що містяться в COVID-сертифікаті;
 • QR-код COVID-сертифіката — форма COVID-сертифіката у вигляді двовимірного штрихкоду, що містить відомості про зазначений сертифікат, які за допомогою відповідних технічних засобів можна відтворити у формі, придатній для зчитування, зокрема у візуальній.

Інші терміни в цих Правилах вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, “Про інформацію”, “Про захист персональних даних”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги”, Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 “Деякі питання електронної системи охорони здоров’я” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604), та Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 “Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342) (далі — Порядок формування та використання COVID-сертифіката).

3. Підтвердження чинності COVID-сертифікатів здійснюється за ініціативою представників таких органів, підрозділів, осіб (далі — ініціатори):

1. Адміністрації Держприкордонслужби — у випадку використання COVID-сертифікатів для перетину особою державного кордону на в’їзд в Україну;

2. органів, уповноважених здійснювати контроль за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів в Україні, — у випадку контролю використання COVID-сертифікатів під час дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням COVID-19;

3. органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб — у випадку використання COVID-сертифікатів для здійснення заходів (діяльності) без застосування обмежень, встановлених до відповідного рівня епідемічної небезпеки;

4. органів, визначених актами законодавства іноземних держав, — у випадку використання міжнародних COVID-сертифікатів за межами України;

5. МЗС — у випадку перевірки правил валідації інших держав;

6. підрозділів, визначених МОЗ та Мінцифри, які відповідають за технічну підтримку програмних засобів підтвердження чинності COVID-сертифікатів, — у випадках звернення власників (їх законних представників) сертифікатів та ініціаторів, зазначених у підпунктах 1—5 цього пункту, з проблем користування COVID-сертифікатами або програмними засобами; отримання повідомлення про технічні помилки в роботі програмних засобів; отримання повідомлення з МЗС про невиконання іноземною державою зобов’язань, пов’язаних з використанням міжнародних COVID-сертифікатів на її території.

4. Підтвердження чинності COVID-сертифіката передбачає:

1) пред’явлення COVID-сертифіката для перевірки чинності його власником або законним представником власника;

2) запит ініціатора щодо підтвердження чинності COVID-сертифіката;

3) перевірку чинності COVID-сертифіката програмними засобами та ініціатором;

4) підтвердження або непідтвердження чинності COVID-сертифіката.

5. Для перевірки чинності COVID-сертифіката власник або законний представник власника пред’являє ініціатору QR-код зазначеного сертифіката. QR-код повинен бути придатним для зчитування його технічними засобами перевірки чинності, зокрема цілісний, неушкоджений, нанесений на будь-який носій достатнього розміру та необхідної контрастності.

Одночасно власник або законний представник власника пред’являє документ, що посвідчує особу, дані якої містяться у COVID-сертифікаті.

Документ, що посвідчує особу, не вимагається у випадку пред’явлення внутрішнього сертифіката.

6. Пред’явлення COVID-сертифіката для перевірки чинності означає, що власник надав згоду на обробку його персональних, зокрема медичних, даних, які використовуються під час такої перевірки.

7. Після проведення перевірки чинності COVID-сертифіката забороняється будь-яка обробка (збір, зберігання, використання, передача тощо) персональних, зокрема медичних, даних, які містяться у ньому.

8. Функціональні можливості програмних засобів, які використовуються для підтвердження чинності COVID-сертифікатів, повинні забезпечувати зчитування і перевірку персональних, зокрема медичних, даних, але не повинні забезпечувати їх облік, передачу, збереження, зміну.

9. Запит щодо підтвердження чинності COVID-сертифіката здійснюється ініціатором за допомогою технічних засобів і передбачає зчитування пред’явленого QR-коду COVID-сертифіката з урахуванням положень пункту 19 Порядку формування та використання COVID-сертифіката.

10. Програмне забезпечення для перевірки чинності COVID-сертифіката, яке використовується ініціатором, повинно застосовувати для такої перевірки правила валідації України, визначені МОЗ, та передбачати регулярне оновлення набору даних, необхідних для перевірки, відповідно до документації довірчої мережі ЄС.

11. Перевірка чинності COVID-сертифіката проводиться програмними засобами автоматично:

1) на відповідність документації довірчої мережі ЄС в частині технічних даних (унікальний номер та строк дії сертифіката, держава, що його видала, інформація про уповноважену установу);

2) на відповідність правилам валідації України:

 • іноземні та міжнародні сертифікати — в частині медичних даних (інформація про хворобу, дані щодо вакцинації від COVID-19, негативного результату тестування або одужання особи від зазначеної хвороби);
 • внутрішні сертифікати, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, — в частині виду сертифіката (жовтий чи зелений).

12. Перевірка чинності COVID-сертифіката в частині персональних даних проводиться ініціатором особисто:

1) під час пред’явлення іноземного або міжнародного сертифіката — шляхом співставлення даних про прізвище, ім’я та дату народження власника з відомостями, які містяться в документі, що посвідчує його, та ідентифікації власника за фотографією (відображенням відцифрованого образу обличчя) у зазначеному документі;

2) під час пред’явлення внутрішнього сертифіката — шляхом ідентифікації власника за відображенням відцифрованого образу його обличчя, що міститься у зазначеному сертифікаті.

13. Рішення про чинність COVID-сертифіката в цілому приймає особисто ініціатор за умови, що підтверджена чинність усіх даних зазначеного сертифіката.

14. Підставами непідтвердження чинності COVID-сертифіката є:

1) непридатність QR-коду COVID-сертифіката для зчитування технічними засобами;

2) непред’явлення у випадках, визначених цими Правилами, документа, що посвідчує власника сертифіката, або невідповідність даних COVID-сертифіката відомостям зазначеного документа (крім внутрішнього сертифіката);

3) невідповідність даних COVID-сертифіката документації довірчої мережі ЄС та правилам валідації України;

4) наявність в COVID-сертифікаті даних щодо вакцинації вакциною, яка не включена Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.”;

4) доповнити постанову зразками COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, такого змісту:

“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2021 р. № 954

Зразки COVID-сертифікатів

________

Примітки.

1. COVID-сертифікати виготовляються на папері розміром ISO А4 з можливістю для зручного транспортування скласти папір поперек довшої сторони до розміру ISO А5, а папір, складений до розміру ISO А5, скласти поперек довшої сторони до розміру ISO A6. Можуть бути відображені підказки про згинання до меншого формату. Половина COVID-сертифіката для видруку може бути оберненою на 180 градусів до другої його половини.

2. Рекомендована довжина сторін QR-коду COVID-сертифіката становить 50—60 міліметрів.

3. Колірність, шрифт, особливості накреслення шрифту в COVID-сертифікаті не впливають на його чинність і можуть незначно відрізнятися відповідно до особливостей способу нанесення на поверхню. Розмір та пропорції елементів COVID-сертифіката, їх розташування один відносно одного можуть відрізнятися залежно від пристрою, на якому його візуалізовано.”.

Освіта.ua
13.09.2021

Популярні новини
Підсумки тижня в освіті: головні події Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті
Поширення завдань НМТ не має сенсу для учасників тестування Поширення відпрацьованих завдань НМТ не надаcть переваги іншим учасникам тестування
Реформа історичної освіти потребуватиме нових учителів Реформа потребуватиме змін у відборі та системі підготовки учительства історії
МОН планує реформувати шкільну історичну освіту МОН представлені концептуальні засади реформування шкільної історичної освіти
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів