Про затвердження технічних описів документів про освіту та вчені звання

Наказ МОН № 97 від 04.02.2014 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 97 від 04 лютого 2014 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 лютого 2014 р. за № 283/25060

Про затвердження технічних описів
документів про освіту та вчені звання

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки
№ 587 від 13.05.2014
№ 288 від 13.03.2015
№ 642 від 17.06.2015
№ 1573 від 20.12.2016
№ 1109 від 16.10.2018}

На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

 • Технічні описи документів про освіту, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій;
 • Технічні описи документів про освіту та вчені звання, що виготовляються поліграфічним способом.

2. Взяти до відома, що:

 • залишок бланків документів про освіту, виготовлених до набрання чинності цим наказом, використовується до повного їх використання;
 • документи про освіту, видані на таких бланках, є дійсними і не підлягають обміну.

3. Державному підприємству «Інфоресурс» (Підліснюк В. Б.) організувати забезпечення навчальних закладів бланками документів про освіту державного зразка на підставі попередніх замовлень та здійснювати їх облік у встановленому законодавством порядку.

4. Юридичному департаменту (Кравченко О. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Дніпрова О. С.

Міністр                            Д. В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
04.02.2014 № 97

ТЕХНІЧНІ ОПИСИ
документів про освіту, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій

І. Технічний опис свідоцтва про здобуття базової середньої освіти, що виготовляється на основі фотокомп’ютерних технологій

{Назва розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

1. Картка «Свідоцтво про здобуття базової середньої освіти» (далі - картка) має форму прямокутника з округленими кутами розміром 148 х 105 мм (±0,5 мм) товщиною 350-850 мкм. Картка виготовляється із синтетичного або целюлозно-паперового матеріалу та може покриватися синтетичною захисною плівкою. Картка з обох боків має жовто-зелено-блакитну гаму кольорів.

{Пункт 1 розділу I в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 288 від 13.03.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

2. Загальний вигляд лицьового боку (титульної сторінки) картки:

 • по периметру зроблено художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки зеленого кольору;
 • у верхній частині картки розміщено зображення малого Державного Герба України, під ним посередині розташовано напис «УКРАЇНА», нижче - напис «СВІДОЦТВО», під ним - «про здобуття базової середньої освіти». Усі літери тексту зеленого кольору;

{Абзац третій пункту 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

 • під нижньою лінією рамки в правій частині картки зеленою фарбою надруковано вихідні реквізити: «Зам. № (рік виконання замовлення)».

3. Загальний вигляд зворотного боку (текстуальної сторінки) картки:

 • у верхній та нижній частинах картки розміщено художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки зеленого кольору; у верхній частині картки посередині розташовано напис зеленого кольору «СВІДОЦТВО», під ним - «про здобуття базової середньої освіти», нижче посередині відтворено чорною фарбою текстову інформацію відповідно до встановленого зразка;

{Абзац другий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 288 від 13.03.2015; в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

 • у лівому нижньому куті зроблено художнє візерункове обрамлення у вигляді віньєтки зеленого кольору, посередині якої розміщена прямокутна рамка розміром 28x5 мм для друку серії, що складається з двох літер, і номера свідоцтва, що складається з восьми цифр; серія та номер відтворені чорною фарбою.

4. Елементи захисту лицьового та зворотного боків картки:

 • гільйошна антисканерна сітка перемінної геометрії, створена спеціальними системами, товщина ліній - не більше 150 мкм;

{Абзац другий пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 288 від 13.03.2015}

 • мікротекст висотою літер не більше 600 мкм.

{Абзац третій пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 288 від 13.03.2015}

5. У випадках, визначених законодавством, виготовляється документ про освіту з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому інформації (з використанням шрифту Брайля).

Зовнішній розмір документа має відповідати формату А4 згідно з ІSO 216.

У центрі документа (з рівномірним відступом від усіх країв) виділено текстову зону розміром 277 х 190 мм для нанесення інформації з використанням шрифту Брайля.

Документ може містити з одного або обох боків фоновий малюнок (графічні елементи), що не несе інформаційного навантаження. Гама кольорів фонового малюнка документа має збігатися з гамою кольорів картки.

Друк шрифтом Брайля має бути виконано відповідно до вимог стандарту «ECMA Євро Брайля» Марбурзьким середнім шрифтом Брайля.

Технічні характеристики матеріалу, з якого виготовляється документ, мають відповідати вимогам стандарту «ECMA Євро Брайля».

{Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

ІІ. Технічний опис свідоцтва про здобуття базової середньої освіти з відзнакою, що виготовляється на основі фотокомп’ютерних технологій

{Назва розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

1. Картка «Свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою» (далі - картка) має форму прямокутника з округленими кутами розміром 148 х 105 мм (±0,5 мм) товщиною 350-850 мкм. Картка виготовляється із синтетичного або целюлозно-паперового матеріалу та може покриватися синтетичною захисною плівкою. Картка з обох боків має зелено-блакитно-червону гаму кольорів.

{Пункт 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 288 від 13.03.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

2. Загальний вигляд лицьового боку (титульної сторінки) картки:

 • по периметру зроблено художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки зеленого кольору;
 • у верхній частині картки розміщено зображення малого Державного Герба України, під ним посередині розташовано напис «УКРАЇНА» літерами зеленого кольору, нижче - напис «СВІДОЦТВО» літерами червоного кольору, під ним - «про здобуття базової середньої освіти з відзнакою» літерами червоного кольору;

{Абзац третій пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

 • під нижньою лінією рамки в правій частині картки зеленою фарбою надруковано вихідні реквізити: «Зам. № (рік виконання замовлення)».

3. Загальний вигляд зворотного боку (текстуальної сторінки) картки:

 • у верхній та нижній частинах картки розміщено художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки зеленого кольору, у верхній частині картки посередині розташовано напис «СВІДОЦТВО», під ним - «про здобуття базової середньої освіти», нижче - напис «з відзнакою». Усі літери тексту червоного кольору;

{Абзац другий пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 288 від 13.03.2015; в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

 • під написом «з відзнакою» посередині відтворено чорною фарбою текстову інформацію відповідно до зразка, затвердженого в установленому законодавством порядку;
 • у лівому нижньому куті зроблено художнє візерункове обрамлення у вигляді віньєтки зеленого кольору, посередині якої розміщена прямокутна рамка розміром 28x5 мм для друку серії, що складається з двох літер, і номера свідоцтва, що складається з восьми цифр; серія та номер відтворені чорною фарбою.

4. Елементи захисту лицьового та зворотного боків картки:

 • гільйошна антисканерна сітка перемінної геометрії, створена спеціальними системами, товщина ліній - не більше 150 мкм;

{Абзац другий пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 288 від 13.03.2015}

 • мікротекст висотою літер не більше 600 мкм.

{Абзац третій пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 288 від 13.03.2015}

5. У випадках, визначених законодавством, виготовляється документ про освіту з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому інформації (з використанням шрифту Брайля).

Зовнішній розмір документа має відповідати формату А4 згідно з ІSO 216.

У центрі документа (з рівномірним відступом від усіх країв) виділено текстову зону розміром 277 х 190 мм для нанесення інформації з використанням шрифту Брайля.

Документ може містити з одного або обох боків фоновий малюнок (графічні елементи), що не несе інформаційного навантаження. Гама кольорів фонового малюнка документа має збігатися з гамою кольорів картки.

Друк шрифтом Брайля має бути виконано відповідно до вимог стандарту «ECMA Євро Брайля» Марбурзьким середнім шрифтом Брайля.

Технічні характеристики матеріалу, з якого виготовляється документ, мають відповідати вимогам стандарту «ECMA Євро Брайля».

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

ІІІ. Технічний опис свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти, що виготовляється на основі фотокомп’ютерних технологій

{Назва розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

1. Картка «Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти» (далі - картка) має форму прямокутника з округленими кутами розміром 148 х 105 мм (±0,5 мм) товщиною 350-850 мкм. Картка виготовляється із синтетичного або целюлозно-паперового матеріалу та може покриватися синтетичною захисною плівкою. Картка з обох боків має жовто-синьо-сіру гаму кольорів.

{Пункт 1 розділу III в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 288 від 13.03.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

2. Загальний вигляд лицьового боку (титульної сторінки) картки:

 • по периметру зроблено художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки синього кольору;
 • у верхній частині картки розміщено зображення малого Державного Герба України, під ним посередині - напис «УКРАЇНА», нижче - напис «СВІДОЦТВО», під ним - «про здобуття повної загальної середньої освіти» літерами синього кольору;

{Абзац третій пункту 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

 • під нижньою лінією рамки в правій частині картки синьою фарбою надруковано вихідні реквізити: «Зам. № (рік виконання замовлення)».

3. Загальний вигляд зворотного боку (текстуальної сторінки) картки:

 • у верхній та нижній частинах картки розміщено художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки синього кольору; у верхній частині картки праворуч розташовано напис «СВІДОЦТВО», під ним - «про здобуття повної загальної середньої освіти» літерами синього кольору. Нижче чорною фарбою відтворено текстову інформацію відповідно до встановленого зразка. Зліва від тексту синьою фарбою зроблено художнє візерункове обрамлення у вигляді віньєтки із зображенням малого Державного Герба України синього кольору;

{Абзац другий пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 288 від 13.03.2015; в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

 • у лівому нижньому куті  зроблено художнє візерункове обрамлення у вигляді віньєтки синього кольору, посередині якої розміщена прямокутна рамка розміром 28x5 мм для друку серії, що складається з двох літер, і номера свідоцтва, що складається з восьми цифр; серія та номер відтворені чорною фарбою.

{Абзац третій пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

4. Елементи захисту лицьового та зворотного боків картки:

 • гільйошна антисканерна сітка перемінної геометрії, створена спеціальними системами, товщина ліній - не більше 150 мкм;

{Абзац другий пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 288 від 13.03.2015}

 • мікротекст висотою літер не більше 600 мкм.

{Абзац третій пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 288 від 13.03.2015}

5. У випадках, визначених законодавством, виготовляється документ про освіту з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому інформації (з використанням шрифту Брайля).

Зовнішній розмір документа має відповідати формату А4 згідно з ІSO 216.

У центрі документа (з рівномірним відступом від усіх країв) виділено текстову зону розміром 277 х 190 мм для нанесення інформації з використанням шрифту Брайля.

Документ може містити з одного або обох боків фоновий малюнок (графічні елементи), що не несе інформаційного навантаження. Гама кольорів фонового малюнка документа має збігатися з гамою кольорів картки.

Друк шрифтом Брайля має бути виконано відповідно до вимог стандарту «ECMA Євро Брайля» Марбурзьким середнім шрифтом Брайля.

Технічні характеристики матеріалу, з якого виготовляється документ, мають відповідати вимогам стандарту «ECMA Євро Брайля».

{Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

IV. Технічний опис свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою (для осіб, нагороджених срібною медаллю «За досягнення у навчанні»), що виготовляється на основі фотокомп’ютерних технологій

{Назва розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

1. Картка «Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою (для осіб, нагороджених срібною медаллю «За досягнення у навчанні») (далі - картка) має форму прямокутника з округленими кутами розміром 148 х 105 мм (±0,5 мм) товщиною 350-850 мкм. Картка виготовляється із синтетичного або целюлозно-паперового матеріалу та може покриватися синтетичною захисною плівкою. Картка з обох боків має жовто-синьо-сіру гаму кольорів.

{Пункт 1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 288 від 13.03.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

2. Загальний вигляд лицьового боку (титульної сторінки) картки:

 • по периметру зроблено художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки синього кольору;
 • у верхній частині картки розміщено зображення малого Державного Герба України, під ним посередині - напис «УКРАЇНА» літерами синього кольору, нижче - напис «СВІДОЦТВО» літерами сірого кольору, під ним - «про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою» літерами сірого кольору;

{Абзац третій пункту 2 розділу IV в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

 • під нижньою лінією рамки в правій частині картки синьою фарбою надруковано вихідні реквізити: «Зам. № (рік виконання замовлення)».

3. Загальний вигляд зворотного боку (текстуальної сторінки) картки:

 • у верхній та нижній частинах картки розміщено художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки синього кольору; у верхній частині картки праворуч - напис «СВІДОЦТВО», під ним - «про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою» літерами синього кольору. Нижче чорною фарбою відтворено текстову інформацію відповідно до встановленого зразка. Зліва від тексту синьою фарбою зроблено художнє візерункове обрамлення у вигляді віньєтки із зображенням малого Державного Герба України сірого кольору;

{Абзац другий пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 288 від 13.03.2015; в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

 • у лівому нижньому куті зроблено художнє візерункове обрамлення у вигляді віньєтки синього кольору, посередині якої розміщена прямокутна рамка розміром 28x5 мм для друку серії, що складається з двох літер, і номера свідоцтва, що складається з восьми цифр; серія та номер відтворені чорною фарбою.

{Абзац третій пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

4. Елементи захисту лицьового та зворотного боків картки:

 • гільйошна антисканерна сітка перемінної геометрії, створена спеціальними системами, товщина ліній - не більше 150 мкм;

{Абзац другий пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 288 від 13.03.2015}

 • мікротекст висотою літер не більше 600 мкм.

{Абзац третій пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 288 від 13.03.2015}

5. У випадках, визначених законодавством, виготовляється документ про освіту з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому інформації (з використанням шрифту Брайля).

Зовнішній розмір документа має відповідати формату А4 згідно з ІSO 216.

У центрі документа (з рівномірним відступом від усіх країв) виділено текстову зону розміром 277 х 190 мм для нанесення інформації з використанням шрифту Брайля.

Документ може містити з одного або обох боків фоновий малюнок (графічні елементи), що не несе інформаційного навантаження. Гама кольорів фонового малюнка документа має збігатися з гамою кольорів картки.

Друк шрифтом Брайля має бути виконано відповідно до вимог стандарту «ECMA Євро Брайля» Марбурзьким середнім шрифтом Брайля.

Технічні характеристики матеріалу, з якого виготовляється документ, мають відповідати вимогам стандарту «ECMA Євро Брайля».

{Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

V. Технічний опис свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою (для осіб, нагороджених золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»), що виготовляється на основі фотокомп’ютерних технологій

{Назва розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

1. Картка «Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою (для осіб, нагороджених золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні») (далі - картка) має форму прямокутника з округленими кутами розміром 148 х 105 мм (±0,5 мм) товщиною 350-850 мкм. Картка виготовляється із синтетичного або целюлозно-паперового матеріалу та може покриватися синтетичною захисною плівкою. Картка з обох боків має жовто-синьо-сіру гаму кольорів.

{Пункт 1 розділу V в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 288 від 13.03.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

2. Загальний вигляд лицьового боку (титульної сторінки) картки:

 • по периметру зроблено художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки синього кольору;
 • у верхній частині картки розміщено зображення малого Державного Герба України, під ним посередині - напис «УКРАЇНА» літерами синього кольору, нижче - напис «СВІДОЦТВО» літерами жовтого кольору, під ним - «про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою» літерами жовтого кольору;

{Абзац третій пункту 2 розділу V в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

 • під нижньою лінією рамки в правій частині картки синьою фарбою надруковано вихідні реквізити: «Зам. № (рік виконання замовлення)».

3. Загальний вигляд зворотного боку (текстуальної сторінки) картки:

 • у верхній та нижній частинах картки розміщено художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки синього кольору; у верхній частині картки праворуч розташовано напис «СВІДОЦТВО», під ним - «про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою» літерами синього кольору. Нижче чорною фарбою відтворено текстову інформацію відповідно до встановленого зразка. Зліва від тексту синьою фарбою зроблено художнє візерункове обрамлення у вигляді віньєтки із зображенням малого Державного Герба України жовтого кольору;

{Абзац другий пункту 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 288 від 13.03.2015; в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

 • у лівому нижньому куті зроблено художнє візерункове обрамлення у вигляді віньєтки синього кольору, посередині якої розміщена прямокутна рамка розміром 28x5 мм для друку серії, що складається з двох літер, і номера свідоцтва, що складається з восьми цифр; серія та номер відтворені чорною фарбою.

{Абзац третій пункту 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

4. Елементи захисту лицьового та зворотного боків картки:

 • гільйошна антисканерна сітка перемінної геометрії, створена спеціальними системами, товщина ліній - не більше 150 мкм;

{Абзац другий пункту 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 288 від 13.03.2015}

 • мікротекст висотою літер не більше 600 мкм.

{Абзац третій пункту 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 288 від 13.03.2015}

5. У випадках, визначених законодавством, виготовляється документ про освіту з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому інформації (з використанням шрифту Брайля).

Зовнішній розмір документа має відповідати формату А4 згідно з ІSO 216.

У центрі документа (з рівномірним відступом від усіх країв) виділено текстову зону розміром 277 х 190 мм для нанесення інформації з використанням шрифту Брайля.

Документ може містити з одного або обох боків фоновий малюнок (графічні елементи), що не несе інформаційного навантаження. Гама кольорів фонового малюнка документа має збігатися з гамою кольорів картки.

Друк шрифтом Брайля має бути виконано відповідно до вимог стандарту «ECMA Євро Брайля» Марбурзьким середнім шрифтом Брайля.

Технічні характеристики матеріалу, з якого виготовляється документ, мають відповідати вимогам стандарту «ECMA Євро Брайля».

{Розділ V доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

{Розділ VI виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 288 від 13.03.2015}

{Розділ VII виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 288 від 13.03.2015}

{Розділ VIII виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 288 від 13.03.2015}

{Розділ IX виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 288 від 13.03.2015}

{Розділ X виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 288 від 13.03.2015}

{Розділ VI виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 642 від 17.06.2015}

{Розділ VII виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 642 від 17.06.2015}

{Розділ VIII виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 642 від 17.06.2015}

{Розділ IX виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 642 від 17.06.2015}

{Розділ X виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 642 від 17.06.2015}

{Розділ XI виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 642 від 17.06.2015}

{Розділ XII виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 642 від 17.06.2015}

VІ. Технічний опис свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку), що виготовляється на основі фотокомп’ютерних технологій

{Назва розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

1. Картка "Свідоцтво про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку)" (далі - картка) має форму прямокутника з округленими кутами розміром 148 х 105 мм (± 0,5 мм) товщиною 350-850 мкм. Картка виготовляється із синтетичного або целюлозно-паперового матеріалу та може покриватися синтетичною захисною плівкою. Картка з обох боків має жовто-зелено-блакитну гаму кольорів.

{Пункт 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

2. Загальний вигляд лицьового боку (титульної сторінки) картки:

 • по периметру зроблено художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки зеленого кольору;
 • у верхній частині картки розміщено зображення малого Державного Герба України, під ним посередині - напис «УКРАЇНА», нижче - напис «СВІДОЦТВО», під ним - «про здобуття базової середньої освіти» літерами зеленого кольору;

{Абзац третій пункту 2 розділу VI в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

 • під нижньою лінією рамки в правій частині картки зеленою фарбою надруковано вихідні реквізити "Зам. № (рік виконання замовлення)".

3. Загальний вигляд зворотного боку (текстуальної сторінки) картки:

 • у верхній та нижній частинах картки розміщено художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки зеленого кольору; у верхній частині картки посередині - напис «СВІДОЦТВО», під ним - «про здобуття базової середньої освіти (без додатка не дійсне)» літерами зеленого кольору. Нижче посередині чорною фарбою відтворено текстову інформацію відповідно до встановленого зразка;

{Абзац другий пункту 3 розділу VI в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

 • у лівому нижньому куті - художнє візерункове обрамлення у вигляді віньєтки зеленого кольору, посередині якої розміщена прямокутна рамка розміром 28 x 5 мм для друку серії та номера свідоцтва, які складаються з двох літер та восьми цифр, що виконуються чорною фарбою.

4. Елементи захисту лицьового та зворотного боків картки:

 • гільйошна антисканерна сітка перемінної геометрії, створена спеціальними системами, товщина ліній - не більше 150 мкм;
 • мікротекст висотою літер не більше 600 мкм.

5. У випадках, визначених законодавством, виготовляється документ про освіту з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому інформації (з використанням шрифту Брайля).

Зовнішній розмір документа має відповідати формату А4 згідно з ІSO 216.

У центрі документа (з рівномірним відступом від усіх країв) виділено текстову зону розміром 277 х 190 мм для нанесення інформації з використанням шрифту Брайля.

Документ може містити з одного або з обох боків фоновий малюнок (графічні елементи), що не несе інформаційного навантаження. Гама кольорів фонового малюнка документа має збігатися з гамою кольорів картки.

Друк шрифтом Брайля має бути виконано відповідно до вимог стандарту «ECMA Євро Брайля» Марбурзьким середнім шрифтом Брайля.

Технічні характеристики матеріалу, з якого виготовляється документ, мають відповідати вимогам стандарту «ECMA Євро Брайля».

{Розділ VI доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

{Технічні описи доповнено новим розділом VI згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1573 від 20.12.2016}

Заступник Міністра -
керівник апарату                  О. С. Дніпров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
04.02.2014 № 97

ТЕХНІЧНІ ОПИСИ
документів про освіту та вчені звання, що виготовляються поліграфічним способом

I. Технічний опис додатка до свідоцтва про здобуття базової середньої освіти, що виготовляється поліграфічним способом

{Назва розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

1. Бланк «Додаток до свідоцтва про здобуття базової середньої освіти» (далі - бланк) виготовляється на аркуші паперу формату 148 х 210 мм (±0,5 мм) з використанням захисних матеріалів, графічних та захисних зображень, з текстовою інформацією з обох боків.

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

2. Бланк складається з чотирьох сторінок. На лицьовому боці - перша та четверта сторінки, на зворотному - друга та третя сторінки. На першій сторінці розташоване зображення малого Державного Герба України, нижче напис «ДОДАТОК ДО СВІДОЦТВА про здобуття базової середньої освіти». На другій сторінці зверху розміщено текст «ДОДАТОК ДО СВІДОЦТВА про базову загальну середню освіту _______ № _____», під ним у дужках «(без свідоцтва не дійсний)». Далі надруковано текстову інформацію відповідно до зразка, затвердженого у встановленому законодавством порядку. Вся текстова інформація нанесена на бланк чорною фарбою способом офсетного друку.

{Пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

3. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для виготовлення бланка:

 • маса 1 м-2 - 90 г;
 • товщина - 110 ± 6 мкм;
 • склад - 100 % деревинна целюлоза;
 • власна флуоресценція - не більше 3 %;
 • білість - не менше 80 %;
 • наявність захисних волокон (видимих певного кольору при денному світлі, які світяться при дії ультрафіолетових променів);
 • наявність хімічного захисту (з реакцією на певні хімічні сполуки);
 • наявність двотонового водяного знака.

Двотоновий водяний знак відповідно до затвердженого зразка є аксонометричною проекцією прямокутного паралелепіпеда, у якому проекції зовнішніх площин, що його утворюють, мають різні ступені прозорості паперу.

4. Лицьовий бік бланка надруковано 5 фарбами офсетного друку та 1 фарбою способом високого друку:

 • рамка темно-зеленого кольору шириною 11 мм на першій сторінці бланка;
 • дві псевдорельєфні сітки темно-зеленого та зелено-рожевого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм, остання із сіток друкується із застосуванням ірисного друку на першій сторінці бланка;
 • гільйошна розетка в двох сітках темно-зеленого та зелено-рожевого кольорів на першій сторінці бланка;
 • зображення малого Державного Герба України в сітці темно-зеленого кольору на першій сторінці бланка;
 • рамка темно-зеленого кольору шириною 6 мм на четвертій сторінці бланка;
 • дві псевдорельєфні сітки темно-зеленого та зеленого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм на четвертій сторінці;
 • невидиме зображення фарбою, яка набуває блакитного свічення в ультрафіолетових променях;
 • позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм, який в рамках на першій та четвертій сторінках, в тексті четвертої сторінки;
 • текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слова «УКРАЇНА», яке повторюється, надруковані фарбою чорного кольору, яка реагує на дію певних хімічних реактивів та стає невидимою під впливом інфрачервоного проміння. Лінії мікротексту в рамках, створені написом слова «УКРАЇНА», яке повторюється, надруковані фарбою темно-зеленого кольору;
 • на першій сторінці знизу розміщені серія, що складається з двох літер і виконана способом офсетного друку фарбою червоного кольору, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях, та шестизначна нумерація, що виконана способом високого друку фарбою червоного кольору, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях.

5. Зворотний бік надруковано 4 фарбами офсетного друку:

 • дві псевдорельєфні сітки темно-зеленого та зелено-червоного кольорів з лініями завтовшки не більше 50 мкм, остання із сіток друкується із застосуванням ірисного друку фарбою червоного кольору, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях;

{Абзац другий пункту 5 розділу I в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

 • невидиме зображення фарбою, яка набуває блакитного свічення в ультрафіолетових променях;
 • позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм в тексті другої та третьої сторінок;
 • текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слова «УКРАЇНА», яке повторюється, надруковані фарбою чорного кольору, яка реагує на дію певних хімічних реактивів та стає невидимою під впливом інфрачервоного проміння.

IІ. Технічний опис додатка до свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку), що виготовляється поліграфічним способом

{Назва розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

1. Бланк "Додаток до свідоцтва про здобуття базової середньої освіти» (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку)" (далі - бланк) виготовляється на аркуші паперу формату 148 х 210 мм (± 0,5 мм) з використанням захисних матеріалів, графічних та захисних зображень, з текстовою інформацією з обох боків.

{Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

2. Бланк складається з чотирьох сторінок. На лицьовому боці - перша та четверта сторінки, на зворотному - друга та третя сторінки. На першій сторінці розташоване зображення малого Державного Герба України, нижче напис "ДОДАТОК ДО СВІДОЦТВА про  здобуття базової середньої освіти". На другій сторінці зверху розміщено текст "ДОДАТОК ДО СВІДОЦТВА про здобуття базової середньої освіти _______ № _____", під ним у дужках "(без свідоцтва не дійсний)". Далі надруковано текстову інформацію відповідно до зразка, затвердженого у встановленому законодавством порядку. Всю текстову інформацію нанесено на бланк чорною фарбою способом офсетного друку.

{Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

3. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для виготовлення бланка:

 • маса 1 м-2 - 90 г;
 • товщина - 110 ± 6 мкм;
 • склад - 100 % деревинна целюлоза;
 • власна флуоресценція - не більше 3 %;
 • білість - не менше 80 %;
 • наявність захисних волокон (певного кольору, видимих при денному світлі, які світяться під дією ультрафіолетових променів);
 • наявність хімічного захисту (з реакцією на певні хімічні сполуки);
 • наявність двотонового водяного знака.

Двотоновий водяний знак відповідно до затвердженого зразка є аксонометричною проекцією прямокутного паралелепіпеда, у якому проекції зовнішніх площин, що його утворюють, мають різні ступені прозорості паперу.

4. Лицьовий бік бланка надруковано 5 фарбами офсетного друку та 1 фарбою способом високого друку:

 • рамка темно-зеленого кольору шириною 11 мм на першій сторінці бланка;
 • дві псевдорельєфні сітки темно-зеленого та зелено-рожевого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм, остання із сіток друкується із застосуванням ірисного друку на першій сторінці бланка;
 • гільйошна розетка в двох сітках темно-зеленого та зелено-рожевого кольорів на першій сторінці бланка;
 • зображення малого Державного Герба України в сітці темно-зеленого кольору на першій сторінці бланка;
 • рамка темно-зеленого кольору шириною 6 мм на четвертій сторінці бланка;
 • дві псевдорельєфні сітки темно-зеленого та зеленого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм на четвертій сторінці;
 • невидиме зображення фарбою, яка набуває блакитного свічення в ультрафіолетових променях;
 • позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм, в рамках на першій та четвертій сторінках, в тексті четвертої сторінки;
 • текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слова "УКРАЇНА", яке повторюється, надруковані фарбою чорного кольору, яка реагує на дію певних хімічних реактивів та стає невидимою під впливом інфрачервоного проміння. Лінії мікротексту в рамках, створені написом слова "УКРАЇНА", яке повторюється, надруковані фарбою темно-зеленого кольору;
 • на першій сторінці знизу розміщені серія, що складається з двох літер і виконана способом офсетного друку фарбою червоного кольору, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях, та шестизначна нумерація, що виконана способом високого друку фарбою червоного кольору, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях.

5. Зворотний бік надруковано 4 фарбами офсетного друку:

 • дві псевдорельєфні сітки темно-зеленого та зелено-червоного кольорів з лініями завтовшки не більше 50 мкм, остання із сіток друкується ірисним друком фарбою червоного кольору, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях;

{Абзац другий пункту 5 розділу II в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

 • невидиме зображення фарбою, яка набуває блакитного свічення в ультрафіолетових променях;
 • позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм в тексті другої та третьої сторінок;
 • текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слова "УКРАЇНА", яке повторюється, надруковані фарбою чорного кольору, яка реагує на дію певних хімічних реактивів та стає невидимою під впливом інфрачервоного проміння.

{Розділ ІІ в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1573 від 20.12.2016}

III. Технічний опис додатка до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти, що виготовляється поліграфічним способом

{Назва розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

1. Бланк «Додаток до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти» (далі - бланк) виготовляється на аркуші паперу формату 148 х 210 мм (± 0,5 мм) з використанням захисних матеріалів, графічних та захисних зображень, з текстовою інформацією з обох боків.

{Пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

2. Бланк складається з чотирьох сторінок. На лицьовому боці - перша та четверта сторінки, на зворотному - друга та третя сторінки. На першій сторінці розташоване зображення малого Державного Герба України, нижче напис «ДОДАТОК ДО СВІДОЦТВА про здобуття повної загальної середньої освіти». На другій сторінці зверху розміщено текст «ДОДАТОК ДО СВІДОЦТВА про здобуття повної загальної середньої освіти_____№_____», під ним у дужках «(без свідоцтва не дійсний)». Далі надруковано текстову інформацію відповідно до зразка, затвердженого в установленому законодавством порядку. Вся текстова інформація нанесена на бланк чорною фарбою способом офсетного друку.

{Пункт 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

3. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для виготовлення бланка:

 • маса 1 м-2 - 90 г;
 • товщина - 110 ± 6 мкм;
 • склад - 100 % деревинна целюлоза;
 • власна флуоресценція - не більше 3 %;
 • білість - не менше 80 %;
 • наявність захисних волокон (видимих певного кольору при денному світлі, які світяться при дії ультрафіолетових променів);
 • наявність хімічного захисту (з реакцією на певні хімічні сполуки);
 • наявність двотонового водяного знака.

Двотоновий водяний знак відповідно до затвердженого зразка є аксонометричною проекцією прямокутного паралелепіпеда, у якому проекції зовнішніх площин, що його утворюють, мають різні ступені прозорості паперу.

4. Лицьовий бік бланка надруковано 4 фарбами офсетного друку та 1 фарбою способом високого друку:

 • рамка блакитного кольору шириною 8 мм на першій сторінці бланка;
 • дві псевдорельєфні сітки блакитного та оранжево-блакитного кольорів з лініями завтовшки не більше 50 мкм, остання із сіток друкується із застосуванням ірисного друку фарбою блакитного кольору, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях на першій сторінці бланка;

{Абзац третій пункту 4 розділу III в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

 • зображення малого Державного Герба України та гільйошна розетка в сітці блакитного кольору на першій сторінці бланка;
 • рамка блакитного кольору шириною 5 мм на четвертій сторінці бланка;
 • дві псевдорельєфні сітки блакитного та оранжевого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм на другій сторінці;
 • невидиме зображення фарбою, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях;
 • позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм, який в рамках на першій та четвертій сторінках, в тексті четвертої сторінки;
 • текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слова «УКРАЇНА», яке повторюється, надруковані фарбою чорного кольору, яка реагує на дію певних хімічних реактивів. Лінії мікротексту в рамках, створені написом слова «УКРАЇНА», яке повторюється, надруковані фарбою блакитного кольору;
 • на першій сторінці внизу розміщені серія, що складається з двох літер та виконана способом офсетного друку фарбою чорного кольору, яка реагує на дію певних хімічних реактивів, та шестизначна нумерація, що виконана способом високого друку фарбою чорного кольору, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях і стає невидимою при дії інфрачервоних променів.

5. Зворотний бік надруковано 4 фарбами офсетного друку:

 • дві псевдорельєфні сітки зеленого та сіро-червоного кольорів з лініями завтовшки не більше 50 мкм, перша фарбою зеленого кольору, що набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях, остання із сіток друкується із застосуванням ірисного друку;

{Абзац другий пункту 5 розділу III в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

 • невидиме зображення фарбою, яка набуває блакитного свічення в ультрафіолетових променях;
 • позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм в тексті;
 • текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слова «УКРАЇНА», яке повторюється, надруковані фарбою чорного кольору, яка реагує на дію певних хімічних реактивів.

IV. Технічний опис похвального листа, що виготовляється поліграфічним способом

{Назва розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

1. Бланк «Похвальний лист (далі - бланк) виготовляється на крейдованому глянцевому папері форматом 230 х 308 мм (± 0,5 мм) з використанням декоративних зображень, з текстовою інформацією з лицьового боку.

Текстову інформацію надруковано відповідно до зразка, затвердженого в установленому законодавством порядку. Вся текстова інформація нанесена способом офсетного друку.

{Пункт 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

2. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для виготовлення бланка:

 • маса 1 м-2 - 200 г;
 • товщина - 150 ± 4 мкм;
 • білість - 92 - 96 %.

3. Лицьовий бік бланка надруковано 4 фарбами офсетного друку та вододисперсійним лаком:

 • дві декоративні рамки блакитно-жовтого та коричнево-жовтого кольорів;
 • текстова інформація виконана фарбою чорного кольору;
 • у верхній частині розташоване зображення малого Державного Герба України в обрамленні декоративного віночка із флористичних елементів, під яким розміщена горизонтальна жовто-синя стрічка;
 • у нижній частині розміщено колаж на освітню тематику.

V. Технічний опис похвальної грамоти, що виготовляється поліграфічним способом

{Назва розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

1. Бланк «Похвальна грамота (далі - бланк) виготовляється на офсетному папері форматом 215 х 310 мм (± 0,5 мм) з використанням графічних зображень, з текстовою інформацією.

Текстову інформацію надруковано відповідно до зразка, затвердженого в установленому законодавством порядку. Вся текстова інформація нанесена способом офсетного друку.

{Пункт 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

2. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для виготовлення бланка:

 • маса 1 м-2 - 170 г;
 • товщина - 200 ± 4 мкм;
 • білість - 92 - 96 %.

3. Лицьовий бік бланка надруковано 4 фарбами офсетного друку:

 • текстова інформація виконана фарбою чорного кольору;
 • у верхній частині бланка розташоване зображення малого Державного Герба України;
 • у нижній частині розміщено зображення розгорнутої книги;
 • з усіх сторін розміщені декоративні елементи.

VI. Технічний опис додатка до диплома кваліфікованого робітника, що виготовляється поліграфічним способом

1. Бланк «Додаток до диплома кваліфікованого робітника» (далі - бланк) виготовляється на аркуші паперу формату 148 х 210 мм (± 0,5 мм) з використанням захисних матеріалів, графічних та захисних зображень, з текстовою інформацією з обох боків.

2. Бланк складається з чотирьох сторінок. На лицьовому боці - перша та четверта сторінки, на зворотному - друга та третя сторінки. На першій сторінці розташоване зображення малого Державного Герба України, нижче напис «ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА кваліфікованого робітника». На другій сторінці зверху розміщено текст «ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА кваліфікованого робітника _____№_____», під ним у дужках «(без диплома не дійсний)». Далі надруковано текстову інформацію відповідно до зразка, затвердженого в установленому законодавством порядку. Вся текстова інформація нанесена на бланк чорною фарбою способом офсетного друку.

3. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для виготовлення бланка:

 • маса 1 м-2 - 90 г;
 • товщина - 110 ± 6 мкм;
 • склад - 100 % деревинна целюлоза;
 • власна флуоресценція - не більше 3 %;
 • білість - не менше 80 %;
 • наявність захисних волокон (видимих певного кольору при денному світлі, які світяться при дії ультрафіолетових променів);
 • наявність хімічного захисту (з реакцією на певні хімічні сполуки);
 • наявність двотонового водяного знака.

Двотоновий водяний знак відповідно до затвердженого зразка є аксонометричною проекцією прямокутного паралелепіпеда, у якому проекції зовнішніх площин, що його утворюють, мають різні ступені прозорості паперу.

4. Лицьовий бік бланка надруковано 5 фарбами офсетного друку та 1 фарбою способом високого друку:

 • рамка бірюзового кольору шириною 11 мм на першій сторінці бланка;
 • дві псевдорельєфні сітки бірюзового та зелено-рожевого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм, остання із сіток друкується із застосуванням ірисного друку на першій сторінці бланка;
 • гільйошна розетка в двох сітках бірюзового та зелено-рожевого кольорів на першій сторінці бланка;
 • зображення малого Державного Герба України в сітці бірюзового кольору на першій сторінці бланка;
 • рамка бірюзового кольору шириною 6 мм на четвертій сторінці бланка;
 • дві псевдорельєфні сітки бірюзового та зеленого кольору товщиною ліній не більше 50 мкм на четвертій сторінці;
 • невидиме зображення фарбою, яка набуває блакитного свічення в ультрафіолетових променях;
 • позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм, який в рамках на першій та четвертій сторінках, в тексті четвертої сторінки;
 • текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слова «УКРАЇНА», яке повторюється, надруковані фарбою чорного кольору, яка реагує на дію певних хімічних реактивів. Лінії мікротексту в рамках, створені написом слова «УКРАЇНА», яке повторюється, надруковані фарбою блакитного кольору;
 • на першій сторінці знизу розміщені серія, що складається з однієї літери та виконана способом офсетного друку фарбою червоного кольору, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях, та шестизначна нумерація, що виконана способом високого друку фарбою червоного кольору, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях.

5. Зворотний бік надруковано 4 фарбами офсетного друку:

 • дві псевдорельєфні сітки зеленого та бірюзово-рожевого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм, остання із сіток друкується із застосуванням ірисного друку;
 • невидиме зображення фарбою, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях;
 • позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм в тексті;
 • текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слова «УКРАЇНА», яке повторюється, надруковані фарбою чорного кольору, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях.

VII. Технічний опис диплома молодшого спеціаліста (для іноземних громадян, які закінчили  професійно-технічний навчальний заклад України), що виготовляється поліграфічним способом

{Назва розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 642 від 17.06.2015}

1. Бланк «Диплом молодшого спеціаліста (для іноземних громадян, які закінчили професійно-технічний навчальний заклад України)» (далі - бланк) складається з обкладинки розміром 160 х 233 мм (± 0,5 мм) в розгорнутому вигляді, виготовленої з твердого картону, обтягнутого палітурним матеріалом синього кольору, внутрішньої паперової частини, яка складається з двох сторінок, лівого та правого форзаців. Лівий форзац є першою сторінкою бланка, паперові сторінки - другою та третьою сторінками бланка, правий форзац - четвертою сторінкою бланка. Сторінки бланка мають формат 154 х 102 мм (± 0,5 мм) та виготовляються з використанням захисних матеріалів, графічних та захисних зображень, з текстовою інформацією.

На лицьовій стороні обкладинки у верхній частині розташовано зображення малого Державного Герба України та нижче у два рядки напис «ДИПЛОМ DIPLOMA», які виконано блінтовим тисненням.

{Пункт 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 642 від 17.06.2015}

2. На першій і другій сторінках бланка надруковано текстову інформацію відповідно до зразка, затвердженого в установленому законодавством порядку. Вся текстова інформація нанесена чорною фарбою способом офсетного друку.

3. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для виготовлення бланка:

 • маса 1 м-2 - 90 г;
 • товщина - 110 ± 6 мкм;
 • склад - 100 % деревинна целюлоза;
 • власна флуоресценція - не більше 3 %;
 • білість - не менше 80 %;
 • наявність захисних волокон (видимих певного кольору при денному світлі, які світяться при дії ультрафіолетових променів);
 • наявність хімічного захисту (з реакцією на певні хімічні сполуки);
 • наявність двотонового водяного знака.

Двотоновий водяний знак відповідно до затвердженого зразка є аксонометричною проекцією прямокутного паралелепіпеда, у якому проекції зовнішніх площин, що його утворюють, мають різні ступені прозорості паперу.

4. Перша і друга сторінки бланка надруковані 6 фарбами офсетного друку та 1 фарбою способом високого друку:

 • дві сітки світло-блакитного та жовтого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм;
 • два зображення малого Державного Герба України, навколо щита якого напис «УКРАЇНА», що повторюється, фарбою жовтого кольору;
 • антисканерне графічне зображення у вигляді паркету навколо зображення малого Державного Герба України фарбою фіолетового кольору;
 • невидимі зображення фарбами, одна з них фарба, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях, та друга фарба, яка набуває блакитного свічення в ультрафіолетових променях;
 • позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм в тексті;
 • текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слів «ДИПЛОМХХХХ» та «DIPLOMAХХХХ» (де ХХХХ - це чотири цифри, що вказують рік виготовлення бланка), які повторюються, надруковані фарбою чорного кольору, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях;
 • у верхній частині розміщено дві серії, кожна складається з двох літер та виконана способом офсетного друку фарбою чорного кольору, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях, та дві шестизначні нумерації, що виконані способом високого друку фарбою чорного кольору, яка проникає на зворот паперу червоним кольором.

5. Третя сторінка бланка надрукована 4 фарбами офсетного друку:

 • дві сітки світло-блакитного та жовтого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм;
 • зображення малого Державного Герба України, навколо щита якого напис «УКРАЇНА», що повторюється, фарбою жовтого кольору;
 • антисканерне графічне зображення у вигляді паркету навколо зображення малого Державного Герба України фарбою фіолетового кольору;
 • невидиме зображення фарбою, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях.

6. Четверта сторінка бланка надрукована 4 фарбами офсетного друку:

 • дві сітки світло-блакитного та жовтого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм;
 • зображення малого Державного Герба України, навколо щита якого напис «УКРАЇНА», що повторюється, фарбою жовтого кольору;
 • антисканерне графічне зображення у вигляді паркету навколо зображення малого Державного Герба України фарбою фіолетового кольору;
 • невидиме зображення фарбою, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях.

VIII. Технічний опис диплома молодшого спеціаліста з відзнакою (для іноземних громадян, які закінчили професійно-технічний навчальний заклад України), що виготовляється поліграфічним способом

{Назва розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 642 від 17.06.2015}

1. Бланк «Диплом молодшого спеціаліста з відзнакою (для іноземних громадян, які закінчили професійно-технічний навчальний заклад України)» (далі - бланк) складається з обкладинки розміром 160 х 233 мм (± 0,5 мм) в розгорнутому вигляді, виготовленої з твердого картону, обтягнутого палітурним матеріалом червоного кольору, внутрішньої паперової частини, яка складається з двох сторінок, лівого та правого форзаців. Лівий форзац є першою сторінкою бланка, паперові сторінки - другою та третьою сторінками бланка, правий форзац - четвертою сторінкою бланка. Сторінки бланка мають формат 154 х 102 мм (± 0,5 мм) та виготовляються з використанням захисних матеріалів, графічних та захисних зображень, з текстовою інформацією.

На лицьовій стороні обкладинки у верхній частині розташовано зображення малого Державного Герба України та нижче у два рядки напис «ДИПЛОМ DIPLOMA», які виконано блінтовим тисненням.

{Пункт 1 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 642 від 17.06.2015}

2. На першій і другій сторінках бланка надруковано текстову інформацію відповідно до зразка, затвердженого в установленому законодавством порядку. Вся текстова інформація нанесена чорною фарбою способом офсетного друку.

3. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для виготовлення бланка:

 • маса 1 м-2 - 90 г;
 • товщина - 110 ± 6 мкм;
 • склад - 100 % деревинна целюлоза;
 • власна флуоресценція - не більше 3 %;
 • білість - не менше 80 %;
 • наявність захисних волокон (видимих певного кольору при денному світлі, які світяться при дії ультрафіолетових променів);
 • наявність хімічного захисту (з реакцією на певні хімічні сполуки);
 • наявність двотонового водяного знака.

Двотоновий водяний знак відповідно до затвердженого зразка є аксонометричною проекцією прямокутного паралелепіпеда, у якому проекції зовнішніх площин, що його утворюють, мають різні ступені прозорості паперу.

4. Перша і друга сторінки бланка надруковані 6 фарбами офсетного друку та 1 фарбою способом високого друку:

 • дві сітки світло-блакитного та жовтого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм;
 • два зображення малого Державного Герба України, навколо щита якого напис «УКРАЇНА», що повторюється, фарбою жовтого кольору;
 • антисканерне графічне зображення у вигляді паркету навколо зображення малого Державного Герба України фарбою фіолетового кольору;
 • невидимі зображення фарбами, одна з них фарба, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях, та друга фарба, яка набуває блакитного свічення в ультрафіолетових променях;
 • позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм в тексті;
 • текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слів «ДИПЛОМХХХХ» та «DIPLOMAХХХХ» (де ХХХХ - чотири цифри, що вказують рік виготовлення бланка), які повторюються, надруковані фарбою чорного кольору, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях;
 • у верхній частині розміщено дві серії, кожна складається з двох літер та виконана способом офсетного друку фарбою чорного кольору, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях, та дві шестизначні нумерації, що виконані способом високого друку фарбою чорного кольору, яка проникає на зворот паперу червоним кольором.

5. Третя сторінка бланка надрукована 4 фарбами офсетного друку:

 • дві сітки світло-блакитного та жовтого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм;
 • зображення малого Державного Герба України, навколо щита якого напис «УКРАЇНА», що повторюється, фарбою жовтого кольору;
 • антисканерне графічне зображення у вигляді паркету навколо зображення малого Державного Герба України фарбою фіолетового кольору;
 • невидиме зображення фарбою, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях.

6. Четверта сторінка бланка надрукована 4 фарбами офсетного друку:

 • дві сітки світло-блакитного та жовтого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм;
 • зображення малого Державного Герба України, навколо щита якого напис «УКРАЇНА», що повторюється, фарбою жовтого кольору;
 • антисканерне графічне зображення у вигляді паркету навколо зображення малого Державного Герба України фарбою фіолетового кольору;
 • невидиме зображення фарбою, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях.

{Розділ IX виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 642 від 17.06.2015}

IX. Технічний опис додатка до диплома молодшого спеціаліста, що виготовляється поліграфічним способом

{Назва розділу IX із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 642 від 17.06.2015}

1. Бланк «Додаток до диплома молодшого спеціаліста» (далі - бланк) виготовляється на аркуші паперу формату 297 х 210 мм (± 0,5 мм) з використанням захисних матеріалів, графічних та захисних зображень, з текстовою інформацією з обох боків.

{Пункт 1 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 642 від 17.06.2015}

2. Текстова інформація бланка з лицьового та зворотного боків розміщена відповідно до зразка, затвердженого в установленому законодавством порядку, та нанесена на бланк чорною фарбою способом офсетного друку.

3. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для виготовлення бланка:

 • маса 1 м-2 - 80 г;
 • товщина - 90 ± 6 мкм;
 • склад - 100 % деревинна целюлоза;
 • власна флуоресценція - не більше 3 %;
 • білість - не менше 80 %;
 • наявність захисних волокон (видимих певного кольору при денному світлі, які світяться при дії ультрафіолетових променів);
 • наявність хімічного захисту (з реакцією на певні хімічні сполуки);
 • наявність двотонового водяного знака.

Двотоновий водяний знак відповідно до затвердженого зразка є аксонометричною проекцією прямокутного паралелепіпеда, у якому проекції зовнішніх площин, що його утворюють, мають різні ступені прозорості паперу.

4. Лицьовий бік бланка надруковано 4 фарбами способом офсетного друку та 1 фарбою способом високого друку:

 • рамка блакитного кольору шириною 10 мм;
 • дві псевдорельєфні сітки блакитного та гірчично-блакитного кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм, остання із сіток друкується із застосуванням ірисного друку;
 • невидиме зображення фарбою, яка набуває блакитного свічення в ультрафіолетових променях;
 • позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм, який в рамці і в тексті;
 • текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слова «УКРАЇНА», яке повторюється, надруковані фарбою чорного кольору, яка реагує на дію певних хімічних реактивів;
 • на правій стороні знизу бланка розміщені серія, що складається з двох літер та виконана способом офсетного друку фарбою чорного кольору, яка реагує на дію певних хімічних реактивів, та шестизначна нумерація, що виконана способом високого друку фарбою чорного кольору, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях і стає невидимою при дії інфрачервоних променів.

5. Зворотний бік надруковано 4 фарбами способом офсетного друку:

 • рамка блакитного кольору шириною 5 мм;
 • дві псевдорельєфні сітки товщиною ліній не більше 50 мкм світло-зеленого та блакитного кольорів, остання із сіток надрукована блакитною фарбою, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях;
 • невидиме зображення фарбою, яка набуває блакитного свічення в ультрафіолетових променях;
 • позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм в тексті;
 • текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слова «УКРАЇНА», яке повторюється, надруковані фарбами чорного кольору із переходом у визначеному місці, одна з них - фарба чорного кольору, яка набуває оранжевого свічення в ультрафіолетових променях, та друга - чорна фарба, яка реагує на дію певних хімічних реактивів.

{Розділ X виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 642 від 17.06.2015}

{Розділ XI виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 642 від 17.06.2015}

{Розділ XII виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 642 від 17.06.2015}

{Розділ XIII виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 642 від 17.06.2015}

{Розділ XIV виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 642 від 17.06.2015}

{Розділ XV виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 642 від 17.06.2015}

{Розділ XVI виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 642 від 17.06.2015}

{Розділ XVII виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 642 від 17.06.2015}

{Розділ XVIII виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 642 від 17.06.2015}

{Розділ XIX виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 642 від 17.06.2015}

X. Технічний опис атестата доцента, що виготовляється поліграфічним способом

1. Бланк «Атестат доцента» (далі - бланк) складається з обкладинки розміром 110 х 335 мм (± 0,5 мм) в розгорнутому вигляді, виготовленої з картону з поролоном, обтягнутого тканевим палітурним матеріалом темно-червоного кольору, яка виклеєна офсетним папером (масою 120 г на 1 м-2) і має стрічку із тканини для кріплення бланка, та бланка, виготовленого на аркуші паперу формату 104 х 317 мм (± 0,5 мм) у розгорнутому вигляді з використанням захисних матеріалів, графічних та захисних зображень, з текстовою інформацією з обох боків.

На лицьовій стороні обкладинки виконано тисненням фольгою золотого кольору зображення малого Державного Герба України та напис «АТЕСТАТ ДОЦЕНТА».

2. Бланк складається з чотирьох сторінок. На лицьовому боці - перша та четверта сторінки, на зворотному - друга та третя сторінки. На першій сторінці розміщено напис «УКРАЇНА», нижче «МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ». На другій сторінці зверху розміщено текст «АТЕСТАТ ДОЦЕНТА». Далі надруковано текстову інформацію відповідно до зразка, затвердженого в установленому законодавством порядку. Вся текстова інформація нанесена на бланк способом офсетного друку.

3. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для виготовлення бланка:

 • маса 1 м-2 - 100 г;
 • товщина - 115 мкм (± 5мкм);
 • склад - 25 % бавовняна целюлоза та 75 % деревинна целюлоза;
 • відсутність власної флуоресценції;
 • наявність захисних волокон (видимі певного кольору, які світяться в ультрафіолетових променях);
 • наявність хімічного захисту (з реакцією на певні хімічні сполуки);
 • наявність двотонового водяного знака;
 • білість - не менше 80 %.

Двотоновий водяний знак відповідно до затвердженого зразка є прозорими ромбами та ромбами, у яких розміщено по два напівпрозорих трикутники, всередині яких розміщено шість прозорих трикутників. Зазначені елементи мають різні ступені прозорості паперу.

4. Лицьовий бік бланка надруковано 1 фарбою офсетного друку:

 • текст та сітка блакитного кольору товщиною ліній не більше 50 мкм.

5. Зворотний бік надруковано 4 фарбами офсетного друку та 1 фарбою способом високого друку:

 • дві псевдорельєфні сітки блакитного та жовтого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм;
 • зображення малого Державного Герба України фарбою жовтого кольору;
 • фонове штрихове зображення щита малого Державного Герба України фарбою блакитного кольору;
 • невидиме зображення фарбою, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях;
 • текстова інформація виконана чорною фарбою;
 • на другій сторінці бланка розташована нумерація бланка, яка складається з двох літер, виконаних способом офсетного друку чорною фарбою, та шестизначного номера, виконаного способом високого друку захисною фарбою, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях.

XI. Технічний опис атестата професора, що виготовляється поліграфічним способом

1. Бланк «Атестат професора» (далі - бланк) складається з обкладинки розміром 110 х 335 мм (± 0,5 мм) в розгорнутому вигляді, виготовленої з картону з поролоном, обтягнутого тканевим палітурним матеріалом темно-червоного кольору, яка виклеєна офсетним папером (масою 1 м-2 120 г) і має стрічку із тканини для кріплення бланка, та бланка, виготовленого на аркуші паперу формату 104 х 317 мм (± 0,5 мм) у розгорнутому вигляді з використанням захисних матеріалів, графічних та захисних зображень, з текстовою інформацією з обох боків.

На лицьовій стороні обкладинки виконано тисненням фольгою золотого кольору зображення малого Державного Герба України та напис «АТЕСТАТ ПРОФЕСОРА».

2. Бланк складається з чотирьох сторінок. На лицьовому боці - перша та четверта сторінки, на зворотному - друга та третя сторінки. На першій сторінці розміщено напис «УКРАЇНА», нижче «МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ». На другій сторінці зверху розміщено напис «АТЕСТАТ ПРОФЕСОРА». Далі надруковано текстову інформацію відповідно до зразка, затвердженого в установленому законодавством порядку. Вся текстова інформація нанесена на бланк способом офсетного друку.

3. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для виготовлення бланка:

 • маса 1 м-2 - 100 г;
 • товщина - 115 мкм (± 5мкм);
 • склад - 25 % бавовняна целюлоза та 75 % деревинна целюлоза;
 • відсутність власної флуоресценції;
 • наявність захисних волокон (видимі певного кольору, які світяться в ультрафіолетових променях);
 • наявність хімічного захисту (з реакцією на певні хімічні сполуки);
 • наявність двотонового водяного знака;
 • білість - не менше 80 %.

Двотоновий водяний знак відповідно до затвердженого зразка є прозорими ромбами та ромбами, в яких розміщено по два напівпрозорих трикутники, всередині яких розміщено шість прозорих трикутників. Зазначені елементи мають різні ступені прозорості паперу.

4. Лицьовий бік бланка надруковано 1 фарбою офсетного друку:

 • текст та сітка блакитного кольору товщиною ліній не більше 50 мкм.

5. Зворотний бік надруковано 4 фарбами офсетного друку та 1 фарбою способом високого друку:

 • дві псевдорельєфні сітки блакитного та жовтого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм;
 • зображення малого Державного Герба України фарбою жовтого кольору;
 • фонове штрихове зображення щита малого Державного Герба України фарбою блакитного кольору;
 • невидиме зображення фарбою, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях;
 • текстова інформація виконана чорною фарбою;
 • на другій сторінці бланка розташована нумерація бланка, яка складається з двох літер, виконаних способом офсетного друку чорною фарбою, та шестизначного номера, виконаного способом високого друку захисною фарбою, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях.

XII.Технічний опис додатка до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, що виготовляється поліграфічним способом

1. Бланк «Додаток до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації» (далі - бланк) виготовляється на аркуші паперу формату 142 х 200 мм (± 0,5 мм) з використанням захисних матеріалів, графічних та захисних зображень, з текстовою інформацією з обох боків.

2. Бланк складається з чотирьох сторінок. На лицьовому боці - перша та четверта сторінки, на зворотному - друга та третя сторінки. На першій сторінці розташоване зображення малого Державного Герба України, нижче напис «ДОДАТОК ДО СВІДОЦТВА про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації». На другій сторінці зверху розміщено напис «ДОДАТОК ДО СВІДОЦТВА про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації _____№_____», під ним у дужках - «(без свідоцтва не дійсний)». Вся текстова інформація надрукована відповідно до зразка, затвердженого в установленому законодавством порядку, та нанесена на бланк чорною фарбою способом офсетного друку.

3. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для виготовлення бланка:

 • маса 1 м-2 - 90 г;
 • товщина - 110 ± 6 мкм;
 • склад - 100 % деревинна целюлоза;
 • власна флуоресценція - не більше 3 %;
 • білість - не менше 80 %;
 • наявність захисних волокон (видимих певного кольору при денному світлі, які світяться при дії ультрафіолетових променів);
 • наявність хімічного захисту (з реакцією на певні хімічні сполуки);
 • наявність двотонового водяного знака.

Двотоновий водяний знак відповідно до затвердженого зразка є аксонометричною проекцією прямокутного паралелепіпеда, у якому проекції зовнішніх площин, що його утворюють, мають різні ступені прозорості паперу.

4. Лицьовий бік бланка надруковано 4 фарбами офсетного друку та 1 фарбою способом високого друку:

 • рамка зеленого та блакитного кольорів шириною 9 мм на першій сторінці бланка;
 • дві сітки блакитного та зеленого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм на першій та четвертій сторінках бланка;
 • гільйошна розетка в двох сітках блакитного та зеленого кольорів;
 • зображення малого Державного Герба України в сітці зеленого кольору;
 • рамка блакитного та зеленого кольорів шириною 6 мм на четвертій сторінці бланка;
 • невидиме зображення фарбою, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях;
 • текстова інформація виконана фарбою чорного кольору;
 • на першій сторінці внизу розміщені серія, що складається з однієї літери та виконана способом офсетного друку фарбою чорного кольору, та шестизначна нумерація, що виконана способом високого друку фарбою чорного кольору, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях.

5. Зворотний бік надруковано 4 фарбами офсетного друку:

 • дві псевдорельєфні сітки зеленого та блакитного кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм;
 • невидиме зображення фарбою, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях;
 • позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм в тексті другої та третьої сторінок;
 • текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слів «ДОДАТОК ДО СВІДОЦТВА ПРО ПРИСВОЄННЯ ПІДВИЩЕННЯ РОБІТНИЧОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ», які повторюються, надруковані фарбою чорного кольору.

XIII.Технічний опис додатка до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації (для водіїв транспортних засобів), що виготовляється поліграфічним способом

1. Бланк «Додаток до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації (для водіїв транспортних засобів)» (далі - бланк) виготовляється на аркуші паперу формату 142 х 200 мм (± 0,5 мм) з використанням захисних матеріалів, графічних та захисних зображень, з текстовою інформацією з обох боків.

2. Бланк складається з чотирьох сторінок. На лицьовому боці - перша та четверта сторінки, на зворотному - друга та третя сторінки. На першій сторінці розташоване зображення малого Державного Герба України, нижче напис «ДОДАТОК ДО СВІДОЦТВА про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації». На другій сторінці зверху розміщено напис «ДОДАТОК ДО СВІДОЦТВА про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації _____№_____», під ним у дужках - «(без свідоцтва не дійсний)». Вся текстова інформація надрукована відповідно до зразка, затвердженого в установленому законодавством порядку, та нанесена на бланк чорною фарбою способом офсетного друку.

3. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для виготовлення бланка:

 • маса 1 м-2 - 90 г;
 • товщина - 110 ± 6 мкм;
 • склад - 100 % деревинна целюлоза;
 • власна флуоресценція - не більше 3 %;
 • білість - не менше 80 %;
 • наявність захисних волокон (видимих певного кольору при денному світлі, які світяться при дії ультрафіолетових променів);
 • наявність хімічного захисту (з реакцією на певні хімічні сполуки);
 • наявність двотонового водяного знака.

Двотоновий водяний знак відповідно до затвердженого зразка є аксонометричною проекцією прямокутного паралелепіпеда, у якому проекції зовнішніх площин, що його утворюють, мають різні ступені прозорості паперу.

4. Лицьовий бік бланка надруковано 4 фарбами офсетного друку та 1 фарбою способом високого друку:

 • рамка зеленого та блакитного кольорів шириною 9 мм на першій сторінці бланка;
 • дві сітки блакитного та зеленого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм на першій та четвертій сторінках бланка;
 • гільйошна розетка в двох сітках блакитного та зеленого кольорів;
 • зображення малого Державного Герба України в сітці блакитного кольору;
 • рамка блакитного та зеленого кольорів шириною 6 мм на четвертій сторінці бланка;
 • невидиме зображення фарбою, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях;
 • текстова інформація виконана фарбою чорного кольору;
 • на першій сторінці внизу розміщені серія, що складається з двох літер та виконана способом офсетного друку фарбою чорного кольору, та шестизначна нумерація, що виконана способом високого друку фарбою чорного кольору, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях.

5. Зворотний бік надруковано 4 фарбами офсетного друку:

 • дві псевдорельєфні сітки зеленого та блакитного кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм;
 • невидиме зображення фарбою, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях;
 • позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм в тексті другої та третьої сторінок;
 • текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слів «ДОДАТОК ДО СВІДОЦТВА ПРО ПРИСВОЄННЯ ПІДВИЩЕННЯ РОБІТНИЧОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ», які повторюються, надруковані фарбою чорного кольору.

XIV.Технічний опис диплома кваліфікованого робітника (випускникам, які направляються для роботи на морському (річковому) транспорті), що виготовляється поліграфічним способом

1. Бланк «Диплом кваліфікованого робітника (випускникам, які направляються для роботи на морському (річковому) транспорті)» (далі - бланк) складається з обкладинки розміром 160 х 233 мм (± 0,5 мм) в розгорнутому вигляді, виготовленої з твердого картону, обтягнутого палітурним матеріалом синього кольору, та двох аркушів паперу (лівий та правий форзаци) формату 154 х 102 мм (± 0,5 мм) та виготовляється з використанням захисних матеріалів, графічних та захисних зображень, з текстовою інформацією з лицьового боку.

На лицьовій стороні обкладинки у верхній частині зображення малого Державного Герба України та нижче напис «ДИПЛОМ КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА» виконані блінтовим тисненням.

2. На лівому та правому форзацах бланка надруковано текстову інформацію відповідно до зразка, затвердженого в установленому законодавством порядку. Вся текстова інформація нанесена чорною фарбою способом офсетного друку.

3. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для виготовлення бланка:

 • маса 1 м-2 - 90 г;
 • товщина - 110 ± 6 мкм;
 • склад - 100 % деревинна целюлоза;
 • власна флуоресценція - не більше 3 %;
 • білість - не менше 80 %;
 • наявність захисних волокон (видимих певного кольору при денному світлі, які світяться при дії ультрафіолетових променів);
 • наявність хімічного захисту (з реакцією на певні хімічні сполуки);
 • наявність двотонового водяного знака.

Двотоновий водяний знак відповідно до затвердженого зразка є аксонометричною проекцією прямокутного паралелепіпеда, у якому проекції зовнішніх площин, що його утворюють, мають різні ступені прозорості паперу.

4. Лівий форзац бланка надруковано 4 фарбами офсетного друку та 1 фарбою способом високого друку:

 • дві сітки (з гільошним малюнком, який розташовано по центру сторінки та вздовж висоти бланка) фарбою світло-блакитного та жовтого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм;
 • зображення малого Державного Герба України фарбою жовтого кольору;
 • невидиме зображення фарбою, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях;
 • позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм в тексті;
 • текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слів «ДИПЛОМ КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА», які повторюються, надруковані фарбою чорного кольору;
 • у верхній частині розміщені серія, що складається з двох літер та виконана способом офсетного друку фарбою чорного кольору, та шестизначна нумерація, що виконана способом високого друку фарбою чорного кольору, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях.

5. Правий форзац бланка надруковано 4 фарбами офсетного друку та 1 фарбою способом високого друку:

 • дві сітки (з гільошним малюнком, який розташовано по центру сторінки та вздовж висоти бланка) фарбами світло-блакитного та жовтого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм;
 • зображення малого Державного Герба України фарбою жовтого кольору;
 • невидиме зображення фарбою, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях;
 • позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм в тексті;
 • текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слів «QUALIFIED WORKER DIPLOMA», які повторюються, надруковані фарбою чорного кольору;
 • у верхній частині розміщені серія, що складається з двох літер та виконана способом офсетного друку фарбою чорного кольору, та шестизначна нумерація, що виконана способом високого друку фарбою чорного кольору, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях.

XV.Технічний опис диплома кваліфікованого робітника з відзнакою (випускникам, які направляються для роботи на морському (річковому) транспорті), що виготовляється поліграфічним способом

1. Бланк «Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою (випускникам, які направляються для роботи на морському (річковому) транспорті)» (далі - бланк) складається з обкладинки розміром 160 х 233 мм (± 0,5 мм) в розгорнутому вигляді, виготовленої з твердого картону, обтягнутого палітурним матеріалом червоного кольору, та двох аркушів паперу (лівий та правий форзаци) формату 154 х 102 мм (± 0,5 мм) та виготовляється з використанням захисних матеріалів, графічних та захисних зображень, з текстовою інформацією з лицьового боку. На лицьовій стороні обкладинки у верхній частині зображення малого Державного Герба України та нижче напис «ДИПЛОМ КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА» виконано блінтовим тисненням.

2. На лівому та правому форзацах бланка надруковано текстову інформацію відповідно до зразка, затвердженого в установленому законодавством порядку. Вся текстова інформація нанесена чорною фарбою способом офсетного друку.

3. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для виготовлення бланка:

 • маса 1 м-2 - 90 г;
 • товщина - 110 ± 6 мкм;
 • склад - 100 % деревинна целюлоза;
 • власна флуоресценція - не більше 3 %;
 • білість - не менше 80 %;
 • наявність захисних волокон (видимих певного кольору при денному світлі, які світяться при дії ультрафіолетових променів);
 • наявність хімічного захисту (з реакцією на певні хімічні сполуки);
 • наявність двотонового водяного знака.

Двотоновий водяний знак відповідно до затвердженого зразка є аксонометричною проекцією прямокутного паралелепіпеда, у якому проекції зовнішніх площин, що його утворюють, мають різні ступені прозорості паперу.

4. Лівий форзац бланка надруковано 6 фарбами офсетного друку та 1 фарбою способом високого друку:

 • дві сітки (з гільошним малюнком, який розташовано по центру сторінки та вздовж висоти бланка) фарбами світло-блакитного та жовтого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм;
 • зображення малого Державного Герба України фарбою жовтого кольору;
 • невидиме зображення фарбою, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях;
 • позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм в тексті;
 • текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слів «ДИПЛОМ КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА», які повторюються, надруковані фарбою чорного кольору;
 • у верхній частині розміщені серія, що складається з двох літер та виконана способом офсетного друку фарбою чорного кольору, та шестизначна нумерація, що виконана способом високого друку фарбою чорного кольору, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях.

5. Правий форзац бланка надруковано 6 фарбами офсетного друку та 1 фарбою способом високого друку:

 • дві сітки (з гільошним малюнком, який розташовано по центру сторінки та вздовж висоти бланка) фарбами світло-блакитного та жовтого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм;
 • зображення малого Державного Герба України фарбою жовтого кольору;
 • невидиме зображення фарбою, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях;
 • позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм в тексті;
 • текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слів «QUALIFIED WORKER DIPLOMA», які повторюються, надруковані фарбою чорного кольору;
 • у верхній частині розміщені серія, що складається з двох літер та виконана способом офсетного друку фарбою чорного кольору, та шестизначна нумерація, що виконана способом високого друку фарбою чорного кольору, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях.

XVI. Технічний опис свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації (випускникам, які направляються для роботи на морському (річковому) транспорті), що виготовляється поліграфічним способом

1. Бланк «Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації (випускникам, які направляються для роботи на морському (річковому) транспорті)» (далі - бланк) складається з обкладинки розміром 142 х 233 мм (± 0,5 мм) в розгорнутому вигляді, виготовленої з твердого картону, обтягнутого палітурним матеріалом синього кольору, та двох аркушів (лівий та правий форзаци) формату 136 х 102 мм (± 0,5 мм), що виготовляються з використанням захисних матеріалів, графічних та захисних зображень, з текстовою інформацією з лицьового боку.

На лицьовій стороні обкладинки у верхній частині зображення малого Державного Герба України та нижче напис «СВІДОЦТВО», які виконано блінтовим тисненням.

2. На лівому та правому форзацах бланка надруковано текстову інформацію відповідно до зразка, затвердженого в установленому законодавством порядку. Вся текстова інформація нанесена чорною фарбою способом офсетного друку.

3. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для виготовлення бланка:

 • маса 1 м-2 - 90 г;
 • товщина - 110 ± 6 мкм;
 • склад - 100 % деревинна целюлоза;
 • власна флуоресценція - не більше 3 %;
 • білість - не менше 80 %;
 • наявність захисних волокон (видимих певного кольору при денному світлі, які світяться при дії ультрафіолетових променів);
 • наявність хімічного захисту (з реакцією на певні хімічні сполуки);
 • наявність двотонового водяного знака.

Двотоновий водяний знак відповідно до затвердженого зразка є аксонометричною проекцією прямокутного паралелепіпеда, у якому проекції зовнішніх площин, що його утворюють, мають різні ступені прозорості паперу.

4. Лівий форзац бланка надруковано 4 фарбами офсетного друку та 1 фарбою способом високого друку:

 • дві сітки (з гільошним малюнком, який розташовано по центру сторінки та вздовж висоти бланка) фарбами світло-блакитного та жовтого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм;
 • зображення малого Державного Герба України фарбою жовтого кольору;
 • невидиме зображення фарбою, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях;
 • позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм в тексті;
 • текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слів «СВІДОЦТВО ПРО ПРИСВОЄННЯ (ПІДВИЩЕННЯ) РОБІТНИЧОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ», які повторюються, надруковані фарбою чорного кольору;
 • у верхній частині розміщені серія, що складається з двох літер та виконана способом офсетного друку фарбою чорного кольору, та шестизначна нумерація, що виконана способом високого друку фарбою чорного кольору, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях.

5. Правий форзац бланка надруковано 4 фарбами офсетного друку та 1 фарбою способом високого друку:

 • дві сітки (з гільошним малюнком, який розташовано по центру сторінки та вздовж висоти бланка) фарбами світло-блакитного та жовтого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм;
 • зображення малого Державного Герба України фарбою жовтого кольору;
 • невидиме зображення фарбою, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях;
 • позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм в тексті;
 • текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слів «CERTIFICATE OF AWARDING (IMPROVING) OF TRADE QUALIFICATION», які повторюються, надруковані фарбою чорного кольору;
 • у верхній частині розміщені серія, що складається з двох літер та виконана способом офсетного друку фарбою чорного кольору, та шестизначна нумерація, що виконана способом високого друку фарбою чорного кольору, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях.

XVII. Технічний опис диплома кваліфікованого робітника, що виготовляється поліграфічним способом

1. Бланк «Диплом кваліфікованого робітника» (далі - бланк) виготовляється на аркуші паперу формату 148 х 210 мм (± 0,5 мм) з використанням захисних матеріалів, графічних та захисних зображень, з текстовою інформацією з обох боків.

2. Текстова інформація з лицьового боку бланка нанесена на бланк способом офсетного друку.

3. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для виготовлення бланка:

 • маса 1 м-2 - 90 г;
 • товщина - 110 ± 6 мкм;
 • склад - 100 % деревинна целюлоза;
 • власна флуоресценція - не більше 3 %;
 • білість - не менше 80 %;
 • наявність захисних волокон (видимих певного кольору при денному світлі, які світяться при дії ультрафіолетових променів);
 • наявність хімічного захисту (з реакцією на певні хімічні сполуки);
 • наявність двотонового водяного знака.

Двотоновий водяний знак є аксонометричною проекцією прямокутного паралелепіпеда, у якому проекції зовнішніх площин, що його утворюють, мають різні ступені прозорості паперу.

4. Лицьовий бік бланка надруковано 4 фарбами офсетного друку:

 • рамка бірюзового кольору, дві сітки бірюзового та зеленого кольорів з псевдорельєфом,  одна із сіток друкується із застосуванням ірисного друку з лівої сторони бланка, гільйошна розетка бірюзового та рожево-зеленого кольорів з лівого боку бланка; товщина ліній сіток не більше 50 мкм;
 • зображення малого Державного Герба України в сітці бірюзового кольору на лівій стороні бланка;
 • під гільйошною розеткою з лівої сторони бланка напис «УКРАЇНА», під ним напис «ДИПЛОМ кваліфікованого робітника» фарбою чорного кольору;
 • невидиме зображення фарбою, яка набуває блакитного свічення в ультрафіолетових променях;
 • позитивний мікротекст в рамці, створений написом слова «Україна», яке повторюється, фарбою бірюзового кольору висотою літер не більше 200 мкм.

5. Зворотний бік надруковано 3 фарбами офсетного друку та 1 фарбою способом високого друку:

 • рамка та сітка фарбою бірюзового кольору;
 • дві сітки зі псевдорельєфом зеленого та бірюзового кольорів; товщина ліній сіток не більше 50 мкм; одна із сіток друкується із застосуванням ірисного друку посередині бланка;
 • невидиме зображення фарбою, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях;
 • позитивний мікротекст в рамці, створений написом слова «Україна», яке повторюється, фарбою бірюзового кольору висотою літер не більше 200 мкм;
 • внизу бланка праворуч розміщені серія, що складається з двох літер, та шестизначна нумерація, що виконані способом високого друку фарбою чорного кольору, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях.

{Технічні описи доповнено новим розділом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 288 від 13.03.2015}

XVIII. Технічний опис диплома молодшого спеціаліста, що виготовляється поліграфічним способом

1. Бланк «Диплом молодшого спеціаліста» (далі - бланк) виготовляється на аркуші паперу формату 148 х 210 мм (± 0,5 мм) з використанням захисних матеріалів, графічних та захисних зображень, з текстовою інформацією з обох боків.

2. Текстова інформація з лицьового боку бланка нанесена на бланк способом офсетного друку.

3. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для виготовлення бланка:

 • маса 1 м-2 - 90 г;
 • товщина - 110 ± 6 мкм;
 • склад - 100 % деревинна целюлоза;
 • власна флуоресценція - не більше 3 %;
 • білість - не менше 80 %;
 • наявність захисних волокон (видимих певного кольору при денному світлі, які світяться при дії ультрафіолетових променів);
 • наявність хімічного захисту (з реакцією на певні хімічні сполуки);
 • наявність двотонового водяного знака.

Двотоновий водяний знак є аксонометричною проекцією прямокутного паралелепіпеда, у якому проекції зовнішніх площин, що його утворюють, мають різні ступені прозорості паперу.

4. Лицьовий бік бланка надруковано 4 фарбами офсетного друку:

 • рамка блакитного кольору, дві сітки блакитного та гірчично-блакитного кольорів з псевдорельєфом, одна із сіток друкується із застосуванням ірисного друку з лівої сторони бланка, гільйошна розетка блакитного та рожево-зеленого кольорів з лівого боку бланка; товщина ліній сіток не більше 50 мкм;
 • зображення малого Державного Герба України в сітці блакитного кольору на лівій стороні бланка;
 • під гільйошною розеткою з лівої сторони бланка напис «УКРАЇНА», під ним напис «ДИПЛОМ молодшого спеціаліста» фарбою чорного кольору;
 • невидиме зображення фарбою, яка набуває блакитного свічення в ультрафіолетових променях;
 • позитивний мікротекст в рамці, створений написом слова «Україна», яке повторюється, фарбою блакитного кольору висотою літер не більше 200 мкм.

5. Зворотний бік надруковано 3 фарбами офсетного друку та 1 фарбою способом високого друку:

 • рамка та сітка фарбою блакитного кольору;
 • дві сітки зі псевдорельєфом світло-зеленого та блакитного кольорів; товщина ліній сіток не більше 50 мкм; одна із сіток друкується із застосуванням ірисного друку посередині бланка;
 • невидиме зображення фарбою, яка набуває блакитного свічення в ультрафіолетових променях;
 • позитивний мікротекст в рамці, створений написом слова «Україна», яке повторюється, фарбою блакитного кольору висотою літер не більше 200 мкм;
 • внизу бланка праворуч розміщені серія, що складається з двох літер, та шестизначна нумерація, що виконані способом високого друку фарбою чорного кольору, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях.

{Технічні описи доповнено новим розділом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 288 від 13.03.2015}

XIX. Технічний опис свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, що виготовляється поліграфічним способом

1. Бланк «Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації» (далі - бланк) виготовляється на аркуші паперу формату 148 х 210 мм (± 0,5 мм) з використанням захисних матеріалів, графічних та захисних зображень, з текстовою інформацією з обох боків.

2. Текстова інформація з лицьового боку бланка нанесена на бланк способом офсетного друку.

3. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для виготовлення бланка:

 • маса 1 м-2 - 90 г;
 • товщина - 110 ± 6 мкм;
 • склад - 100 % деревинна целюлоза;
 • власна флуоресценція - не більше 3 %;
 • білість - не менше 80 %;
 • наявність захисних волокон (видимих певного кольору при денному світлі, які світяться при дії ультрафіолетових променів);
 • наявність хімічного захисту (з реакцією на певні хімічні сполуки);
 • наявність двотонового водяного знака.

Двотоновий водяний знак є аксонометричною проекцією прямокутного паралелепіпеда, у якому проекції зовнішніх площин, що його утворюють, мають різні ступені прозорості паперу.

4. Лицьовий бік бланка надруковано 4 фарбами офсетного друку:

 • гільйошна розетка та зображення малого Державного Герба України з лівої сторони бланка, рамка та сітка фарбою зеленого кольору; товщина ліній сіток не більше 50 мкм;
 • гільйошна розетка з лівої сторони бланка, рамка та сітка блакитного кольору; товщина ліній сіток не більше 50 мкм;
 • під гільйошною розеткою з лівої сторони бланка напис «УКРАЇНА», під ним напис «СВІДОЦТВО про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації» чорною фарбою, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях;
 • невидиме зображення фарбою, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях;
 • позитивний мікротекст в рамці, який створений написом слова «СВІДОЦТВО», що повторюється, висотою літер не більше 200 мкм.

5. Зворотний бік бланка надруковано 3 фарбами офсетного друку та 1 фарбою способом високого друку:

 • рамка та сітка зі псевдорельєфом фарбою зеленого кольору; товщина ліній сіток не більше 50 мкм;
 • рамка та сітка зі псевдорельєфом фарбою блакитного кольору; товщина ліній сіток не більше 50 мкм;
 • невидиме зображення фарбою, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях;
 • у нижній частині бланка праворуч розміщені серія, що складається з двох літер, та шестизначна нумерація, що виконані способом високого друку фарбою чорного кольору, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях.

{Технічні описи доповнено новим розділом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 288 від 13.03.2015}

XX. Технічний опис довідки про закінчення повного курсу навчання (для осіб з помірними інтелектуальними порушеннями), що виготовляється поліграфічним способом

{Назва розділу XX із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

1. Бланк "Довідка про закінчення повного курсу навчання (для осіб з помірними інтелектуальними порушеннями)" (далі - бланк) виготовляється на аркуші паперу формату 148 х 210 мм (± 0,5 мм) з використанням захисних матеріалів, графічних та захисних зображень, з текстовою інформацією з обох боків.

{Пункт 1 розділу XX із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

2. Бланк складається з чотирьох сторінок. На лицьовому боці - перша та четверта сторінки, на зворотному - друга та третя сторінки. На першій сторінці розташоване зображення малого Державного Герба України, нижче напис "ДОВІДКА про закінчення повного курсу навчання". На другій сторінці зверху розміщено текст "ДОВІДКА про закінчення повного курсу навчання № _____". Далі надруковано текстову інформацію відповідно до зразка, затвердженого у встановленому законодавством порядку. Всю текстову інформацію нанесено чорною фарбою способом офсетного друку.

{Пункт 2 розділу XX із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

3. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для виготовлення бланка:

 • маса 1 м-2 - 90 г;
 • товщина - 110 ± 6 мкм;
 • склад - 100 % деревинна целюлоза;
 • власна флуоресценція - не більше 3 %;
 • білість - не менше 80 %;
 • наявність захисних волокон (певного кольору видимих при денному світлі, які світяться під дією ультрафіолетових променів);
 • наявність хімічного захисту (з реакцією на певні хімічні сполуки);
 • наявність двотонового водяного знака.

Двотоновий водяний знак відповідно до затвердженого зразка є аксонометричною проекцією прямокутного паралелепіпеда, у якому проекції зовнішніх площин, що його утворюють, мають різні ступені прозорості паперу.

4. Лицьовий бік бланка надруковано 5 фарбами офсетного друку та 1 фарбою способом високого друку:

 • рамка темно-зеленого кольору шириною 11 мм на першій сторінці бланка;
 • дві псевдорельєфні сітки темно-зеленого та зелено-рожевого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм, остання друкується із застосуванням ірисного друку на першій сторінці бланка
 • гільйошна розетка у двох сітках темно-зеленого та зелено-рожевого кольорів на першій сторінці бланка;
 • зображення малого Державного Герба України в сітці темно-зеленого кольору на першій сторінці бланка;
 • рамка темно-зеленого кольору шириною 6 мм на четвертій сторінці бланка;
 • дві псевдорельєфні сітки темно-зеленого та зеленого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм на четвертій сторінці;
 • невидиме зображення фарбою, яка набуває блакитного свічення в ультрафіолетових променях;
 • позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм, в рамках на першій та четвертій сторінках;

{Абзац дев’ятий пункту 4 розділу XX із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

 • текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слова "УКРАЇНА", яке повторюється, надруковані фарбою чорного кольору, яка реагує на дію певних хімічних реактивів та стає невидимою під впливом інфрачервоного проміння. Лінії мікротексту в рамках, створені написом слова "УКРАЇНА", яке повторюється, надруковані фарбою темно-зеленого кольору;
 • на першій сторінці знизу розміщені серія, що складається з двох літер і виконана способом офсетного друку фарбою червоного кольору, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях, та шестизначна нумерація, що виконана способом високого друку фарбою червоного кольору, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях.

5. Зворотний бік надруковано 4 фарбами офсетного друку:

 • дві псевдорельєфні сітки темно-зеленого та зелено-червоного кольорів з лініями завтовшки не більше 50 мкм, остання із сіток друкується із застосуванням ірисного друку фарбою червоного кольору, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях;

{Абзац другий пункту 5 розділу XX в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

 • невидиме зображення фарбою, яка набуває блакитного свічення в ультрафіолетових променях;
 • позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм в тексті другої та третьої сторінок;
 • текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слова "УКРАЇНА", яке повторюється, надруковані фарбою чорного кольору, яка реагує на дію певних хімічних реактивів та стає невидимою під впливом інфрачервоного проміння.

{Технічні описи доповнено новим розділом XX згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1573 від 20.12.2016}

XXI. Технічний опис свідоцтва про здобуття початкової освіти,
що виготовляється поліграфічним способом

1. Бланк «Свідоцтво про здобуття початкової освіти» (далі - бланк) виготовляється на аркуші паперу формату 148 х 210 мм (±0,5 мм) з використанням захисних матеріалів, графічних та захисних зображень, з текстовою інформацією з лицьового боку.

2. Текстову інформацію з лицьового боку бланка надруковано відповідно до встановленого зразка. Усю текстову інформацію нанесено на бланк способом офсетного друку.

3. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для виготовлення бланка:

 • маса 1 м-2 - 90 г;
 • товщина - 110 ± 6 мкм;
 • склад - 100 % деревинна целюлоза;
 • власна флуоресценція - не більше 3 %;
 • білість - не менше 80 %;
 • наявність захисних волокон (певного кольору, видимих при денному світлі, які світяться за дії ультрафіолетових променів);
 • наявність хімічного захисту (з реакцією на певні хімічні сполуки);
 • наявність двотонового водяного знака.

Двотоновий водяний знак є аксонометричною проекцією прямокутного паралелепіпеда, у якому проекції зовнішніх площин, що його утворюють, мають різні ступені прозорості паперу.

4. На лицьовому боці бланка 4 фарбами способом офсетного друку надруковано:

 • у верхній частині бланка зображення малого Державного Герба України, захисна сітка змінної геометрії з графічним зображенням ліній завтовшки не більше 50 мкм та використанням позитивного мікротексту літерами заввишки не більше 250 мкм фарбою жовто-гарячого кольору;
 • під малим Державним Гербом України розташовано напис «УКРАЇНА», під ним - напис «СВІДОЦТВО», під ним - «про здобуття початкової освіти». З лівого боку бланка - поле з тангірною сіткою з використанням гільйошних елементів негативного відтворення фарбою темно-синього кольору;
 • захисна сітка змінної геометрії з графічним зображенням ліній завтовшки не більше 50 мкм та використанням позитивного мікротексту літерами заввишки не більше 250 мкм фарбою блакитного кольору;
 • невидиме зображення фарбою, яка набуває блакитного свічення в ультрафіолетових променях.

5. На зворотному боці бланка 2 фарбами способом офсетного друку та 1 фарбою способом високого друку надруковано:

 • з правого боку - поле з тангірною сіткою з використанням гільйошних елементів негативного відтворення та захисна сітка змінної геометрії лініями завтовшки не більше 50 мкм фарбою блакитного кольору;
 • захисна сітка змінної геометрії лініями завтовшки не більше 50 мкм фарбою сірого кольору;
 • у нижній частині бланка розміщено серію з двох літер та шестизначну нумерацію, що виконані способом високого друку фарбою чорного кольору, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях.

{Технічні описи доповнено новим розділом XXI згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1109 від 16.10.2018 - застосовується з 01 січня 2019 року}

Заступник Міністра -
керівник апарату                      О. С. Дніпров

Освіта.ua
04.02.2014

Популярні новини
Більшість шкіл мають захисні споруди, – МВС У більшості шкіл є укриття, якими можна буде скористатися під час повітряних загроз
Підсумки тижня в освіті: головні події Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті
Тривалість відпусток освітян відновлено Парламент ухвалив законопроект, що врегульовує питання тривалості відпусток
Розпочато реєстрацію електронних кабінетів вступників Створення кабінету дозволить вступнику подавати заяви до закладів вищої освіти
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів