Про Громадську раду керівників освітніх программ всеукраїнських громадських об'єднань національних меншин України

Наказ МОН № 860 від 14.09.09 року

Втратив чинність (підстава)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 860 від 14 вересня 2009 року

Про Громадську раду керівників освітніх программ
всеукраїнських громадських об'єднань

національних меншин України

На додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 травня 2005 р. № 318 "Про громадську колегію та громадські ради" наказую:

1. Утворити Громадську раду керівників освітніх програм всеукраїнських громадських об'єднань національних меншин України при Міністерстві освіти і науки України.

2. Положення про громадську раду затвердити (додається).

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) до 1 листопада ц.р. подати на затвердження сформований на підставі пропозицій громадських об'єднань склад Громадської ради.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр       І.О. Вакарчук

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду керівників освітніх програм всеукраїнських громадських об'єднань національних меншин України
при Міністерстві освіти і науки України

1. Громадська рада керівників освітніх програм всеукраїнських громадських об'єднань національних меншин України при Міністерстві освіти і науки України є дорадчо-консультативними органом, який утворюються з метою створення ефективних організаційних та правових умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, забезпечення відкритості діяльності міністерства, врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання його рішень, підтримання постійного діалогу з громадськістю.

2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Міністерства освіти і науки України, цим Положенням, а також своїми рішеннями.

3. До складу Ради входять по 1 представнику від всеукраїнських громадських об'єднань національних меншин України за їхньою рекомендацією (керівники, заступники керівників, відповідальні за освітню діяльність, інші члени керівних органів громадських об'єднань).

4. Основними завданнями громадської ради є:

4.1. Представлення інтересів громадських організацій національних меншин України у їхній співпраці з міністерством з питань формування та реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин, сприяння задоволенню освітніх потреб національних меншин.

4.2. Проведення громадської експертизи проектів рішень та виконання дорадчих функцій під час обговорення та прийняття міністерством рішень, а також здійснення моніторингу їх реалізації.

5. Для виконання своїх завдань громадська рада має право:

5.1 Отримувати від міністерства проекти рішень з питань, визначених для проведення громадської експертизи та надавати міністерству пропозиції з питань, віднесених до компетенції громадської ради.

5.2. Запрошувати для участі в своїх засіданнях керівників та фахівців міністерства та підпорядкованих йому установ.

5.3. Утворювати постійні та тимчасові комісії відповідно до напрямків діяльності, залучаючи до участі в їх роботі спеціалістів міністерства та підпорядкованих йому установ (за погодженням з їх керівництвом).

5.4. Створювати при громадській раді групу експертів з представників вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій та окремих фахівців.

5.5. Рішення громадської ради, прийняті у межах її компетенції, надаються керівництву міністерства для врахування при прийнятті відповідних рішень.

5.6. Громадська рада обирає та делегує до складу громадської колегії, створеної при Міністерстві освіти і науки України голову громадської ради та чотирьох своїх представників.

6. Голова громадської ради:

  • керує діяльністю громадської ради;
  • організовує підготовку та скликає засідання громадської ради;
  • підписує документи від імені громадської ради;
  • представляє громадську раду у взаємовідносинах з міністерством, бере участь у засіданнях його колегії з правом дорадчого голосу;
  • вносить пропозиції щодо кандидатур на посади заступників голови громадської ради.

7. Склад громадської ради:

7.1. Персональний склад громадської ради затверджується Міністром освіти і науки України за поданням заступника міністра, у сфері діяльності якого утворюється громадська рада.

7.2. Громадська рада на першому своєму засіданні шляхом відкритого голосування обирає голову громадської ради, заступника (заступників) голови та визначає свою внутрішню структуру.

8. Організація та забезпечення діяльності громадської ради:

8.1. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які скликаються головою відповідно до річного робочого плану, не рідше одного разу на квартал. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

8.2. Засідання громадської ради веде голова або за його дорученням заступник голови громадської ради.

8.3. Рішення, прийняте на засіданні громадської ради, набуває чинності, якщо за нього проголосувало більше половини персонального складу громадської ради.

8.4. Рішення громадської ради оформлюються протоколом та подаються керівництву міністерства для прийняття рішення.

8.5. Організаційно-методичне забезпечення діяльності громадської ради здійснює сектор сприяння освіті рідною мовою департаменту загальної середньої освіти і науки Міністерства освіти і науки України.

Міністерство забезпечує громадську раду приміщенням для проведення її засідань.

8.6. Громадська рада систематично інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.


14.09.2009

Популярні новини
В Україні зростає кількість дітей, інфікованих на COVID-19 Однією з особливостей штаму «Омікрон» є те, що діти стали частіше хворіти на COVID-19
Молоді вчителі позитивно впливають на учнів, – дослідження Молоді вчителі позитивно впливають на підвищення інтересу до навчання у дітей
Практичні завдання для 1–4 класів Нової української школи «Розвиток дитини» пропонує додаткові навчальні матеріали та завдання за програмою НУШ
Розпочалась реєстрація громадських спостерігачів на ЗНО Спостерігачами можуть бути представники громадських організацій, батьківських комітетів і ЗМІ
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів