Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні

Указ Президента України № 941/2001 від 09.10.01 року

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

№ 941/2001 від 9 жовтня 2001 року

Про додаткові заходи щодо забезпечення
розвитку освіти в Україні

З метою створення умов для дальшого розвитку освіти, поліпшення соціального захисту педагогічних і науково-педагогічних працівників, оновлення навчально-матеріальної бази навчальних закладів та інформатизації галузі освіти постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) затвердити:

 • у двомісячний строк цільову державну програму "Вчитель", спрямовану на поліпшення умов професійної діяльності педагогічних працівників, зокрема утвердження їх високого статусу в суспільстві, вирішення фахових, кадрових, соціальних питань;
 • у тримісячний строк програму розвитку позашкільних навчальних закладів, у якій передбачити заходи щодо забезпечення доступності позашкільної освіти, в першу чергу для учнівської молоді, надання організаційної і фінансової підтримки діяльності державних та комунальних позашкільних навчальних закладів, збереження та розвитку їх мережі, недопущення перепрофілювання, реорганізації та ліквідації закладів еколого-натуралістичного профілю;
 • до 1 лютого 2002 року цільову комплексну програму наукових досліджень у галузі освіти щодо розроблення, виробництва та впровадження у навчальний процес сучасних засобів та технологій навчання з метою першочергового забезпечення загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів новими зразками техніки, обладнання та навчально-наочними посібниками, модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази цих закладів;

2) передбачити під час доопрацювання проекту Державного бюджету України на 2002 рік та формування проектів Державного бюджету України на наступні роки видатки на реалізацію програм, зазначених у пункті 1 цієї статті;

3) розробити протягом 2002-2003 років нову ефективну модель фінансування системи освіти, адекватну вимогам ринкової економіки, підготувати та внести в установленому порядку відповідний законопроект щодо її впровадження;

4) передбачати під час визначення програми завдань Національної програми інформатизації на 2002 та наступні роки пріоритетність інформатизації галузі освіти, зокрема щодо:

 • забезпечення навчальних закладів телекомунікаційними засобами виходу до міжнародної інформаційної мережі Internet, базовими та спеціалізованими програмними продуктами;
 • розроблення, тиражування та розповсюдження програмного забезпечення навчального призначення, формування державної системи сертифікації програмних засобів навчального призначення;
 • підготовки і видання навчальної та довідкової літератури для вчителів і учнів з питань інформатики;
 • створення єдиної інформаційно-комп'ютерної системи управління освітою, розвитку інформаційної інфраструктури навчальних закладів;
 • приведення програмних продуктів (програмних засобів), які використовуються в Україні, у відповідність з вимогами законів про мови;
 • створення регіональних центрів дистанційного навчання, переважно для учнів, які мешкають у сільській місцевості, та ресурсних центрів забезпечення комп'ютеризації освіти;

5) визначити перелік освітніх послуг, що підлягають ліцензуванню;

6) підготувати та внести в установленому порядку законопроект щодо стимулювання участі роботодавців у підготовці кадрів, забезпеченні функціонування і розвитку професійно-технічної та вищої освіти, фінансовій підтримці навчальних закладів у реалізації освітніх і наукових проектів;

7) здійснити заходи щодо вирішення питань забезпечення регулярного підвезення учнів та працівників загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів у сільській місцевості до місця навчання, роботи і додому;

8) розглянути питання щодо механізму пільгового довгострокового кредитування працівників освіти для придбання і будівництва житла та внести в установленому порядку відповідні пропозиції;

9) передбачити при здійсненні дальших заходів щодо проведення пенсійної реформи в Україні поліпшення пенсійного забезпечення педагогічних працівників залежно від стажу роботи;

10) вирішити питання щодо включення державних професійно-технічних навчальних закладів сільськогосподарського профілю до системи кредитування сільгоспвиробників;

11) забезпечити умови для створення професійно-технічними навчальними закладами сільськогосподарського профілю центрів навчання та перепідготовки фахівців сільського господарства;

12) ужити заходів до безумовного виконання вимог законів щодо надання в користування навчальним закладам земельних ділянок для дослідних і навчальних цілей, ведення сільського господарства та щодо звільнення закладів освіти від земельного податку.

2. Кабінету Міністрів України, центральним та місцевим органам виконавчої влади здійснити заходи щодо:

 • організації та матеріально-технічного забезпечення приведення у відповідність із вимогами навчальних програм переліків навчально-наочних посібників, приладдя та обладнання навчального призначення;
 • сприяння у придбанні навчальними закладами навчальної та науково-методичної літератури, фахових журналів і газет;
 • забезпечення видання художньої літератури серії "Шкільна бібліотека";
 • поліпшення фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл та училищ фізичної культури, регулярного проведення спортивних ігор школярів України на основі системи багатоступеневих змагань;
 • проведення капітальних і поточних ремонтів будівель і споруд навчальних закладів, впровадження сучасних технологій збереження та ощадливого використання енергетичних, теплових і водних ресурсів зазначених закладів;
 • проведення інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва приміщень і споруд навчальних закладів та установ освіти, фінансування прискореного введення їх в експлуатацію або приватизації (відчуження) в установленому порядку;
 • забезпечення умов для створення при державних вищих навчальних закладах педагогічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів інтернатного типу для підготовки сільської молоді з числа випускників основної школи до вступу у вищі навчальні заклади.

3. Міністерству освіти і науки України:

 • активізувати разом із Академією педагогічних наук України проведення наукових досліджень з проблем позашкільної освіти і виховання, вирішити питання про створення центрів з наукового супроводження позашкільної освіти і виховання, впровадження у практику діяльності позашкільних навчальних закладів новітніх наукових розробок і освітніх технологій; підготувати необхідні навчальні та навчально-методичні матеріали для працівників позашкільних навчальних закладів;
 • розробити разом з Національною академією наук України, галузевими академіями наук комплексні програми залучення обдарованої учнівської та студентської молоді до наукових досліджень, активізації діяльності Малої академії наук;
 • створити разом із місцевими органами виконавчої влади мережу регіональних центрів моніторингу освіти;
 • забезпечити своєчасне оновлення змісту загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти, видання необхідної навчальної і навчально-методичної літератури;
 • розглянути питання та внести в установленому порядку пропозиції щодо першочергового надання молодим громадянам пільгових довгострокових кредитів на здобуття освіти у вищих навчальних закладах із гостродефіцитних спеціальностей, передбачивши повне або часткове їх погашення за рахунок бюджету за умови подальшої роботи фахівця в державних або комунальних закладах і установах, особливо в сільській місцевості;
 • вирішити в установленому порядку питання про введення до штатних розписів дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладів посади фахівця з фізичного виховання і організації фізкультурно-масової роботи;
 • здійснити разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади практичні заходи щодо введення третього на тиждень уроку з фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах.

Президент України       Л. КУЧМА
м. Київ, 9 жовтня 2001 року
№ 941/2001


09.10.2001

Популярні новини
Підсумки тижня в освіті: головні події Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті
За хвилею псевдомінувань стоїть РФ, – СБУ У СБУ наголошують, що РФ намагається розхитати ситуацію в Україні зсередини
В Україні розпочався новий спалах СOVID-19 Найбільш ускладнена епідситуація спостерігається в Івано-Франківській області
Термін дії COVID-сертифікатів скорочено до 270 днів Чинність сертифіката рахуватиметься від моменту отримання другої дози щеплення
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів